Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Antonowicz Krystyna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Antos Sławomir

Powiatowy Urząd Pracy

Antosiak Agnieszka

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

Antosiak Monika

główny specjalista

Antosz Anna

Pracownik I stopnia

Anyszkiewicz Małgorzata

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Armanowska Radosława

prezes zarządu spółki

Augustyn Artur

Centrum Świadczeń Socjalnych

Augustyniak Agnieszka Marzena

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Augustyniak Małgorzata

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Babski Andrzej Stanisław

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bach-Jachimiak Marzena

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Baczewska Ewa

Powiatowy Urząd Pracy

Bajer Edyta

p.o. zastępcy dyrektora

Bajerska Joanna

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Balcerek Jolanta Longina

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Balcerek Tomasz Łukasz