Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Biniek Bożena

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bińkowska Aneta

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bińkowski Maciej

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bladowska-Kozdój Agnieszka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Błaszczyk Elżbieta

Powiatowy Urząd Pracy

Błaszczyk Olga

członek zarządu spółki

Błaszczyk - Skalska Joanna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Błażejczyk Agnieszka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Błażejewska Iwona Janina

prezes zarządu spółki

Błoch Ryszard

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bodnar Wiesława