Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

ul. Łagiewnicka 118, 91-471 Łódź
(Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły - pok. 309/311)
tel.: +48 (42) 655-08-22

e-mail: balutycentrum@uml.lodz.pl

Radni Rady Osiedla

Skład Rady Osiedla
 • przewodniczący - Lech Lewandowski
 • z-ca przewodniczącego - Radosław Widłak
 • sekretarz - Krystyna Jakóbowska
 • skarbnik - Roman Nowak
 • Tomasz Anielak
 • Ewa Bocian
 • Krzysztof Dziatlik
 • Marek Gruszka
 • Janina Graczyk
 • Damian Judasz
 • Mirosław Pinek
 • Michał Rogodziński
 • Marek Szor
 • Jan Zwierniak
 • Karol Żuchalski
Skład Zarządu Osiedla
 • przewodniczący - Antoni Kuchler
 • z-ca przewodniczącego - Sławomir Pietrzak
 • Zdzisława Bloch
 • Marek Gruszka
 • Alicja Wieczorek-Kempa
 • Anna Rytwińska
 • Mariusz Starczewski

Dyżury Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla:  we wtorki, w godz. 16.00–18.00
Przewodniczący Rady Osiedla dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 17.00–18.00
Przewodniczący Zarządu Osiedla dyżuruje w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 17.00–18.00

Posiedzenia rady osiedla: planowane na bieżąco

Uchwały


Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (10.01.2017 09:31)

Informację zmodyfikował(a): Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej (11.10.2017 09:12)

Ilość odwiedzin: 62