Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zm.)

DAR-UA-V.6733.293.2017 426074.DK
Data: 20.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104


                                                                                              Łódź, 20 listopada 2017 r.


DAR-UA-V.6733.293.2017
426074.DKObwieszczenie o wydaniu decyzji


            Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 w dniu 20 listopada wydano decyzję nr DAR-UA-V.350.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: wieża o wysokości ok. 55 m wraz z antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi umieszczonej na gruncie w sąsiedztwie wieży na terenie przy ul. Nowy Józefów 14 w Łodzi. Inwestycja będzie realizowana w granicach nieruchomości położonej w obrębie P-38 działka ewid. 8/2.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107
(I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.


 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Dagmara Kafar
Data opracowania: 20.11.2017
DAR-UA-V.6733.315.2017 465037.TS
Data: 20.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 20 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.315.2017
465037.TS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 6 października 2017 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.348.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV od stacji wnętrzowej 10824 Limanowskiego 74a do stacji wnętrzowej 11143 Limanowskiego 63a w Łodzi na terenie przy ul. Limanowskiego i ul. Prusa w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek 111/1, 111/2, 105/45, obr. B-46, 338/23, 639/4, 639/1, obr. B-28.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Skrobek
Data opracowania: 20.11.2017
DAR-UA-V.6733.303.2017 446183.TH
Data: 20.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104  


Łódź, 20 listopada 2017r.


 

DAR-UA-V.6733.303.2017
446183.TH

 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

            Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – Zakład w Łodzi w dniu 20 listopada 2017r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.349.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur polietylowych PE-100 ø 110 w Łodzi przy ul. Naturalnej oraz Kolumny na terenie nieruchomości nr ewid 168/1, 121/22, 123/18, 122/9, 199 obr. G-56

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209
(II p. tel. 638 57 42).

Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.


 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 20.11.2017
DAR-UA-V.6733.333.2017 491549.TH
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.333.2017
491549.TH

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z dnia 23 października 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia 15kV, niskiego napięcia 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z agregatem prądotwórczym w Łodzi przy ul Zielonej, Żeligowskiego, al. 1-go maja na terenie nieruchomości nr ewid. 2/68, 2/69, 2/70, 2/97 obr. P-17 oraz 132/52, 132/65, 132/68, 132/69, 132/72, 160/9, 151/3 obr. P-9.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046.
Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.328.2017 498073.TS
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.328.2017
498073.TS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 25 października 2017r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Kryształowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek, 29/4, 19/9 w obr. B-20.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Skrobek
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.334.2017 482538BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.334.2017
482538BN

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek Veolia Energia Łódź S.A. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magistralnej sieci ciepłowniczej przy ul. Przybyszewskiego i Bacewicz w Łodzi dz. nr: 56/223 obręb W-32, oraz dz. nr: 226/4, 226/1, 3/55, 224/2, 4/17, 4/13, 4/14, 5/8, 5/9, 5/2, 6/17 obręb W-33.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.314.2017 460251BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.314.2017
460251BN

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.346.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Papierniczej, Farbiarskiej w Łodzi dz. nr: 417, 451/2, 451/1, 401, 402/1, 450/1, 450/2, 403/1, 405/1 obręb W-21.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.309.2017 456090BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.309.2017
456090BN

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.344.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przy ul. Kiepury w Łodzi dz. nr 79/23 obręb W-10.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.313.2017 460247BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.313.2017
460247BN

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.343.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przy ul. Szarej Piechoty w Łodzi, dz.nr: 6/7, 6/10, 9/3, 9/4 obręb B-39.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.301.2017 434599BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.301.2017
434599BN

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 14 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.337.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukaszewskiej w Łodzi dz. nr: 93/2, 94/1, 95, 96 obręb W-2.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.314.2017 460251BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.314.2017
460251BN

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.346.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Papierniczej, Farbiarskiej w Łodzi dz. nr: 417, 451/2, 451/1, 401, 402/1, 450/1, 450/2, 403/1, 405/1 obręb W-21.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.302.2017 434600BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 17 listopada 2017r.


DAR-UA-V.6733.302.2017
434600BN


Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 14 listopada 2017r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.336.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukaszewskiej w Łodzi dz. nr: 103/1, 104/1 obręb W-2.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


      


Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.297.2017 417443BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi                           

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 17 listopada 2017r.


DAR-UA-V.6733.297.2017

417443BNObwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 14 listopada 2017r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.335.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Konstantynowskiej 64b w Łodzi dz. nr: 1/27 obręb P-15, dz. nr 2/34, 2/32, 6/18 obręb P-25, dz. nr 25/3, 2/9, 44 obręb P-21.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Z upoważnienia Prezydenta

Miasta Łodzi

Kierownik

Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.308.2017 469693BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 17 listopada 2017r.


DAR-UA-V.6733.308.2017
469693BN

 


Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2017r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.347.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w ul. Brzezińskiej 226 w Łodzi dz. nr: 285/31 obręb W-45 oraz dz nr 388/9 obręb W-47.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


      

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.312.2017 452802BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 17 listopada 2017r.


DAR-UA-V.6733.312.2017
452802BN


Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 14 listopada 2017r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.339.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul Jedwabniczej, Małego Rycerza w Łodzi dz. nr: 86/12, 1/2 obręb G-33.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.302.2017 434600BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 17 listopada 2017r.


DAR-UA-V.6733.302.2017
434600BN


Obwieszczenie


 


Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 14 listopada 2017r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.336.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukaszewskiej w Łodzi dz. nr: 103/1, 104/1 obręb W-2.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-V.6733.298.2017 432172BN
Data: 17.11.2017
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 17 listopada 2017r.


DAR-UA-V.6733.298.2017
432172BN
Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 14 listopada 2017r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.334.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazowej przy ul. Tuszyńskiej, Trębackiej w Łodzi dz. nr: 45/15, 597/77 obręb G-26.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia Prezydenta
Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Strategii i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.11.2017
DAR-UA-IX.6733.11.2017 AMS
Data: 16.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 listopada 2015 r.

DAR-UA-IX.6733.11.2017
AMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Łódź z dnia 25.09.2017 r., wydano w dniu 16.11.2017 r. decyzję nr DAR-UA-IX.340.P.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów na terenie zajezdni tramwajowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 na części działek nr 116/6, 112/5, 112/8, 113/5, 122/4, 116/5, 123/6, 118/11, 173/2, 178/5, 142/5, 141/11 i 142/6 w obrębie W-8.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Urbanistyki IV
Jadwiga Fornal

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 16.11.2017
DAR-UA-V.6733.305.2017 460250.TS
Data: 16.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.305.2017
460250.TS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 4 października 2017 r.wydano decyzję nr DAR-UA-V. 342. 2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz ze złączem kablowym średniego napięcia na terenie przy ul. Traktorowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek 56, 54/38, 54/48, 54/41, 54/46 obr. B-42, 72/18, P-1, 1/12, obr. P-5.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p. tel. 638 47 58).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Skrobek
Data opracowania: 16.11.2017
DAR-UA-V.6733.307.2017 476997.TH
Data: 16.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 listopada 2017 r.

DAR-UA-V.6733.307.2017
476997.TH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gminy Miasta Łodzi w dniu 16 listopada 2017 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.341.2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia w Parku Sielanka wraz z budową linii zasilających do 1 kV i rozdzielnicy oświetlenia w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego na terenie nieruchomości nr ewid. 120/33, 22/29, 113/4, 114/14, 101/6, 114/13, 4/104, 90/4, 90/2 obr. G-10.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42).
Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 16.11.2017

Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.11.2017 12:01)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 2043

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
17.11.2017 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:29 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 22:54 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:15 Migracja danych Utworzenie strony