Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


W zakresie działań Rady Osiedla jest podejmowanie decyzji dotyczących wyboru zadań do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich w takich dziedzinach jak

  • prace remontowe żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych;

  • prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem;

  • budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich;

  • konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą;

Środki finansowe na zadania, o których mowa są planowane i wyodrębniane w ramach zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki organizacyjne, i przyznawane poszczególnym osiedlom na podstawie algorytmów określonych przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia. Kwota ta składa się z kwoty stałej oraz dodatkowej zależnej od ilości mieszkańców.

Rada Osiedla, po rozpoznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacji zadań, o których mowa uchwala listy rankingowe, wskazując w nich hierarchię realizacji zadań. Rozpoznanie potrzeb Osiedla, o którym mowa następuje poprzez zasięgnięcie opinii mieszkańców Osiedla, co może nastąpić w szczególności w trybie konsultacji społecznych.

Zadania z list rankingowych ustalone w danym roku są realizowane w miarę posiadanych środków w następnym roku budżetowy

Podział środków na rok 2018
Kwota algorytmu na do wykorzystania w roku 2018
kwota miejsce zadania nazwa zadania
10.000zł Żłobek Miejski nr 5 Remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie
8.000zł Przedszkole miejskie nr 45 Zakup szafek do szatni
9.130zł Przedszkole nr 47 Remont ogrodzenia
5.500zł SP nr 120 Zakup I montaż pergoli
10.000zł SP nr 172 Remont podłóg
10.000zł Gimnazjum nr 15 Wymiana drzwi
12.000zł Zespół Szkół Geodezyjnych wymiana ciągów komunikacyjnych w szkole
12.000zł DPS “Pogodna Jesień” Remont łazienek
12.000zł DPS “ Dom Kombatanta” Malowanie pokoi
15.000zł Dom Dziecka nr 3 Remont pokoi wychowanków
120.000zł projekt ulicy Jaskrowej I Jaśminowej z uwzględnieniem kanału deszczowego  
90.000zł remont chodnika na ulicy Biegańskiego, od ulicy Zgierskiej po stronie południowej  
120.000zł remont ulicy Świetlanej  
150.000zł remont ulicy Admiralskej od ul. Czystej do ul. Narcyzowej  
100.000zł dokończenie remontu chodnika przy ulicy Porzeczkowej  
80.000zł remont chodnika na ulicy Wałbrzyskiej po prawej stronie od ulicy Warszawskiej  
60.000zł dokończenie remontu chodnika przy ulicy Jeża  
100.000zł remont ulicy Szafirowej  
100.000zł remont ulicy Diamentowej  
70.000zł dokończenie remontu ulicy Koguciej  

Informację wprowadził(a): Jacek Kaliński / RO Julianów-Marysin-Rogi (25.07.2017 12:14)

Informację zmodyfikował(a): Jacek Kaliński / RO Julianów-Marysin-Rogi (25.07.2017 12:14)

Ilość odwiedzin: 200

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
25.07.2017 12:14 Jacek Kaliński / RO Julianów-Marysin-Rogi Utworzenie strony