Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

ul. Zbocze 22, 92-003 Łódź
tel.: +48 (42) 679-51-03
www: www.stoki.info
e-mail: stokisikawapodgorze@uml.lodz.pl

Radni Rady Osiedla

Skład Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze:
 • przewodniczący: Krzysztof Makowski
 • z-ca przewodniczącego: Agnieszka Leszczyńska
 • sekretarz: Piotr Chmielecki
 • skarbnik: Anna Rosińska (spoza Rady)
 • Mirosław Chmielecki
 • Eugeniusz Jóźwik
 • Dawid Kolasa
 • Agnieszka Leszczyńska
 • Elżbieta Soboń
 • Marcin Włodarczyk
Skład Zarządu Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze:
 • przewodniczący: Wiesław Duszak
 • z-ca przewodniczącego: Jarosław Trepczyński
 • Piotr Czechowski
 • Przemysław Bartosik
 • Janina Jaros
 • Michał Kwiatkowski
 • Marcin Włodarczyk

Dyżury członków rady osiedla

Dyżury członków rady osiedla: we wtorki, w godz. 17.30-19.00, w siedzibie jednostki pomocniczej

Uchwały


Informację wprowadził(a): Wojciech Markiewicz / BPKSiT (01.02.2017 12:39)

Informację zmodyfikował(a): Damian Redlicki / Biuro ds. Partycypacji Społecznej (11.10.2017 15:40)

Ilość odwiedzin: 42