Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego (poprzednio ZSP 1)
Adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171
Dyrektor: Kamila Niewiadomska
Telefon: +48 (42) 654 00 05
e-mail: zsethdyrektor@wp.pl, zsethsekretariat@wp.pl
BIP: www.bip.zsp1lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSETH_lodz/SkrytkaESP
geom: 6598549.245169484,5739560.777382714
Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej (poprzednio ZSP 2)
Adres: 93-533 Łódź, ul. Astronautów 19
Dyrektor: Ewa Baczewska
Telefon: +48 (42) 681 49 77
e-mail: zsp2lodz@op.pl
BIP: www.bip.zsp2lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zseiu_lodz/SkrytkaESP
geom: 6600921.286165466,5733406.524644562
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Adres: 90-315 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 159/163
Dyrektor: Janusz Bęben
Telefon: +48 (42) 674 02 75
e-mail: zsp3@mnc.pl
BIP: www.bip.zsp3lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSP3/SkrytkaESP
geom: 6601455.425786733,5736874.803957552
Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego (poprzednio ZSP 4)
Adres: 90-373 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 88
Dyrektor: p.o. Dyrektora: Małgorzata Czyżyk
Telefon: +48 (42) 636 12 33
e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.pl
BIP: www.bip.zsglodz.wikom.pl/
e-PUAP: /000185844/SkrytkaESP
geom: 6601101.887583508,5736760.469326665
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego
Adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88
Dyrektor: Małgorzata Joniuk - Piątkowska
Telefon: +48 (42) 654 03 71
e-mail: sekretariat@zsp5lodz.pl
BIP: www.bip.zsp5lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /000194837/SkrytkaESP
geom: 6599382.3226467725,5739454.81293745
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich (poprzednio ZSP 6)
Adres: 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137
Dyrektor: Joanna Kośka
Telefon: +48 (42) 655 10 40
e-mail: sekretariat@spozywcza.lodz.pl
BIP: www.bip.zspslodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zspslodz/SkrytkaESP
geom: 6600781.10858654,5741215.774433942
Zespół Szkół Samochodowych (poprzednio ZSP 7)
Adres: 91-335 Łódź, ul. Wojciecha Kilara 3/5 (poprzednio ul. Franciszka Prożka 3/5)
Dyrektor: Andrzej Żelasko
Telefon: +48 (42) 651 24 62, +48 (42) 651 54 76
e-mail: sekretariat@zss-lodz.pl
BIP: bip.zsp7-lodz.pl
e-PUAP: /zss7lodz/SkrytkaESP
geom: 6598633.378671555,5740750.148235346
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres: 93-590 Łódź, al. Politechniki 38
Dyrektor: Henryka Michalska
Telefon: +48 (42) 684 39 75
e-mail: info@zsp9.pl
BIP: bip.zsp9lodz.wikom.pl
e-PUAP: /ZSP9/SkrytkaESP
geom: 6600345.298665134,5735033.672800524
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika
Adres: 91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18
Dyrektor: Monika Michalik
Telefon: +48 (42) 656 29 11, +48 (42) 656 25 89
e-mail: zse@zse.toya.net.pl; elektronik@elektronik.lodz.pl
BIP: www.bip.zsp10lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /000184046/SkrytkaESP
geom: 6602554.644607523,5741109.853740445
Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty (poprzednio ZSP 12)
Adres: 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35
Dyrektor: Halina Włodarczyk
Telefon: +48 (42) 643 35 19
e-mail: zspm@zspm.net
BIP: www.bip.zspmlodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zspm_lodz/SkrytkaESP
geom: 6602520.087871924,5734090.873254662
Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków (poprzednio ZSP 13)
Adres: 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15
Dyrektor: Julitta Rosa
Telefon: +48 (42) 659 82 22
e-mail: szkola@zsbg.org
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=174
e-PUAP: /ZSPnr13/SkrytkaESP
geom: 6601598.707627247,5742800.61353082
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana Kopcińskiego
Adres: 90-242 Łódź, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11
Dyrektor: Elżbieta Kuskowska
Telefon: +48 (42) 678 19 20
e-mail: zsp15@zsp15.ldi.pl
BIP: www.bip.zsp15lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zsp15_lodz/SkrytkaESP
geom: 6602230.862190778,5739135.301959138
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (poprzednio ZSP 17)
Adres: 93-502 Łódź, al. Politechniki 37
Dyrektor: Józef Kolat
Telefon: +48 (42) 648 71 12
e-mail: szkola.lodz@zst-i.pl
BIP: www.bip.zst-ilodz.wikom.pl
e-PUAP: /473059550/SkrytkaESP
geom: 6600305.59319736,5734293.820815764
Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja (poprzednio ZSP 18)
Adres: 92-229 Łódź, ul. Edwarda 41
Dyrektor: Irena Maszke
Telefon: +48 (42) 678 82 65
e-mail: zspoligraflodz@szkoly.lodz.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl/edu/?id=178
e-PUAP: /zsplg_lodz/SkrytkaESP
geom: 6604817.146897288,5738657.237689592
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Adres: 91-212 Łódź, ul. Warecka 41
Dyrektor: Dorota Stefaniak
Telefon: +48 (42) 652 18 60
e-mail: szkola@warecka.edu.pl
BIP: www.bip.zsp20lodz.wikom.pl
e-PUAP: /ZSP20/SkrytkaESP
geom: 6595790.664220464,5741570.295419875
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego (poprzednio ZSP 21)
Adres: 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2
Dyrektor: Marcin Józefaciuk
Telefon: +48 (42) 651 78 98
e-mail: zsp21@szkoly.lodz.pl
BIP: www.bip.zsp21lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /zsr_lodz/SkrytkaESP
geom: 6597918.408240102,5740060.495049014
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych (poprzednio ZSP 22)
Adres: 93-126 Łódź, ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
Dyrektor: Ryszard Kaźmierczak
Telefon: +48 (42) 681 13 83
e-mail: zspnr22@wp.pl
BIP: www.bip.zsp22lodz.wikom.pl/
e-PUAP: /ZSPnr22/SkrytkaESP
geom: 6601873.363831992,5735510.891341576
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Adres: 90-542 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 115
Dyrektor: Teresa Łęcka
Telefon: +48 (42) 637 72 78
e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl
BIP: www.bip.cezlodz.wikom.pl
e-PUAP: /CKU2/SkrytkaESP
geom: 6600004.268276148,5736696.0427444745

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (04.09.2017 11:03)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (11.12.2017 13:47)

Informację opracował: Tomasz Wilk (15.02.2012)

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji

Ilość odwiedzin: 1102