Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

Kontakt

ul. Dyspozytorska 3, 92-402 Łódź
adres do korespondencji: ul. Oleńki Billewiczówny 15 m. 44, 92-437 Łódź
osiedle33@uml.lodz.pl

Radni Rady Osiedla

Skład Rady Osiedla
 • przewodniczący: Sławomir Pokorski
 • z-ca przewodniczącego: Kazimierz Dąbrowski
 • skarbnik: Patrycja Pokorska
 • sekretarz: Sylwia Wingert-Bartodziej
 • Zbigniew Maurer
 • Robert Frank
 • Anetta Granatowska
 • Tadeusz Granatowski
 • Janusz Zrobek
 • Zbigniew Marchwicki
 • Irena Granatowska
Skład Zarządu Osiedla
 • przewodniczący: Ryszard Kaczkowski
 • z-ca przewodniczącego: Julian Kałuziak
 • Małgorzata Grzejszczak
 • Grażyna Kujawska-Łomża
 • Teresa Zrobek

Dyżury Rady Osiedla

Posiedzenia rady osiedla: w pierwszą środę miesiąca, w siedzibie jednostki pomocniczej

Uchwały


Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (10.01.2017 10:04)

Informację zmodyfikował(a): Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej (12.10.2017 12:50)

Ilość odwiedzin: 34