Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


ul. Łupkowa 6, 91-527 Łódź
(Szkoła Podstawowa 142)

tel.: +48 (42) 617-00-91

e-mail: wzniesienlodzkich@uml.lodz.pl

Radni Rady Osiedla

Skład Rady Osiedla
 • przewodniczący: Marian Piestrzeniewicz
 • z-ca przewodniczącego: Krzysztof Strzelecki
 • skarbnik: Karol Rzeźnicki
 • Krystian Drzewiecki
 • Anna Grabowska
 • Barbara Pokorska
 • Sylwester Pawlak
 • Marek Sobczak
 • Jacek Warszawski
 • Franciszek Załamski
Skład Zarządu Osiedla
 • przewodnicząca: Alicja Cieślak
 • z-ca przewodniczącej: Jarosław Szulczewski
 • Magdalena Cieślak
 • Marek Jędrzejczak
 • Irena Pietrzak
 • Łukasz Kucharski (spoza Rady Osiedla)

Dyżury członków rady osiedla

 • Dyżury członków rady osiedla: w drugi poniedziałek miesiąca, w godz. 17.00–17.30
 • Posiedzenia rady osiedla: w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

2017

Uchwały Zarządu Osiedla

Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (10.01.2017 09:31)

Informację zmodyfikował(a): Paulina Kozoris (06.11.2017 14:17)

Ilość odwiedzin: 313