Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyszukiwarka oświadczeń majątkowych

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bogołębska Monika

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Boguta Jolanta

Powiatowy Urząd Pracy

Bohdziewicz Grażyna Urszula

p.o. dyrektora

Bolimowska Grażyna

pracownik Urzędu Miasta Łodzi

Bolińska Joanna

Miejskie Muzea i Galerie

Bomanowska Marzena

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bonisławska Aleksandra Wiesława

Centrum Informacji Turystycznej

Bonisławski Ryszard Wiesław

Dyrektor Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Borkowski Mieczysław Stefan

Centrum Świadczeń Socjalnych

Borowińska Agnieszka

Centrum Informacji Turystycznej

Borowińska Iwona

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Borowska Elżbieta

Centrum Świadczeń Socjalnych

Borowska Marta

Radny(a)

Bors Piotr