Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Projekt „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami"

ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Projekt pn. Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 6 710 000,00 PLN. Na jego realizację Instytucja Zarządzająca, tj. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie w kwocie 5 019 596,07 PLN. Wkład własny Miasta, obejmujący zarówno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowalne wynosi 1 690 403, 93 PLN.

Głównym celem projektu „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. Obejmuje ono nie tylko usługi administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, ale także – informację publiczną np. o sposobie załatwiania spraw i realizacji procedur administracyjnych, a także uproszczenie i ułatwienie możliwości zgłaszania wszelkiego rodzaju interwencji.

Utworzenie Centrum pozwala na świadczenie usług na rzecz obywateli za pomocą różnych kanałów komunikacji, w tym telefonu, poczty elektronicznej, formularza www, formularza e-PUAP, faksu, bezpośrednio w sali operacyjnej i punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Zaletą zrealizowanego projektu jest umożliwienie załatwienia spraw i formalności urzędowych w jednym miejscu i pod jednym numerem telefonu, co skraca czas poświęcony przez mieszkańca na dotarcie do właściwej komórki organizacyjnej w Urzędzie, a tym samym zwiększa się poziom zadowolenia z nowej jakości świadczonych usług.

Bazując na opracowanych standardach realizacji usług, a także uwzględniając potrzeby mieszkańców korzystających z nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej, Urząd Miasta Łodzi wprowadza nowe formy kontaktu z wykorzystaniem nowych kanałów informacji, np. czatu.

W ramach poprawy dostępności usług publicznych udostępniony został także portal samoobsługowy:www.lckm.uml.lodz.pl, gdzie znajduje się opis sposobu załatwiania spraw: m.in. wymiany dowodu osobistego, zameldowania, zarejestrowania firmy, obowiązującego podatku, uzyskania zezwolenie na usunięcie drzewa itp. Są tu zgromadzone informacje o usługach wykonywanych przez Urzędu Miasta Łodzi i wybrane miejskie jednostki organizacyjne. Obywatele mogą nie tylko znaleźć opis sposobu załatwienia sprawy, pobrać odpowiednie formularze, ale również odesłać dokumenty do Urzędu.

Zrealizowany projekt stanowi element budowy e-administracji, opartej na szybkim i łatwym dostępie do informacji przez całą dobę z dowolnego miejsca, bez konieczności osobistego stawienia się w Urzędzie.

Projekt realizowany przez:

Departament Obsługi i Administracji, Wydział Organizacyjny, Oddział ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Piotrkowska 115

Od 1 sierpnia 2013 r. sprawy „Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami" prowadzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 104.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (11.08.2017 15:22)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (11.08.2017 15:22)

Ilość odwiedzin: 875