Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Ośrodki kultury

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

ul. Zachodnia 54/56
90-403 Łódź
tel.: +48 (42) 633-43-68
+48 (42) 633-26-41
e-mail: sekretariat@aoia.pl
www: www.aoia.pl/BIP/

Dyrektor: Monika Kamieńska

Specyfika działalności: widowiska teatralne, spotkania kabaretowe, koncerty muzyczne, wernisaże i warsztaty artystyczne

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych powstał 1 kwietnia 2005 r. z połączenia dwóch łódzkich placówek kultury: Ośrodek Inicjatyw Artystycznych „Teatr 77” i Akademicki Ośrodek Kultury. Od początku stara się harmonijnie łączyć ich dawną specyfikę, równocześnie tworząc nowe, oryginalne formy uczestnictwa w kulturze. Odremontowany i rozbudowany budynek dawnego „Teatru 77” stwarza możliwości dla działania w różnych obszarach sztuki. Podstawą tych działań jest wielofunkcyjna sala teatralna; oprócz niej Ośrodek posiada salę prób, foyer, pracownie warsztatowe i kawiarnię.

Oferta AOIA skierowana jest w głównej mierze do środowisk studenckich, młodzieży szkolnej, młodej inteligencji.

Zadania edukacyjne realizowane są m.in. poprzez realizację cyklu spektakli ("Lekcje teatralne"), warsztaty (plastyczne, muzyczne), spotkania dyskusyjne. Ośrodek umożliwia promocję młodym twórcom, pomaga w debiucie (wernisaże, poezja). Z kolei teatr realizowany w Ośrodku (kameralne spektakle, pantomima, kabaret) nie jest celem samym w sobie: stanowi środek umożliwiający dotarcie do młodego widza i uzupełnienie jego wiedzy.

Otwartość Ośrodka na rozmaite inicjatywy zewnętrzne owocuje przyciąganiem grup twórczych, zespołów, środowisk (nie tylko artystycznych, także naukowych, społecznych, itp). Współpracę z Ośrodkiem podjęły już studenckie koła naukowe, szkoły, stowarzyszenia, grupy literackie, zespoły muzyczne, grupa Teatr "Fabryczny", etc...

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych utrzymuje równowagę pomiędzy działalnością własną (autorską) i "gościnną". Ta druga jest sposobem na wyłanianie i nawiązywanie współpracy z nowymi, ciekawymi twórcami i ich inicjatywami, a także na promocję młodej placówki w mieście.

Godziny otwarcia: 8:00 – 22:00

Bałucki Ośrodek Kultury

ul. Limanowskiego 166
91-027 Łódź
tel.: +48 (42) 653-36-45
fax: +48 (42) 653-36-45
e-mail: informacje@bok.lodz.pl, sekretariat@bok.lodz.pl
www: www.bip.bok.lodz.pl

Dyrektor: Dobrosław Bilski
Zastępca: Mateusz Sidor

Specyfika działalności: wielokierunkowa działalność w dziedzinie upowszechniania i współtworzenia kultury - TANIEC, MUZYKA, PLASTYKA, TEATR - twórczość, edukacja, promocja, rozrywka, rekreacja.

Bałucki Ośrodek Kultury (BOK) powstał w 1958 roku. Posiada 3 filie: Ośrodki Kultury "Lutnia", "Rondo" i "Na Żubardzkiej" oraz scenę letnią.
Podejmuje różnorodne działania edukacyjne i artystyczne. Organizuje prestiżowe festiwale i konkursy m.in.: Międzynarodowy Festiwal Odkrywców i Podróżników "MEDIATRAVEL", Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych "DZIATWA", Wystawę Rysunku i Malarstwa "MÓJ TEATR", Przegląd Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej "SKOWYT", Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.


Ważnym kierunkiem pracy BOK jest działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Pracuje w nim kilkanaście zespołów artystycznych, m.in.: Zespół Pieśni i Tańca "POLTEX", Bałucka Kapela Podwórkowa, Teatr Tańca "GESSY", Dziecięce Eksperymentalne Studio Tańca "DEST", Orkiestra Instrumentów Klawiszowych, Studia Wokalne - "KANON", "KLASTER", Studia Teatralne, Dziecięcy Zespół Estradowy "HULA HOP".
Wysoki poziom zespołów został wielokrotnie potwierdzony nagrodami i wyróżnieniami na festiwalach krajowych i międzynarodowych.


Bałucki Ośrodek Kultury posiada trzy galerie: "IN BLANCO", "RONDO", "GALERIA Ż". Promuje młodych, uzdolnionych twórców i wykonawców z różnych dziedzin sztuki. Oferuje szeroki wachlarz zajęć artystyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, także osób niepełnosprawnych m.in.: pracownie plastyczne, koła i kluby zainteresowań, zabawy interdyscyplinarne, kursy. Organizuje imprezy rozrywkowe, zajęcia rekreacyjne.Filie Bałuckiego Ośrodka Kultury

Ośrodek Kultury "Lutnia"
ul. Łanowa 14, 91-032 Łódź

tel.: +48 (42) 652-62-27
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 - 21.00
sobota i niedziela - zmiennie


Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"
ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź

tel.: +48 (42) 651-67-47
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00 - 21.00
sobota i niedziela - zmiennie


Ośrodek Kultury "Rondo"
ul. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź

tel.: +48 (42) 651-50-30
godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00 - 21.00
sobota i niedziela - zmiennie

Scena Letnia - Muszla Koncertowa Park im. A. Mickiewicza na Julianowie

Centrum Kultury Młodych

ul. Lokatorska 13
93-021 Łódź
tel.: +48 (42) 684-68-66
fax: +48 (42) 684-83-94
e-mail: ckm@toya.net.pl
www: www.ckm.lodz.pl/bip.php

Dyrektor: Monika Tabowska

Specyfika działalności: Zespół Pieśni i Tańca "Łódź", DZPiT "Łódeczki" Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Wojewódzkie Konfrontacje Teatralne Szkół Ponadpodstawowych.

Powstało 21 listopada 1984 r. Celem Ośrodka jest szeroko pojęte upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, aktywizacja grup twórczych oraz organizacja znaczących imprez kulturalnych. Centrum jest instytucją, którą chętnie odwiedzają dzieci, młodzież i ludzie dorośli z terenu całego miasta. W 1999 roku działa tu 12 amatorskich zespołów artystycznych oraz 20 stałych klubów i kół zainteresowań, w których bierze udział około 500 uczestników.

Zespół Pieśni i Tańca ŁÓDŹ od wielu lat jest popieranym przez CIOFF ambasadorem kultury za granicą. Od kilku lat Centrum współorganizuje Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, goszcząc zespoły z różnych krajów świata. Wojewódzkie Konfrontacje Teatralne Szkół Ponadpodstawowych to coroczna impreza, która gromadzi w Centrum kilkudziesięciu najzdolniejszych młodych ludzi, dając im możliwość bezpośredniego kontaktu z gwiazdami piosenki i teatru.

Centrum organizuje rocznie około 500 wielorakich imprez o różnym zasięgu (od imprez środowiskowych po imprezy międzynarodowe), np. Warsztaty Teatralne, Ogólnopolski Konkurs Modeli Redukcyjnych, Festiwal Sztuk Wszelakich, Przegląd Piosenki Turystycznej, Gość w KAPOCIE, Wystawy Multimedialne i inne.

Od ubiegłego roku Centrum Kultury Młodych posiada dodatkową bazę:
Klub "Dąbrowa" przy ul. Dąbrowskiego 93-202 Łódź
tel.: +48 (42) 641-82-81
Godziny otwarcia CKM i Klubu "Dąbrowa":
pn. - pt. 8.00-22.00

Dom Literatury w Łodzi

ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
tel.: +48 (42) 636-68-38
fax: +48 (42) 636-06-19
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl
www: www.dom-literatury.pl/bip/strona-glowna/

Dyrektor: Przemysław Owczarek
Zastępca: Balbina Bruszewska

Specyfika działalności: imprezy promujące teatr, literaturę i muzykę.

Powstało w roku 1982. Przez ostatnie lata działalność skoncentrowana była na prezentacji i promocji współczesnej literatury i teatru. Program przygotowany jest z myślą o odbiorcy młodocianym, jak i dorosłym, wyrobionym i poszukującym. Propozycje ŚFK są pomyślane jako przeciwwaga dla tzw. kultury masowej. Przygotowują odbiorców do poznania nowatorskich i kreatywnych dokonań twórców sztuki najnowszej, uwrażliwić i wyrobić nawyk czynnego uczestnictwa w kulturze. Poza standardową działalnością obejmującą edukację kulturalną dzieci i młodzieży, dbałością o rozwój nieprofesjonalnego ruchu artystycznego (Zespół Wokalny Muzyki Dawnej MADRIGALE i Kabaret BI-BA-BO), ŚFK prowadzi działalność klubową we współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Państwowym Instytutem Wydawniczym, Stowarzyszeniem Literackim im. K.K. Baczyńskiego oraz Kabaretem KAPOTA.

Działania w dziedzinie literatury to przede wszystkim cykl literacki PISARZ NA FORUM, w którym prezentowane są sylwetki znanych autorów i tłumaczy m.in. Jerzego Jarniewicza. Jerzego Pilcha, Antoniego Liberę i in.
Drugim realizowanym w tym nurcie cyklem jest FORUM LITERACKIE, które prezentuje sylwetki młodych autorów i grupy literackie. Cykl współrealizowany jest ze Stowarzyszeniem Literackim im. K.K.Baczyńskiego.

Podstawowe działania w dziedzinie teatru skupiają się wokół "SCENY FORUM", w ramach której prezentowane są małe formy teatralne zarówno z nurtu profesjonalnego jak i ciekawe dokonania grup amatorskich

Śródmiejskie Forum Kultury jest organizatorem LETNIEJ SCENY FORUM, w ramach której, przez całe lato (lipiec i sierpień), proponowane są publiczności atrakcyjne przedstawienia kameralne.

Cyklem promującym muzykę są działania p.n. FORUM MUZYCZNE, w ramach którego prezentowani są młodzi instrumentaliści i zespoły kameralne.
Drugim cyklem w tej dziedzinie są PIOSENKI NA FORUM w ramach którego proponowane są słuchaczom recitale w różnych gatunkach piosenkarskich - od poezji śpiewanej do piosenki kabaretowej.

Godziny otwarcia ŚFK - pon. -pt. 8.00 - 22.00

Ośrodek Kultury „Górna”

ul. Siedlecka 1
93-138 Łódź
tel.: +48 (42) 684-66-47
fax: +48 (42) 684-51-02
e-mail: gorna@gorna.pl, sekretariat@gorna.pl
www: www.gorna.nazwa.pl/bip/

Dyrektor: Agata Dawidowicz
Zastępca: Jolanta Żmudzin

Specyfika działalności: Ruch amatorski; Grupa Literacka "Centauro"

Ośrodek Kultury powstał 28 grudnia 1979 r. Prowadzi działalność w dwóch placówkach: przy ul. Siedleckiej 1 oraz w filii "Energetyk" przy al. Politechniki 17. Do podstawowych celów ośrodka należy edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży, tworzenie warunków umożliwiających mieszkańcom dzielnicy i miasta rozwijanie zainteresowań artystycznych i hobbystycznych oraz rozwijanie współpracy ze środowiskiem, na rzecz którego działa placówka. Ośrodek animuje amatorski ruch artystyczny. W 1998 r. działały 24 zespoły skupiające 273 uczestników. Działalność klubowa jest znaczącym elementem pracy środowiskowej Ośrodka. Największą aktywność wykazywały m.in. Klub Hobbystów (II Łódzka Wystawa Kart Telefonicznych ), Literacka Grupa "Centauro", Klub Miłośników Pamiętnikarstwa oraz Klub Seniorów Lotnictwa.

Filia:
Ośrodek Kultury „Energetyk"
Al. Politechniki 17, 93-557 Łodź

tel. +48 (42) 684 66 94
Godziny otwarcia Ośrodka Kultury „Górna" i Ośrodka Kultury „Energetyk":
poniedziałek - piatek 8.00 - 20.00

Poleski Ośrodek Sztuki

ul. Krzemieniecka 2a
94-030 Łódź
tel.: +48 (42) 688-13-47
fax: +48 (42) 688-13-47
e-mail: pos@lodz.pl
www: www.pos.lodz.pl/bip.php

p.o. Dyrektora: Aleksandra Podębska

Specyfika działalności: Gł. spotkania z ciekawymi ludźmi; Studio Piosenki, Klub Smakosza

Poleski Ośrodek Sztuki kontynuuje działalność założonego w 1969 r. Dzielnicowego Domu Kultury Łódź - Polesie. Głównym jego zadaniem jest upowszechnianie sztuki. Swój program POS realizuje poprzez działalność imprezową, klubową, wystawienniczą, a także działalność stałych zespołów artystycznych. Poprzez swą systematyczną i konsekwentną pracę POS stał się jedną z najpopularniejszych placówek kulturalnych w Łodzi. Sprawiły to: spotkania z najwybitniejszymi polskimi twórcami (przykładem niechaj będą tu nazwiska Czesława Miłosza i Ryszarda Kapuścińskiego), oraz organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim np. Międzynarodowego Biennale - III spotkań Teatralnych "Terapia i Teatr" (organizowane wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim)

Godziny otwarcia Ośrodka pon. -pt. 8.00 - 20.00

Widzewskie Domy Kultury

Al. J. Piłsudskiego 133
92-318 Łódź
tel.: +48 (42) 674-90-88, +48 (42) 674-92-30
fax: +48 (42) 674-91-59
e-mail: wdk@wdk.pl, bronislaw@wdk.pl
www: www.wdk.pl/

Dyrektor: Dorota Kaniewska-Frątczak
Zastępca: Bronisław Grzelak

Specyfika działalności: gł. Imprezy ruchu amatorskiego; Zespół Pieśni i Tańca "Anilana", Teatr "Słup", konkursy taneczne.

Widzewskie Domy Kultury to zespół czterech placówek kultury o wyraziście zarysowanych profilach:

- Dom Kultury "Widok" przy al. Piłsudskiego 133 zajmuje się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży w zakresie zajęć muzycznych.

- Dom Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 skupia się na działalności teatralnej, filmowej oraz tanecznej.

- Dom Kultury "Ariadna" przy ul. Niciarnianej 1/3 to swoiste "zagłębie" zespołów folklorystycznych.

Działalność WDK koncentruje się na szeroko pojętej edukacji teatralnej i filmowej, adresowanej do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Istotnego znaczenia nabiera uczestnictwo w zespołach i kołach amatorskiego ruchu artystycznego. Wśród zespołów WDK do najbardziej znanych i uznanych należą Studio Teatralne SŁUP kierowany przez Marcela Szytenchelma, popularyzatora działań teatralnych i parateatralnych (Tuwimalia, Dzień Reymonta), Klub Tańca Towarzyskiego TANGO, Zespół Tańca Nowoczesnego BUSTERS, Dziecięcy Zespół Taneczny MIŚ. Szczególne miejsce zajmuje Zespół Pieśni i Tańca ANILANA, obchodzący w roku 2000 30-lecie działalności. Zespół jest członkiem CIOFF (Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Festiwali i Sztuki Ludowej).

Do najważniejszych imprez organizowanych przez WDK należą m.in. Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne, Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli Scena dla przedszkolaka, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego TANGO, Wojewódzki Przegląd Piosenki Literackiej BARD.

Filie Widzewskich Domów Kultury:

Dom Kultury "Widok"
Al. Piłsudskiego 133, 92-318 Łódź
tel. +48 (42) 674 92 30
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9.00 - 21.00

Dom Kultury "502"
ul. Gorkiego 16, 92-525 Łódź

tel. +48 (42) 673 35 99, +48 (42) 673 32 90
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 - 21.00

Dom Kultury "Ariadna"
ul. Niciarniam 1/3, 92-208 Łódź

tel. +48 (42) 678 47 41
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 - 21.00


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (03.09.2017 22:32)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (03.09.2017 22:32)

Informację opracował: Tomasz Wilk (30.03.2007)

Ilość odwiedzin: 457