Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Projekt „Droga do kariery"

Projekt współfinansowany za srodków programu Unii Europejskiej Phare realizowany pod nadzorem Polskiej Agencij Rozwoju Przedsiębiorczości "DROGA DO KARIERY"

Miasto Łódź i Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „DROGA DO KARIERY” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Phare 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” dla powiatowych urzędów pracy. 

Projekt przewiduje objęcie uczestników indywidualnymi planami działania oraz warsztatami w zakresie obsługi programów komputerowych używanych w biurach i urzędach. Po zakończeniu warsztatów zorganizowana zostanie giełda pracodawców, w wyniku której spośród uczestników programu wyłonieni zostaną kandydaci do odbycia stażu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. 676 – 80 – 91 lub 676 – 80-92. 

Szczegółowe informacje >>> 


Informację wprowadził(a): Migracja danych (16.08.2017 11:39)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (16.08.2017 12:06)

Ilość odwiedzin: 264