Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

20.02.2018
Numer ewidencyjny: 40/DM-DM.XV/4/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. historyczno-archiwalnych w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_40_180220.pdf
19.02.2018
Numer ewidencyjny: 39/DOA-ZKM.VI/1/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 01.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_39_180219.pdf
16.02.2018
Numer ewidencyjny: 38/DFP-Fn.V/3/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 28.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_38_180216.pdf
15.02.2018
Numer ewidencyjny: 37/DOA-PJR.III/2/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 27.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_37_20180215.pdf
14.02.2018
Numer ewidencyjny: 36/DFP-Fn.IV/2/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli zobowiązań podatkowych w Oddziale Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_180214.pdf
13.02.2018
Numer ewidencyjny: 35/DM-ZNN/III/3/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_35_180213.pdf
12.02.2018
Numer ewidencyjny: 34/DM-DM.XV/3/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 23.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_34_180212.pdf
12.02.2018
Numer ewidencyjny: 33/DPr-ZK.I/1/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 22.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_33_180212.pdf
09.02.2018
Numer ewidencyjny: 32/DOA-TG.I/1/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administrowania budynkiem w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 20.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_32_20180209.pdf
08.02.2018
Numer ewidencyjny: 31/DM-ZNN/IV/2/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_31_20180208.pdf
06.02.2018
Numer ewidencyjny: 30/DFP-Fn.X/1/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_30_20180206.pdf
05.02.2018
Numer ewidencyjny: 29/DOA-PJR.II/1/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 16.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_29_20180205.pdf
05.02.2018
Numer ewidencyjny: 28/DPK-BPK.V/1/II/2018
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Turystyki w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 16.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_28_20180205.pdf
02.02.2018
Numer ewidencyjny: 27/DPK-BGM.II/3/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 13.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_27_20180202.pdf
02.02.2018
Numer ewidencyjny: 26/DPK-BGM.I/2/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 13.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_26_20180202.pdf
01.02.2018
Numer ewidencyjny: 25/DSS-GK.VII/1/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli gospodarki odpadami w Oddziale ds. Kontroli Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 12.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_25_20180201.pdf
31.01.2018
Numer ewidencyjny: 24/DOA-SO.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji ludności w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 12.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_24_180131.pdf
30.01.2018
Numer ewidencyjny: 23/DFP-Bd.II/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_23_180130.pdf
30.01.2018
Numer ewidencyjny: 22/DAR-BR.VI/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji obszarowej w Oddziale ds. Koordynacji w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_22_180130.pdf
29.01.2018
Numer ewidencyjny: 21/DOA-SO.II/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 09.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_21_180129.pdf
26.01.2018
Numer ewidencyjny: 20/DPr-BOIZ.V/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 06.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_20_20180129.pdf
25.01.2018
Numer ewidencyjny: 19/DPK-KLT/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 05.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_19_20180125.pdf
22.01.2018
Numer ewidencyjny: 18/DSS-Ed.I/3/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20180122.pdf
22.01.2018
Numer ewidencyjny: 17/DSS-OŚR.V/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt, łowiectwa i rybactwa w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_17_20180122.pdf
19.01.2018
Numer ewidencyjny: 16/DAR-UA.XI/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań nieprocesowych w Oddziale Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 30.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20180119.pdf
18.01.2018
Numer ewidencyjny: 15/DPK-KLT.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania projektów inwestycyjnych w Zespole ds. Projektów w Wydziale Kultury w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 29.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20180118.pdf
17.01.2018
Numer ewidencyjny: 14/BPK-BPS.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania W Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 27.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_180117.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_14_180216.pdf
16.01.2018
Numer ewidencyjny: 13/DM-ZNN.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 26.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20180116.pdf
15.01.2018
Numer ewidencyjny: 12/DAR-MKZ.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. parku kulturowego w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20180115.pdf
15.01.2018
Numer ewidencyjny: 11/DSS-Ed.VII/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów edukacyjnych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 25.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20180115.pdf
12.01.2018
Numer ewidencyjny: 10/DPr-ZSS.II/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20180112.pdf
11.01.2018
Numer ewidencyjny: 9/BPK-BGM.V/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 23.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_DPK_BGM_V_1_I_2018_180111.pdf
10.01.2018
Numer ewidencyjny: 8/DM-DM.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu i ewidencji majątku miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_DM_DM_II_2_I_2018_180110.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny: 7/DAR-BAr.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania opinii urbanistycznych w Oddziale Opinii Urbanistycznych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_DAR_BAr_II_2_I_2018_180109.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny: 6/DAR-BAr.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_DAR_BAr_IV_1_I_2018_180109.pdf
08.01.2018
Numer ewidencyjny: 5/DM-DM.XV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. historyczno-archiwalnych w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_DM_DM_XV_1_I_2018_180108.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_5_180219.pdf
05.01.2018
Numer ewidencyjny: 4/DM-BNW.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 16.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_DM_BNW_I_1_I_2018_180105.pdf
04.01.2018
Numer ewidencyjny: 3/DPr–BZK.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_DPr_BZK_IV_1_I_2018_180104.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_3_180130.pdf
03.01.2018
Numer ewidencyjny: 2/DSS-Ed.VII/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_DSS_ED_VII_1 _I_2018_180103.pdf
02.01.2018
Numer ewidencyjny: 1/DM-BZSP.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. trwałego zarządu w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Biurze Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 12.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_DM_BZSP_I_1_I_2018_180103.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.01.2018 13:40)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 19293

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony