Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


ul. Byszewska 1/2, 92-720 Łódź

Stowarzyszenia działające na terenie Osiedla Nowosolna

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody w Nowosolnej
 • Kontakt : Joanna Szczepańska
 • mail: sop.nowosolna@interia.pl
 • www.chronmy-lasy-nowosolnej.pl
 • www.facebook.com/LasyNowosolna
 • Nasze motto:
  Jesteśmy przeciwnikami wycinania lasów w Nowosolnej. Chcemy wspierać  rozwój zrównoważony osiedla, chronić krajobraz i przyrodę, działać na  rzecz zachowania  przestrzeni wspólnej na potrzeby rekreacji i integracji.
Fundacja "Nowe Słońce"

Adres Fundacji: Rynek Nowosolna 14
92-703 Łódź

Główne działania:
Udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych.

Celami Fundacji są:
1. Podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych.
2. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom w trudnych sytuacjach życiowych.
3. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży, a także ich opiekunom w celu rozwijania talentów dzieci i młodzieży.   
4. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom, a także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego.   
5. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, w tym dofinansowanie pobytów w sanatoriach i    prewentoriach.

Klub Sportowy "NOWOSOLNA"

ul. Wiączyńska 26

92-760  Łódź

Kontakt: prezes Tomasz Lewandowski tel. 507-804-619

boisko ul. Grabieńska 3

 

W klubie funkcjonują dwie sekcje piłki nożnej:

 

 • drużyna juniorów - dzieci z klas II do IV SP.

Treningi odbywają się w poniedziałek i piątek na boisku Orlik w Wiączyniu Dolnym.

Trener Jacek Szewczyk

 

 

 • drużyna seniorów - występująca w klasie A gr. I Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Treningi odbywają się we wtorki i czwartki na boisku na ul. Grabieńskiej.

Trener Adam Koralewski

 

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami i osobami chcącymi wesprzeć nasz Klub oraz zapraszamy wszystkich chętnych trenować piłkę nożną.

Stowarzyszenie Obywatelskie Ochrony Własności i Ochrony Srodowiska

 

Głównym celem Stowarzyszenia była walka z władzami Łodzi przeciw wysypiskom śmieci na terenie Osiedla Nowosolna i ochrona mieszkańców Osiedla przed ich skutkami. Obecnie praca Stowarzyszenia polega na dbaniu o ochronę środowiska i poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym na terenie naszego Osiedla.

 

Prezes Stowarzyszenia - Mariusz Młynarski tel.500 535 075

V-ice Prezes - Adam Mentrycki tel.602 228 575

NOWAsolna

cele stowarzyszenia:

 • realizacja i promocja projektów popularyzujących historię oraz kulturę społeczności dawnej nowosolnej;
 • podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych;
 • rozwój i promocja gminy i osiedla nowosolna;
 • aktywizacja mieszkańców, grup społecznych, stowarzyszeń i lokalnych inicjatyw na terenie gminy i osiedla nowosolna;
 • działanie na rzecz zwiększenia świadomego udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym gminy i osiedla, w tym ułatwianie mieszkańcom kontaktów z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, inicjowanie współpracy samorządu lokalnego z organizacjami społecznymi oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu praw obywatelskich;
 • wspieranie rozwoju edukacji na terenie gminy i osiedla nowosolna, kształtowanie postaw proekologicznych wśród obywateli, promowanie zdrowego stylu życia; g) działalność wydawnicza i medialna.
Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Nowosolna

Cele stowarzyszenia: Będziemy podejmować działania na rzecz właściwego rozwoju naszego Osiedla oraz dbania o interesy jego mieszkańców.

 

Łódź, ul. Peoniowa 17
Adres e-mail do korespondencji: nowosolna@bmp.net.pl

 

Zarząd:

 • Michał Maciejewski
 • Szymon Szczygłowski
 • Paweł Żmudzki
Przyjazna Komunikacja Dla Nowosolnej

Rozpoczęliśmy działalność 2007.

ul. Jugosłowiańska 23 92-720 Łódź

 

Cele stowarzyszenia:

 • Działanie na rzecz budowy bezpiecznej, jak i najmniej uciążliwej dla mieszkańców obwodnicy wokół Nowosolnej powiązanej
  z autostradą,
 • Zapobieganie degradacji środowiska, w którym żyją ludzie,
 • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności stowarzyszenia,
 • Promocja i popieranie rozwiązań proekologicznych,
 • Pobudzenie świadomości społeczeństwa w zakresie szkodliwego oddziaływania dróg ruchu przyspieszonego na środowisko,
 • Ochrona ludzi przed skutkami zniszczeń ekologicznych.

 

Członekowie Zarządu: Gradzińska Helena, Szymańska Mirosława, Gradziński Zdzisław, Przybylska Grażyna

Prezes: Zych Mieczysław Bogdan

Wiceprezesi: Smela Baszkiewicz Agata  Danuta, Marciniak Ewelina, Rzepecka Beata


Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (10.01.2017 13:51)

Informację zmodyfikował(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (10.01.2017 13:51)

Ilość odwiedzin: 206

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.01.2017 13:51 Wojciech Markiewicz / BPKSiT Utworzenie strony