Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

p.o. dyrektora

Bińczyk Paweł

Centrum Świadczeń Socjalnych

Bińkowska Aneta

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Bladowska-Kozdój Agnieszka

Powiatowy Urząd Pracy

Bloch Leszek Mieczysław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Błaszczyk Elżbieta

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Błaszczyk Jerzy Tadeusz

Powiatowy Urząd Pracy

Błaszczyk Olga

członek zarządu spółki

Błaszczyk - Skalska Joanna

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Błażejczyk Agnieszka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego

Błażejewska Iwona Janina

prezes zarządu spółki

Błoch Ryszard

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bodnar Wiesława