Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


ul. Długosza 22, 91-079 Łódź

tel.: +48 (42) 651-60-89

e-mail: koziny@uml.lodz.pl

Radni Rady Osiedla

Skład Rady Osiedla Koziny:
 • przewodnicząca: Katarzyna Kępka
 • z-ca przewodniczącej: Rafał Skalski
 • sekretarz: Urszula Andrusiak
 • skarbnik: Ewa Adamska (spoza rady)
 • Iwona Golis
 • Bartosz Bakuła
 • Janusz Ługiewicz
 • Jakub Łuczak
 • Tomasz Orankiewicz
 • Antoni Piwiec
 • Karolina Zalewska
 • Włodzimierz Wieczorek
 • Michał Różycki
 • Czesław Kowalczyk
 • Damian Magdziarz
Skład Zarządu Osiedla Koziny:
 • przewodniczący: Łukasz Dąbrowski (spoza Rady)
 • z-ca przewodniczącego: Iwona Golis
 • Janusz Ługiewicz
 • Michał Różycki
 • Karolina Zalewska
 • Tomasz Orankiewicz
 • Czesław Kowalczyk

Dyżury członków rady osiedla

 • Dyżury członków Rady Osiedla: w poniedziałki, w godz. 17.00-18.00, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
 • Posiedzenia Rady Osiedla: w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
 • Posiedzenia Zarządu Osiedla: w pierwszy poniedziałek miesiąca bezpośrednio po posiedzeniu Rady Osiedla, w siedzibie Rady Osiedla (za wyjątkiem lipca i sierpnia oraz dni wolnych od pracy).
  Jeżeli w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy terminy posiedzeń zostają przesunięte na kolejny dzień roboczy

Uchwały


Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (01.02.2017 12:37)

Informację zmodyfikował(a): Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej (11.10.2017 14:33)

Ilość odwiedzin: 248