Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Zamówienia publiczne wszczęte przed 15 marca 2010 r.

Archiwum specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2010

2010-03-12

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci z terenu działania Delegatury Łódź-Górna
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-03-26) >>>


2010-03-11

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-03-16) >>>


2010-03-10

Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą hydrauliczną montowaną z tyłu pojazdu dla wózka inwalidzkiego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-03-09

Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach
pobierz SIWZ >>>


2010-03-09

Rozbudowa budynku hali sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi Etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .zip) >>>


2010-03-08

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-03-08

Dostawa ryb świeżych i przetworzonych
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-03-11) >>>


2010-03-05

Świadczenie usługi rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej
pobierz SIWZ >>>


2010-03-04

Dostawa szczepionek
pobierz SIWZ >>>


2010-03-04

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-03-09) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-03-04

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania wewnętrznych na terenie działania Delegatuty Łódź- Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2010-03-04

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ziołowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-03-04

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz SIWZ >>>


2010-03-03

Promocja Miasta Łodzi w obrębie europejskiej sieci połączeń lotniczych poprzez umieszczenie linku do anglojęzycznej wersji strony internetowej www.cityoflodz.pl na głównej niemieckojęzycznej stronie internetowej pasażerskiej linii lotniczej, która uruchomi w 2010 roku połączenie Łódź – Dortmund
pobierz SIWZ >>>


2010-03-02

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia niecki stawu w Parku im. Stanisława Staszica w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-03-02

Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-03-04) >>>


2010-02-25

Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2010-02-22

Interwencyjne sprzątanie terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2010-02-19

Dostawa materiałów ekspoatacyjnych i części zamiennych do urządzeń powielających dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2010-02-19

Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-02-23) >>>


2010-02-18

Świadczenie usługi restauracyjnej
pobierz SIWZ >>>


2010-02-18

Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
pobierz SIWZ >>>


2010-02-18

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2010-02-17

Obsługa prawna placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-02-16

Świadczenie usługi restauracyjnej
pobierz SIWZ >>>


2010-02-16

Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
pobierz SIWZ >>>


2010-02-16

Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź – Polesie UMŁ
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-02-22) >>>


2010-02-12

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-02-12

Budowa oświetlenia w ulicach: Molla, Fiałkowskiego i Łukawskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-02-12

Dostawa środków czystości dla Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-02-12

Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą hydrauliczną montowaną z tyłu pojazdu dla wózka inwalidzkiego oraz rocznym ubezpieczeniem samochodu (OC i AC oraz NW dla kierowcy i pasażerów) dla Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi, ul. Rojna 18a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-02-08

Dostawa wyrobów garmażeryjnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-02-08

Dostawa ryb świeżych i przetworzonych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-02-05

Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-02-03

Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego i szklanego
pobierz SIWZ >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-02-03

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-02-16) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-02-22) >>>


2010-02-02

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-02-02

Obsługa prawna Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi w ramach obsługi placówek oświatowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-01-28

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-02-02) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-01-28

Projekt techniczny spójnego systemu informatycznego w ramach realizacji Projektu „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.11, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-02-05) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-02-11) >>>


2010-01-28

Dostawa:

 1. oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,
 2. produkty przemiału ziarna,
 3. wody mineralne


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-01-28

Dostawa ryb
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-01-27

Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-01-26

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-01-22

System zamknięty, probówkowo - podciśnieniowy do pobierania krwi
pobierz SIWZ >>>


2010-01-22

Dostawa 2 samochodów osobowych z homologacją ciężarową oraz 2 samochodów ciężarowych do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty w Łodzi, ul. Smugowa 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2010-01-21

Promocja Miasta Łodzi w obrębie europejskiej sieci połączeń lotniczych poprzez umieszczenie linku do anglojęzycznej wersji strony internetowej www.cityoflodz.pl na głównej niemieckojęzycznej stronie internetowej pasażerskiej linii lotniczej, która uruchomi w 2010 roku połączenie Łódź – Dortmund
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-01-27) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2010-01-14

Dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2010-01-07
ostatnia aktualizacja: 2010-01-08

Wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010 r. - 31.12.2010 r.
pobierz SIWZ >>>


2009

2009-12-31

Dostawa artykułów nabiałowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-31

Dostawa mięsa, wędlin i drobiu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-24

Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i analizatora immunochemicznego oraz dostawa odczynników do analizatorów
pobierz SIWZ >>>


2009-12-22

Zakup i dostawa druków na rok 2010 dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ, ul. Zachodnia 47
pobierz SIWZ >>>


2009-12-22

Sprzedaż, osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź - Polesie artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-21

Budowa Centrum Dialogu w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
instrukcja pobierania załączników >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .z01) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .z02) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .z03) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .z04) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .z05) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .z06) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .z07) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .z08) >>>
pobierz załączniki (cz.10, .z09) >>>
pobierz załączniki (cz.11, .z10) >>>
pobierz załączniki (cz.12, .z11) >>>
pobierz załączniki (cz.13, .z12) >>>
pobierz załączniki (cz.14, .z13) >>>
pobierz załączniki (cz.15, .z14) >>>
pobierz załączniki (cz.16, .z15) >>>
pobierz załączniki (cz.17, .z16) >>>
pobierz załączniki (cz.18, .z17) >>>
pobierz załączniki (cz.19, .z18) >>>
pobierz załączniki (cz.20, .z19) >>>
pobierz załączniki (cz.21, .z20) >>>
pobierz załączniki (cz.22, .z21) >>>
pobierz załączniki (cz.23, .z22) >>>
pobierz załączniki (cz.24, .z23) >>>
pobierz załączniki (cz.25, .z24) >>>
pobierz załączniki (cz.26, .z25) >>>
pobierz załączniki (cz.27, .z26) >>>
pobierz załączniki (cz.28, .z27) >>>
pobierz załączniki (cz.29, .z28) >>>
pobierz załączniki (cz.30, .z29) >>>
pobierz załączniki (cz.31, .z30) >>>
pobierz załączniki (cz.32, .z31) >>>
pobierz załączniki (cz.33, .z32) >>>
pobierz załączniki (cz.34, .z33) >>>
pobierz załączniki (cz.35, .z34) >>>
pobierz załączniki (cz.36, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.37, .zip) (2010-01-13) >>>
pobierz załączniki (cz.38, .z01) (2010-01-13) >>>
pobierz załączniki (cz.39, .z02) (2010-01-13) >>>
pobierz załączniki (cz.40, .zip) (2010-01-13) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-01-11) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (.zip) (2010-01-11) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-01-18) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (2010-01-18) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-01-21) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji treści SIWZ (.zip)(2010-01-21) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2010-01-29) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (.zip)(2010-01-29) >>>


2009-12-21

Inwestor zastępczy przy budowie Centrum Dialogu w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
instrukcja pobierania załączników >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .z01) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .z02) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .z03) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .z04) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .z05) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .z06) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .z07) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .z08) >>>
pobierz załączniki (cz.10, .z09) >>>
pobierz załączniki (cz.11, .z10) >>>
pobierz załączniki (cz.12, .z11) >>>
pobierz załączniki (cz.13, .z12) >>>
pobierz załączniki (cz.14, .z13) >>>
pobierz załączniki (cz.15, .z14) >>>
pobierz załączniki (cz.16, .z15) >>>
pobierz załączniki (cz.17, .z16) >>>
pobierz załączniki (cz.18, .z17) >>>
pobierz załączniki (cz.19, .z18) >>>
pobierz załączniki (cz.20, .z19) >>>
pobierz załączniki (cz.21, .z20) >>>
pobierz załączniki (cz.22, .z21) >>>
pobierz załączniki (cz.23, .z22) >>>
pobierz załączniki (cz.24, .z23) >>>
pobierz załączniki (cz.25, .z24) >>>
pobierz załączniki (cz.26, .z25) >>>
pobierz załączniki (cz.27, .z26) >>>
pobierz załączniki (cz.28, .z27) >>>
pobierz załączniki (cz.29, .z28) >>>
pobierz załączniki (cz.30, .z29) >>>
pobierz załączniki (cz.31, .z30) >>>
pobierz załączniki (cz.32, .z31) >>>
pobierz załączniki (cz.33, .z32) >>>
pobierz załączniki (cz.34, .z33) >>>
pobierz załączniki (cz.35, .z34) >>>
pobierz załączniki (cz.36, .zip) >>>


2009-12-21

Sprzedaż, osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Górna, artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-18

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Delegatury Łódź - Bałuty UMŁ w 2010r.
pobierz SIWZ >>>


2009-12-16

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2009-12-16

Dostawa artykułów żywnościowych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-12-15

Dostawa mięsa i produktów mięsnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-11

Konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektów na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście w latach 2010-2012
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-12-14) >>>


2009-12-11

Część 1
Ochrona osób i mienia w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty w Łodzi przy ul. Zgierskiej 71 w 2010r.
Część 2
Monitorowanie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47 w systemie Aktywnej Ochrony Mienia „AOM” opartym na tzw. monitoringu, wykonywanie pełnej kontroli działania systemu oraz przeprowadzanie przeglądu instalacji alarmowej w 2010r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-12-14) >>>


2009-12-10

Dostawa 2 samochodów osobowych z homologacją ciężarową oraz 2 samochodów ciężarowych do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty w Łodzi, ul. Smugowa 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-12-10

Użyczenie szaletów publicznych (z dopłatą do usług) w latach 2010-2012
pobierz SIWZ >>>


2009-12-10

Dostawa wraz z zaprojektowaniem kalendarzy na rok 2010
pobierz SIWZ >>>


2009-12-10

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-09

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2010 r.
pobierz SIWZ >>>


2009-12-08

Dostawa materiałów biurowych, druków akcydensowych oraz wykonanie i dostawy pieczątek, wizytówek i papieru firmowego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-12-10) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji treści SIWZ (.zip) (2009-12-10) >>>


2009-12-08

Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-08

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-08

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-08

Zaopatrywanie podopiecznych M.O.P.S. Filia Łódź-Polesie w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-07

Zaopatrywanie w ramach Apteki Komunalnej podopiecznych Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-04

Druk i dostawa czasopisma specjalistycznego „KRONIKA MIASTA ŁODZI” - kwartalnik i/lub czasopisma specjalistycznego „PIOTRKOWSKA 104” – miesięcznik łódzki
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-04

Zaopatrywanie osób uprawnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-04

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2010 r.
pobierz SIWZ >>>


2009-12-03

Bieżące oczyszczanie terenów wewnętrznych w dzielnicy Widzew
pobierz SIWZ >>>


2009-12-03

Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-03

Dostawa warzyw i owoców przetworzonych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-03

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-03

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi:

 1. Map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości
 2. Map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków
 3. Map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych
 4. Wznowienia i okazania granic nieruchomości


pobierz SIWZ >>>


2009-12-02

Dostawa prasy dla Delegatury Łódź Widzew UMŁ na 2010 rok
pobierz SIWZ >>>


2009-12-02

Dostawa artykułów spożywczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-02

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-12-02

Dostawa nabiału
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-12-10) >>>


2009-12-02

Wywóz nieczystości stałych związanych z działalnością Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ Łódź ul. Piotrkowska 153
pobierz SIWZ >>>


2009-12-02

Dostawa prasy codziennej, dzienników promulgacyjnych, czasopism i innych publikacji dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ ul. Piotrkowska 153
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-12-08) >>>


2009-12-01

Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)
pobierz SIWZ >>>


2009-12-01

Sprzedaż, osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź - Polesie artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-12-01

Usługa sprzedaży osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-12-01

Przygotowanie i dostarczanie obiadów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-12-01
ostatnia aktualizacja: 2009-12-02

Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) (2009-12-02) >>>


2009-12-01

Wywóz w 2010 r. odpadów komunalnych mających wartość surowcową z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71
pobierz SIWZ >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-12-01

Utrzymanie szaletów publicznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-30

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w zadaniu Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów Miejskich Kortów Tenisowych wraz z infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117
pobierz SIWZ >>>


2009-11-27

Kampania promocyjna Sylwestra Miejskiego 2009 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-11-30) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-12-02) >>>


2009-11-24

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2009-11-20

Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami położonych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi w latach 2010-2012
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-11-25) >>>


2009-11-20

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-11-19

Dostawa artykułów spożywczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-19

Dostawa produktów mleczarskich do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-19

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w zadaniu Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby Nr 22/26 Etap I
pobierz SIWZ >>>


2009-11-19

Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-12-24) >>>


2009-11-18

Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw seryjnych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2B w 2010 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-11-24) >>>


2009-11-18

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb lokalnej kotłowni w budynku Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2B w 2010 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-18

Odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź – Polesie ul.Krzemieniecka 2B w 2010 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-17

Wywóz nieczystości z obiektów Urzędu Miasta Łodzi w 2010 roku
pobierz SIWZ >>>


2009-11-13

Zakup oprogramowania do inwentaryzacji zasobów IT oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-11-12

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-11-12

Sprzedaż bonów towarowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-10

Sprzedaż, osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Górna, artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-11-09

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-09
ostatnia aktualizacja: 2009-11-10

Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów Miejskich Kortów Tenisowych wraz z infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 27, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 28, .zip) (2009-11-10) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-11-25) >>>


2009-11-09

Wykonanie robót budowlanych - obejmujących wykonanie remontu mieszkania przy ul. Gdańskiej 95 lok. 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2009-11-06

Budowa oświetlenia w ulicy B. Świdnickiego na odcinku od K. Odnowiciela do B. Szczodrego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-06

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2010 roku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-11-04

Dostawa elementów dekoracji świetlnej ul. Piotrkowskiej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-11-04

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2009-11-03

Dostawa artykułów biurowych dla Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2009-11-02

Budowa oświetlenia w ul. Grotta w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2009-11-02

Opracowanie projektu rozruchu i wykonanie rozruchu Zamkniętej Komory Fermentacyjnej (ZKF-7.2) na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-11-02

Wykonanie projektu obiektów w Parku na Młynku w Łodzi oraz koncepcji układu drogowego wokół parku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2009-11-02

Remont nawierzchni ul. Starosikawskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-10-28

Dostawa prasy na 2010 rok
pobierz SIWZ >>>


2009-10-28

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w zadaniu Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby Nr 22/26 Etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-11-09) >>>


2009-10-27

Zakup wraz z dostawą koszy do gromadzenia psich nieczystości
pobierz SIWZ >>>


2009-10-23

Dostawa regałów do archiwum Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ ul. Piotrkowska 153
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-27) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (2009-10-27) >>>


2009-10-23

Ochrona obiektu Urzędu Stanu Cywilnego
pobierz SIWZ >>>


2009-10-22

Wykonanie projektu technicznego serwerowni dla UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2009-10-22

Wymiana drzwi wewnętrznych w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi ul. Rojna 18 a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-10-22

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-10-21

Dostawa mebli do jadalni i mebli biurowych oraz usługę wykonania mebli do szatni dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-10-19

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji teletechnicznej i kabla światłowodowego
pobierz SIWZ >>>


2009-10-16

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia dachu, wymianie rynien, wymianie rur spustowych, wymianie instalacji odgromowej budynku Przychodni Zdrowia Nr 6 w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 67
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-10-14

Wybór Inwestora Zastępczego do realizacji budynków komunalnych wielorodzinnych nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie II
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-10-13

Przebudowa drogi gruntowej ul. Wodospadowej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-10-13

Dostawa bonów towarowych dla pracowników oświaty w ramach FŚS
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-10-08

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
pobierz SIWZ >>>


2009-10-02

Wykonanie badań hipotecznych ksiąg wieczystych (repertoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
pobierz SIWZ >>>


2009-10-02
ostatnia aktualizacja: 2009-10-13

Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby Nr 22/26 - etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) (2009-10-13) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) (2009-10-13) >>>


2009-10-02

Urządzenie zieleni w części wschodniej Parku Ocalałych II etap
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-10-02

Wykonanie usługi zarządzania, koordynacji i nadzoru merytorycznego (menedżera projektu) nad realizacją projektu "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami”
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-18) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 1, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 2, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 3, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 4, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 5, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 6, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 7, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 8, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 9, .zip) (2009-10-15) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (cz. 10, .zip) (2009-10-15) >>>


2009-10-02

Interoperacyjność systemów administracji samorządowej z rejestrami centralnymi i e-PUAP
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki - 2009-10-07 (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki - 2009-10-07 (cz. 2, .zip) >>>


2009-10-02

Dostawa i instalacja drukarek dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-11-03) >>>


2009-09-30

Zakup sprzętu techniki kryminalistycznej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-07) >>>


2009-09-30

Dostawa koszy na śmieci do parków
pobierz SIWZ >>>


2009-09-29

Remont generalny 32 pokoi mieszkalnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-09-29

Zagospodarowanie części Parku im. St. Staszica w Łodzi - etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .zip) >>>


2009-09-29

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-09-25

Adaptacja nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 dla potrzeb domu pomocy spo-łecznej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-07) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-08) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji treści SIWZ (2009-10-08) >>>


2009-09-25

Remont ulicy Pułkownika Profesora Wacława Deca w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-09-22

Realizacja „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2010 - 2013"
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-30) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-11-09) >>>


2009-09-22

Dostawa urządzeń sieciowych dla Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-02) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-27) >>>


2009-09-21

Wydzielenie klatki schodowej poprzez zastosowanie drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej – Dom Dziecka Nr 4 ul. Marysińska 100
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-07) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji treści SIWZ (2009-10-07) >>>


2009-09-21

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-09-18

Wybór Wykonawcy komunalnych budynków wielorodzinnych nr 3, 4 i 5 na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie II, etap 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 27, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 28, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 29, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 30, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 31, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 32, .rar) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-09-18

Dostawa zestawów komputerowych dla Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-09-18

„Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi” część I - uzbrojenie terenu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-10-08) >>>


2009-09-17

Wybór Wykonawcy dróg wewnątrzosiedlowych nr 3, 5 i 7 na osiedlu Janów Wschód w Łodzi – etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>


2009-09-17

Dostawa druków dla Delegatury Łódź-Widzew i USC-Centrum
pobierz SIWZ >>>


2009-09-16

Modernizacja motodromu w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi, ul. Parkowa 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-09-15
ostatnia aktualizacja: 2009-09-16

Remont chodników na terenach niezabudowanych w rejonie ulic: Górna, Okrzei i Pietrusińskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>


2009-09-15

Leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-09-15

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
pobierz SIWZ >>>


2009-09-15
ostatnia aktualizacja: 2009-09-16

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi ul. Sienkiewicza 46
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-09-15

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi ul. Jaracza 44/46
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-09-11

Zakup sprzętu techniki kryminalistycznej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-16) >>>


2009-09-11

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi ul. Gdańska 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-09-10

Dostawa wraz z montażem aparatury i sprzętu medycznego do gabinetu odnowy biologicznej oraz pomieszczeń zespołu medycznego w hali wielofunkcyjnej przy al. Ks. bp. Władysława Bandurskiego 7 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia regionalnego Centrum Rekreacyjno–Sportowo–Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-18) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-18) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji treści SIWZ (2009-09-18) >>>


2009-09-10

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi ul. Zamknięta 3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>


2009-09-10

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1 (wymiana stolarki okiennej)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-11) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-09-11) >>>


2009-09-10

Doposażenie w urządzenia zabawowe i komunalne placu zabaw przy stawie (okolice Al. G. Orlicz-Dreszera) w parku im. marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-09-08

Dostawa wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-09-08

Modernizacja budynku Szkoły Gimnazjum Nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8/10 – okna
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-09-08

Dostawa szczepionek dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w latach 2009-2012
pobierz SIWZ >>>


2009-09-04

Dostawa urządzeń sprzątających oraz wózka widłowego do hali wielofunkcyjnej przy al. Ks. bp. W. Bandurskiego 7 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-08) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-14) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-15) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-21) >>>


2009-09-02

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-09-09) >>>


2009-09-02

Usługa ochrony obiektów
pobierz SIWZ >>>


2009-08-28

Przebudowa placu zabaw w Parku im. A. Mickiewicza w Łodzi – etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-08-26

Najem 9 terminali POS wraz z obsługą techniczną oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi w jednostkach Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-25

Wykonanie III-go etapu oświetlenia iluminacyjnego kościoła pw. św. Teresy przy ul. Kopcińskiego 1/3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-24

Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2009-08-21

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-21

Wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie Przychodni Zdrowia Nr 9 w Łodzi, ul. Libelta 16, wchodzącej w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-11

Wykonanie Wielokanałowej Platformy Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-08-10

Dobudowa dodatkowej klatki schodowej i montaż oddymiaczy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .zip) >>>


2009-08-07

Odtworzenie stadionu lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum Nr 37 przy ul. Jarosławskiej 29 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2009-08-07

Najem 9 terminali POS wraz z obsługą techniczną oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi w jednostkach Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-06

Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi Etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-05

Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Grodzieńskiej w Łodzi - część I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2009-08-04

Dostawa wraz z montażem okien PVC, w budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul Ćwiklińskiej 5a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-03

Wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-08-03

Wykonanie renowacji elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2009-08-03

Zakup skanerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-07-30

Opracowanie projektu rozruchu i wykonanie rozruchu Zamkniętej Komory Fermentacyjnej (ZKF-7.2) na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-07-27

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w obiektach MOPS Filia Łódź-Bałuty w Łodzi przy ul. Limanowskiego 194/196, Marysińskiej 36, Tokarzewkiego 53
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-07-23

Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Złotnicza 10
pobierz SIWZ >>>


2009-07-22

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 18 w Łodzi przy ul. Edwarda 41. Remont III piętra.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-07-17

Usługa promocyjna miasta Łodzi poprzez wydarzenie w zakresie sztuki polegające na wprowadzeniu wątku łódzkiego do obyczajowego serialu telewizyjnego
pobierz SIWZ >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-07-17

Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-07-16

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-07-16

Modernizacja elewacji zabytkowej budynków Urzędu Miasta Łodzi – Piotrkowska 104a i 106
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-08-03) >>>


2009-07-16

Modernizacja hali garażowej przy ul. Wierzbowej 49
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-07-15

Dobudowa dodatkowej klatki schodowej i montaż oddymiaczy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-07-31) >>>


2009-07-15

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w placówkach oświatowych w Łodzi (et. II)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-07-09

Dostawa leków i szczepionek
pobierz SIWZ >>>


2009-07-08

Wykonanie instalacji teletechnicznych w hali wielofunkcyjnej przy al. Ks. bp. Wł. Bandurskiego 7 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” .
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-07-09) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-07-27) >>>


2009-07-07

Kampania promocyjna Miasta Łodzi jako gospodarza Mistrzostw Europy w 2009 r. na nośnikach reklamy zewnętrznej (sierpień/wrzesień 2009) oraz kampania dotycząca starań Łodzi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. (listopad 2009)
pobierz SIWZ >>>


2009-07-07

Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach niezabudowanych
pobierz SIWZ >>>


2009-07-07

Wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie Przychodni Zdrowia Nr 6 w Łodzi, ul. Sierakowskiego 67, wchodzącej w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty, do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-07-07

Dostawa leków i szczepionek
pobierz SIWZ >>>


2009-07-07

Budowa boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Ossowskiego 10/14 w Łodzi część II – plac zabaw
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-07-08) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-07-24) >>>


2009-07-03

„Przebudowa chodników na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź – Polesie część I”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-07-01

Wykonanie robót budowlanych w II Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-30

Odtworzenie stadionu lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum Nr 37 przy ul. Jarosławskiej 29 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2009-06-30

Wykonanie robót budowlanych w obiektach MOPS Filia Łódź-Bałuty w Łodzi przy ul.: Tybury 16, Limanowskiego 194/196, Marysińska 36, Tokarzewkiego 53
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-06-29

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3 (wymiana posadzek)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-25

Dostawa artykułów biurowych dla Delegatury Łodź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-06-25
ostatnia aktualizacja: 2009-07-09

Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - odtworzenie zabudowy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 27, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 28, .zip) (2009-07-07) >>>
pobierz załączniki (cz. 29, .zip) (2009-07-09) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-07-10) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-07-16) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-07-16) >>>


2009-06-24
ostatnia aktualizacja: 2009-06-25

Wybór Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - odtworzenie zabudowy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71”
pobierz SIWZ >>>


2009-06-23

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w placówkach oświatowych w Łodzi (et. I)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-23

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 149 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 69A. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-23

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
korekta nr 1 (2009-06-26) >>>
korekta nr 2 (2009-06-26) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-06-23

Dzierżawa czytnika pasków testowych CPV 38434000-6 i dostawa pasków testowych do badania moczu CPV 33124131-2
pobierz SIWZ >>>


2009-06-23

Usługa dzierżawy analizatora hematologicznego CPV 38434570-2 i dostawa odczynników do analizatora CPV 33696200-7
pobierz SIWZ >>>


2009-06-19

Docieplenie dachów budynków „D” i „F” Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-06-18

Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi (CPV 30210000-4)
pobierz SIWZ >>>


2009-06-16

Przebudowa części alejek w Parku Staromiejskim
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-15

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-15

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wacława 22/24
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-12

Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem między ulicami Wilczą 2 a Wilczą 4 do ul.Przędzalnianej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-10

Wykonanie odlewów elementów z brązu do Pomnika Ofiar Komunizmu usyt. w Łodzi, al. K. Anstadta 7
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-06-10

Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw i zespołu boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ul. Ks. Z. Wujaka, F. Dostojewskiego, M. Ćwiklińskiej, pomiędzy ZSO nr 1 a SP 34 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2009-06-10

Urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych w parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-09

Wykonanie oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-06-09

Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 obejmujący remont pomieszczeń
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-24) >>>


2009-06-09

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2 a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-08

Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-06-08

Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 47 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 33,62m2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-15) >>>


2009-06-08

Dostawa owoców i warzyw
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych Nr 18 w Łodzi przy ul. Edwara 41. Remont dachu budynku szkolnego wraz z pracami towarzyszącymi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Wymiana okien i podłóg w budynku Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Modernizacja sanitariatów i zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 w Łodzi, ul. Żubardzka 26
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Modernizacja sali gimnastycznej w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Perla 11
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Modernizacja sanitariatów i natrysków w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Remont korytarzy w budynku XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Łodzi przy ul. Lubeckiego 5
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-06-05

Pielęgnacja drzewostanu na terenach niezabudowanych
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-10) >>>


2009-06-05

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-10) >>>


2009-06-03

Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami
pobierz SIWZ >>>


2009-05-29

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów sportowych miasta
pobierz SIWZ >>>


2009-05-29

 • Część 1: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Deotymy 1 (G-44)”
 • Część 2: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Tybury 4 (SP-35)”


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki cz. 1 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 2 (.zip) >>>


2009-05-29

Dostawa artykułów chemicznych i gospodarstwa domowego dla Urzędu Miasta Łodzi o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro
pobierz SIWZ >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-05-29

Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 11 w Łodzi, przy ul. Księży Młyn 13/15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-28

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 170 w Łodzi, ul. Miedziana 1/3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki cz. 1 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 2 (.zip) >>>


2009-05-28

Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-05) >>>


2009-05-28

Wymiana posadzek i remont pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 193 w Łodzi, ul. Standego 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-28

Remont pokrycia dachowego i wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7/17
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-28

Przebudowa wjazdu głównego i wykonanie oświetlenia obiektu rekreacyjno – sportowego „Górniak”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-27

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 10 w Łodzi , ul. Harcerska 8
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-27

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w łodzi , ul. Czajkowskiego 14
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-27

Budowa oświetlenia ul. Białych Róż w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-27

Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazialnych Nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 obejmujący wymianę stolarki budowlanej okiennej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-26

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych usytuowanych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 185 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 13
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-26

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji 15 obiektów Pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łódz
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-26

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2009-05-26
ostatnia aktualizacja: 2009-05-27

Budowa placu zabaw przy ul. Cyganka 36 w Łodzi - część IV górka rekreacyjna
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki cz. 1 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 2 (.zip) >>>


2009-05-25
ostatnia aktualizacja: 2009-05-27

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 58 w Łodzi, ul. Młynarska 42/46
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-25

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Łodzi, ul. Spadkowa 11 (wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna pomieszczeń natrysków w budynku internatu SOSW 2)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-25

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr15 w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-25

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 16 w Łodzi ,ul. Syrenki 19a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-25

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi, ul. Centralna 40 – okna
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-05-22

 • Część 1: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Balonowej 1 (SP-19)”
 • Część 2: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Perla 11 (XVIII LO)”
 • Część 3: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 (XXX LO)”
 • Część 4: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Sowińskiego 50/56 (G-15)”


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki cz. 1 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 2 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 3 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 4 (.zip) >>>


2009-05-22

 • Część 1: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Św. Franciszka 53 (SP-138)”
 • Część 2: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 74 (SP-109)”
 • Część 3: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15 (SP-162)”
 • Część 4: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Gościniec 1 (SP-130)”


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki cz. 1 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 2 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 3 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 4 (.zip) >>>


2009-05-22

 • Część 1: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Milionowej 64 (SP-114)”
 • Część 2: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Kmicica 5”
 • Część 3: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 (ZSO-8)”
 • Część 4: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6 (SP-142)”


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki cz. 1 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 2 (.zip) >>>


2009-05-22

 • Część 1: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23 (SP-5)”
 • Część 2: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Malczewskiego 37/47 (SP-190)”
 • Część 3: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Wacława 22/24 (XLIV LO)”
 • Część 4: „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK-2012 w Łodzi przy ul. Podhalańskiej 2A (XXV LO)”


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki cz. 1 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 2 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 3 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 4 (.zip) >>>
pobierz załączniki cz. 5 (.zip) >>>


2009-05-21

Utrzymanie i konserwacja pomników na terenie działania Delegatury Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-05-21

Remont pokrycia dachowego i wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, ul. Kilińskiego 159/163
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-20

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2 a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-18

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łodzi ul. Piłsudskiego 101 - wymiana stolarki okiennej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-15

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 w Łodzi ul. Szpitalna 9/11 - wymiana stolarki okiennej, remont szatni
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-15

Przebudowa alejki w Parku im. A. Mickiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-05-15

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Widzew
pobierz SIWZ >>>


2009-05-15

Remont drogi dojazdowej i chodnika zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 73, 75, 77 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-19) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-05-19) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-28) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2009-05-28) >>>


2009-05-13

Wykonanie wycen określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
pobierz SIWZ >>>


2009-05-13

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2009-05-13

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-13

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-13
ostatnia aktualizacja: 2009-06-04

Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont Etap I, Część 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-28) >>>


2009-05-13

Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej rewitalizacji Parku na Młynku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-19) >>>


2009-05-13

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-11

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łodzi przy ul. Sterlinga 24 - remont sali gimnastycznej i szatni
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-08
ostatnia aktualizacja: 2009-05-11

Budowa oswietlenia ul. Belgijskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-08

Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 49 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z jednoczesną dzierżawą pomieszczenia kuchennego w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 33,62m2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-08

Usługa sprzątania budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej, CPV 90911200-8
pobierz SIWZ >>>


2009-05-07

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 w Łodzi przy ul. Tuwima 12 a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-07
ostatnia aktualizacja: 2009-06-12

Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 - remont dachu, renowacja okien i fundamentów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-05) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-06-05) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-12) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-06-12) >>>


2009-05-07

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-06

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1 (remont dachu)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-13) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-05-13) >>>


2009-05-06

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 156 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 59 (wymiana stolarki okiennej)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-06

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3 (remont dachu)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-06

Remont pomieszczeń sanitarnych usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 199 w Łodzi przy ul. Elsnera 8
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-04

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 189 w Łodzi, ul. Kossaka 19
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-04

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Łodzi, przy ul. Zielonej 21
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-05-04

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 113 w Łodzi, ul. Unicka 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-05-04

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-30
Ostatnia aktualizacja: 2009-05-18

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 101
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-30

Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 204 Łódź ul. Gajcego 7/11
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-30

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Łodzi przy ul. Lubeckiego 5
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-04-28

Wykonanie usługi koordynacja i nadzór merytoryczny nad innym przedsięwzięciem z zakresu społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-06-10) >>>


2009-04-23

Przebudowa oświetlenia Hali Sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego przy ul. Rudzkiej 37, w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-22
ostatnia aktualizacja: 2009-04-24

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowego UMŁ w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-22
ostatnia aktualizacja: 2009-05-04

Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 38 w Łodzi, ul. Municypalna 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-21

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 149 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 69A - remont pokrycia sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-21

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 124 w Łodzi, przy ul. Cieszyńskiej 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-21

Dostawa licencji oprogramowania dla systemu zarządzania bazą danych wraz z asystą techniczną i instalacją w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu"
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-05) >>>


2009-04-21

Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowego UMŁ w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-21

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych, elektrycznych i innych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ ul. Piotrkowska 153 w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>


2009-04-17

Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 260.400.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2009r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-21) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-05-21) >>>


2009-04-17

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi, ul. Demokratyczna 61/63
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-15

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
pobierz SIWZ >>>


2009-04-14
ostatnia aktualizacja: 2009-04-21

Remont sanitariatów w XV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Traktorowej 77
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-14

Modernizacja sanitariatów i natrysków w budynku Bursy Szkolnej Nr 11 w Łodzi, ul. Drewnowska 153/155
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-10

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi, ul. Centralna 40 – dach
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-10

Zakup wraz z dostawą koszy ulicznych
pobierz SIWZ >>>


2009-04-10

Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w meble, wyposażenia w akcesoria łazienkowe do hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-05-07) >>>


2009-04-09

Usługa telekomunikacyjna zapewniająca powstanie sieci transmisji danych
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-04-15) >>>


2009-04-09

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łodzi, ul. Łęczycka 23
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-08
ostatnia aktualizacja: 2009-04-21

Remont sanitariatów w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-07

Przebudowa ul. Brackiej na odcinku od ul. Spornej do ul. Chryzantem w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-04-27) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2009-04-27) >>>


2009-04-07
ostatnia aktualizacja 2009-04-08

Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-07

Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 36 w Łodzi przy ul. Więckowskiego 35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-07

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 w Łodzi przy ul. Zakładowej 35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-07

Konserwacja i utrzymanie w sprawności fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>


2009-04-07

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 126 w Łodzi przy ul. Broniewskiego 101/103
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-07

Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-06

Dostawa odczynników laboratoryjnych
pobierz SIWZ >>>


2009-04-06

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 83 w Łodzi przy ul. Zbiorczej 3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-06

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 16 w Łodzi ,ul. Syrenki 19a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-03
ostatnia aktualizacja 2009-04-08

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-04-06) >>>


2009-04-03

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 45 w Łodzi, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-02

Wykonanie badań hipotecznych ksiąg wieczystych (repertoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
pobierz SIWZ >>>


2009-04-02

Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi, ul. Królewska 13/15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-01

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 20 w Łodzi, ul. Olimpijska 9
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-01

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 145 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-01

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 30 w Łodzi przy ul. Nowogrodzkiej 6/14
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-04-01

Świadczenie usług opiekuńczych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w miejscu zamieszkania
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-31

Doposażenie w urządzenia zabawowe i komunalne Ogródka Jordanowskiego w parku im. marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-31

Remont budynku służbowego przy ul. Ozorkowskiej 3 w Grotnikach
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-30
ostatnia aktualizacja 2009-03-31

Modernizacja budynku XII Liceum Ogónokształcącego w Łodzi ul. Anstadta 7 - wymiana stolarki okiennej w istniejących otworach okiennych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-30

Remont sanitariatów w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Anstadta 7
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-30

Modernizacja sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi, ul. Rydzowa 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-30

Urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych w parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-03-30

Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 32 w Łodzi przy ul. Fabrycznej nr 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-27

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź Śródmieście UMŁ w 2009r
pobierz SIWZ >>>


2009-03-27

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2009-03-27

Usługa wykonania badań laboratoryjnych
pobierz SIWZ >>>


2009-03-27

Dostawa materiałów RTG - błon RTG i odczynników RTG
pobierz SIWZ >>>


2009-03-26

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-20

Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatora do jonów
pobierz SIWZ >>>


2009-03-20

Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach
pobierz SIWZ >>>


2009-03-20

Urządzenie terenu przy ul. Długosza 26/30 w Łodzi – II etap
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-03-17

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2009 roku
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-23) >>>


2009-03-17

Kampania promocyjna na nośnikach reklamy zewnętrznej dotycząca programu „Młodzi w Łodzi” (maj 2009 r.)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-23) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2009-03-23) >>>


2009-03-16

Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Łodzi, ul. Łucji 12/16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-03-16

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-24) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2009-03-24) >>>


2009-03-12

Dostawa papieru dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-03-12

Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 125 w Łodzi, ul. Dzwonowa 18/20
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-12

Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul Legionów 27
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-11

Dostawa mięsa i produktów mięsnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-11

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych
pobierz SIWZ >>>


2009-03-10

Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-09

Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul. Legionów 27
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-03-06
Ostatnia aktualizacja: 2009-03-11

Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-03-05

Wybór Inwestora Zastępczego do realizacji budynków komunalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 wraz z niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie II, etap 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-03-03

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-03-03

Konserwacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych w parkach na terenie administrowanym przez Delegaturę Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2009-03-03

Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ w roku 2009
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-03

Wybór Wykonawcy komunalnych budynków wielorodzinnych nr 1 i 2 wraz z niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie II, etap 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 27, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 28, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 29, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 30, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 31, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-13) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-27) >>>


2009-03-03

Zaopatrywanie w ramach Apteki Komunalnej podopiecznych Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-03-02
Ostatnia aktualizacja: 2009-03-03

Zaopatrywanie podopiecznych M.O.P.S. Filia Łódź-Polesie w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-02-27

Budowa placu zabaw przy ul. Cyganka 36 w Łodzi- część V
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2009-03-05) >>>


2009-02-27

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-02-27

Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-02-27

Remonty chodników w drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-02-27

Opracowanie dokumentacji wymaganej do wniosku Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-23) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-04-01) >>>


2009-02-27

Konserwacja pomników usytuowanych na terenie administrowanym przez Delegaturę Łódź-Widzew w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>


2009-02-26

Zaopatrywanie osób uprawnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-02-24

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-02-24

Dostawa akcesoriów komputerowych
pobierz SIWZ >>>


2009-02-24

Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenie działania Delegatury Łódź – Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-03) >>>


2009-02-23

Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul. Legionów 27
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-02-19

Dostawa wraz z montażem mobilnych podłóg sportowych i sprzętu sportowego dla hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-02) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-12) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-16) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-19) >>>


2009-02-19

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-02-20) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-02-23) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-03-06) >>>


2009-02-17

Dostawa ambulansu medycznego transportowego typu ,,A1’’
pobierz SIWZ >>>


2009-02-06

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty i jednostek pomocniczych z terenu Bałut
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-02-11) >>>


2009-02-05

Druk i dostawa czasopisma specjalistycznego „KRONIKA MIASTA ŁODZI” - kwartalnik i/lub czasopisma specjalistycznego „PIOTRKOWSKA 104” – miesięcznik łódzki
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-02-04

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2009-02-03

Promocja Miasta w ramach nowouruchomionego połączenia lotniczego na kierunku Łódź – Shannon
pobierz SIWZ >>>


2009-02-02

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na obszarze działania Delegatury UMŁ Łódź-Bałuty z podziałem na dwa rejony
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2009-01-30

Interwencyjne sprzątanie terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-01-28

Dostawa sprzętu jednorazowego i szklanego laboratoryjnego
pobierz SIWZ >>>


2009-01-27
Ostatnia aktualizacja: 2009-01-28

Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-01-27

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2009-01-27

Wykonanie i montaż tabliczek memoriałowych na Pomniku Polaków Ratujących Żydów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .rar) >>>


2009-01-23
Ostatnia aktualizacja: 2009-01-27

Wybór inwestora zastępczego dla inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-01-23

Promocja Miasta w ramach nowouruchomionego połączenia lotniczego na kierunku Łódź – Shannon
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2009-01-27) >>>


2009-01-23

Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi w 2009 roku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2009-01-21

Przebudowa ul. Brackiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Spornej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2009-01-20

Dostawa ambulansu medycznego transportowego typu ,,A2’’
pobierz SIWZ >>>
unieważnienie postępowania >>>


2009-01-16

Utrzymanie czystości (oczyszczanie ręczne) na terenach położonych wzdłuż dróg wewnętrznych na Widzewie
pobierz SIWZ >>>


2009-01-13

Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>

2008

2008-12-19

Wykonanie usługi w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Delegatury Łódź-Bałuty w 2009r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-12-22) >>>


2008-12-19

Dostawa gablot typu citylight dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-12-19

Konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektów na terenie działania Delegatury Łódź – Śródmieście w roku 2009
pobierz SIWZ >>>


2008-12-16

Przetarg nieograniczony na:

 • Ochrona Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej w Łodzi,
 • Ochrona Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z jego otoczeniem w Parku Ocalałych w Łodzi,
 • Ochrona osób i mienia w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi,
 • Monitorowanie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47 należących do Referatu Spraw Społecznych i Rejestracji w systemie Aktywnej Ochrony Mienia „AOM”


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-12-19) >>>


2008-12-11

Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-09

Dostawa artykułów spożywczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-09

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-08

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>


2008-12-08

Wykonanie kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi” i/lub miesięcznika „Piotrkowska 104”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-05

Bieżąca konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. na następujących obiektach:

 • Park Staromiejski, Park Helenów i Park Ocalałych,
 • Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych,
 • Pałac Poznańskiego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15,
 • Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi przy ul. Kościelnej 8/10,
 • Klasztor o.o. Franciszkanów w Łagiewnikach w Łodzi przy ul. Okólnej 185

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-05

Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości położonych na terenie miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-12-05

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-12-05

Usługi drukowania oraz wykonania i dostawy pieczątek
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-05

Dostawa i montaż zewnętrznych trybun przenośnych w ramach zadania ”Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-05

Zakup i dostawa druków na rok 2009 dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ, ul. Zachodnia 47
pobierz SIWZ >>>


2008-12-03

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-12-01

Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)
pobierz SIWZ >>>


2008-12-01

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2009 roku dla obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
pobierz SIWZ >>>


2008-11-28

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-11-28

Sprzedaż, osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź - Polesie artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-04

Artykuły Spożywcze
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-04

Dostawa Nabiału
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-04

Obiady-Posiłki
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-04

Dostawa Pieczywa
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-04

Dostawa Warzyw i Owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-28
Ostatnia aktualizacja: 2008-12-04

Dostawa Warzyw i Owoców Przetworzonych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-25

Odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź – Polesie ul.Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-25

Wykonanie usługi w zakresie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Delegatury Łódź – Śródmieście UMŁ w okresie 01.01. 2009 r. – 31.12.2011 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-11-24

Dostawa paczek świątecznych
pobierz SIWZ >>>


2008-11-24

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-21

Sprzedaż i realizacja talonów towarowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-20

Dostawa bonów towarowych dla pracowników oświaty w ramach FŚS
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-20

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2008-11-19

Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw seryjnych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-18

Dostawa bonów towarowych
pobierz SIWZ >>>


2008-11-17

Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach i na zieleńcach administrowanych przez Delegaturę Łódź–Widzew UMŁ w okresie 2009–2010
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-24) >>>


2008-11-14

Wykonanie usługi w zakresie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Delegatury Łódź–Śródmieście UMŁ w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2011 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-11-14

Dostawa paczek świątecznych
pobierz SIWZ >>>


2008-11-14

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb lokalnej kotłowni w budynku Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-14

Rozbórka zespołu budynków przy ul. Wierzbowej 41-43
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-24) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-11-24) >>>


2008-11-14

Dostawa artykułów biurowych i druków akcydensowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-14

Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-11-13

Ochrona obiektu Urzędu Stanu Cywilnego
pobierz SIWZ >>>


2008-11-13

Wywóz odpadów komunalnych mających wartość surowcową z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-11-13

Zakup komputerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-19) >>>


2008-11-12

Sprzedaż bonów towarowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-12

Utrzymanie parków i zieleńców na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi w latach 2009 – 2010
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2008-11-26

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pozostających we władaniu Delegatury UMŁ Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-07

Wykonanie robót budowlanych - instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniach stacji transformatorowej, wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z agregatornią w części odbiorcy stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilającej halę wielofunkcyjną przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-18) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-21) >>>


2008-11-07

Wykonanie badań hipotecznych ksiąg wieczystych (repertoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
pobierz SIWZ >>>


2008-11-06

Nadzór inwestorski nad budową Centrum Dialog przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 1, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 2, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 3, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 4, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 5, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 6, .rar)>>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 7, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 8, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 9, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 10, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 11, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 12, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 13, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 14, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 15, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 16, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 17, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 18, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 19, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 20, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 21, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 22, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 23, .rar) >>>
pobierz załączniki - uzupełnienie (cz. 24, .rar) >>>


2008-11-05

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź – Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-05

Sprzedaż osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Śródmieście artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-11-03

Dostawa prasy dla Delegatury Łódź Widzew UMŁ na 2009 rok
pobierz SIWZ >>>


2008-10-31

Dostawa w 2009 r. prasy codziennej, dzienników promulgacyjnych, czasopism i innych publikacji dla Delegatury Śródmieście UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2008-10-31

Utrzymanie szaletów publicznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-10-31

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (parków i zieleńców) w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2008-10-31

Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Delegatury Łódź-Widzew
pobierz SIWZ >>>


2008-10-29

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-29

Dostawa prasy na rok 2009
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-06) >>>


2008-10-29

Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach działania Delegatury Łódź – Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-10-28

Zakup urzadzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-03) >>>


2008-10-28

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie 4 przegród ognioodpornych w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Złotnicza 10
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-28

Zakup i dostawa papieru do urządzeń biurowych będących na stanie Delegatury Łódź-Widzew i USC Łódź-Centrum
pobierz SIWZ >>>


2008-10-27

Wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie przychodni wchodzącej w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. ( Dz.U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-23

Nadzór inwestorski nad budową Centrum Dialog przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .rar) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-10-23

Zakup artykułów biurowych i piśmiennych dla Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2008-10-22

Sprzedaż, osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Górna, artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-10-21

Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-24) >>>


2008-10-21

Wykonanie dokumentacji analitycznej na potrzeby projektu "Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (CKM)"
pobierz SIWZ >>>


2008-10-21

Pielęgnacja drzew oraz jesienne prace porządkowe na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-23) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-10-23) >>>


2008-10-21

Prace remontowe ogólnobudowlane dotyczące adaptacji lokalu przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi dla potrzeb grupy usamodzielniającej się przy Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-20

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Gorkiego 21A
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-20

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2009 roku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-17

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-21) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-10-21) >>>


2008-10-17

Dostawa i montaż urządzeń kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tymienieckiego 5
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2008-10-17

Sprzedaż i realizacja talonów towarowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-10-17

Budowa Centrum Dialogu przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .rar) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .rar) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 1) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 2) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 3) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 4) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 5) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 6) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 7) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 8) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 9) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 10) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 11) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 12) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 13) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 14) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 15) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 16) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 17) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 18) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 19) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 20) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 21) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 22) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 23) (2008-11-05) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (cz. 24) (2008-11-05) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-11-12) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-11-12) >>>


2008-10-17

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-10-16

Dostawa i serwis urządzeń komputerowych
pobierz SIWZ >>>


2008-10-15

Wykonanie robót budowlanych w budynku 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Złotnicza 10 - remont generalny 15 pokoi mieszkalnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2008-10-15

Zakup paliw płynnych dla samochodów służbowych UMŁ oraz pojazdów OSP podległych Delegaturze Łódź-Widzew
pobierz SIWZ >>>


2008-10-15

Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi przy ul. Czajkowskiego 14
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-14

Zmiana sposobu użytkowania dawnego sklepu rybnego na lokal Rady Osiedla Chojny
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-20) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-10-20) >>>


2008-10-13

Przebudowa 8 pokoi mieszkalnych i wydzielenia 4 łazienek przedpokojowych oraz modernizacja posadzek na korytarzach na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-13

Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych i wychowawczych podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>


2008-10-10

Dostawa mebli hotelowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-10

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-10-10

Wykonanie i montaż 132 szt. tablic ogłoszeniowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-08

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa specjalnego z przeznaczeniem dla OSP Grupy Ratownictwa Specjalistycznego w Łodzi, ul. Czołgistów 66
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-08

Urządzenie placu zabaw w parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-03

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-03

Remont chodników wzdłuż ulicy Kowieńskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-02

Wykonanie badań hipotecznych ksiąg wieczystych (repertoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
pobierz SIWZ >>>


2008-10-02

Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego Prawosławnej Cerkwi Katedralnej p.w. Św. Aleksandra Newskiego przy ul. Kilińskiego 56 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-01

Dostawa choinki świątecznej wraz z dekoracją świetlną
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-10-01

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2008-09-30

Budowa chodnika w ul. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3 oraz w ul. Cynarskiego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-09-29

Dostawa przyrządów do fizykoterapii
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-17) >>>


2008-09-29

Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-16) >>>


2008-09-26

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Widzewa
pobierz SIWZ >>>


2008-09-26

Świadczenie usług opiekuńczych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w miejscu zamieszkania
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-29) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-10-29) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-09-26

Dostawa i montaż wyposażenia w krzesełka dla widzów oraz dźwigi dla osób niepełnosprawnych w hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-27) >>>


2008-09-25

Wykonanie robót budowlanych: dobudowa szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego, budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „ODRZAŃSKA” w zakresie realizacji programu dostosowawczego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-09-24
Ostatnia aktualizacja: 2008-10-13

Przebudowa Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-10-13)>>>


2008-09-19

Budowa oświetlenia w ul.G.Bacewicz
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-09-19

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łodź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe-Apteka Komunalna
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-09-18

Przebudowa Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-09-11

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 38 w Łodzi ul. Municypalna 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-09-11

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Łodzi ul. Sterlinga 24
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-09-11
Ostatnia aktualizacja: 2008-09-23

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łodzi ul. H. Zatorowców 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-09-10

Zakup 2 szt. fabrycznie nowych samochodów towarowo-osobowych
pobierz SIWZ >>>


2008-09-09

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2008-09-05

Wybór Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacją jej części na funkcje gospodarcze, a także zagospodarowanie przyległego otoczenia
pobierz SIWZ >>>


2008-09-05

Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 8.100.000 zł (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-09-03

Roboty budowlano-konserwatorskie polegające na kontynuacji remontu klatki schodowej zabytkowej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-08-29

Remont dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>


2008-08-27

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nazwie ulica Rozmarynowa
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-08-27

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-08-22

Ogrodzenie placów zabaw na terenie parków i zieleńców pozostających we władaniu Delegatury Łódź - Bałuty UMŁ
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-08-20

Budowa chodnika w ul.Wojewódzkiego na odc. od ul.Zakładowej do końca nieruchomości nr 3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-08-20

Wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie placówek wchodzących w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-08-20
Ostatnia aktualizacja: 2008-08-22

Wybór Wykonawcy robót budowlanych projektu pn. „Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacją jej części na funkcje gospodarcze, a także zagospodarowanie przyległego otoczenia
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>


2008-08-20

Leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-08-14

Modernizacja placu zabaw w Parku Podolskim
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-08-14

Wykonanie robót budowlanych remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „BATORY” w zakresie realizacji programu dostosowawczego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-08-29)>>>
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert >>>


2008-08-11

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego GBA-2 (do 2,5)/16 wraz z jego serwisowaniem
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-08-08

Roboty budowlane dotyczące wykonania prac remontowych budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi ul. Drewnowska 88
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-08-08

Urządzenie terenu przy ul. Długosza 26/30 w Łodzi – I etap
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-08-08
Ostatnia aktualizacja: 2008-08-12

Wybór Wykonawcy komunalnych budynków wielorodzinnych nr 10, 11 i 12 wraz z niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I, etap 3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 22, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 23, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 24, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 25, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 26, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 27, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 28, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 29, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 30, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 31, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 32, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 33, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 34, .zip) >>>


2008-08-07

Budowa placu zabaw w Parku im. R. Baden - Powella
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-08-06

Wybór Inwestora Zastępczego do realizacji budynków komunalnych wielorodzinnych nr 10, 11 i 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I etap 3
pobierz SIWZ >>>


2008-08-04

Przebudowa zieleńca Tymienieckiego / Piotrkowska
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-08-01

Urządzenie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej w Łodzi:

 • w parku im. Szarych Szeregów,
 • w parku im. A. Struga,
 • na zieleńcu w rejonie ulic: Hipoteczna - Pojezierska

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2008-08-01

Roboty budowlane dotyczące remontu dachów w Szkole Podstawowej Nr 138 w Łodzi, ul. św. Franciszka 53
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-08-01

Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków dla obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
pobierz SIWZ >>>


2008-08-01

Wybudowanie i urządzenie placu zabaw przy ul. Włókienniczej 19 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-08-01

Opracowanie "Master Planu gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi"
pobierz SIWZ >>>


2008-08-01

Zagospodarowanie Parku im. J. Piłsudskiego przy dojściu do Aquaparku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-08-01

Roboty budowlane : wymiana pokryć dachowych w budynkach XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 159
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-07-31

Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ul. Jasne Błonia w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-07-31

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-07-31

Opracowanie koncepcji modernizacji Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-07-30

Modernizacja budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Kopernika 2 - rozbudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej – hydrantowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-07-25

Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Sierakowskiego 65
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-07-24

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2008-07-23
Ostatnia aktualizacja: 2008-07-24

Roboty budowlane polegające na remoncie ogrodzeń 20 piaskownic na terenie Bałut w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-07-22

Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-22

Wykonanie nawierzchni i montaż małej architektury w Parku Zaruskiego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-07-22

Wybór Podmiotu Obsługującego realizację Umowy Microsoft Select nr 80S60033
pobierz SIWZ >>>


2008-07-22

Dzierżawa czytnika pasków testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu do czytnika
pobierz SIWZ >>>


2008-07-22

Budowa parkingu w ul. Cieszyńskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-08-12) >>>


2008-07-21

Opracowanie koncepcji modernizacji Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-07-21

Modernizacja budynku (sali gimnastycznej) VIII LO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 105
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-18

Roboty budowlane: wymiana pokryć dachowych i remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi ul. Czajkowskiego 14
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-18

Wybór inwestora zastępczego do realizacji inwestycji na ciekach i kanałach związanych z kanalizacją deszczową
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-07-21) >>>


2008-07-17

Roboty budowlane: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi - kontynuacja
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-16

Budowa alejki w Parku 3–go Maja
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-16

Modernizacja nawierzchni placów zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-07-16

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-07-15

Rozbiórka budynku biurowego przy ul.Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-15

Przebudowa alejek w Parku Źródliska II w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-14
ostatnia aktualizacja: 2008-07-16

Remont Hali Lekkoatletycznej w obiekcie AZS-Łódź, przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-07-25) >>>


2008-07-11

Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach działania Delegatury Łódź–Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-07-10

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie placówek wchodzących w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz.U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-07-09

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Łodzi przy ul. Jaracza 26
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-09

Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. R. Baden - Powella
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-08

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby jednostek pomocniczych z terenu działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-07-08

Doposażenie w urządzenia zabawowe i komunalne dwóch placów zabaw w parku im. marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-07

Utrzymanie porządku na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź –Bałuty z podziałem na rejon 1 i 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-07

Modernizacja sanitariatów w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Łodzi przy ul. Ratajskiej 2/4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-07

Dostawa szczepionki przeciw grypie dla ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-07-11) >>>


2008-07-07

Usługa ochrony obiektów ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>


2008-07-07

Roboty budowlane dotyczące remontu dachów w Szkole Podstawowej Nr 138 w Łodzi, ul. św. Franciszka 53
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-04

III etap modernizacji budynku biurowego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Wierzbowej 49
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>


2008-07-03

Roboty budowlane: modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 166 w Łodzi, ul. Szamotulska 1/7
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-07-01

Wybór inwestora zastępczego do realizacji inwestycji na ciekach i kanałach związanych z kanalizacją deszczową
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-07-01

Remont toru rowerowego w parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>


2008-06-30

Remont dachów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-27

Renowacja istniejącego kanału ogólnospławnego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do bloku nr 126 przy ul. Marysińskiej 90 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>


2008-06-27

Urządzenie terenu przy ul. Długosza 26/30 w Łodzi I etap
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-07-02) >>>


2008-06-27

Roboty budowlane: modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 101 przy ul. Rejtana 10 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-25

Budowa oświetlenia w ul.Grabińskiej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-07-11) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2008-07-11) >>>


2008-06-25

Wykonanie obiektów rekreacyjno-sportowych i urządzenie zieleni na działkach położonych przy ul. Łaskowice w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2008-06-24

Budowa alejki spacerowej z wnękami na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego w Łodzi – I etap
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-23

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 5 w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 117
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-23

Roboty budowlane: wymiana okien w placówkach oświatowych w Łodzi w:

 • Szkole Podstawowej nr 114, ul. Milionowa 64
 • Przedszkolu Miejskim nr 163, ul. Czernika 1/3

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-20

Dostawa gier i zabawek na potrzeby jednostek pomocniczych z terenu działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-06-20
ostatnia aktualizacja: 2008-06-26

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sanitariatów w budynkach oświatowych w Łodzi w:

 • Gimnazjum nr 31 w Łodzi, ul. Grota – Roweckiego 1
 • Przedszkolu Miejskim nr 118 w Łodzi, ul. Zapolskiej 58


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-06-20

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sanitariatów w budynkach oświatowych w Łodzi w:

 • Gimnazjum nr 31 w Łodzi, ul. Grota – Roweckiego 1, obejmujące sanitariaty i okna
 • Przedszkolu Miejskim nr 107 w Łodzi, ul. Józefa 19, obejmujące sanitariaty


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-20

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 91 w Łodzi, ul. Kasprzaka 45 (sala gimnastyczna)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-20

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 91 w Łodzi, ul. Kasprzaka 45 (stolarka okienna)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-20

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 w Łodzi, ul. Tybury 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-20

Roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-19

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 17 w Łodzi, ul. Traktorowa 35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-17

Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul. Legionów 27
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-17

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby jednostek pomocniczych z terenu działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-06-16

Roboty budowlane: modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Zielonej 21 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2008-06-16

Prace remontowe ogólnobudowlane dotyczące modernizacji sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8/10
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-13

Budowa naziemnej budowli z niszami ściennymi dla pochówków urn z prochami zmarłych po kremacji - tzw. kolumbarium
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2008-06-13

Remont posadzki sportowej w hali treningowej przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-13

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 121 w Łodzi, ul. Tybury 4b
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2008-06-13

Dostawa artykułów sportowych na potrzeby jednostek pomocniczych z terenu działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-06-11

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Łodzi przy ul. Jaracza 26
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-06-10

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie placówek wchodzących w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. ( Dz.U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-09

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-09

Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>


2008-06-06

Zakup komputerów i drukarek dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-11) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-06-11) >>>


2008-06-06

Przebudowa pasażu pomiędzy Al.Rydza Śmigłego i ul.Zbiorczą z oświetleniem parkowym i chodnikiem
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-06

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego i samochodu ciężarowego powyżej 3,5 ton
pobierz SIWZ >>>


2008-06-06

Zakup, dostawa i montaż urządzeń do kuchni w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych w Łodzi (II etap)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-06

Prace remontowe ogólnobudowlane dotyczące modernizacji sanitariatów w budynku XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Marysińska 61/67
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-06

Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego na cele Środowiskowego Domu Strażaka przy ul. Łaskowice 180 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-06-05

Roboty budowlane: wymiana okien w placówkach oświatowych w Łodzi:

 • Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Lermontowa 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Ćwiklińskiej 9

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-03

Roboty budowlane, polegające na budowie i przebudowie wodociągu w ulicach:

 • Kalinowej w Łodzi na odcinku od posesji nr 42 do ul. Św. Teresy od dzieciątka Jezus wraz z przebudową przyłączy wodociągowych,
 • Morwowej i Osinowej w Łodzi na odcinku od ul. Kalinowej do końca ulic wraz z przebudową przyłączy wodociągowych


pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>


2008-06-03

Remont instalacji wod.-kan. i sanitariatów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz. 5, .zip) >>>


2008-06-03

Dostawa leków
pobierz SIWZ >>>


2008-06-03

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi, Al. I Dywizji 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2008-06-03

Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi dla potrzeb utworzenia hospicjum”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>


2008-06-03

Wykonanie wraz z dostawą toreb wielokrotnego użytku na zakupy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2008-06-03

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw w Parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-06-03

Roboty budowlane: modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi, ul. Prożka 3/5
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-02

Budowa alejki w Parku im. R. Baden - Powella
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-12) >>>


2008-06-02

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 w Łodzi, ul. Wróbla 5
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-02

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi, Al. I Dywizji 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-06-02

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 47 w Łodzi, ul. Deczyńskiego 24
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-30

Roboty budowlane: modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 74 przy ul. Długosza 28a w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-30
ostatnia aktualizacja: 2008-06-19

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 166 w Łodzi, ul. Szamotulska 1/7
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-30

Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków dla obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
pobierz SIWZ >>>


2008-05-30

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 w Łodzi przy ul. Kościuszki 81
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-30

Dostawa środków czystości, artykułów chemicznych i gospodarczych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-05-29

Wybór inwestora zastępczego dla budowy zbiornika retencyjnego ZR2/II
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-29

Budowa zbiornika retencyjnego ZR2/II
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-05) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-18) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-06-18) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-05-28
ostatnia aktualizacja: 2008-06-05

Roboty budowlane: wymiana okien w liceach ogólnokształcących w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2008-05-28

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Gimnazjum Nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8/10
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-26

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 6 w Łodzi, ul. Limanowskiego 124
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-26

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sanitariatów w budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Obornicka 11/13
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-23

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 172 w Łodzi, ul. Jaskrowa 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-23

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 28 w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-23

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 220 w Łodzi przy ul. Jaracza 68
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-23

Remont posadzki sportowej w hali treningowej przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-23

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2008-05-23

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2008-05-23

Dostawa papieru dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-05-21

Modernizacja sanitariatów w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 w Łodzi przy ul. Praussa 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-20

Remont pomieszczeń w ramach realizacji programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni Batory
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-05-20

Roboty budowlane hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-06) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-06-06) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-11) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-16) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-06-19) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2008-06-19) >>>


2008-05-20

Prace ogrodnicze w parkach na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-20

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 101
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-20
ostatnia aktualizacja: 2008-05-28

Roboty budowlane: wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-19

Roboty budowlane dotyczące remontu sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 42 w Łodzi, ul. Gnieźnieńska 9
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-19

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 91 w Łodzi, ul. Kasprzaka 45
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-16

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku Centrum Dialogu oraz budowy II etapu parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>


2008-05-16

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-16

Modernizacja sanitariatów w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Traktorowej 77
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-15

Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rad Osiedli działających na terenie Delegatury Łódź–Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-05-23) >>>


2008-05-15

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Rad Osiedli działających na terenie Delegatury UMŁ Łódź-Widzew
pobierz SIWZ >>>


2008-05-15

Roboty budowlane dotyczące remontu dachów w Szkole Podstawowej Nr 56 w Łodzi, ul. Turoszowska 10
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-15

Wymiana okien w placówkach oświatowych w Łodzi:

 • Przedszkole Miejskie Nr 151, ul. Narciarska 20,
 • Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Pogonowskiego 27/29

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-14

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 w Łodzi, ul. Żubardzka 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-14
ostatnia aktualizacja: 2008-05-23

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Marysińska 61/67
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-14

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-05-14

Roboty budowlane dotyczące remontu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi, ul. Rydzowa 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-14

Roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 8 w Łodzi, ul. Żubardzka 26
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-13

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
pobierz SIWZ >>>


2008-05-13

Dostawa przedpłaconych kart płatniczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-13

Budowa naziemnej budowli z niszami ściennymi dla pochówków urn z prochami zmarłych po kremacji - tzw. kolumbarium
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
unieważnienie postępowania >>>


2008-05-13

Modernizacja budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Kopernika 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-13

Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-13
ostatnia aktualizacja: 2008-05-14

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi, Al. I Dywizji 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-12

Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogródków Działkowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>


2008-05-12

Roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu dachów - wymiana: pokrycia na papę termozgrzewalską, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich; docieplenie dachów sali gimnastycznej styropianem w Szkole Podstawowej Nr 6, oraz Szkole Podstawowowej Nr 44,
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-09

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Gimnazjum Nr 14 w Łodzi, Al. I Dywizji 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-09
ostatnia aktualizacja: 2008-05-19

Roboty budowlane, polegające na budowie i przebudowie wodociągu w ulicach:

 • Kalinowej w Łodzi na odcinku od posesji nr 42 do ul. Św. Teresy od dzieciątka Jezus wraz z przebudową przyłączy wodociągowych,
 • Morwowej i Osinowej w Łodzi na odcinku od ul. Kalinowej do końca ulic wraz z przebudową przyłączy wodociągowych

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 18, .zip) >>>


2008-05-09

Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 45 w Łodzi przy ul. Kadłubka 33
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-09

Modernizacja systemu wentylacyjnego w budynku Przychodni „Lecznicza”, ul. Lecznicza 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-05-08

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni „CHROBRY” w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-08

Przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego i ul. Potokowej - I Etap
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Z. Pacanowskiej 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 27
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Remont sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Remont sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 122 w Łodzi, ul. Będzińska 33
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Remont dachów w gimnazjach w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Łodzi przy ul. Zacisze 3/5
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Łodzi, ul. Stawowa 28
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-07

Roboty ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 55 w Łodzi, ul. Mackiewicza 9
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-06

Dostawa wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-05-06

Odtworzenie rekreacyjnego charakteru działki Staw Wiskitno w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>


2008-05-06

Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenie działania Delegatury Łódź–Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-05-05

Usługa sprzątania budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej
pobierz SIWZ >>>


2008-04-30

Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-30

Roboty budowlane: remont sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-30

Dostawa wody mineralnej dla Delegatury Łódź–Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2008-04-30

Roboty budowlane, polegające na przebudowie nawierzchni ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2008-04-30

Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Łodzi, Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-05-08) >>>


2008-04-29

Budowa oświetlenia w ul. Szermierczej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-04-29
ostatnia aktualizacja: 2008-04-30

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-29

Dostawa wyrobów cukierniczych oraz soków i wód mineralnych
pobierz SIWZ >>>


2008-04-28

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi przy ul. Anczyca 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-28

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-28

Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-28

Remont sanitariatów w placówkach oświatowych w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>


2008-04-25

Dostawa druków dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-04-25

Dostawa papieru kserograficznego oraz papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-04-25

Budowa ul. Magazynowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>


2008-04-25

Remont oraz modernizacja pomieszczeń w tym fizykoterapii na parterze w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-23

Remont oraz modernizacja pomieszczeń w tym fizykoterapii oraz sterylizacji w Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-22

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Widzew i USC Łódź-Centrum
pobierz SIWZ >>>


2008-04-22

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 129 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 100
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-22

Dostawa i montaż urządzeń do kuchni w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-22

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-21

Remont sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 41 w Łodzi, ul. Bohdanowicza 11
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-21

Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 11 a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-21

Kompleksowa usługa pogrzebowa na terenie Miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-18

Zakup wraz z dostawą koszy ulicznych
pobierz SIWZ >>>


2008-04-18

Budowa boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 al. 1 Maja 89 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-05-08) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2008-05-08) >>>


2008-04-16

Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-04-15

Zakup komputerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-04-21) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-04-28) >>>


2008-04-15

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-14

Usługa wykonania badań laboratoryjnych
pobierz SIWZ >>>


2008-04-11

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (od 7 do 19 lat) prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2008 roku
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-04-15) >>>


2008-04-10

Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 180 mln zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2008 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-10

Remont sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 13 w Łodzi, ul. Wici 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-10
ostatnia aktualizacja: 2008-04-18

Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 143 w Łodzi, ul. Kuźnicka 12
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-10

Dostawa druków dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-04-09

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie placówek wchodzących w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-04-09

Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami w roku 2008
pobierz SIWZ >>>


2008-04-09

Prace remontowo – instalacyjne w Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-04-11) >>>


2008-04-08

Budowa wodociągu w ulicach Przyjemnej i Altanowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>


2008-04-08

Budowa wodociągu w ulicy Białowieskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-04-08

Utrzymanie pomników na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-04-07

Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach
pobierz SIWZ >>>


2008-04-01

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-28

Wynajęcie powierzchni reklamowej na bilbordach zewnętrznych oraz na innych nośnikach zewnętrznych, a także druk i wyklejenie plakatów reklamowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-28

Dostawa artykułów biurowych, elektrycznych, chemicznych i innych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-03-28

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-03-28

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-28

Wykonanie wycen określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
pobierz SIWZ >>>


2008-03-28

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2008-03-25

Czyszczenie i konserwacja Grobu Nieznanego Żołnierza oraz prace ogrodniczo – porządkowe wokół grobu usytuowanego na Placu Katedralnym przy ul. Piotrkowskiej 265
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-25
ostatnia aktualizacja: 2008-04-16

Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 189 w Łodzi, ul. Kossaka 19
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-21

Zakup komputerów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-20

Roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-20

Roboty budowlane dotyczące remontu pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Nr 42 w Łodzi, ul. Dubois 7/9
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-19

Budowa Parku Ocalałych w otoczeniu Pomnika Polaków Ratujących Żydów przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>


2008-03-18

Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach i na zieleńcach na terenie Delegatury Łódź-Widzew
pobierz SIWZ >>>


2008-03-18

Dostawa akcesoriów komputerowych dla Delegatury Łódź-Górna
pobierz SIWZ >>>


2008-03-17

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego do ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>


2008-03-17

Dostawa materiałów RTG - błon RTG i odczynników RTG do ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>


2008-03-17

Dostawa odczynników labolatoryjnych do ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>


2008-03-17

Oczyszczanie pasów drogowych ulic położonych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik >>>


2008-03-14

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Arabskiej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-04-01) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-04-08) >>>


2008-03-12

Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów, zlokalizowanego przy ul.Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 8, .zip) >>>


2008-03-12

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-03-11

Wykonanie i ekspozycja bilbordów na tablicach ogłoszeniowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-10
ostatnia aktualizacja: 2008-03-13

Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5
pobierz SIWZ >>>


2008-03-10

Konserwacja pomników na terenie Delegatury Łódź-Widzew w roku 2008
pobierz SIWZ >>>


2008-03-07

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego zadania inwestycyjnego: „Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii Lubelskiej 2 – dokończenie budowy”
pobierz SIWZ >>>


2008-03-07

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-07

Dostawa mięsa i produktów mięsnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-06

Zakup i dostawa sprzętu oraz materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych Miasta – rad osiedli z terenu Bałut
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2008-03-04

Dostawa i montaż trybun składanych - stadion ul. Lumumby 22/26, w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-03-04

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Życzliwej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 5, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-03-28) >>>


2008-03-04

Osobowe przewozy pracowników na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-29

Dostawa druków dla Delegatury Łódź–Widzew i Urzędu Stanu Cywilnego Centrum UMŁ
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-28

Wykonanie i ekspozycja bilbordów na tablicach ogłoszeniowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-03-03) >>>


2008-02-28

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-27

Utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-03-17) >>>


2008-02-19

Konserwacja i czyszczenie pomników, tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście oraz Grobu Nieznanego Żołnierza
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-19

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów na rok 2008 dla potrzeb jednostek pomocniczych Miasta – rad osiedli z terenu Bałut
pobierz SIWZ >>>


2008-02-19

Budowa osiedlowego obiektu rekreacyjno-sportowego Górniak w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-02-22) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-03-06) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2008-03-06) >>>


2008-02-19

Roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>


2008-02-19

Roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni ul. Robotniczej wraz z budową kanału deszczowego w ul. Daliowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-15

Dzierżawa analizatora immunoserologicznego i dostawa odczynników do analizatora
pobierz SIWZ >>>


2008-02-15

Przebudowa drogi pomiędzy ulicami Gołębią i Wilczą
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-13

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego: „Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii Lubelskiej 2 – dokończenie budowy” pobierz SIWZ >>>


(Postępowanie unieważnione - mail TW z 2008-02-15)//-->

2008-02-13

Utrzymanie Parku Ocalałych i Parku Piastowskiego
pobierz SIWZ >>>


2008-02-13

Wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego oś. Janów Wschód w Łodzi – etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2008-02-12

Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź - Polesie w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-11

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2008-02-08

Dostawa wody mineralnej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-07

Dostawa artykułów biurowych, oraz papierowych wyrobów jednorazowych
pobierz SIWZ >>>


2008-02-07

Dostawa materiałów eksploatacyjnych
pobierz SIWZ >>>


2008-02-06

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2008-02-06

Remonty chodników w drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-05

Prace ogrodnicze w parkach im. marszałka J. Piłsudskiego i im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-02-05

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-01-30

Remont zabytkowej altany w Parku Źródliska I w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2008-02-20) >>>


2008-01-29

Przeprowadzenie badań odpadów komunalnych z terenu miasta Łodzi w cyklu rocznym
pobierz SIWZ >>>


2008-01-25

Utrzymanie zieleni na terenach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych, administrowanych przez Delegaturę Łódź–Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2008-01-25

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
pobierz SIWZ >>>


2008-01-25

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2008-01-24

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-01-22

Zaopatrywanie w ramach Apteki Komunalnej podopiecznych Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-01-22

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Filia Łódź-Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-01-18
ostatnia aktualizacja: 2008-01-21

Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2008-01-17

Modernizacja sanitariatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 5 w Łodzi, ul. Wólczańska 121/123
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2008-01-15

Zakup i dostawa druków na rok 2008 dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ, ul. Zachodnia 47
pobierz SIWZ >>>


2008-01-15

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi - map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych
pobierz SIWZ >>>


2008-01-11

Dostawa sprzętu jednorazowego i szklanego laboratoryjnego
pobierz SIWZ >>>


2008-01-11

Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników do analizatorów
pobierz SIWZ >>>


2008-01-08

Wykonanie odlewu rzeźby pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego zgodnie z projektem artysty plastyka Agnieszki Gawlak
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>

2007

2007-12-28

Usługa magazynowania
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-12-20

Usługa magazynowania
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-12-14

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-12-14

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia parkowego i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-12-12

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część 1
Ochrona osób i mienia w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty w Łodzi przy ul. Zgierskiej 71 w 2008 r.

Część 2
Monitorowanie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47 w systemie Aktywnej Ochrony Mienia „AOM” opartym na tzw. monitoringu, wykonywanie pełnej kontroli działania systemu oraz przeprowadzanie przeglądu instalacji alarmowej w 2008 r.

pobierz SIWZ >>>


2007-12-12
ostatnia aktualizacja: 2007-12-18

Wykonanie kwartalnika „KRONIKA MIASTA ŁODZI” i / lub miesięcznika „PIOTRKOWSKA 104”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-12-12

Dostawa mięsa, wędlin i drobiu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-12-11

Bieżąca konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. na następujących obiektach:

 • Park Staromiejski, Park Helenów i Park Ocalałych
 • Pałac Poznańskiego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi przy Placu Kościelnym 8,
 • Klasztor o.o. Franciszkanów w Łagiewnikach w Łodzi przy ul. Okólnej 185


pobierz SIWZ >>>


2007-12-11

Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości położonych na terenie Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-12-11

Wykonanie operatów szacunkowych na określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>


2007-12-11

Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)
pobierz SIWZ >>>


2007-12-07

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 49 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z jednoczesną dzierżawą pomieszczenia kuchennego w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 33,62 m2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-12-07

Wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w okresie od 02.01.2008 do 31.12.2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-12-07

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-12-07

Ochrona cmentarza Żydowskiego przy ulicy Brackiej 40 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-12-07

Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź – Polesie, ul. Krzemieniecka 2B, w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-12-07

Odbiór odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź – Polesie, ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-12-06

Usługi w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>

2007-12-05
ostatnia aktualizacja: 2008-01-08

Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii Lubelskiej 2 – dokończenie stanu surowego zamkniętego pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik nr 1 >>> pobierz załącznik nr 2 >>> pobierz załącznik nr 3 >>> pobierz załącznik nr 4 >>> pobierz załącznik nr 5 >>> pobierz załącznik nr 6 >>> pobierz załącznik nr 7 >>> pobierz załącznik nr 8 >>> pobierz załącznik nr 9 >>> pobierz załącznik nr 10 >>> pobierz załącznik nr 11 >>> pobierz załącznik nr 12 >>> pobierz załącznik nr 13 >>> pobierz załącznik nr 14 >>> pobierz załącznik nr 15 >>> pobierz załącznik nr 16 >>> pobierz załącznik nr 17 >>> pobierz załącznik nr 18 >>> pobierz załącznik nr 19 >>> pobierz załącznik nr 20 >>> pobierz załącznik nr 21 >>> pobierz załącznik nr 22 >>> pobierz załącznik nr 23 >>> pobierz załącznik nr 24 >>> pobierz załącznik nr 25 >>> pobierz załącznik nr 26 >>> pobierz załącznik nr 27 >>> pobierz załącznik nr 28 >>> pobierz załącznik nr 29 >>> pobierz załącznik nr 30 >>> pobierz załącznik nr 31 >>> pobierz załącznik nr 32 >>> pobierz załącznik nr 33 >>> pobierz załącznik nr 34 >>> pobierz załącznik nr 35 >>> pobierz załącznik nr 36 >>> pobierz załącznik nr 37 >>> pobierz załącznik nr 38 >>> pobierz załącznik nr 39 >>> pobierz załącznik nr 40 >>> pobierz załącznik nr 41 >>> pobierz załącznik nr 42 >>> pobierz załącznik nr 43 >>> pobierz załącznik nr 44 >>> pobierz załącznik nr 45 >>> pobierz załącznik nr 46 >>> pobierz załącznik nr 47 >>> pobierz załącznik nr 48 >>> pobierz załącznik nr 49 >>> pobierz załącznik nr 50 >>> pobierz załącznik nr 51 >>> pobierz załącznik nr 52 >>> pobierz załącznik nr 53 >>> pobierz załącznik nr 54 >>> pobierz załącznik nr 55 >>> pobierz załącznik nr 56 >>> pobierz załącznik nr 57 >>> pobierz załącznik nr 58 >>> pobierz załącznik nr 59 >>> pobierz załącznik nr 60 >>> pobierz załącznik nr 61 >>> pobierz załącznik nr 62 >>> pobierz załącznik nr 63 >>> pobierz załącznik nr 64 >>> pobierz załącznik nr 65 >>> pobierz załącznik nr 66 >>> pobierz załącznik nr 67 >>> pobierz załącznik nr 68 >>> pobierz załącznik nr 69 >>> pobierz załącznik nr 70 >>> pobierz załącznik nr 71 >>> pobierz załącznik nr 72 >>> pobierz załącznik nr 73 >>> pobierz załącznik nr 74 >>> pobierz załącznik nr 75 >>> pobierz załącznik nr 76 >>> pobierz załącznik nr 77 >>> pobierz załącznik nr 78 >>> pobierz załącznik nr 79 >>> pobierz załącznik nr 80 >>> pobierz załącznik nr 81 >>> pobierz załącznik nr 82 >>> pobierz załącznik nr 83 >>> pobierz załącznik nr 84 >>> pobierz załącznik nr 85 >>> pobierz załącznik nr 86 >>> pobierz załącznik nr 87 >>> pobierz załącznik nr 88 >>> pobierz załącznik nr 89 >>> pobierz załącznik nr 90 >>> pobierz załącznik nr 91 >>> pobierz załącznik nr 92 >>> pobierz załącznik nr 93 >>> pobierz załącznik nr 94 >>> pobierz załącznik nr 95 >>> pobierz załącznik nr 96 >>> pobierz załącznik nr 97 >>> pobierz załącznik nr 98 >>> pobierz załącznik nr 99 >>> pobierz załącznik nr 100 >>> pobierz załącznik nr 101 >>> pobierz załącznik nr 102 >>> pobierz załącznik nr 103 >>> pobierz załącznik nr 104 >>> pobierz załącznik nr 105 >>> pobierz załącznik nr 106 >>> pobierz załącznik nr 107 >>> pobierz załącznik nr 108 >>> pobierz załącznik nr 109 >>> pobierz załącznik nr 110 >>> pobierz załącznik nr 111 >>> pobierz załącznik nr 112 >>> pobierz załącznik nr 113 >>> pobierz załącznik nr 114 >>> pobierz załącznik nr 115 >>> pobierz załącznik nr 116 >>> pobierz załącznik nr 117 >>> pobierz załącznik nr 118 >>> pobierz załącznik nr 119 >>> pobierz załącznik nr 120 >>> pobierz załącznik nr 121 >>> pobierz załącznik nr 122 >>> pobierz załącznik nr 123 >>> pobierz załącznik nr 124 >>> pobierz załącznik nr 125 >>> pobierz załącznik nr 126 >>> pobierz załącznik nr 127 >>> pobierz załącznik nr 128 >>> pobierz załącznik nr 129 >>> pobierz załącznik nr 130 >>> pobierz załącznik nr 131 >>> pobierz załącznik nr 132 >>> pobierz załącznik nr 133 >>> pobierz załącznik nr 134 >>> pobierz załącznik nr 135 >>> pobierz załącznik nr 136 >>> pobierz załącznik nr 137 >>> pobierz załącznik nr 138 >>> pobierz załącznik nr 139 >>> pobierz załącznik nr 140 >>> pobierz załącznik nr 141 >>> pobierz załącznik nr 142 >>> pobierz załącznik nr 143 >>> pobierz załącznik nr 144 >>> pobierz załącznik nr 145 >>> pobierz załącznik nr 146 >>> pobierz załącznik nr 147 >>> pobierz załącznik nr 148 >>> pobierz załącznik nr 149 >>> pobierz załącznik nr 150 >>> pobierz załącznik nr 151 >>> pobierz załącznik nr 152 >>> pobierz załącznik nr 153 >>> pobierz załącznik nr 154 >>> pobierz załącznik nr 155 >>> pobierz załącznik nr 156 >>> pobierz załącznik nr 157 >>> pobierz załącznik nr 158 >>> pobierz załącznik nr 159 >>> pobierz załącznik nr 160 >>> pobierz załącznik nr 161 >>> pobierz załączniki (cz.162, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.163, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.164, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.165, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.166, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.167, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.168, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.169, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.170, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.171, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.172, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.173, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.174, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.175, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.176, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.177, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.178, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.179, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.180, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.181, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.182, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.183, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.184, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.185, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.186, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.187, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.188, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.189, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.190, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.191, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.192, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.193, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.194, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.195, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.196, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.197, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.198, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.199, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.200, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.201, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.202, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.203, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.204, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.205, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.206, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.207, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.208, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.209, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.210, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.211, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.212, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.213, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.214, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.215, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.216, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.217, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.218, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.219, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.220, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.221, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.222, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.223, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.224, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.225, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.226, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.227, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.228, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.229, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.230, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.231, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.232, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.233, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.234, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.235, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.236, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.237, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.238, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.239, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.240, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.241, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.242, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.243, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.244, .zip) >>> //-->


2007-12-05

Dostawa mebli biurowych dla Delegatury Łódź - Śródmieście UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2007-12-04

Wykonanie drzwi wahadłowych i rozsuwanych wraz z montażem w halach targowych „Zielony Rynek” na Placu Barlickiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-12-03

Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-30

Wykonanie odlewu rzeźby pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego zgodnie z projektem artysty plastyka Agnieszki Gawlak
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-30

Bieżące utrzymanie i obsługa szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2007-11-29
Ostatnia aktualizacja: 2008-01-02

Przebudowa 8 pokoi mieszkalnych i wydzielenie 4 łazienek przedpokojowych oraz modernizacja posadzek na korytarzach na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
Unieważnienie postępowania >>>


2007-11-29

Dostawa artykułów żywnościowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-29

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa, wędlin oraz drobiu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-29

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci nabiału
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-29

Przygotowanie oraz dostawa posiłków-obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 i ul. Zbocze 2a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-29

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-29

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb lokalnej kotłowni w budynku Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-29

Dostawa artykułów nabiałowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-28

Konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego kościołów na terenie Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2007-11-28

Dostawa prasy w roku 2008 dla Delegatury Łódź - Górna
pobierz SIWZ >>>


2007-11-27

Dostawa mebli biurowych dla Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2007-11-23

Dostawa bonów towarowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-23

Ochrona obiektu Urzędu Stanu Cywilnego oraz inkaso utargów dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-11-23

Odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź–Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-22

Utrzymanie czystości w budynku A Delegatury Łódź – Widzew UMŁ w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-11-22

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
pobierz SIWZ >>>


2007-11-21

Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw seryjnych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-26) >>>


2007-11-21

Rozbudowa zaplecza socjalnego Sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych Łódź- Lublinek, ul. Zamiejska 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-12-12) >>>
pobierz załącznik do modyfikacji (2007-12-12) >>>


2007-11-20

Prowadzenie oddziału preadopcyjnego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-20

Wykonanie usługi w zakresie przeglądu technicznego i konserwacji dźwigu osobowego w Delegaturze Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-11-20

Dostawa w 2008 r. prasy codziennej, dzienników promulgacyjnych czasopism i innych publikacji dla Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-11-19

Wymiana oświetlenia zewnętrznego terenu Domu Dziecka nr 4 w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-19

Dostawa artykułów spożywczych dla Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-11-19

Dostawa płytek dywanowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-11-19

Utrzymanie Parku Ocalałych i Parku Piastowskiego
pobierz SIWZ >>>


2007-11-16

Utrzymanie szaletów publicznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-11-15

Usługi drukowania oraz wykonania i dostawy pieczątek
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-15
ostatnia aktualizacja: 2007-11-16

Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych i wychowawczych podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-11-14

Modernizacja ogrodzenia stadionu przy al. J. Piłsudskiego 138 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-13

Dostawa artykułów spożywczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-13

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-11-13

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-11-09

Usługi polegające na odlaniu rzeźby pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego zgodnie z projektem artysty plastyka Agnieszki Gawlak
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-09

Budowa drogi łączącej parking przy sortowni odpadów z Portem Lotniczym na Lublinku w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-13) >>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2007-11-13) >>>


2007-11-09

Dostawa bonów towarowych dla pracowników oświaty w ramach FŚS
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-09

Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej w pływalni przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-22) >>>


2007-11-08
ostatnia aktualizacja: 2007-11-13

Wybór wykonawcy realizacji oświetlenia iluminacyjnego dwóch kościołów:

 • kościół św. Jerzego położony w Łodzi przy ul. Jerzego 9,
 • kościół św. Józefa Oblubieńca położony w Łodzi przy ul. Ogrodowej

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-07

Zakup i dostawa prasy dla Delegatury Łódź - Widzew UMŁ w 2008 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-11-06

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-11-06

Budowa oświetlenia ulic w obszarze ograniczonym ulicami Kryształową, Wycieczkową, A. Książka i rzeczką Sokołówką
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-16) >>>


2007-11-06

Wykonanie operatów szacunkowych na określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>


2007-11-06

Wybór Inwestora Zastępczego przy realizacji uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne osiedla Janów Wschód w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-11-05

Dostawa słodyczy dla Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2007-11-05

Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach i na zieleńcach na terenie Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2007-11-02

Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-08) >>>


2007-11-02

Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-07) >>>


2007-11-02

Dostawa i instalacja drukarek dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-10-31

Studium wykonalności dla projektu „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym Politechniki Łódzkiej”
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-05) >>>


2007-10-31

Wykonanie infrastruktury technicznej dla komunalnych budynków wielorodzinnych nr 4 - 9 na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I etap 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.22, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.23, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.24, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.25, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.26, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.27, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.28, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.29, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.30, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.31, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.32, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.33, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.34, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.35, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.36, .zip) >>>


2007-10-31

Konserwacja terenów zieleni Delegatury Śródmieście w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2010 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-30

Sprzedaż bonów towarowych dla MOPS Filia Łódź – Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-26

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2008 roku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-19

Budowa odwodnienia drogi dojazdowej w rejonie ulicy św. Franciszka w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-11-07) >>>


2007-10-19

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy św. Franciszka w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-19

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-10-15

Budowa wodociągu w ulicach:

 • Jażdżewskiego na odcinku od końcówki wodociągu na wysokości posesji nr 6 do spięcia z wodociągiem w ul. Bylinowej oraz przebudowy przyłącza wodociągowego do posesji nr 5/7 przy ul. Jażdżewskiego w Łodzi
 • Adwokackiej na odcinku od ul. Urzędniczej do ul. Zgierskiej oraz przyłącza wod-kan do posesji nr 6 przy ul. Adwokackiej w Łodzi

pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-12

Wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego oś. Janów Wschód w Łodzi – etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-10-11

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w rejonie ul. Gojawiczyńskiej 19 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-10-10

Dostawa i instalacja dziewięciu kompletów syren elektronicznych oraz kompletu tablicy synoptycznej wizualizującej system alarmowy Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.pdf) >>>


2007-10-10

Urządzenie terenu parkowo - leśnego przy ul. Nowy Józefów w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-09

Modernizacja sanitariatów i zaplecza sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Łodzi, ul. Spadkowa 11
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-09

Modernizacja sanitariatów w budynku warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-05

Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-10-04

Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-10-12) >>>


2007-10-04

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>


2007-10-04

Zakup usług socjalnych polegających na prowadzeniu niepublicznego domu pomocy społecznej na obszarze obejmującym Miasto Łódź i tereny położone w promieniu 20 km od granic administracyjnych Miasta
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-04

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź-Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-03

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-10-01

Dostawa samochodów nieoznakowanych w wersji „OP” z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.pdf) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-10-04) >>>


2007-10-01

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-09-28

Budowa drogi łączącej parking przy sortowni odpadów z Portem Lotniczym na Lublinku w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-10-10) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-10-19) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-10-22)>>>
pobierz załączniki do modyfikacji (2007-10-22)>>>


2007-09-28

Remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Legnickiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-28

Modernizacja dachu Miejskiej Przychodni "Tatrzańska"
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-28

Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-10-03) >>>


2007-09-25

Prace leczniczo-pielęgnacyjne przy starodrzewiu w parkach i przy drzewach pomnikowych na terenie miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-09-25

Modernizacja pokrycia dachu, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej budynku Przychodni Zdrowia nr 1 w Łodzi, ul. Bydgoska 17
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-24

Remont budynku biurowo-sportowego przy ul. Zjednoczenia 1 (etap III) w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-21

Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-09-19

Remont nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Raduńskiej i Sejmowej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-18

Budowa infrastruktury komunalnej dla targowiska zlokalizowanego przy ul. Maratońskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-18

Remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Azaliowej (łącznik) w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-18

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi, ul. Królewska 13/15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-18

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej i rentgenowskiej oraz audiometrii
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-17

Dostawa artykułów biurowych i druków akcydensowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-14

Prace ogrodnicze w parkach im. marszałka J. Piłsudskiego i im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-11

Remont metodą recyklingu nawierzchni ulicy dojazdowej od ul. Zapaśniczej do segmentów od nr 4 do nr 32 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-11

Budowa oświetlenia w ul. Sojowej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-11

Remont nawierzchni jezdnej ścieralnej drogi o nazwie ul. Papiernicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-09-20) >>>


2007-09-11

Urządzenie terenu parkowo-leśnego przy ul. Nowy Józefów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-10

Przebudowa drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej - łącznika pomiędzy ul. Giewont i ul. Ostrołęcką
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-10

Przebudowa drogi gruntowej o nazwie ul. Alicji Dorabialskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-07

Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. św. Franciszka w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-09-07

Remonty chodników na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-07

Modernizacja nawierzchni placu z przeznaczeniem na parking przy ul. Sienkiewicza 133/135
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-07

Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych, wewnętrznych położonych na terenie Bałut
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-09-06

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.pdf) >>>


2007-09-05

Wykonanie wycen określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
pobierz SIWZ >>>


2007-09-03

Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-08-30

Wybór wykonawcy budynków komunalnych wielorodzinnych nr 6, 7, 8 i 9 na oś. Olechów Południe w Łodzi - przedsięwzięcie I etap 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.22, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.23, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.24, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.25, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.26, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.27, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.28, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.29, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.30, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.31, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.32, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.33, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.34, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.35, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.36, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.37, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.38, .zip) >>>


2007-08-30

Budowa instalacji oświetlenia ulic: Zajączkowskiego, Dworzaczka, Taczanowskiego, Rżewskiego, Oxińskiego, Jeziorańskiego, Jakubowicza, Rosickiego, Wawrzyniaka na osiedlu Powstania Styczniowego 1863 r. w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-08-29

Zakup artykułów biurowych i piśmiennych oraz papieru do urządzeń biurowych dla Delegatury Łódź–Widzew i USC UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2007-08-28

Wykonanie placu zabaw przy: ul. Kosmonautów 5, 7, 16, ul. Będzińskiej 7, ul. Zaolziańskiej 65 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2007-08-28

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
pobierz SIWZ >>>


2007-08-23

Remont nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Raduńskiej i Sejmowej w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2007-08-22

Remont metodą recyklingu nawierzchni ulicy dojazdowej od ul. Zapaśniczej do segmentów od nr 4 do nr 32 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-08-28) >>>


2007-08-21

Remont budynku biurowo-sportowego przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


//-->

2007-08-21

Wytworzenie oraz wymiana stolarki drewnianej w nieruchomościach będących w zarządzie AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-08-20

Wykonanie nawodnienia i odtworzenie płyty boiska piłkarskiego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.3, .zip) >>>


2007-08-17

Dostawa samochodów osobowych
pobierz SIWZ >>>


2007-08-16

Wykonanie remontu i rozbiórki balkonów budynku przy ul. 1-go Maja 9 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-08-14

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-08-13

Wykonanie dokumentacji projektowej "Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacją jej części na funkcje gospodarcze, a także zagospodarowanie przyległego otoczenia"
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-08-10

Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2007-08-10

Wykonanie robót dekarskich w posesji przy ul. Mielczarskiego 33 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-08-09

Modernizacja hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 - etap II
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-09-03) >>>


2007-08-08

Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
Unieważnienie postępowania >>>


2007-08-07

Wybudowanie i urządzenie trzech placów zabaw na terenie działania Delegatury Łódź – Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-08-03

Wykonanie remontu nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Małego Rycerza, Kresowych Stanic w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-08-16) >>>


2007-08-03

Wykonanie obiektów rekreacyjno-sportowych i urządzenie zieleni na działkach położonych przy ul. Łaskowice w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2007-08-03

Wybór wykonawcy projektu komunalnych budynków wielorodzinnych na osiedlu Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie II
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-08-02

Remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi wraz z budową jej odwodnienia
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-08-01

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-07-31

Modernizacja ogrodzenia stadionu przy al. J. Piłsudskiego 138 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-30

Remont nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Szumnej, Nadwodnej, Mulinowicza w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-08-16) >>>


//-->

2007-07-27

Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi, ul. Jaskrowa 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-27

Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Marysińska 61/67
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-27

Zamieszczanie ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej oraz lokalnej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-26

Sprzedaż i dostawa dwóch samochodów pożarniczych średnich GBA
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-25

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Sopockiej w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>


//-->

2007-07-25

Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Zespołu Szkół Specjalny Nr 6 w Łodzi, ul. Roosvelta 11/13
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-24

Budowa oświetlenia przeszkodowego wież oświetleniowych boiska piłkarskiego na stadionie przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-24

Dostawa mebli biurowych do kancelarii Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-07-23

Wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania oświetlenia alejek w parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-07-25) >>>


2007-07-20

Przebudowa ulicy Keniżanki wraz z odwodnieniem w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>


//-->

2007-07-19

Wybór wykonawcy budynków komunalnych wielorodzinnych nr 4 i 5 na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .zip) >>>


2007-07-18

Dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-17

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-17

Wybudowanie i urządzenie trzech placów zabaw na terenie działania Delegatury Łódź – Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-07-13

Wykonanie nawodnienia i odtworzenie płyty boiska piłkarskiego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-07-11

Budowa oświetlenia w ul. Sojowej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
Unieważnienie postępowania >>>


2007-07-09

Usługa dzierżawy czytnika pasków testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu do czytnika
pobierz SIWZ >>>


2007-07-06

Zakup notebooków dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-07-05

Usługa ochrony obiektów
pobierz SIWZ >>>


2007-07-05

Dostawa nadciśnieniowych aparatów powietrznych z oprzyrządowaniem i sygnalizatora bezruchu dla OSP Nowosolna
pobierz SIWZ >>>


2007-07-04

Modernizacja systemu wentylacyjnego w budynku Przchodni Miejskiej "Lecznicza"
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>


2007-07-04

Roboty budowlane polegające na remoncie wnętrz budynku oraz sanitariatów w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi, ul. Niciarniana 2a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-03

Renowacja mogił grobownictwa wojennego na łódzkich cmentarzach przy ul. Lodowej, Solec, Ogrodowej i Brackiej
pobierz SIWZ >>>


2007-07-02

Usługa dzierżawy analizatora hematologicznego i dostawa odczynników do analizatora
pobierz SIWZ >>>


2007-07-02

Modernizacja pokrycia dachu, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej w Łodzi, ul. Łanowa 18
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-07-02

Modernizacja pokrycia dachu, wymiana rynien, wymiana rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej budynku Przychodni Zdrowia Nr 7 w Łodzi, ul. Marynarskiej 39
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-29

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi, ul. Sucharskiego 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-29

Roboty budowlane polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi, wraz z budową jej odwodnienia
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-06-27

Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-06-27

Modernizacja sanitariatów i zaplecza sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 110 w Łodzi, ul. Uniejowska 2a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-26

Zakup sprzetu komputerowego dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-06-26

Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 47 w Łodzi przy ul. Deczyńskiego 24
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-26

Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 159 w Łodzi przy ul. Łącznej 53
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-26

Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi przy ul. Balonowej 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-26

Wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania oświetlenia alejek w parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-26

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 58 w Łodzi, ul. Młynarska 42/46
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-26

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 81 w Łodzi, ul. E.Plater 28/32
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-26

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi , ul. Centralna 40
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-25

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 38 w Łodzi, ul. Krochmalna 21
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-22

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku „B” Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-22

Remont i przebudowa drogi publicznej o nawierzchni gruntowej ulepszonej o nazwie ul. Hiacyntowa w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-07-06) >>>


2007-06-22

Remont Małej Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 106
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-21

Renowacja elewacji budynku szpitala Jonschera przy ul. Milionowej 14 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-06-21

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 101 w Łodzi, ul. Wspólna 5/7
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-20

Budowa nowego obiektu strażnicy OSP Nowosolna przy ul.Byszewskiej 1 i 2 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.10, .zip) >>>


2007-06-20

Budowa wodociągu w ul. Hufcowej do posesji nr 1 i 3 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-06-20

Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-19

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>


2007-06-19

Renowacja mogił grobownictwa wojennego na łódzkich cmentarzach przy ul. Lodowej, Solec, Ogrodowej i Brackiej
pobierz SIWZ >>>


2007-06-18

Wybór wykonawcy renowacji elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-06-18

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-14

II etap modernizacji budynku biurowego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Wierzbowej 49
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-14

Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Grabińskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-06-28) >>>


2007-06-14

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rad Osiedli działających na terenie Widzewa
pobierz SIWZ >>>


2007-06-13

Zakup książek na konkursy organizowane przez Radę Osiedla Nowosolna
pobierz SIWZ >>>


2007-06-13

Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku MP "Lecznicza" w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>


2007-06-13

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego do realizacji 6-ciu budynków komunalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I etap 2
pobierz SIWZ >>>


2007-06-12

Modernizację dachu budynku MP "Lecznicza" w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-12

Roboty budowlane - remont sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach i Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>


2007-06-12

Roboty budowlane - remont sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach średnich w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>


2007-06-11

Dostawa urządzeń do kuchni w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-08

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-06-08

Określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>


2007-06-08

Sprzedaż i dostawa niszczarek dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-06-08

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku „B” Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-08

Wykonanie placu zabaw przy ulicy: Kosmonautów 5, 7, 16, ulicy Będzińskiej 7, ulicy Zaolziańskiej 65 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>


//-->

2007-06-08

Roboty budowlane dotyczące remontu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi ul. Elsnera 8
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-08

Roboty budowlane dotyczące remontu posadzek parkietowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi ul. Łęczycka 23
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-06

Roboty budowlane w zabytkowym budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorskiej 105 polegające na remoncie klatek schodowych i schodów wejściowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-06

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Paderewskiego 24
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-06

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-06

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 110 w Łodzi, ul. Zamknięta 3
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-06

Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut metodą recyklingu
pobierz SIWZ >>>


2007-06-06

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 220 w Łodzi przy ul. Jaracza 68
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-05

Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-05

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi ul. Krzywickiego 20
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-05

Dostawa papieru dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


//-->

2007-06-04

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Perla 11
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-04

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 109 w Łodzi, ul. Pryncypalna 74
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-04

Modernizacji hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 - etap I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-06-13) >>>


2007-06-04

Roboty budowlane: remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 44 w Łodzi, ul. Kusocińskiego 100
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-06-04

Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Osiedla Zarzew i Rady Osiedla Stary Widzew
pobierz SIWZ >>>


2007-06-01

Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Łodzi , ul. Franciszkańska 137
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-30

Dostawa artykułów gospodarczych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-05-30

Usługa sprzątania budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej
pobierz SIWZ >>>


2007-05-30

Zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniającego zieleńce zlokalizowane przy ulicach: Stanisława Kostki – Piotrkowska - Ignacego Skorupki (wokół Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi ul. Piotrkowska 265)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-30

Przebudowa ulicy Keniżanki wraz z odwodnieniem w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


//-->

2007-05-30

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-30

Roboty budowlane dotyczące wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku niskim i wysokim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-29

Zakup książek na konkursy organizowane przez Radę Osiedla Nowosolna
pobierz SIWZ >>>


2007-05-29

Zakup art. sportowych na konkursy organizowane przez Radę Osiedla Zarzew
pobierz SIWZ >>>


2007-05-29

Roboty budowlane dotyczące wymiany posadzek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1
pobierz SIWZ >>>


2007-05-28

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 220 w Łodzi przy ul. Jaracza 68
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-25

Wykonanie zabezpieczenia stropów w budynku mieszkalnym
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-25

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Łodzi, ul. Spadkowa 11
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-24

Wybór Wykonawcy 6-ciu budynków komunalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I etap 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.7, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.8, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.9, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.10, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.11, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.12, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.13, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.14, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.15, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.16, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.17, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.18, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.19, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.20, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.21, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.22, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.23, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.24, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.25, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.26, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.27, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.28, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.29, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.30, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.31, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.32, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.33, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.34, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.35, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.36, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.37, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.38, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.39, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.40, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.41, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.42, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.43, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.44, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.45, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.46, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.47, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.48, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.49, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.50, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.51, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.52, .zip) >>>


2007-05-23

Roboty budowlane dotyczące modernizacji zaplecza sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 42 w Łodzi, ul. Dubois 7/9
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-23

Modernizacja sanitariatów w przedszkolach miejskich w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-22

Wymiany reflektorów na masztach oświetleniowych stadionu Widzew w Łodzi al. J. Piłsudskiego 138
pobierz SIWZ >>>


2007-05-22

Dostawa i instalacja drukarek dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-05-22

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej wraz z oceną samodzielności lokali i wyliczeniem powierzchni i ich udziałów dla ośmiu nieruchomości
pobierz SIWZ >>>


2007-05-21

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na remont Domku Ogrodnika w Parku Źródliska w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-21

Budowa infrastruktury komunalnej dla targowiska zlokalizowanego przy ul. Maratońskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>


2007-05-21

Roboty budowlane: wymiana instalacji c.o. i obudów grzejników w zabytkowym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 199 w Łodzi, ul. Łąkowa 13
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-05-18

Wymiana posadzek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-18

Dostawa artykułów biurowych oraz papierowych wyrobów jednorazowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-18

Dostawa materiałów eksploatacyjnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-18

Wykonanie i ekspozycja bilbordów na tablicach ogłoszeniowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-18

Remont sanitariatów i natrysków w budynku Szkoły Podstawowej Nr 172 w Łodzi, ul. Jaskrowa 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-17

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi przy ul. Siarczanej 29/35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>


2007-05-17

Zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
pobierz SIWZ >>>


2007-05-17

Wymiana stropów nad piwnicą w budynku mieszkalnym
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-17

Dostawa leków
pobierz SIWZ >>>


2007-05-17

Modernizacja budynku XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Anstadta 7
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-17

Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-05-17

Dostawa w 2007 r. dla Delegatury UMŁ Łódź – Śródmieście ul. Piotrkowska 153 papieru kserograficznego i papieru ciągłego do drukarek komputerowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-05-24)>>>
pobierz załącznik do modyfikacji >>>


2007-05-16

Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-05-16

Usługi public relations w okresie sporządzania dokumentów planistycznych Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Łodzi polegające na tworzeniu pozytywnego odbioru społecznego w/w dokumentów planistycznych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-15

Konserwacja pomników na terenie działania Delegatury Łódź - Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-05-21) >>>


//-->

2007-05-15

Sprzedaż oraz dostawa wody źródlanej Dar Natury na rok 2007 dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi Delegatury Łódź-Bałuty 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47
pobierz SIWZ >>>


2007-05-15

Wykonanie remontu konserwatorskiego auli w IV LO przy ul. Pomorskiej 16 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-15

Wykonanie remontu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-15

Roboty budowlane, polegające na budowie kanału deszczowego w ul. Rąbieńskiej na odcinku od rzeki Jasieniec do wysokości ul. Dożynkowej, dla potrzeb odwodnienia ul. Dożynkowej w Łodzi (bez wyprowadzenia kanału w ul. Pisankową)
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>


2007-05-14

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów będących na stanie Delegatury Łódź – Widzew UMŁ i USC Łódź - Centrum
pobierz SIWZ >>>


2007-05-14

Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 24, Łódź ul. Ciesielska 14a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-11

Dostawa w 2007 r. dla Delegatury UMŁ Łódź–Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, artykułów biurowych, elektrycznych, chemicznych i innych
pobierz SIWZ >>>


2007-05-11

Roboty budowlane dotyczące: modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących w Łodzi, ul. Dziewanny 24
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-11

Wytworzenie oraz wymiana stolarki drewnianej w nieruchomościach będących w zarządzie AN Łódź – Polesie „Konstantynowska”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-10

Budowa parkingu przy ul. Kadłubka 11/19 do 21/29 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-09

Modernizacja zieleńca przy ul. Junackiej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-05-09

Zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez Rady Osiedla działające na terenie Delegatury Łódź-Widzew
pobierz SIWZ >>>


2007-05-08

Dostawa w 2007 r. książek dla jednostek pomocniczych
pobierz SIWZ >>>


2007-05-08

Wykonanie okresowych badań lekarskich dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału Ratownictwa Wodnego w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-05-08

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 23 w Łodzi, ul. Żeromskiego 105
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-05-08

Prace remontowe ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku II Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi, ul. Łucji 12/16 – remont sanitariatów i natrysków sali gimnastycznej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-08

Prace remontowe ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 172 w Łodzi, ul. Jaskrowa 15 – remont sanitariatów i natrysków sali gimnastycznej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-08

Prace remontowe ogólnobudowlane dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Łodzi, ul. Stawowa 28 – remont posadzek
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-05-04

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-30

Świadczenie usług porządkowo – czystościowych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-30

Dostawa artykułów biurowych i baterii alkalicznych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-30

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na remont Domku Ogrodnika w Parku Źródliska w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-04-27

Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź- Bałuty UMŁ w 2007 roku
pobierz SIWZ >>>


2007-04-27

Zakupu pojazdu osobowego typu minibus, fabrycznie nowego (9 miejsc)
pobierz SIWZ >>>


2007-04-27

Wzmocnienie stropów odcinkowych nad piwnicami
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-27

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-27

Dostawa wody mineralnej i artykułów spożywczych dla Delegatury Łódź - Widzew
pobierz SIWZ >>>


2007-04-27

Usługa sprzątania budynków zespołu opieki zdrowotnej
pobierz SIWZ >>>


2007-04-27

Dostawa artykułów spożywczych, napoi i soków w roku 2007 dla Jednostek Pomocniczych Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


2007-04-27

Dostawa artykułów biurowych w roku 2007 dla Jednostek Pomocniczych Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


2007-04-27

Dostawa artykułów gry i zabawki, artykułów elektrycznych, mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w roku 2007 dla Jednostek Pomocniczych Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


//-->

2007-04-26

Dostawa gazonów kwiatowych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-25

Dostawa papieru w roku 2007 dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


//-->

2007-04-24

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi, ul. Powszechnej 15
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-24

Renowacja elewacji budynku USC przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2007-04-23

Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-23

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi, ul. Naruszewicza 35 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-23

Zakup usług socjalnych polegających na prowadzeniu niepublicznego domu pomocy społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-23

Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych na terenie Widzewa
pobierz SIWZ >>>


2007-04-20

Dostawa w 2007 r. książek dla jednostek pomocniczych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-20

Wynajem autokarów wraz z kierowcą celem przewozu dzieci w wieku szkolnym na 5 jednodniowych wycieczek
pobierz SIWZ >>>


2007-04-20

Wytworzenie oraz wymiana stolarki drewnianej w nieruchomościach będących w zarządzie AN Łódź-Polesie „Konstantynowska”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-20

Wykonanie robót zduńskich w budynkach zarządzanych przez AN Konstantynowska
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-20

Sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź Śródmieście w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-04-18

Remont wnętrz w budynku Szkoły Podstawowej Nr 139 w Łodzi, ul. Giewont 28
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-18

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-18

Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu ustalenia odszkodowań
pobierz SIWZ >>>


2007-04-18

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-18

Konserwacja pomników położonych na terenach administrowanych przez Delegaturę Łódź - Widzew
pobierz SIWZ >>>


2007-04-18

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-18

Dostawa nożyco-rozpieraczy hydraulicznych
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-26) >>>


2007-04-17

Remont wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-04-17

Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 108
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-17

Dostawa formularzy urzędowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź Śródmieście - w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-04-16

Roboty budowlane, polegające na przebudowie ul. Małej na odc. od posesji nr 7 do ul. 6 sierpnia i ul. Plac Barlickiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2007-04-16

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-30) >>>


2007-04-16

Budowa drogi dojazdowej między ulicami Milionową i Lodową
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-17) >>>


2007-04-13

Konserwacja fontann w latach 2007 – 2008 usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-04-13

Usługa prania fartuchów i bielizny
pobierz SIWZ >>>


2007-04-11

Dostawa w 2007 r. książek dla jednostek pomocniczych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-11

Wynajem autokarów wraz z kierowcą celem przewozu dzieci w wieku szkolnym na 5 jednodniowych wycieczek
pobierz SIWZ >>>


2007-04-11

Dostawa w 2007 r. artykułów spożywczych dla Delegatury Śródmieście UMŁ oraz dla jednostek pomocniczych
pobierz SIWZ >>>


2007-04-10

Modernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Podmiejska 21
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.ath) >>>


2007-04-10

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łodzi, ul. Wiosenna 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.ath) >>>


2007-04-06

Wykonanie, transport i montaż na terenie Łodzi 60 nowych słupów reklamowo- ogłoszeniowych z tworzywa sztucznego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-10) >>>


2007-04-04

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Kreciej na odcinku od ulicy Skowrończej do posesji nr 11 i od posesji nr 80 do istniejącej studni ks. 8 w Łodzi wraz z przykanalikami
pobierz SIWZ >>>


2007-04-03

Dostawa w 2007 r. artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - rad osiedli z terenu działania Delegatury UMŁ Łódź - Polesie i dla Delegatury UMŁ Łódź - Polesie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-04-03

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-04-03

Zakup usług socjalnych polegających na prowadzeniu niepublicznego domu pomocy społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-04-03

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
pobierz SIWZ >>>


2007-04-02

Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu parku osiedlowego „Nad Nerem”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-30

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-30

Dostawa w 2007 r. artykułów spożywczych dla Delegatury Śródmieście UMŁ oraz dla jednostek pomocniczych
pobierz SIWZ >>>


2007-03-30

Wykonanie wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-30

Zakup koszy ulicznych oraz koszy przeznaczonych do gromadzenia psich nieczystości
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-02) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-03) >>>


2007-03-30

Roboty budowlane: remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 44 w Łodzi, ul. Kusocińskiego 100
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-30

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – instalacyjnej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.xls) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-04) >>>


2007-03-29

Opracowanie dwóch raportów podsumowujących badania wykonane w ramach analiz dla projektu "Łódzka Strategia Innowacyjności"
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-06)>>>


2007-03-28

Wykonanie remontów chodników w drogach wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik (.zip) >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-03-30)>>>


2007-03-28

Budowa wodociągu w ulicy Rodzinnej w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik (.zip) >>>


//-->

2007-03-28

Wykonanie odwodnienia ul. Dożynkowej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.3, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.4, .zip) >>>


2007-03-28

Modernizacja zieleńca przy ul. Junackiej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>


2007-03-27

Świadczenie usługi w zakresie:
1. konserwacji i drobnych napraw budynków
2. Pogotowia mieszkaniowego
pobierz SIWZ >>>


2007-03-27

Remont dachu i instalacji odgromowej oraz ocieplenie części ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Łodzi, ul. Gliszczyńskiego 3/B
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-27

Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .xls) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.3, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.4, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.5, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.6, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.7, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.8, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.9, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-02)>>>
pobierz załącznik do modyfikacji (.zip) >>>


2007-03-27

Wybór Podmiotu Obsługującego realizację Umowy Microsoft Select nr 80S60033
pobierz SIWZ >>>


2007-03-26

Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 w Łodzi, ul. Dzwonowa 18/20
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-26

Remont dachu oraz wymianę części okien w budynku Gimnazjum Nr 26 w Łodzi, ul. 1-go Maja 89
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>


2007-03-26

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi, ul. Astronautów 19
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-26

Wymiana okien
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-03-27)>>>


2007-03-21

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
pobierz SIWZ >>>


2007-03-20

Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na odc. od ul. Przybyszewskiego do ul. Nurta Kaszyńskiego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.3, .zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-02)>>>


2007-03-19

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Ewidencji Ludności oraz Rejestru Wyborców
pobierz SIWZ >>>


2007-03-16

Dostawa mebli dla Delegatury Śródmieście UMŁ
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-03-30) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-02) >>>
pobierz modyfikację treści formularza oferty (2007-04-04) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-04-06) >>>
pobierz modyfikację treści formularza oferty (2007-04-06) >>>


2007-03-16

Dostawa artykułów sypkich
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-16

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach Apteki Komunalnej, w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-15

Zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów (od 7 do 16 lat), objętych pomocą finansową Miasta w 2007 roku
pobierz SIWZ >>>


2007-03-14

Konserwacja w okresie od 1.04.2007 do 31.12.2008 oświetlenia iluminacyjnego ulicy Piotrkowskiej, oświetlenia skweru im. Związku Strzeleckiego-„Strzelca” wraz z oświetleniem iluminacyjnym pomnika J. Piłsudskiego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-14

Urządzenie zieleni na terenie między ul. Konstantynowską a ul. St. Juszczakiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-14

Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 120 mln zł. na finansowanie planowego deficytu w 2007 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.pdf) >>>


2007-03-12

Pełnienie roli Inżyniera dla kontraktu nr 04 pn. Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM
pobierz SIWZ >>>


2007-03-12

Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym w Łodzi przy al. Politechniki 32 pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-12

Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu parku osiedlowego „Nad Nerem” pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik (.zip) >>>


//-->

2007-03-09

Dostawa formularzy urzędowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.3, .zip) >>>


2007-03-09

Dostawa materiałów rtg - błon rtg i odczynników rtg
pobierz SIWZ >>>


2007-03-09

Dostawa odczynników laboratoryjnych
pobierz SIWZ >>>


2007-03-09

Usługa wykonania badań laboratoryjnych
pobierz SIWZ >>>


2007-03-09

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-08

Dostawa środków czystości, artykułów chemicznych i gospodarczych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2007-03-07

Obsługa nieruchomości na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
pobierz SIWZ >>>


2007-03-06

Dostawa w 2007 r. artykułów spożywczych dla jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - rad osiedli z terenu Polesia i Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-03-02

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-03-02

Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2007-02-27

Sprzedaż i dostawa żarówek, świetlówek i materiałów elektrycznych dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-03-02) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-03-06) >>>


2007-02-23

Konserwacja i czyszczenie pomników usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście oraz prace ogrodniczo porządkowe przy Grobie Nieznanego Żołnierza
pobierz SIWZ >>>


2007-02-23

Dostawa pieczywa, świeżego pieczywa cukierniczego oraz ciast
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-23

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-22

Wykonanie wycen określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w związku z ich aktualizacją
pobierz SIWZ >>>


2007-02-22

Wykonanie wycen określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
pobierz SIWZ >>>


2007-02-22

Sprzedaż i dostawa sprzętu i materiałów biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-22

Dostawa mięsa i produktów mięsnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-22

Sprzedaż oraz dostawa artykułów spożywczych na rok 2007 dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi Delegatury Łódź-Bałuty 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47 Oraz jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli z terenu Bałut
pobierz SIWZ >>>


2007-02-21

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2007-02-20

Dostawa mebli i krzeseł biurowych ,wyposażenia, wózków biurowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-02-26) >>>


2007-02-20

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-19

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach Apteki Komunalnej, w leki i artykuły opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-19

Utrzymanie zieleni na terenach niezabudowanych Widzewa
pobierz SIWZ >>>


2007-02-15

Budowa odwodnienia terenu w Parku Źródliska II przy Placu Zwycięstwa 2 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>


2007-02-14

Zakup usług socjalnych polegających na prowadzeniu niepublicznego domu pomocy społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-02-15) >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-13

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Filia Łódź-Polesie w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-13

Dostawa aparatury do rehabilitacji
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-12

Modernizacja skweru w rejonie ulic Karpackiej i Chocimskiej w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik (.zip) >>>


//-->

2007-02-12

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach Apteki Komunalnej, w leki i artykuły opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-09

Dostawa papieru oraz akcesoriów komputerowych w roku 2007 dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


2007-02-09

Wymiana stolarki okiennej na czwartej kondygnacji w budynku administracyjnym Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi zlokalizowanym w Łodzi przy al. Politechniki 32 pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik (.zip) >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-02-22) >>>


//-->

2007-02-09

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź-Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-09

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-07

Dostawa druków w roku 2007 dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik (.zip) >>>


//-->

2007-02-06

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-06

Zaopatrywanie podopiecznych M.O.P.S. Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-02

Dostawa odzieży i obuwia roboczego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-02-01

Dzierżawa Analizatora Immunoserologicznego i dostawa odczynników do analizatora
pobierz SIWZ >>>


2007-01-31

Remont lokalu wolnego nr 20 w budynku przy ul. Próchnika 39
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-01-31

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z oceną samodzielności lokali i wyliczeniem powierzchni i ich udziałów dla siedmiu nieruchomości
pobierz SIWZ >>>


2007-01-30

Remonty chodników w drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-02-01) >>> pobierz załącznik (.pdf) >>>


//-->

2007-01-29

Dostawa mięsa i produktów mięsnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-01-26

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Kreciej na odcinku od ulicy Skowrończej do posesji nr 11 i od posesji nr 80 do istniejącej studni ks.8 w Łodzi wraz z przykanalikami
pobierz SIWZ >>>


2007-01-26

Dostawa produktów mleczarskich
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-01-24

Dostawa formularzy urzędowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-01-23

Utrzymanie Parku Ocalałych i Parku Piastowskiego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-02-23) >>>


2007-01-22

Budowa ogrodzenia zabytkowego parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (cz.1, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.2, .zip) >>>
pobierz załącznik (cz.3, .zip) >>>


2007-01-19

Dostawa pieczywa
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-01-18

Utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-01-16

Wywóz odpadów stałych Delegatury Śródmieście UMŁ Łódź ul. Piotrkowska 153
pobierz SIWZ >>>


2007-01-16

Dostawa sprzętu i aparatury do rehabilitacji
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik (.zip) >>>


2007-01-12

Oczyszczanie pasów drogowych ulic położonych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-02-16) >>> pobierz załącznik (.pdf) >>>


//-->

2007-01-09

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych oraz pierogów i klusek do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-01-09

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.pdf) >>>


//-->

2007-01-09

Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew ul. Grota Roweckiego 30
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2007-01-08

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia parkowego i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


//-->

2007-01-08

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.pdf) >>>


//-->

2007-01-05

Wykonanie kwartalnika „KRONIKA MIASTA ŁODZI” i / lub miesięcznika „PIOTRKOWSKA 104”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>

2006

2006-12-22

Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników Delegatury UMŁ Łódź – Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-22

Budowa szybu dźwigowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu oraz adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>


2006-12-21

Zakup i dostawa druków na rok 2007 dla potrzeb UMŁ Delegatury Łódź-Bałuty, ul. Zachodnia 47
pobierz SIWZ >>>


2006-12-20

Wykonanie siedmiu analiz dla projektu "Łódzka Strategia Innowacyjności"
pobierz SIWZ >>>


2006-12-19

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych różnych oraz pierogów i klusek do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-19

Selektywna zbiórka odpadów
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-01-15) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2007-01-17) >>>


2006-12-15

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2006-12-15

Dostawa artykułów ogrodnictwa i spożywczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-15

Wykonanie usług transportowych
pobierz SIWZ >>>


2006-12-14

Dostawa mleka i jego przetworów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-13

Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników do analizatorów
pobierz SIWZ >>>


2006-12-13

Wybór wykonawcy prac związanych z utrzymaniem w sprawności urządzeń elektrycznych oświetlenia dla obiektów A, B, C i D w latach 2007-2008
pobierz SIWZ >>>


2006-12-12

Wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47/ Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w okresie od 02.01.2007 do 31.12.2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2006-12-12

Bieżące konserwacje instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r. na następujacych obiektach:
- Park Staromiejski, Park Helenów i Park Ocalałych
- Pałac Poznańskiego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15
- Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi przy Placu Kościelnym 8,
- Klasztor o.o. Franciszkanów w Łagiewnikach w Łodzi przy ul. Okólnej 185
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-12

Dostawa artykułów nabiałowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-12

Dostawa mięsa, wędlin i drobiu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-12

Wykonanie przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi ul. Czajkowskiego 14
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-11

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Urzędu Miasta Łodzi w 2007 roku
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-08

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Keniżanki w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-12-08

Określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>


2006-12-07

Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź – Polesie ul. Krzemieniecka 2 B w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-07

Część 1:
Ochrona osób i mienia w siedzibach UMŁ Delegatury Łódź – Bałuty oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty
Część 2:
Monitorowanie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47 w systemie Aktywnej Ochrony Mienia „AOM” opartym na tzw. monitoringu, wykonywanie pełnej kontroli działania systemu oraz przeprowadzanie przeglądu i konserwacji instalacji alarmowej
Część 3:
Ochrona mienia Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-12-18) >>>


2006-12-07

Dostawa artykułów żywnościowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-07

Dostarczenie posiłków-obiadów, składających się z zupy oraz drugiego dania w ilości około 80 posiłków każdego dnia dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 i ul. Zbocze 2a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-07

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci nabiału
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-07

Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-07

Dostawa warzyw przetworzonych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-07

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-07

Dostawa wędlin, mięsa oraz drobiu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-06

Wywóz odpadów stałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź – Polesie
ul. Krzemieniecka 2B w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-05

Konserwacja oświetlenia Parku Źródliska I i II oraz Widzewska Górka I i II w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>


2006-12-05

Prace w zakresie bieżącej konserwacji budynków oraz konserwacji i napraw instalacji co i cw wraz z obsługą kotłowni gazowej
pobierz SIWZ >>>


2006-12-05

Wykonanie usługi w zakresie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Delegatury Łódź-Bałuty w 2007 r.
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-12-07) >>>


2006-12-05

Budowa szybu dźwigowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu oraz adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.4, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.5, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.6, .zip) >>>


2006-12-05

Dostawa wyrobów czekoladowych i cukierniczych w formie paczek „gwiazdkowych” dla dzieci pracowników Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz SIWZ >>>


2006-12-04

Dostawa sprzętu i aparatury do rehabilitacji
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-04

Usługi transportowe wykonywane na nieruchomościach zarządzanych przez administrację
pobierz SIWZ >>>


2006-12-04

Sukcesywna dostawa pieczywa, ciasta i artykułów spożywczych różnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-01

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad robotami budowlano–montażowymi realizowanymi na podstawie tej dokumentacji
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-12-01

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowo-sportowym przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-12-01

Dostawa sprzętu jednorazowego i szklanego laboratoryjnego
pobierz SIWZ >>>


2006-12-01

 1. Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości)
 2. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z przejmowaniem nieruchomości zajętych w dniu 31.12.1998 r pod istniejące drogi publiczne

pobierz SIWZ >>>


2006-12-01

Ochrona obiektu i mienia Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-29

Usługi drukowania, introligatorskie oraz wykonania i dostawy pieczątek
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.xls) >>>


2006-11-28

Dostawa bonów towarowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-27

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
pobierz SIWZ >>>


2006-11-27

Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Łódź
pobierz SIWZ >>>


2006-11-24

Zakup podzespołów komputerowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-11-24

Zagospodarowanie terenu w kwadracie ulic Rzgowska, Białostocka, Łazowskiego w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-11-24

Usługi w zakresie: dozoru siedziby administracji oraz codziennego konwojowania środków płatniczych
pobierz SIWZ >>>


2006-11-24

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi:
1. Map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości
2. Map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów
3. Map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
pobierz SIWZ >>>


2006-11-24

Ochrona mienia nieruchomości zabudowanych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-29) >>>


2006-11-24

Dostawa kotła centralnego ogrzewania dla budynku biurowo-sportowego przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-11-23

Wymiana drzwi na 90 i 100
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-23

Zakup oraz dostawa kalendarzy na rok 2007 dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.pdf) >>>


2006-11-22

Prowadzenie oddziału preadopcyjnego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-21

Dostawa bonów towarowych dla pracowników
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-21

Dostawa pieczywa
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-17

Prace w zakresie bieżącej konserwacji budynków oraz konserwacji i napraw instalacji co i cw wraz z obsługą kotłowni gazowej
pobierz SIWZ >>>


2006-11-17

Dostawa artykułów spożywczych dla Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-11-17

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-28) >>>


2006-11-17

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>


2006-11-16

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie ulic Ogniskowa - Społeczna w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-11-16

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania
pobierz SIWZ >>>


2006-11-16

Dostawa artykułów biurowych, papierowych wyrobów jednorazowych oraz druków akcydensowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-15

Sprzedaż bonów towarowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-15

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-15

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Azaliowej (łącznik) w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-11-14

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-13

Dostawa w 2007r. prasy codziennej, dzienników promulgacyjnych, czasopism, i innych publikacji
pobierz SIWZ >>>


2006-11-10

Oddanie w użyczenie szaletów komunalnych
pobierz SIWZ >>>


2006-11-10

Budowa oświetlenia kortów tenisowych wraz z przyległym boiskiem treningowym w Łodzi przy ul.Skrzetuskiego w osiedlu Olechów-Janów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-10

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2006-11-10

Dostawa gazet, dzienników, czasopism i wydawnictw seryjnych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2007 r
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-10

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV wraz z montażem nowych okien dostarczonych przez wykonawcę w budynkach Delegatury Łódź – Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 153
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-17) >>>


2006-11-09

Remont wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia (w ilości 19 szt. ujętych w trzech grupach) będących w zasobach A.N. Łódź – Polesie „Zakątna”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-11-09

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filareckiej w Łodzi, wraz z budową jej odwodnienia
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2006-11-09

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Szermierczej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-11-08

Roboty budowlane dot. budowy obiektów małej architektury na Placu Barlickiego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-08

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biurowo-sportowym przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-11-08

Dostawa artykułów ogrodnictwa i spożywczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-08

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla "Modernizacji pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi przy ul. Czajkowskiego 14"
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-11-07

Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Delegatury Łódź – Widzew UMŁ z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
pobierz SIWZ >>>


2006-11-07

Dostawa artykułów spożywczych dla Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-11-07

Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2007 r
pobierz SIWZ >>>


2006-11-07

Wykonanie siedmiu analiz dla projektu "Łódzka Strategia Innowacyjności"
pobierz SIWZ >>>


2006-11-07

Dostawa prasy w roku 2007 dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-08) >>>


2006-11-06

Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-11-06

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji :
A. Płyty głównej boiska piłkarskiego przy Al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi
B. Płyty głównej boiska piłkarskiego przy Al. J. Piłsudskiego 138 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-06

Utrzymanie i konserwację zieleni oraz sprzętu i wyposażenia na terenie parków i zieleńców administrowanych przez Delegaturę Łódź – Widzew UMŁ w 2007r
pobierz SIWZ >>>


2006-11-03

Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, kanapek
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-03

Renowacja elewacji kamienicy przy Al. Kościuszki 88
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki1 (.zip) >>>
pobierz załączniki2 (.zip) >>>


2006-11-03

Dostawa artykułów spożywczych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-03

Dostawa materiałów eksploatacyjnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-08) >>>


2006-11-03

Dostawa artykułów biurowych, oraz papierowych wyrobów jednorazowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-03

Wykonanie remontu dachu - krycie papą termozgrzewalną
pobierz SIWZ >>>


2006-11-03

Utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach położonych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi w latach 2007 – 2008 pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-11-02

Wykonanie przeglądów budowlanych urządzeń zabawowych na placach zabaw, zlokalizowanych na terenach należących do właściwości Delegatury UMŁ Łódź – Polesie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-02

Dostawa elementów i roboty budowlano - montażowe obejmujące wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 130
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-11-02

Uszczelnienie przewodów kominowych z dobudową i regulacją
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.pdf) >>>


2006-11-02

Usługi konserwacyjne w budynkach
pobierz SIWZ >>>


2006-10-31

Wybór wykonawcy projektu i realizacji oświetlenia iluminacyjnego dwóch kościołów:
św. Kazimierza przy ul. Niciarnianej 7 oraz św. Doroty przy ul. Pomorskiej 445/447
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz1, .doc) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .doc) >>>


2006-10-31

Zakup i instalacja drukarek komputerowych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-31

Zakup i instalacja komputerów
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-31

Przebudowa pomieszczeń, na węzły sanitarne w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-30

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filareckiej w Łodzi, wraz z budową jej odwodnienia
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2006-10-30

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi, wraz z budową odwodnienia ulicy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-10-30

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz mapę >>>


2006-10-27

Wykonanie usług organizacji pięciu konferencji promujących projekt "Łódzka Strategia Inowacyjności"
pobierz SIWZ >>>


2006-10-27

Budowa boiska na terenie Bursy Szkolnej nr 12 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 im. Wł. Reymonta w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-27

Wykonanie bazy danych dla projektu "Łódzka Strategia Innowacyjności"
pobierz SIWZ >>>


2006-10-27

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>


2006-10-27

Dostawa nowego, lotniskowego samochodu ratowniczo - gaśniczego
pobierz SIWZ >>>


2006-10-27

Użyczenie szaletów publicznych (z dopłatą do usług) w latach 2007-2009
pobierz SIWZ >>>


2006-10-27

Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-10-27

Zakup i dostawę gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2007 r
pobierz SIWZ >>>


2006-10-26

Dostawa i instalacja zasilaczy awaryjnych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-10-26

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie dzielnicy Łódź – Bałuty w latach 2007-2009
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-28) >>>


2006-10-26

Administrowanie szaletami publicznymi na terenie działania Delegatury Łódź- Bałuty w latach 2007 –2009
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-17) >>>


2006-10-26

Utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich na terenie działania Łódź – Bałuty w latach 2007-2009
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-13) >>>


2006-10-26

Wymiana skrzydeł w otworach drzwiowych ”100” i malowanie po robotach budowlanych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.pdf) >>>


2006-10-25

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – instalacyjnej
pobierz SIWZ >>>


2006-10-25

Wzmocnienie stropu 3-go piętra, więźby dachowej oraz wykonanie ogrodzenia kod PCV 454421000-4, 45262521 – 9, 45421148-3, 45442100 – 8, 45322000 – 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-25

Budowa chodnika w ul.Zagłoby w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki1 (.zip) >>>
pobierz załączniki2 (.zip) >>>


2006-10-25

Remont lokalu wolnego nr 12 w budynku przy ul. Św. Jerzego 22
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-24

Roboty remontowe – wymiana stolarki drzwiowej
pobierz SIWZ >>>


2006-10-24

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie dzielnicy Górna w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-26) >>>


2006-10-23

Rozbiórki budynków znajdujących na niżej wymienionych nieruchomościach:
Lipowa 61
6 Sierpnia 56
Pogonowskiego 72
Wólczańska 61
pobierz SIWZ z załącznikami >>>


2006-10-23

Usługi wywozu nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez AN Konstantynowska
pobierz SIWZ >>>


2006-10-23

Usługi sprzątania budynków i terenów nieruchomości
pobierz SIWZ >>>


2006-10-23

Usługi wywozu nieczystości płynnych i czyszczenie dołów kloacznych w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez administrację
pobierz SIWZ >>>


2006-10-20

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacji pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 184 w Łodzi przy ul. Syrenki 19a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.pdf) >>>


2006-10-20

Wykonanie mebli
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-20

Dostawa monitorów komputerowych LCD
pobierz SIWZ >>>


2006-10-20

Wykonanie wycen określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu
pobierz SIWZ >>>


2006-10-20

Przebudowa pomieszczeń na węzły sanitarne : (części budowlane i instalacyjne) w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-20

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kasowej w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-10-19

Przycięcie i pielęgnacja oraz wycięcie drzew rosnących na terenie dzielnicy Górna w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-10-17

Wykonanie bazy danych dla projektu "Łódzka Strategia Innowacyjności"
pobierz SIWZ >>>


2006-10-17

Budowa boiska na terenie Bursy Szkolnej nr 12 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 im. Wł. Reymonta w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-17

Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-17

Utrzymanie czystości (oczyszczanie ręczne) na drogach i innych terenach gminnych na terenie Widzewa
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-17

Roboty remontowe w 11 wolnych lokalach mieszkalnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-16

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2006-10-16

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filomatów w Łodzi, wraz z budową odwodnienia ulicy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-10-13

Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-10-13

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz artykułów spożywczych do Domów Dziennego Pobytu MOPS Filia Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-13

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Filareckiej w Łodzi, wraz z budową jej odwodnienia
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2006-10-13

Wymiana pokrycia dachowego w pawilonach mieszkalnych A,B i C
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-12

Wykonanie mebli
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-12

Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie działania delegatury Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
Mapa >>>


2006-10-12

Dostawa warzyw i owoców
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-12

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2006 r
pobierz SIWZ >>>


2006-10-11

Meble do pomieszczeń internatu
pobierz SIWZ >>>


2006-10-11

Maszyny dziewiarskie do pracowni zajęć praktycznych
pobierz SIWZ >>>


2006-10-11

Adaptacja pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leczniczej 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-11

Dostawa, zakup i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Leczniczej 6
pobierz SIWZ >>>


2006-10-11

Budowa chodników na terenie zieleńca w rejonie ulic Piotrkowska-Sieradzka w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-10-11

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-10-09

Nasadzenia jesienne drzew i krzewów w parkach administrowanych przez Delegaturę Łódź – Widzew UMŁ w 2006r
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-16) >>>


2006-10-09

Budowa chodnika w ulicy: O.Billewiczówny od ul.Maćka z Bogdańca po stronie północnej od strony osiedla TBS w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-09

Sporządzenie projektu rozbiórki oraz rozbiórka budynków pofabrycznych znajdujących się na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 33, na działce ewidencyjnej 411, obręb S-06 , KW 128614 :
-Budynek frontowy o kubaturze 3727 m ³
-Budynek lewej oficyny o kubaturze 4045 m³
-Budynek I prawej oficyny o kubaturze 336 m ³
-Budynek III prawej oficyny o kubaturze 700 m³
-Budynek II prawej oficyny kubatura pozostała po rozbiórce części budynku 500 ³,
zasypanie znajdującej się na terenie studni, wywóz rumowia, uporządkowanie terenu i ogrodzenie nieruchomości siatką
pobierz SIWZ >>>


2006-10-06

Prace ogrodnicze polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w parkach im. marszałka J. Piłsudskiego i im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-06

Utrzymanie czystości w budynku A Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz SIWZ >>>


2006-10-06

Remont nawierzchni gruntowej metodą recyklingu w ulicy Krakusa w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-05

Wymiana drzwi oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - liczba zadań 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-10-05

Wymiana drzwi - liczba zadań 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-10-05

Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania do Sali obrad Rady Miejskiej
pobierz SIWZ >>>


2006-10-04

Remont i przebudowa drogi gruntowej ul.Gminnej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-04

Zakup skanerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-26) >>>
pobierz załączniki modyfikacji treści SIWZ (2006-10-26) >>>


2006-10-04

Roboty budowlane dot. budowy obiektów małej architektury na Placu Barlickiego - część I
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-03

Zakup oraz dostawa centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-10-03

Selektywna zbiórka odpadów pobierz SIWZ (cz.1) >>> pobierz SIWZ (cz.2) >>> pobierz SIWZ (cz.3) >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-31) >>> unieważnieniu części III przetargu (2006-11-14) >>> pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-11-14) >>>


//-->

2006-10-03

Budowa chodnika w ulicy: Juranda ze Spychowa (cz.północna) od ul. Maćka z Bogdańca do ul. Ketlinga wraz z połączeniem z istniejącym chodnikiem
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-03

Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-17) >>>


2006-10-02

Modernizacja sytemu przyzywowego na przyzywowo-alarmowy
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-02

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2006-10-02

Wymiana stolarki okiennej w budynku XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 159
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-10-02

Roboty budowlane, polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Szermierczej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-10-02

Wykonanie wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-29

Budowa chodników na terenie zieleńca w rejonie ulic Piotrkowska-Sieradzka w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

2006-09-29

Roboty budowlane dotyczące: instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi przy ul. Legionów 27
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-29

Roboty budowlane dotyczące: instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru w Bursie nr 12 w Łodzi przy ul. Podgórnej 9/11
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-29

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie dzielnicy Widzew w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-03) >>>


2006-09-28

Budowa chodnika w ulicy: O.Billewiczówny od ul.Maćka z Bogdańca po stronie północnej od strony osiedla TBS w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-27

Remont i przebudowa drogi gruntowej ul. Margaretek w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-09-27) >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-26

Remont więźby dachowej w budynku biurowo-sportowym przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


//-->

2006-09-26

Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-09-26

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Kreciej na odcinku od ul. Skowrończej - st. ks1 do st. ks3 w Łodzi wraz z przykanlikami
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-26

Budowa kanału ogólnospławnego w ulicy Ks. Brzóski na odcinku od posesji nr 9 do ul Limanowskiego w Łodzi wraz z przykanlikami
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-25

Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-09) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-13) >>>


2006-09-22

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-22

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Polesie w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-22

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-09-26) >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-10-02) >>>
pobierz załącznik >>>


2006-09-22

Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Łodzi przy ul. J.Skrzetuskiego, w Osiedlu Olechów-Janów: budowa boisk do tenisa ziemnego wraz ze ścianką treningową i ogrodzeniem
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-09-22) >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-21

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-21

Roboty budowlane dotyczące: modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 66 w Łodzi, ul. Grażyny 34
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-20

Budowa siłowni w parku im. Dąbrowskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-19

Budowa boiska szkolnego, remont ogrodzenia Gimnazjum Nr 32 w Łodzi, ul. Fabryczna 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-19

Remont nawierzchni gruntowej metodą recyklingu w ulicy Raduńskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz przedmiar (.jpg) >>>


2006-09-19

Określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>


2006-09-19

Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-09-18

Roboty dekarskie
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-18

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z oceną samodzielności lokali i wyliczeniem powierzchni i ich udziałów dla sześciu nieruchomości
pobierz SIWZ >>>


2006-09-15

Wykonanie robót renowacyjnych i wymiana okien w Domach Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Śródmieście
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-13

Wykonanie mebli wg projektu
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-09-13

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Gimnazjum Nr 6 w Łodzi, ul. Limanowskiego 124a
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2006-09-13

Wymiana podłóg
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-11

Roboty budowlane, polegające na remoncie nawierzchni ul. Armii Krajowej na odc. od Al. Wyszyńskiego do wysokości pawilonu „ Pod Topolami”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki >>>


2006-09-11

Roboty budowlane, polegające na budowie wodociągu w ul. Zadraż na odcinku od nr 6 do nr 14 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1) >>>
pobierz załączniki (cz.2) >>>
pobierz załączniki (cz.3, .zip) >>>


2006-09-08

Prace leczniczo-pielęgnacyjne przy starodrzewiu w parkach i przy drzewach pomnikowych na terenie miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-09-08

Roboty budowlane, polegające na przebudowie ul. Małej na odc. od ul. Zielonej do posesji nr 7 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


2006-09-08

Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości położonych na terenie gminy Miasto Łódź
pobierz SIWZ >>>


2006-09-08

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi realizowanymi na podstawie tych dokumentacji
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-07

Dostawa paliw
pobierz SIWZ >>>


2006-09-04

Budowa ogrodzenia zabytkowego Parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-09-01

Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I przy ul. Czajkowskiego 14 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-09-13) >>>


2006-08-31

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 182 w Łodzi, ul. Łanowa 16
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-08-31

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2006-08-28

Zakup systemu zarządzania treścią i administrowania serwisem internetowym dla strony podmiotowej BIP Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-08-28

"Przebudowa trzech łazienek, adaptacja jednej łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych (części budowlane i instalacyjne) w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi"
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-08-25

Budowa siłowni w Parku im. Dąbrowskiego w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (.zip) >>>


//-->

 

2006-08-24

Remont więźby dachowej w budynku biurowo-sportowym przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz załączniki (cz.1, .zip) >>> pobierz załączniki (cz.2, .zip) >>>


//-->

2006-08-24

Roboty budowlane dotyczące: modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 175 w Łodzi, ul. Pomorska 27
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-08-23

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1:
1. malowanie I piętra
2. remont 2 węzłów sanitarnych na I piętrze budynku
pobierz SIWZ >>>
pobierz formularz ofertowy >>>
pobierz wzór oświadczenia >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz załącznik nr 1 >>>
pobierz załącznik nr 2 >>>
pobierz załącznik nr 3 >>>
pobierz załącznik nr 4 >>>
pobierz załącznik nr 5 >>>
pobierz załącznik nr 6 >>>
pobierz załącznik nr 7 >>>
pobierz załącznik nr 8 >>>
pobierz załącznik nr 9 >>>
pobierz załącznik nr 10 >>>
pobierz załącznik nr 11 >>>
pobierz załącznik nr 12 >>>


2006-08-22

Wykonanie wycen określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu
pobierz SIWZ >>>


2006-08-22

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Klasztornej na odcinku od ul. Skowrończej do posesji nr 12 w Łodzi wraz z przykanlikami
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-08-21

Remont nawierzchni gruntowej metodą recyklingu w ulicy Krakusa w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz książkę przedmiarów >>>


//-->

2006-08-18

Dostawa artykułów gospodarstwa domowego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-08-18

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Alei Józewskiego”
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (cz. 1, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 2, .zip) >>>
pobierz załączniki (cz. 3, .zip) >>>

pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-09-08) >>>
pobierz modyfikację załączników (.zip) (2006-09-08) >>>


2006-08-17

Druk i wyklejenie plakatów reklamowych oraz wynajęcie powierzchni reklamowej na bilbordach zewnętrznych
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-08-17

Przebudowa trzech łazienek (części budowlane i instalacyjne) w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz załączniki (.zip) >>>


2006-08-11

Przebudowa dróg gruntowych: ul. Nasturcjowej na odc. od ul. Topolowej do ul. Wiśniowej w Łodzi oraz ul. Wiśniowej w Lodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną - ul. Nasturcjowa >>>
pobierz specyfikację techniczną - ul. Wiśniowa >>>
pobierz opis techniczny - ul. Nasturcjowa >>>
pobierz opis techniczny - ul. Wiśniowa >>>
pobierz kosztorys - ul. Nasturcjowa (.KST) >>>
pobierz kosztorys - ul. Wiśniowa (.KST) >>>
pobierz rysunek nr 1 - ul. Nasturcjowa >>>
pobierz rysunek nr 2 - ul. Nasturcjowa >>>
pobierz rysunek nr 3 - ul. Nasturcjowa >>>
pobierz rysunek nr 4 - ul. Nasturcjowa >>>
pobierz rysunek nr 1 - ul. Wiśniowa >>>
pobierz rysunek nr 2 - ul. Wiśniowa >>>
pobierz rysunek nr 3 - ul. Wiśniowa >>>
pobierz rysunek nr 4 - ul. Wiśniowa >>>


2006-08-11

Dokończenie instalacji systemu alarmowo-przeciwpożarowego
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik nr 1 >>>
pobierz załącznik nr 2 >>>
pobierz załącznik nr 3 >>>
pobierz załącznik nr 4 >>>
pobierz załącznik nr 5 >>>


2006-08-11

Dostawa sprzętu i materiałów stomatologiczno–protetycznych do Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”
pobierz SIWZ >>>


2006-08-10

Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania do Sali obrad Rady Miejskiej
pobierz SIWZ >>>


2006-08-10

Dostawa i montaż konferencyjnego systemu nagłośnienia do dwóch sal posiedzeń Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>

pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-08-17) >>>


2006-08-08

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1: 1. malowanie I piętra 2. remont 2 węzłów sanitarnych na I piętrze budynku pobierz SIWZ >>> pobierz formularz ofertowy >>> pobierz wzór oświadczenia >>> pobierz wzór umowy >>> pobierz załącznik nr 1 >>> pobierz załącznik nr 2 >>> pobierz załącznik nr 3 >>> pobierz załącznik nr 4 >>> pobierz załącznik nr 5 >>> pobierz załącznik nr 6 >>> pobierz załącznik nr 7 >>> pobierz załącznik nr 8 >>> pobierz załącznik nr 9 >>> pobierz załącznik nr 10 >>> pobierz załącznik nr 11 >>> pobierz załącznik nr 12 >>>


//-->

2006-08-04

Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tramwajowej
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 1) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 2) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 3) >>>
pobierz przedmiar >>>
pobierz kosztorys c-o (.zip) >>>
pobierz kosztorys wod-kan. (.zip) >>>
pobierz dokumentację (.KST) cz. 1 >>>
pobierz dokumentację (.KST) cz. 2 >>>
pobierz dokumentację (.KST) cz. 3 >>>
pobierz dokumentację (.KST) cz. 4 >>>


2006-08-04

Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (kod CPV 36670000-8) pobierz SIWZ >>> pobierz załącznik nr 1 >>> pobierz projekt umowy >>>


//-->

2006-08-03

Roboty budowlane dotyczące: modernizacji budynku Gimnazjum Nr 44 w Łodzi, ul. Deotymy 1
pobierz SIWZ >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz specyfikację techniczną CP_59844 >>>
pobierz specyfikację techniczną instalacji elektrycznej >>>
pobierz specyfikację techniczną instalacji sanitarnej >>>
pobierz dokumentację (.ath) cz.1 >>>
pobierz dokumentację (.ath) cz.2 >>>
pobierz dokumentację (.ath) cz.3 >>>
pobierz dokumentację (.ath) cz.4 >>>


2006-08-02

Remont nawierzchni gruntowej metodą recyklingu w ulicy Przyjemnej w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz książkę przedmiarów >>>


//-->

2006-08-02

Roboty budowlane dotyczące modernizacji sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łodzi, ul. Astronautów 19
pobierz SIWZ >>>
pobierz dokumentację >>>
pobierz kosztorys (.KST) >>>


2006-08-01

Dostawa paliw
pobierz SIWZ >>>


2006-07-31

Dostawa mebli biurowych
pobierz SIWZ >>>


2006-07-31

Dostawa materiałów opatrunkowych
pobierz SIWZ >>>


2006-07-31

Modernizacja holu w budynku D przy ul. Piotrkowskiej 104 Urzędu Miasta Łodzi.
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację cz. budowlaną >>>
pobierz specyfikację cz. elektryczną >>>
pobierz kosztorys >>>
pobierz kosztorys (.KST) >>>
pobierz opis instalacji elektrycznej >>>
pobierz schemat instalacji elektrycznej >>>
pobierz schemat zasilania >>>
pobierz schemat instalacji teletech. >>>
pobierz dokumentację (cz. 1) >>>
pobierz dokumentację (cz. 2) >>>
pobierz dokumentację (cz. 3) >>>
pobierz dokumentację (cz. 4) >>>
pobierz dokumentację (cz. 5) >>>


2006-07-28

Remont nawierzchni gruntowej metodą recyklingu w ulicy Rodzinnej w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz przedmiar (.jpg) >>>


//-->

2006-07-28

Roboty budowlane: remont schodów wejściowych, dachu, wymiana drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 160 w Łodzi, ul. A. Struga 24
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>
pobierz rysunek (nr 1, .jpg) >>>
pobierz rysunek (nr 2, .jpg) >>>
pobierz rysunek (nr 3, .jpg) >>>


2006-07-27

Wykonanie wycen określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu
pobierz SIWZ >>>


2006-07-26

Wykonanie wzmocnienia ściany budynku mieszkalnego przy ul. Mielczarskiego 33
pobierz SIWZ >>>
pobierz dokumentację (.kst) >>>


2006-07-25

Budowa drogi w ulicy Ciołkowskiego w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz dokumentację >>> pobierz rysunek (.jpg) >>>


//-->

2006-07-24

Wybór wykonawcy renowacji elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 34 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz formularze >>>
pobierz informację >>>
pobierz przedmiar (.ath) >>>
pobierz rysunki (.zip, 7 MB) >>>


2006-07-24

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Łodzi pobierz SIWZ >>>


//-->

2006-07-21

Roboty budowlane: remont sanitariatów i sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 64 w Łodzi, ul. Anczyca 6
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.1) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.2) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.3) >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz kosztorys (cz.1, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.2, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.3, .ath) >>>


2006-07-21

Budowa budynku gospodarczego - komórek
pobierz SIWZ >>>
pobierz dokumentację nr 1 >>>
pobierz dokumentację nr 2 >>>
pobierz dokumentację nr 3 >>>
pobierz dokumentację nr 4 >>>
pobierz dokumentację nr 5 >>>
pobierz dokumentację nr 6 >>>
pobierz dokumentację nr 7 >>>
pobierz dokumentację nr 8 >>>
pobierz dokumentację nr 9 >>>
pobierz dokumentację nr 10 >>>
pobierz dokumentację nr 11 >>>
pobierz dokumentację nr 12 >>>
pobierz dokumentację nr 13 >>>
pobierz dokumentację nr 14 >>>
pobierz dokumentację nr 15 >>>
pobierz dokumentację nr 16 >>>
pobierz dokumentację nr 17 >>>
pobierz dokumentację nr 18 >>>
pobierz dokumentację nr 19 >>>
pobierz dokumentację nr 20 >>>
pobierz dokumentację nr 21 >>>
pobierz dokumentację nr 22 >>>
pobierz dokumentację nr 23 >>>
pobierz dokumentację nr 24 >>>
pobierz dokumentację nr 25 >>>
pobierz dokumentację nr 26 >>>
pobierz dokumentację nr 27 >>>
pobierz dokumentację nr 28 >>>


2006-07-21

Roboty remontowe w siedmiu wolnych lokalach mieszkalnych
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (cz.1, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.2, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.3, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.4, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.5, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.6, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.7, .ath) >>>

pobierz SIWZ - roboty dodatkowe (2006-08-04) >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-07-21

Przełożenie chodnika w ulicy Kosynierów Gdyńskich w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz przedmiar >>>


//-->

2006-07-21

Bankowa obsługa budżetu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych
pobierz SIWZ >>>


2006-07-20

Budowa chodnika w ulicach: Maćka z Bogdańca i Longinusa Podbipięty w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz spis zawartości >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz ogólne specyfikacje techniczne (cz.1) >>>
pobierz ogólne specyfikacje techniczne (cz.2) >>>
pobierz ogólne specyfikacje techniczne (cz.3) >>>
pobierz ogólne specyfikacje techniczne (cz.4) >>>
pobierz ogólne specyfikacje techniczne (cz.5) >>>
pobierz specyfikacje techniczną >>>
pobierz projekt budowy chodnika >>>
pobierz wykaz współrzędnych >>>
pobierz informację >>>
pobierz spis zawartości >>>
pobierz opis techniczny >>>
pobierz przedmiar robót dla budowy chodnika (ul. Maćka z Bogdańca) (.jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.1, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.2, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.3, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.4, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (ul. Longinusa Podbipięty) (.jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.1, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.2, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.3, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.4, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.5, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.6, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.7, .jpg) >>>
pobierz przedmiar (cz.8, .jpg) >>>
pobierz rysunek nr 1 >>>
pobierz rysunek nr 2 >>>
pobierz rysunek nr 3 >>>
pobierz rysunek nr 4 >>>
pobierz rysunek nr 5 >>>
pobierz rysunek nr 6 >>>

pobierz modyfikację treści SIWZ (2006-07-26) >>>


2006-07-19

Wykonanie wycen określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
pobierz SIWZ >>>


2006-07-19

Remont więźby dachowej w budynku biurowo-sportowym przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi pobierz SIWZ >>> pobierz projekt budowlany >>> pobierz przedmiar i specyfikację techniczną >>> pobierz rysunek nr 1 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 2 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 3 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 4 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 5 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 6 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 7 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 8 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 9 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 10 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 11 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 12 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 13 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 14 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 15 (.jpg) >>> pobierz rysunek nr 16 (.jpg) >>>


//-->

2006-07-19

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Łodzi, ul. Strykowska 10/18
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (ogólną) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz.1) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz.2) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz.3) >>>
pobierz opis przedmiotu zamówienia >>>
pobierz formularz ofertowy >>>
pobierz oświadczenie >>>
pobierz informację oferenta >>>
pobierz wykaz robót >>>
pobierz wyszczególnienie podwykonawców >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz dokumentację (cz.1, .kst) >>>
pobierz dokumentację (cz.2, .kst) >>>
pobierz dokumentację (cz.3, .kst) >>>
pobierz dokumentację (cz.4, .sxd) >>>


2006-07-19

Roboty budowlane dotyczące remontu zapleczy sal gimnastycznych (szatnie i natryski) oraz zadaszenia wejścia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, ul. Drewnowska 88
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.1) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.2) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.3) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.4) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.5) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.6) >>>
pobierz dokumentację (cz.1, .kst) >>>
pobierz dokumentację (cz.2, .ath) >>>
pobierz dokumentację (cz.3, .ath) >>>
pobierz dokumentację (cz.4, .kst) >>>
pobierz dokumentację (cz.5, .kst) >>>
pobierz dokumentację (cz.6, .kst) >>>


2006-07-19

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 45 w Łodzi, ul. Boj. Getta Warszawskiego 3
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (ogólną) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną >>>
pobierz opis przedmiotu zamówienia >>>
pobierz formularz ofertowy >>>
pobierz oświadczenie >>>
pobierz informację oferenta >>>
pobierz wykaz robót >>>
pobierz wyszczególnienie podwykonawców >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz dokumentację (cz.1, .sxd) >>>
pobierz dokumentację (cz.2, .sxd) >>>
pobierz dokumentację (cz.3, .kst) >>>
pobierz dokumentację (cz.4, .kst) >>>


2006-07-14

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2006-07-13

Wykonanie usługi Menedżera Projektu dla projektu szkoleniowego „e- Łódź Nowe Kwalifikacje” pobierz SIWZ >>>


2006-07-13

Roboty budowlane dotyczące: podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Łodzi, ul. Minerska 1/3
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (cz.1, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz.2, .kst) >>>


2006-07-13

Roboty budowlane: dekarskie i malarskie w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 w Łodzi, ul. Naruszewicza 35
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.1) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.2) >>>
pobierz kosztorys (cz.1, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz.2, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz.3, .kst) >>>


2006-07-13

Roboty budowlane dotyczące: modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 91 w Łodzi, ul. Kasprzaka 45
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz kosztorys (.txt) >>>
pobierz kosztorys (.kst) >>>


2006-07-12

Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania do sali obrad Rady Miejskiej oraz dostawa i montaż konferencyjnego systemu nagłośnienia do dwóch sal posiedzeń Urzędu Miasta Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-07-11

Modernizacja budynku Zespołu szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi, ul. Sucharskiego 2
pobierz SIWZ >>>
pobierz załącznik nr 1 >>>
pobierz załącznik nr 2 >>>
pobierz załącznik nr 3 >>>
pobierz załącznik nr 4 >>>
pobierz załącznik nr 5 >>>
pobierz załącznik nr 6 >>>
pobierz załącznik nr 7 >>>
pobierz załącznik nr 8 cz. 1 >>>
pobierz załącznik nr 8 cz. 2 >>>


2006-07-07

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Niciarnianej 2a
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (cz. 1, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz. 2, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz. 3, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz. 4, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz. 5, .kst) >>>


2006-07-07

Roboty budowlane dotyczące: Modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 138 w Łodzi, ul. Przędzalniana 40
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.xls) >>>
pobierz kosztorys (.stx) >>>
pobierz przedmiar (.txt) >>>
pobierz przedmiar (cz. 1, .kst) >>>
pobierz przedmiar (cz. 2, .kst) >>>


2006-07-07

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 w Łodzi, ul. Edwarda 41
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (cz. 1, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz. 2, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz. 3, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz. 4, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz. 5, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz. 6, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz. 7, .ath) >>>


2006-07-04

Roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego, Łódź ul. Podhalańska 2a
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz. 1) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz. 2) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz. 3) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz. 4) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz. 5) >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną (cz. 6) >>>
pobierz opis przedmiotu zamówienia >>>
pobierz rysunek nr 1 >>>
pobierz rysunek nr 2 >>>
pobierz rysunek nr 3 >>>
pobierz rysunek nr 4 >>>
pobierz rysunek nr 5 >>>
pobierz kosztorys (cz. 1, .htm) >>>
pobierz kosztorys (cz. 2, .htm) >>>


2006-07-04

Roboty remontowe budynku mieszkalnego
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-07-04

Roboty remontowe budynku mieszkalnego
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-07-04

Roboty remontowe budynku mieszkalnego
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-07-04

Dostawa wozów strażackich: 2 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
pobierz SIWZ >>>


2006-07-03

Usługa ochrony obiektów
pobierz SIWZ >>>


2006-07-03

Dostawa art. sportowych dla potrzeb Rad Osiedli
pobierz SIWZ >>>


2006-07-03

Roboty budowlane dotyczące wymiany posadzek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14
pobierz SIWZ >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz opis przedmiotu zamówienia >>>
pobierz przedmiar (.htm) >>>


2006-06-30

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi ul. Miedziana 1/3
pobierz SIWZ >>>
pobierz szczegółową specyfikację techniczną >>>
pobierz specyfikację techniczną (ogólną) >>>
pobierz opis przedmiotu zamówienia >>>
pobierz formularz ofertowy (załącznik nr 1) >>>
pobierz oświadczenie (załącznik nr 2) >>>
pobierz informację oferenta (załącznik nr 3) >>>
pobierz wykaz robót (załącznik nr 4) >>>
pobierz wyszczególnienie podwykonawców (załącznik nr 5) >>>
pobierz wzór umowy (załącznik nr 6) >>>
pobierz przedmiar (.htm) >>>


2006-06-30

Roboty budowlane dotyczące renowacji zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.1)>>>
pobierz specyfikację techniczną (cz.2)>>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz wykaz robót >>>
pobierz przedmiar robót (.ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.1, .kst) >>>
pobierz kosztorys (cz.2, .kst) >>>


2006-06-30

Roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 159
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz rysunek >>>
pobierz kosztorys (.xls) >>>


2006-06-29

Określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Łódź
pobierz SIWZ >>>


2006-06-28

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz SIWZ >>>


2006-06-28
aktualizacja: 2006-07-10

Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut metodą recyklingu
pobierz SIWZ >>>


2006-06-28

Przebudowa ul. Łyżwiarskiej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 1) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 2) >>>
pobierz projekt (cz. 1) >>>
pobierz projekt (cz. 2) >>>
pobierz projekt (cz. 3) >>>
pobierz przedmiary robót (cz. 1) >>>
pobierz przedmiary robót (cz. 2) >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz ofertę >>>


2006-06-26

Roboty budowlane polegające na remoncie metodą recyklingu nawierzchni ul. Zamiejskiej (odc. od posesji nr 61 do ul. Pienistej)
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz projekt >>>
pobierz ofertę >>>
pobierz przedmiar robót >>>
pobierz projekt umowy >>>


2006-06-26

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 42 w Łodzi, ul. Dubois 7/9
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 1) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 2) >>>
pobierz specyfikację techniczną (cz. 3) >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz kosztorys (cz.1, .KST) >>>
pobierz kosztorys (cz.2, .ath) >>>
pobierz kosztorys (cz.3, .KST) >>>


2006-06-26

Roboty remontowe - dekarskie budynku mieszkalnego
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-06-26

Roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-06-26

Roboty remontowe - dekarskie budynku mieszkalnego
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-06-26

Modernizacja budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Kruczkowskiego 4
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz wzór umowy >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-06-26

Roboty remontowe - dekarskie dwóch budynków mieszkalnych frontowego i lewej oficyny.
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-06-26

Roboty remontowe - dekarskie budynku mieszkalnego.
pobierz SIWZ >>>
pobierz kosztorys (.ath) >>>


2006-06-26

Wykonanie wycen określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. pobierz SIWZ >>>

2006-06-23

Remont nawierzchni gruntowej metodą recyklingu w ulicy Ogrodniczej w Łodzi pobierz SIWZ >>> //-->


2006-06-22

Dostawa artykułów papierniczych dla Rad Osiedli
pobierz SIWZ >>>


2006-06-20

Modernizacja połaci dachowej budynku Domu Dziecka nr 8, Łódź ul. Zuchów 4
pobierz SIWZ >>>


2006-06-16

Wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji prawno-finansowej dotyczącej realizacji Hali Sportowo-Widowiskowej w Łodzi Al. Unii 2
pobierz SIWZ >>>


2006-06-16

Budowa wodociągu w ulicach Betonowej, Cienistej w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz dokumentację >>>
pobierz rysunek nr 1 >>>
pobierz rysunek nr 2 >>>
pobierz rysunek nr 3 >>>


2006-06-13

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 34 w Łodzi
pobierz SIWZ >>>
pobierz specyfikację techniczną >>>
pobierz formularze >>>
pobierz przedmiar (.ath) >>>
pobierz rysunki (.zip, 7 MB) >>>


2006-06-12

Usługa żywienia dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65
pobierz SIWZ >>>


2006-06-12

Wykonanie projektu i przebudowa alejki w Parku im. Gen Zaruskiego w Łodzi
pobierz SIWZ >>>


2006-06-09

Dostawa przedpłaconych kart płatniczych
pobierz SIWZ >>>


2006-06-08

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skanalizowania ul. Olechowskiej w Łodzi pobierz SIWZ >>>

2006-06-02

Remont nawierzchni gruntowej metodą recyklingu w ulicy Konspiracji pobierz SIWZ >>> //-->


2006-06-05

Dostawa artykułów sportowych dla potrzeb Rad Osiedli
pobierz SIWZ >>>

Archiwum warunków udziału w postępowaniach

2009

2009-08-11


Opracowanie strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016
pobierz warunki (.zip) >>>

Archiwum wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2009

2009-09-11


Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz wniosek >>>


2009-07-17


Dostawa i montaż wewnętrznej trybuny teleskopowej i krzesełek dostawnych dla widzów w części łukowej areny, barierek ochronnych i osłon zabezpieczających kable do hali wielofunkcyjnej przy al. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 7 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”
pobierz wniosek >>>


2009-04-23


Dostawa i montaż wewnętrznej trybuny teleskopowej i krzesełek dostawnych dla widzów wraz ze stanowiskami dla komentatorów na arenie oraz stanowisk dla komentatorów na trybunie stałej do hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”
pobierz wniosek >>>


2009-03-03


Wykonanie posadzki, trapów stalowych, odprowadzenia wody i obróbek blacharskich na poziomie P2 oraz czyszczenie pierścienia w hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz wniosek >>>

Archiwum informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

2010

2010-05-11

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci z terenu działania Delegatury Łódź-Górna
pobierz informację >>>


2010-04-15

Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-04-14

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-04-09

Rozbudowa budynku hali sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi Etap I
pobierz informację >>>


2010-04-06

Promocja Miasta Łodzi w obrębie europejskiej sieci połączeń lotniczych poprzez umieszczenie linku do anglojęzycznej wersji strony internetowej www.cityoflodz.pl na głównej niemieckojęzycznej stronie internetowej pasażerskiej linii lotniczej, która uruchomi w 2010 roku połączenie Łódź – Dortmund
pobierz informację >>>


2010-04-02

Kampania informacyjna nt. rozwoju systemu gospodarki komunalnej w Łodzi
pobierz informację >>>


2010-04-02

Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach
pobierz informację >>>


2010-03-30

Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-26

Dostawa szczepionek
pobierz informację >>>


2010-03-26

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych
pobierz informację >>>


2010-03-25

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia niecki stawu w Parku im. Stanisława Staszica w Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-25

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-23

Administrowanie szaletami publicznymi zlokalizowanymi na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2010-03-23

Rozszerzenie obecnie posiadanych 20 licencji do 40 licencji na oprogramowanie ServiceDesk dla UMŁ
pobierz informację >>>


2010-03-22

Dostawa w 2010 r. różnego sprzętu i artykułów biurowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
pobierz informację >>>


2010-03-22

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-19

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz informację >>>


2010-03-19

Interwencyjne sprzątanie terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź – Widzew
pobierz informację >>>


2010-03-18

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń powielających dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-15

Świadczenie usługi restauracyjnej
pobierz informację >>>


2010-03-15

Świadczenie usługi restauracyjnej
pobierz informację >>>


2010-03-12

Budowa oświetlenia w ulicach: Molla, Fijałkowskiego i Łukawskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-12

Projekt techniczny spójnego systemu informatycznego w ramach realizacji Projektu „Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami”
pobierz informację >>>


2010-03-12

Świadczenie usługi rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej
pobierz informację >>>


2010-03-11

Budowa Centrum Dialogu w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-10

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź–Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2010-03-09

Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie działania Delegatury Łódź – Polesie UMŁ
pobierz informację >>>


2010-03-09

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
pobierz informację >>>


2010-03-05

Świadczenie usługi restauracyjnej
pobierz informację >>>


2010-03-05

Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej
pobierz informację >>>


2010-03-04

Obsługa prawna placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-03-03

Dostawa w 2010 r. materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ, ul. Piotrkowska 153
pobierz informację >>>


2010-03-03

Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście
pobierz informację >>>


2010-03-02

Dostawa w 2010 r. formularzy urzędowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ ul. Piotrkowska 153
pobierz informację >>>


2010-02-25

Przedłużenie licencji na oprogramowanie ServiceDesk dla UMŁ
pobierz informację >>>


2010-02-24

Inwestor zastępczy przy budowie Centrum Dialogu w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz informację >>>


2010-02-24

Dostawa środków czystości dla Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź- Śródmieście
pobierz informację >>>


2010-02-19

Dostawa wyrobów garmażeryjnych
pobierz informację >>>


2010-02-19

Dostawa ryb świeżych i przetworzonych
pobierz informację >>>


2010-02-19

Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2010-02-12

Dostawa systemu zamkniętego, probówkowo - podciśnieniowego do pobierania krwi
pobierz informację >>>


2010-02-12

Dostawa 2 samochodów osobowych z homologacją ciężarową oraz 2 samochodów ciężarowych do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty w Łodzi, ul. Smugowa 6
pobierz informację >>>


2010-02-12

Bieżąca konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz informację >>>


2010-02-09

Dostawa Pepsi Coli dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-02-04

Zakup i dostawa druków na rok 2010 dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ, ul. Zachodnia 47
pobierz informację >>>


2010-02-01

Opracowanie Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016
pobierz informację >>>


2010-01-28

Remont konserwatorski elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 153 w Łodzi
pobierz informację >>>


2010-01-27

Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe dla UMŁ
pobierz informację >>>


2010-01-27

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ
pobierz informację >>>


2010-01-26

Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie dla UMŁ
pobierz informację >>>


2010-01-22

Opracowanie i realizacja strategii programowo - promocyjnej mającej na celu pozyskanie przez Miasto Łódź tytułu Europejska Stolica Kultury 2016
pobierz informację >>>


2010-01-20

Wywóz nieczystości z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010 r. - 31.12.2010 r.
pobierz informację >>>


2010-01-18

Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2010-01-15

Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2010-01-15

Wykonanie i dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ w 2010 r.
pobierz informację >>>


2010-01-14

Zaopatrywanie osób uprawnionych przez MOPS Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2010-01-13

Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i analizatora immunochemicznego oraz dostawa odczynników do analizatorów
pobierz informację >>>


2010-01-13

Zaopatrywanie podopiecznych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2010-01-12

Dostawa artykułów nabiałowych
pobierz informację >>>


2010-01-12

Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do jednostek podległych Filii Łódź – Bałuty
pobierz informację >>>


2010-01-07

Sprzedaż, osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Górna, artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz informację >>>


2010-01-05

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Delegatury Łódź - Bałuty UMŁ w 2010 r
pobierz informację >>>


2010-01-04

Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009

2009-12-31

Zaopatrywanie w ramach Apteki Komunalnej podopiecznych filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2009-12-31

Zaopatrywanie osób uprawnionych przez MOPS Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2009-12-24

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi:

 1. Map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości
 2. Map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków
 3. Map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych
 4. Wznowienia i okazania granic nieruchomości


pobierz informację >>>


2009-12-24

Dostawa materiałów biurowych, druków akcydensowych oraz wykonanie i dostawa pieczątek, papieru firmowego i wizytówek
pobierz informację >>>


2009-12-23

Użyczenie szaletów publicznych (z dopłatą do usług) w latach 2010-2012
pobierz informację >>>


2009-12-23

Dostawa artykułów żywnościowych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-12-23

Dostawa materiałów promocyjnych
pobierz informację >>>


2009-12-23

Część 1
Ochrona osób i mienia w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty w Łodzi przy ul. Zgierskiej 71 w 2010r.
Część 2
Monitorowanie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47 w systemie Aktywnej Ochrony Mienia „AOM” opartym na tzw. monitoringu, wykonywanie pełnej kontroli działania systemu oraz przeprowadzanie przeglądu instalacji alarmowej w 2010r.
pobierz informację nr 1 >>>
pobierz informację nr 2 >>>


2009-12-23

Dostawa mięsa i produktów mięsnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź- Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-12-22

Konkurs ofert na realizację świadczeń usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiej Przychodni „Batory”
pobierz informację >>>


2009-12-21

Konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektów na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście w latach 2010-2012
pobierz informację >>>


2009-12-21

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-12-21

Dostawa nabiału
pobierz informację >>>


2009-12-18

Dostawa warzyw i owoców przetworzonych
pobierz informację >>>


2009-12-18

Dostawa artykułów spożywczych
pobierz informację >>>


2009-12-18

Dostawa pieczywa
pobierz informację >>>


2009-12-18

Przygotowanie oraz dostawa obiadów-posiłków
pobierz informację >>>


2009-12-18

Dostawa mięsa oraz wyrobów wędliniarskich
pobierz informację >>>


2009-12-17

Dostawa formularzy urzędowych (druki akcydensowe) dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie w 2010 r.
pobierz informację >>>


2009-12-17

Bieżące oczyszczanie terenów wewnętrznych w dzielnicy Widzew
pobierz informację >>>


2009-12-17

Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2010 r.
pobierz informację >>>


2009-12-17

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru w zadaniu Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów Miejskich Kortów Tenisowych wraz z infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117
pobierz informację >>>


2009-12-17

Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)
pobierz informację >>>


2009-12-16

Utrzymanie szaletów publicznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-12-16

Dostawa prasy dla Delegatury Łódź-Widzew na 2010 rok
pobierz informację >>>


2009-12-14

Usługa sprzedaży osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe
pobierz informację >>>


2009-12-11

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb lokalnej kotłowni w budynku Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2B w 2010 r.
pobierz informację >>>


2009-12-10

Kampania promocyjna Sylwestra Miejskiego 2009 w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-12-10

Wywóz nieczystości stałych związanych z działalnością Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ Łódź ul. Piotrkowska 153
pobierz informację >>>


2009-12-10

Dostawa prasy codziennej, dzienników promulgacyjnych, czasopism i innych publikacji dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ ul. Piotrkowska 153
pobierz informację >>>


2009-12-10

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w zadaniu Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby Nr 22/26 Etap I
pobierz informację >>>


2009-12-09

Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów Miejskich Kortów Tenisowych wraz z infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Żeromskiego 117
pobierz informację >>>


2009-12-07

Wywóz nieczystości stałych, biodegradalnych oraz selektywnych z obiektów UMŁ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
pobierz informację >>>


2009-12-07

Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami położonych na terenie działania Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi w latach 2010-2012
pobierz informację >>>


2009-12-04

Dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów dla Urzędu Miasta Łodzi w 2010 roku
pobierz informację >>>


2009-12-04

Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby Nr 22/26   Etap I
pobierz informację >>>


2009-12-04

Dostawa artykułów spożywczych
pobierz informację >>>


2009-12-03

Sprzedaż bonów towarowych
pobierz informację >>>


2009-12-03

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej
pobierz informację >>>


2009-12-03

Wykonanie wycen określających wartość niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2009-12-02

Przedłużenie licencji na oprogramowanie zabezpieczające Websense dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-12-02

Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw seryjnych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2B w 2010 r.
pobierz informację >>>


2009-12-02

Wybór Inwestora Zastępczego do realizacji budynków komunalnych wielorodzinnych nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie II
pobierz informację >>>


2009-12-02

Dostawa kuchni gazowej 6-palnikowej dla IV Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-12-01

Dostawa produktów mleczarskich do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź- Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-11-30

Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Gdańskiej 95 lok. 4
pobierz informację >>>


2009-11-27

Budowa oświetlenia w ulicy Bolka Świdnickiego na odcinku od K. Odnowiciela do B. Szczodrego
pobierz informację >>>


2009-11-27

Odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź – Polesie ul.Krzemieniecka 2B w 2010 r.
pobierz informację >>>


2009-11-27

Remont nawierzchni ul. Starosikawskiej w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-26

Przedłużenie asysty technicznej na oprogramowanie GIS dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-26

Budowa oświetlenia w ul. Grotta w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-25

Przedłużenie abonamentu licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-24

Zakup i dostawa papieru do urządzeń biurowych będących na stanie Delegatury Łódź-Widzew UMŁ, Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Centrum i Rad Osiedli
pobierz informację >>>


2009-11-24

Zakup wraz z instalacją oprogramowania do inwentaryzacji zasobów IT oraz licencji oprogramowania dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-11-24

Ochrona obiektu Urzędu Stanu Cywilnego
pobierz informację >>>


2009-11-23

Wykonanie usługi zarządzania, koordynacji i nadzoru merytorycznego (menedżera projektu) nad realizacją projektu Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
pobierz informację >>>


2009-11-23

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-23

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2009-11-23

Wybór Wykonawcy komunalnych budynków wielorodzinnych nr 3, 4 i 5 na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie II, etap 2
pobierz informację >>>


2009-11-18

Wymiana drzwi wewnętrznych w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi ul. Rojna 18 a
pobierz informację >>>


2009-11-18

Dostawa i instalacja drukarek dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-11-17

Dostawa prasy na 2010 rok
pobierz informację >>>


2009-11-16

Opracowanie projektu rozruchu i wykonanie rozruchu Zamkniętej Komory Fermentacyjnej (ZKF-7.2) na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-16

Dostawa toreb papierowych z logo ,,Łódź Europejska Stolica Kultury 2016. kandydat”
pobierz informację >>>


2009-11-16

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia dachu, wymianie rynien, wymianie rur spustowych, wymianie instalacji odgromowej budynku Przychodni Zdrowia Nr 6 w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 67
pobierz informację >>>


2009-11-16

Wykonanie projektu obiektów w Parku na Młynku w Łodzi oraz koncepcji układu drogowego wokół parku
pobierz informację >>>


2009-11-16

Dostawa artykułów biurowych dla Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2009-11-13

Dostawa elementów dekoracji świetlnej ul. Piotrkowskiej
pobierz informację >>>


2009-11-10

Dostawa zestawów komputerowych dla Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-10

Wykonanie projektu technicznego serwerowni dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-11-09

Dostawa urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-09

Dostawa regałów do archiwum Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ ul. Piotrkowska 153
pobierz informację >>>


2009-11-05

Przebudowa drogi gruntowej ulicy Wodospadowej w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-11-05

Dostawa mebli do jadalni i mebli biurowych oraz usługę wykonania mebli do szatni dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-11-02

Adaptacja nieruchomości przy ul. Rudzkiej 56 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
pobierz informację >>>


2009-10-30

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji teletechnicznej i kabla światłowodowego
pobierz informację >>>


2009-10-29

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2009-10-28

Remont generalny pokoi mieszkalnych w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Złotnicza 10
pobierz informację >>>


2009-10-27

Wykonanie usługi zarządzania, koordynacji i nadzoru merytorycznego (menedżera projektu) nad realizacją projektu "Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami"
pobierz informację >>>


2009-10-23

Dostawa bonów towarowych dla pracowników oświaty obsługiwanych w ramach FŚS
pobierz informację >>>


2009-10-23

Remont ulicy Pułkownika Profesora Wacława Deca w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-10-23

Wydzielenie klatki schodowej poprzez zastosowanie drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej - Dom Dziecka nr 4 ul. Marysińska 100
pobierz informację >>>


2009-10-23

Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi, część I – uzbrojenie terenu
pobierz informację >>>


2009-10-22

Wykonanie badań hipotecznych ksiąg wieczystych (repertoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
pobierz informację >>>


2009-10-22

Leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi
pobierz informację >>>


2009-10-21

Dostawa koszy na śmieci do parków
pobierz informację >>>


2009-10-20

Zagospodarowanie części Parku im. ST. Staszica w Łodzi – etap I
pobierz informację >>>


2009-10-20

Zakup urządzeń powielających, niszczarek i sprzętu multimedialnego dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-10-19

Dostawa wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-10-19

Interoperacyjność systemów administracji samorządowej z rejestrami centralnymi i e-PUAP
pobierz informację >>>


2009-10-15

Wybór Wykonawcy dróg wewnątrzosiedlowych nr 3, 5 i 7 na osiedlu Janów – Wschód etap I w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-10-14

Urządzenie zieleni w części wschodniej Parku Ocalałych II etap
pobierz informację >>>


2009-10-12

Modernizacja motodromu w Parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi ul. Parkowa 1
pobierz informację >>>


2009-10-09

Remont chodników na terenach niezabudowanych w rejonie ulic: Górna, Okrzei i Pietrusińskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-10-07

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi ul. Zamknięta 3
pobierz informację >>>


2009-10-07

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi ul. Jaracza 44/46
pobierz informację >>>


2009-10-07

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi ul. Gdańska 16
pobierz informację >>>


2009-10-07

Przebudowa placu zabaw w Parku im. A. Mickiewicza w Łodzi cześć 1 – montaż nowych urządzeń zabawowych i komunalnych
pobierz informację >>>


2009-10-07

Przebudowa nawierzchni ul. Uniejowskiej w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-10-07

Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Łodzi Delegatury Łódź – Bałuty i jednostek pomocniczych miasta Łodzi - rad osiedla z terenu Bałut
pobierz informację >>>


2009-10-07

Doposażenie w urządzenia zabawowe i komunalne placu zabaw przy stawie (okolice Al. G. Orlicz-Dreszera) w parku im. marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-10-06

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46
pobierz informację >>>


2009-10-05

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1 (wymiana stolarki okiennej)
pobierz informację >>>


2009-10-05

Dostawa wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-10-01

Dostawa warzyw i owoców
pobierz informację >>>


2009-09-30

Dostawa druków dla Delegatury Łódź–Widzew i USC Centrum
pobierz informację >>>


2009-09-29

Przedłużenie usługi serwisowej dla urządzeń sieciowych użytkowanych w UMŁ
pobierz informację >>>


2009-09-29

Przedłużenie asysty technicznej oprogramowania CAD dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-09-29

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
pobierz informację >>>


2009-09-29

Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-09-25

Dostawa wraz z montażem aparatury i sprzętu medycznego do gabinetu odnowy biologicznej oraz pomieszczeń zespołu medycznego w hali wielofunkcyjnej przy al. Ks. bp. Władysława Bandurskiego 7 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowego - Konferencyjnego etap I ”Hala Widowiskowa”
pobierz informację >>>


2009-09-25

Leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi
pobierz informację >>>


2009-09-25

Dzierżawa czytnika pasków testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu
pobierz informację >>>


2009-09-24

Dostawa urządzeń sprzątających oraz wózka widłowego do hali wielofunkcyjnej przy al. Ks. bp. Wł. Bandurskiego 7 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz informację >>>


2009-09-24

Modernizacja elewacji zabytkowej budynków Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104a i 106
pobierz informację >>>


2009-09-23

Remont elewacji budynku przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-09-23

Wykonanie III etapu oświetlenia iluminacyjnego Kościoła p.w. św. Teresy i św. Jana Bosko przy ul. Kopcińskiego 1/3 w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-09-22

Audyt legalności oprogramowania dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-09-18

Usługa ochrony obiektów
pobierz informację >>>


2009-09-18

Dostawa szczepionek dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, w latach 2009 – 2012
pobierz informację >>>


2009-09-15

Najem 9 terminali POS wraz z obsługą techniczną i rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi w jednostkach Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-09-11

Zakup skanerów dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-09-11

Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi Etap I
pobierz informację >>>


2009-09-11

Wykonanie usługi gastronomicznej dla jednostki pomocniczej miasta – Osiedle „Katedralna” wraz z wynajęciem sali
pobierz informację >>>


2009-09-10

Dstawa mebli biurowych
pobierz informację >>>


2009-09-09

Odtworzenie stadionu lekkoatletycznego przy Publicznym Gimnazjum Nr 37 przy ul. Jarosławskiej 29 w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-09-07

Dobudowa dodatkowej klatki schodowej i montaż oddymiaczy
pobierz informację >>>


2009-09-01

Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-09-01

Wykonanie Wielokanałowej Platformy Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-09-01

Modernizacja hali garażowej przy ul. Wierzbowej 49 Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-08-31

Dostawa wraz z montażem okien PVC w budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Ćwiklińskiej 5a
pobierz informację >>>


2009-08-31

Wybór Wykonawcy przy realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej w Łodzi w rejonie ul. Nawrot – odtworzenie zabudowy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71 w Łodzi”
pobierz informację >>>


2009-08-28

Przebudowa chodników wzdłuż ul. Grodzieńskiej w Łodzi - część I
pobierz informację >>>


2009-08-28

Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Zlotnicza 10
pobierz informację >>>


2009-08-27

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
pobierz informację >>>


2009-08-21

Zakup skanerów dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-08-21

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w obiektach MOPS Filia Łódź-Bałuty w Łodzi przy ul.: Limanowskiego 194/196, Marysińska 36, Tokarzewkiego 53
pobierz informację >>>


2009-08-21

Wykonanie instalacji teletechnicznych w hali wielofunkcyjnej przy al. Ks. bp. Wł. Bandurskiego w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno–Sportowo–Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz informację >>>


2009-08-20

Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi przy ul. Edwarda 41
pobierz informację >>>


2009-08-18

Dostawa leków i szczepionek
pobierz informację >>>


2009-08-17

Wykonanie robót budowlanych w Przychodni Zdrowia Nr 6 ul. Sierakowskiego 67
pobierz informację >>>


2009-08-13

Opracowanie projektu rozruchu i wykonanie rozruchu Zamkniętej Komory Fermentacyjnej (ZKF-7.2) na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-08-12

Dostawa i montaż wewnętrznej trybuny teleskopowej i krzesełek dostawnych dla widzów w części łukowej areny, barierek ochronnych i osłon zabezpieczających kable do hali sportowo - widowiskowej w Łodzi przy al. Ks. bp. Władysława Bandurskiego 7
pobierz informację >>>


2009-08-03

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>
zmiana w wyborze Wykonawcy >>>


2009-08-03

Budowa boiska do siatkówki i koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Ossowskiego 10/14 w Łodzi, część II – plac zabaw
pobierz informację >>>


2009-07-31

Wykonanie robót budowlanych w II Domu Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-07-28

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź – Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-07-28

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w placówkach oświatowych w Łodzi (et. II)
pobierz informację >>>


2009-07-27

Przebudowa chodników na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź – Polesie część I. część V
pobierz informację >>>


2009-07-23

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3 (wymiana posadzek)
pobierz informację >>>


2009-07-23

Wybór Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - odtworzenie zabudowy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71”
pobierz informację >>>


2009-07-22

Dostawa artykułów biurowych dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi w roku 2009
pobierz informację >>>


2009-07-21

Cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach niezabudowanych
pobierz informację >>>


2009-07-17

Kampania promocyjna Miasta Łodzi jako gospodarza Mistrzostw Europy w 2009 r. na nośnikach reklamy zewnętrznej (sierpień/wrzesień 2009) oraz "Kampania dotycząca starań Łodzi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r." (listopad 2009)
pobierz informację >>>


2009-07-17

Modernizacja budynku szkolnego SP nr 149 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 69 a
pobierz informację >>>


2009-07-17

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36
pobierz informację >>>


2009-07-17

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku 44 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wacława 22/24
pobierz informację >>>


2009-07-17

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w placówkach oświatowych w Łodzi (et. I)
pobierz informację >>>


2009-07-17

Zakup serwerów dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-07-15

Przebudowa części alejek w Parku Staromiejskim
pobierz informację >>>


2009-07-13

Urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych w parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-07-09

Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem między ulicami Wilczą 2, Wilczą 4 do ul. Przędzalnianej
pobierz informację >>>


2009-07-09

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych nr 18 w Łodzi przy ul. Edwarda 41 (remont dachu)
pobierz informację >>>


2009-07-09

Modernizacja budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 (remont pomieszczeń)
pobierz informację >>>


2009-07-09

Dzierżawa czytnika pasków testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu
pobierz informację >>>


2009-07-09

Dostawa w 2009 r. formularzy urzędowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
pobierz informację >>>


2009-07-09

Wykonanie oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-07-07

Zakup serwerów dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-07-07

Dzierżawa analizatora hematologicznego i dostawa odczynników do analizatora
pobierz informację >>>


2009-07-07

Zagospodarowanie i budowa osiedlowego placu zabaw i zespołu boisk osiedlowych wraz z elementami małej architektury w rejonie ulic: ul. Ks. Z. Wujaka, F. Dostojewskiego, M. Ćwiklińskiej, pomiędzy ZSO nr 1 a SP 34 w Łodzi. I Etap
pobierz informację >>>


2009-07-07

Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont Etap I, Cz. 2
pobierz informację >>>


2009-07-06

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2 a
pobierz informację >>>


2009-07-06

Wymiana posadzek i remontu pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 193 w Łodzi, ul. Standego 1
pobierz informację >>>


2009-07-06

Remont pokrycia dachowego i wymiany okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 169 w Łodzi, ul. Napoleońska 7/17
pobierz informację >>>


2009-07-06

Remont korytarzy w budynku XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38
pobierz informację >>>


2009-07-06

Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Łodzi
pobierz informację nr 1 >>>
pobierz informację nr 2 >>>
pobierz informację nr 3 >>>
pobierz informację nr 4 >>>
pobierz informację nr 5 >>>


2009-07-06

Dostawa mięsa i produktów mięsnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-07-03

Modernizacja sali gimnastycznej w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Perla 11
pobierz informację >>>


2009-07-03

Modernizacja sanitariatów i natrysków w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73
pobierz informację >>>


2009-07-03

Wymiana okien i podłóg w budynku Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4
pobierz informację >>>


2009-07-03

Modernizacja sanitariatów i zaplecza sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 8 w Łodzi, ul. Żubardzka 26
pobierz informację >>>


2009-07-02

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 58 w Łodzi, ul. Młynarska 42/46
pobierz informację >>>


2009-07-02

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi, ul. Centralna 40 - okna
pobierz informację >>>


2009-07-02

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 170 w Łodzi, ul. Miedziana 1/3
pobierz informację >>>


2009-07-02
ostatnia aktualizacja: 2009-07-03

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8
pobierz informację >>>


2009-07-02

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 w Łodzi, ul. Sowińskiego 50/56
pobierz informację >>>


2009-07-02

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 16 w Łodzi, ul. Syrenki 19 a – remont sanitariatów
pobierz informację >>>


2009-07-02

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14
pobierz informację >>>


2009-06-30

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 185 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 13
pobierz informację >>>


2009-06-30

Modernizacja budynku szkolnego ZSP nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
pobierz informację >>>


2009-06-29

Modernizacja budynku PM 14 ul. Lubeckiego 5 – remont pionu żywienia, tarasu
pobierz informację >>>


2009-06-26

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 199 w Łodzi przy ul. Elsnera 8
pobierz informację >>>


2009-06-26

Wykonanie odlewów elementów z brązu do Pomnika Ofiar Komunizmu usytuowanego w Łodzi al. K. Anstadta 7
pobierz informację >>>


2009-06-26

Budowa oświetlenia ul. Białych Róż w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-25

Wykonanie usługi Koordynacja i nadzór merytoryczny nad innym przedsięwzięciem z zakresu społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-25

Zakup licencji i asysty technicznej produktów Oracle
pobierz informację >>>


2009-06-24

Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami
pobierz informację >>>


2009-06-24

Przetarg na Modernizacje sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 11 w Łodzi, przy ul. Księży Młyn 13/15
pobierz informację >>>


2009-06-24

Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 47 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 33,62m2
pobierz informację >>>


2009-06-23

Przebudowa wjazdu głównego i wykonanie oświetlenia obiektu rekreacyjno – sportowego „GÓRNIAK”
pobierz informację >>>


2009-06-23

Dostawa warzyw i owoców
pobierz informację >>>


2009-06-22

Dostawa artykułów chemicznych i gospodarstwa domowego dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-22

Budowa placu zabaw przy ul. Cyganka 36 w Łodzi w Łodzi – część IV górka rekreacyjna
pobierz informację >>>


2009-06-19

Przebudowa alejki w Parku im. A. Mickiewicza w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-19

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji 15 obiektów „Pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi”
pobierz informację >>>


2009-06-19

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 2 a
pobierz informację >>>


2009-06-19

Remont pokrycia dachowego i wymiany okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi, ul. Kilińskiego 159/163
pobierz informację >>>


2009-06-19

Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Łodzi, ul. Spadkowa 11
pobierz informację >>>


2009-06-19

Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 – remont dachu, renowacja okien i fundamentów
pobierz informację >>>


2009-06-18

Wykonanie wycen określających wartość zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
pobierz informację >>>


2009-06-18

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów sportowych miasta
pobierz informację >>>


2009-06-18

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej N 4 w Łodzi ul. Piłsudskiego 101 - wymiana stolarki okiennej
pobierz informację >>>


2009-06-18

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 w Łodzi ul. Szpitalna 9/11 - wymiana stolarki okiennej, remont szatni
pobierz informację >>>


2009-06-17

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 155 w Łodzi, ul. Mazurska 47
pobierz informację >>>


2009-06-17

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4
pobierz informację >>>


2009-06-16

Świadczenie usług opiekuńczych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w miejscu zamieszkania
pobierz informację >>>


2009-06-12

Remont drogi dojazdowej i chodnika zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 73, 75, 77 w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-12

Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu w wysokości 260.400.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów czterysta tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2009 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
pobierz informację >>>


2009-06-10

Dostawa licencji i oprogramowania dla systemu zarządzania bazą danych wraz z asystą techniczną i instalacją w ramach projektu "Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu"
pobierz informację >>>


2009-06-10

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Widzew
pobierz informację >>>


2009-06-09

Ochrona budynków Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-09

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 102 w Łodzi, ul. Kołowa 31
pobierz informację >>>


2009-06-09

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3 (remont dachu)
pobierz informację >>>


2009-06-09

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3
pobierz informację >>>


2009-06-08

Budowa oświetlenia ul. Belgijskiej w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-08

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację nr 1 >>>
pobierz informację nr 2 >>>


2009-06-05

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 156 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 59 (wymiana stolarki okiennej)
pobierz informację >>>


2009-06-05

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 189 w Łodzi, ul. Kossaka 19
pobierz informację >>>


2009-06-04

Dostawa i montaż wewnętrznej trybuny teleskopowej i krzesełek dostawnych wraz ze stanowiskami dla komentatorów na arenie oraz stanowisk dla komentatorów na trybunie stałej do hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz informację >>>


2009-06-03

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 44 w Łodzi przy ul. Deotymy 1 (remont dachu)
pobierz informację >>>


2009-06-03

Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 204, Łódź ul. Gajcego 7/11
pobierz informację >>>


2009-06-03

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Łodzi, przy ul. Zielonej 21
pobierz informację >>>


2009-06-03

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-06-02

Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej rewitalizacji Parku na Młynku
pobierz informację >>>


2009-06-02

Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w meble, wyposażenia w akcesoria łazienkowe do hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”

  • Część I - dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w meble


pobierz informację >>>

  • Część II - wyposażenie w akcesoria łazienkowe


pobierz informację >>>


2009-06-02

Remont sanitariatów w budynku SP 4 ul. Piłsudskiego 101- WPI
pobierz informację >>>


2009-06-02

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łodzi ul. Sterlinga 24 - remont sali gimnastycznej i szatni
pobierz informację >>>


2009-06-02

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 w Łodzi przy ul. Tuwima 12 A
pobierz informację >>>


2009-05-29

Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 113 w Łodzi, ul. Unicka 6
pobierz informację >>>


2009-05-29

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 30 w Łodzi przy ul. Nowogrodzkiej 6/14
pobierz informację >>>


2009-05-29

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1
pobierz informację >>>


2009-05-28

Modernizacja budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 69 A. Remont pokrycia sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi
pobierz informację >>>


2009-05-22

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 120 w Łodzi, ul. Centralna 40
pobierz informację >>>


2009-05-22

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 45 w Łodzi, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3
pobierz informację >>>


2009-05-22

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 16 w Łodzi, ul. Syrenki 19 a
pobierz informację >>>


2009-05-22

Usługa sprzątania budynków ZOZ
pobierz informację >>>


2009-05-22

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 124 w Łodzi, przy ul. Cieszyńskiej 16
pobierz informację >>>


2009-05-22

Modernizacja sanitariatów budynku Gimnazjum Nr 38 w Łodzi, ul. Municypalna 4
pobierz informację >>>


2009-05-21

Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
pobierz informację >>>


2009-05-20

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 83 w Łodzi przy ul. Zbiorczej 3
pobierz informację >>>


2009-05-19
ostatnia aktualizacja: 2009-06-18

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-05-19

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 86 w Łodzi, ul. Demokratyczna 61/63
pobierz informację >>>


2009-05-19

Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 36 w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 35
pobierz informację >>>


2009-05-19

Przebudowa oświetlenia Hali Sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego przy ul. Rudzkiej 37, w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-05-18

Opracowanie dokumentacji wymaganej do wniosku Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II
pobierz informację >>>
sprostowanie do informacji (2009-05-19) >>>


2009-05-15

Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi, ul. Karolewskiej 30/34
pobierz informację >>>


2009-05-15

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śrómieście UMŁ oraz jednostek pomocniczych miasta z terenu działania Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
pobierz informację >>>


2009-05-14

Remont sanitariatów w XV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Traktorowej 77
pobierz informację >>>


2009-05-13

Remont chodników w drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-05-12

Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenach działania Delegatury Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-05-12

Modernizacja sanitariatów i natrysków w budynku Bursy Szkolnej Nr 11 w Łodzi, ul. Drewnowska 153/155
pobierz informację >>>


2009-05-12

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 145 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17
pobierz informację >>>


2009-05-11

Wykonanie usługi utrzymania czystości w obiekcie Delegatury Łódź-Śródmieście przy ul. Piotrkowskiej 153
pobierz informację >>>


2009-05-11

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łodzi, ul. Łęczycka 23
pobierz informację >>>


2009-05-07

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 20 w Łodzi, ul. Olimpijska 9
pobierz informację >>>


2009-05-06

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowego UMŁ w roku 2009
pobierz informację >>>


2009-05-06

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35
pobierz informację >>>


2009-05-06

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 w Łodzi przy ul. Zakładowej 35
pobierz informację >>>


2009-05-06

Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 126 w Łodzi przy ul. Broniewskiego 101/103
pobierz informację >>>


2009-05-05


Wybór wykonawcy komunalnych budynków wielorodzinnych nr 1 i 2 wraz z niezbędną infrastrukturą na osiedlu Olechów Południe w Łodzi - przedsięwzięcie II, etap
pobierz informację >>>


2009-05-05


Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi, ul. Królewska 13/15
pobierz informację >>>


2009-05-05


Remont sanitariatów w Budynku XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ul. Anstadta 7
pobierz informację >>>


2009-05-05


Remont sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
pobierz informację >>>


2009-05-05


Remont sanitariatów w budynku Gimnazjum 32 w Łodzi ul. Fabryczna 4
pobierz informację >>>


2009-05-04


Przebudowa ul. Brackiej na odcinku od ul. Spornej do ul. Chryzantem w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-05-04


Modernizacja sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi, ul. Rydzowa 15
pobierz informację >>>


2009-05-04


Zakup wraz z dostawą koszy ulicznych
pobierz informację >>>


2009-05-04


Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowego UMŁ w roku 2009
pobierz informację >>>


2009-05-04


Dostawa artykułów biurowych, chemicznych, elektrycznych i innych dla potrzeb Delegatury w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-04-29


Modernizacja budynku XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi ul. Anstadta 7- wymiana stolarki okiennej w istniejących otworach okiennych
pobierz informację >>>


2009-04-28


Urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych w parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-04-28


Doposażenie w urządzenia zabawowe i komunalne Ogródka Jordanowskiego w parku im. marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-04-27


Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B
pobierz informację >>>


2009-04-27


Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Łodzi, ul. Łucji 12/16
pobierz informację >>>


2009-04-23


Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Łodzi przy ul. Jurczyńskiego 1/3
pobierz informację >>>


2009-04-22


Konserwacja i utrzymanie w sprawności fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście w roku 2009 obiekty A, B i C
pobierz informację >>>


2009-04-22


Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2009-04-21


Wykonanie badań hipotecznych ksiąg wieczystych (repertoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
pobierz informację >>>


2009-04-21


Usługa telekomunikacyjna zapewniająca powstanie sieci transmisji danych
pobierz informację >>>


2009-04-17


Usługa wykonania badań laboratoryjnych
pobierz informację >>>


2009-04-17


Dostawa odczynników laboratoryjnych i dzierżawa analizatora do jonów
pobierz informację >>>


2009-04-17


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń powielających dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-04-16


Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
pobierz informację >>>


2009-04-16


Urządzenie terenu przy ul. Długosza 26/30 w Łodzi – II etap
pobierz informację >>>


2009-04-15


Dostawa odczynników laboratoryjnych
pobierz informację >>>


2009-04-08


Dostawa wraz z montażem mobilnych podłóg sportowych i sprzętu sportowego dla hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”
pobierz informację >>>


2009-04-08


Dostawa materiałów RTG
pobierz informację >>>


2009-04-08


Wybór organizatorów kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2009 roku
pobierz informację >>>


2009-04-08


Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 125 w Łodzi, ul. Dzwonowa 18/20
pobierz informację >>>


2009-04-07


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-04-06


Modernizację budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul. Legionów 27
pobierz informację >>>


2009-04-06


Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych
pobierz informację >>>


2009-04-02


Wybór inwestora zastępczego do realizacji komunalnych budynków wielorodzinnych nr 1 i 2 wraz niezbędną infrastrukturą na oś. Olechów Południe w Łodzi - przedsięwzięcie II, etap 1
pobierz informację >>>


2009-04-01


Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ w roku 2009
pobierz informację >>>


2009-04-01


Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych (tonerów) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz informację >>>


2009-04-01


Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na obszarze działania Delegatury UMŁ Łódź-Bałuty z podziałem na dwa rejony
pobierz informację >>>


2009-03-31


Dostawa papieru dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi w roku 2009
pobierz informację >>>


2009-03-31


Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach
pobierz informację >>>


2009-03-31


Kampania promocyjna na nośnikach reklamy zewnętrznej dotycząca programu „Młodzi w Łodzi” (maj 2009 r.)
pobierz informację >>>


2009-03-30


Budowa placu zabaw przy ul. Cyganka 36 w Łodzi – część V
pobierz informację >>>


2009-03-27


Wykonanie posadzki, trapów stalowych, odprowadzenia wody i obróbek blacharskich na poziomie P2 oraz czyszczenie pierścienia w hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego
pobierz informację >>>


2009-03-26


Promocja Miasta w ramach nowouruchomionego połączenia lotniczego na kierunku Łódź–Shannon
pobierz informację >>>


2009-03-26


Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-03-23


Zaopatrywanie osób uprawnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2009-03-23


Dostawa warzyw i owoców
pobierz informację >>>


2009-03-20


Konserwacja pomników usytuowanych na terenie administrowanym przez Delegaturę Łódź-Widzew w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-03-20


Konserwacja urządzeń wodno–kanalizacyjnych w parkach na terenie administrowanym przez Delegaturę Łódź–Widzew UMŁ.
pobierz informację >>>


2009-03-19


Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-03-17


Czyszczenie i konserwacja pomników, tablic oraz Grobu Nieznanego Żołnierza usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście
pobierz informację >>>


2009-03-17


Zaopatrywanie podopiecznych Filii MOPS Łódź-Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2009-03-16


Zaopatrywanie w ramach apteki komunalnej podopiecznych Filii Łódź-Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2009-03-16


Przebudowa ul. Brackiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Spornej
pobierz informację >>>


2009-03-13


Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź –Polesie w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2009-03-12


Dostawa akcesoriów komputerowych dla Delegatury Łódź-Górna w roku 2009
pobierz informację >>>


2009-03-09


Zakup oraz dostawa materiałów ekspkoatacyjnych do drukarek
pobierz informację >>>


2009-03-05


Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź–Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2009-03-04


Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2009-03-02


Dostawa ambulansu medycznego transportowego typu ,,A1’’
pobierz informację >>>


2009-02-27


Wykonanie i montaż tabliczek memoriałowych na Pomniku Polaków Ratujących Żydów
pobierz informację >>>


2009-02-18


Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-02-16


Interwencyjne sprzątanie terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2009-02-13


Dostawa sprzętu jednorazowego i szklanego laboratoryjnego
pobierz informację >>>


2009-02-11


Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-02-09


Wybór inwestora zastępczego dla inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych
pobierz informację >>>


2009-02-09


Utrzymanie czystości (oczyszczanie ręczne) na terenach położonych wzdłuż dróg wewnętrznych na Widzewie
pobierz informację >>>


2009-02-06


Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
pobierz informację >>>


2009-02-05
ostatnia aktualizacja: 2009-02-26


Zakup i dostawa druków na rok 2009 dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ, ul. Zachodnia 47
pobierz informację >>>


2009-02-05


Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie dla UMŁ
pobierz informację >>>


2009-02-05


Przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe
pobierz informację >>>


2009-02-03


Dostawa mięsa, wędlin i drobiu
pobierz informację >>>


2009-01-30


Rozszerzenie pamięci w serwerach IBM
pobierz informację >>>


2009-01-29


Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu
pobierz informację >>>


2009-01-29


Dostawa atramentów i tonerów dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-01-22


Dostawa gablot typu citylight dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-01-21


Dostawa artykułów nabiałowych
pobierz informację >>>


2009-01-13


Wybór wykonawcy miesięcznika „Piotrkowska 104” i/lub kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”
pobierz informację >>>


2009-01-08


Wykonanie usługi w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Delegatury Łódź-Bałuty w 2009 r.
pobierz informację >>>


2009-01-08


Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2009-01-07


Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach działania Delegatury Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2009-01-06


Wykonanie i dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ w 2009 r.
pobierz informację >>>

2008

2008-12-31


Wykonanie usługi pn. „ochrona mienia i utrzymanie porządku i czystości otoczenia wymienionych niżej nieruchomości" tj.:

 1. położonej w Łodzi przy ul. Piekarskiej 27/29 (część 1),
 2. położonej w Łodzi przy ul. Wydawniczej 1/3 (część 2),
 3. położonej w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 10 a (część 3)

pobierz informację >>>


2008-12-31


Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pozostających we władaniu Delegatury UMŁ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-12-30


Konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektów na terenie działania Delegatury Łódź-Śródmieście w roku 2009 obiekty A, B, C i D
pobierz informację >>>


2008-12-30


Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników
pobierz informację >>>


2008-12-29


Dostawy formularzy urzędowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz informację >>>


2008-12-29


Dostawa artykułów spożywczych
pobierz informację >>>


2008-12-29


Utrzymanie parków i zieleńców na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi w latach 2009-2010
pobierz informację >>>


2008-12-23

Przetarg nieograniczony na:

 • Ochrona Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej w Łodzi,
 • Ochrona Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z jego otoczeniem w Parku Ocalałych w Łodzi,
 • Ochrona osób i mienia w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi,
 • Monitorowanie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47 należących do Referatu Spraw Społecznych i Rejestracji w systemie Aktywnej Ochrony Mienia „AOM”


pobierz informację >>>


2008-12-23


Bieżąca konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. na następujących obiektach:

 • Park Staromiejski, Park Helenów i Park Ocalałych,
 • Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych,
 • Pałac Poznańskiego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15,
 • Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi przy ul. Kościelnej 8/10,
 • Klasztor o.o. Franciszkanów w Łagiewnikach w Łodzi przy ul. Okólnej 185


pobierz informację >>>


2008-12-22


Ochrona obiektu Urzędu Stanu Cywilnego
pobierz informację >>>


2008-12-22


Dostawa pieczywa
pobierz informację >>>


2008-12-22


Dostawa obiadów-posiłków
pobierz informację >>>


2008-12-22


Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2009 roku dla obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
pobierz informację >>>


2008-12-22


Świadczenie usług opiekuńczych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w miejscu zamieszkania
pobierz informację >>>


2008-12-22


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
pobierz informację >>>


2008-12-22


Dostawy oleju opałowego dla potrzeb lokalnej kotłowni w budynku Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz informację >>>


2008-12-19


Utrzymanie szaletów publicznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-12-18


Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2009 r.
pobierz informację >>>


2008-12-18


Drukowanie oraz wykonanie i dostawa pieczątek
pobierz informację >>>


2008-12-18


Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)
pobierz informację >>>


2008-12-18


Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz informację >>>


2008-12-18


Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości (działek) położonych na terenie miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-12-17


Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łódź
pobierz informację >>>


2008-12-15


Przycięcie i wycięcie drzew na terenie dzialania Delegatury Lódź-Górna Urzedu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-12-15


Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26
pobierz informację >>>


2008-12-12


Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
pobierz informację >>>


2008-12-11


Dostawa Nabiału
pobierz informację >>>


2008-12-11


Dostawa Warzyw i Owoców Przetworzonych
pobierz informację >>>


2008-12-11


Dostawa Warzyw i Owoców
pobierz informację >>>


2008-12-11


Artykuły Spożywcze
pobierz informację >>>


2008-12-11


Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych pierwszej potrzeby, w oparciu o wartościowe bony towarowe osobom kierowanym przez filię M.O.P.S. Łódź – Śródmieście
pobierz informację >>>


2008-12-11


Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (parków i zieleńców) w Łodzi na terenie działania Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz informację >>>


2008-12-10


Przedłużenie asysty technicznej na oprogramowanie GIS dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-12-10


Wywóz odpadów komunalnych mających wartość surowcową z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
pobierz informację >>>


2008-12-10


Świadczenie usług opiekuńczych w Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów
pobierz informację >>>


2008-12-10


Sprzedaż i realizacja talonów towarowych
pobierz informację >>>


2008-12-09


Rozbiórka zespołu budynków przy ul. Wierzbowej 41-43
pobierz informację >>>


2008-12-08


Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
pobierz informację >>>


2008-12-08


Wywóz odpadów stałych powstałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź-Polesie
pobierz informację >>>


2008-12-08


Wykonanie usługi w zakresie profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ w okresie 01.01.2009 r. - 31.12.2011 r.
pobierz informację >>>


2008-12-05


Dostawa bonów towarowych dla ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-12-05


Wykonanie robót budowlanych - instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniach stacji transformatorowej, wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z agregatornią w części odbiorcy stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilającej halę wielofunkcyjną przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”
pobierz informację >>>


2008-12-04


Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach i na zieleńcach administrowanych przez Delegaturę Łódź–Widzew UMŁ w okresie 2009–2010
pobierz informację >>>


2008-12-03


Dostawa paczek świątecznych
pobierz informację >>>


2008-12-03


Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw seryjnych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2009 r.
pobierz informację >>>


2008-12-03


Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach i na zieleńcach administrowanych przez Delegaturę Łódź–Widzew UMŁ w okresie 2009–2010
pobierz informację >>>


2008-12-02


Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-11-27


Dostawa artykułów biurowych i druków akcydensowych
pobierz informację >>>


2008-11-27


Sprzedaż bonów towarowych dla Filii Łódź – Bałuty
pobierz informację >>>


2008-11-26


Przedłużenie licencji na oprogramowanie zabezpieczające Websense dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-25


Wykonanie robót budowlanych w Przychodni Zdrowia Nr 3 ul. Traktorowa 61 należącej do ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-11-25


Zakup komputerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-21


Wykonanie czterech przegród ognioodpornych w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Złotnicza 10
pobierz informację >>>


2008-11-19


Dostawa prasy dla Delegatury Łódź-Widzew na 2009 r.
pobierz informację >>>


2008-11-18


Przedłużenie asysty technicznej oraz serwisu gwarancyjnego dla systemu ochrony dostępu do sieci - Fortinet FortiGate
pobierz informację >>>


2008-11-17


Zakup systemu poczty głosowo-faxowej Avaya Communication Manager Messaging R4.0.2
pobierz informację >>>


2008-11-17


Dostawa produktów mleczarskich do czterech Domów dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
pobierz informację >>>


2008-11-14


Świadczenie usług opiekuńczych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w miejscu zamieszkania
pobierz informację >>>


2008-11-14


Utrzymanie czystości w budynku A Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2008-11-14


Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Delegatury Łódź-Widzew
pobierz informację >>>


2008-11-14


Zakup i dostawa papieru do urządzeń biurowych będących na stanie Delegatury Łódź-Widzew i USC Łódź-Centrum
pobierz informację >>>


2008-11-14


Wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie przychodni wchodzącej w skład ZOZ-u Łódź-Bałuty do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz.U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
pobierz informację >>>


2008-11-14


Nadzór inwestorski nad budową Centrum Dialogu przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-14


Dostawa prasy w 2009 roku
pobierz informację >>>


2008-11-13


Prace remontowe ogólnobudowlane dotyczące adaptacji lokalu przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-13


Dostawa w 2009 r. prasy codziennej, dzienników promulgacyjnych, czasopism i innych publikacji dla Delegatury Śródmieście UMŁ
pobierz informację >>>


2008-11-13


Przedłużenie abonamentu wraz z rozszerzeniem licencji na posiadane oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Anti-Virus dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-13


Dostawa i montaż wyposażenia w krzesełka dla widzów oraz dźwigi dla osób niepełnosprawnych w hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodziw celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz informację >>>


2008-11-12


Dostawa warzyw i owoców
pobierz informację >>>


2008-11-12


Zmiana sposobu użytkowania dawnego sklepu rybnego na lokal Rady Osiedla Chojny
pobierz informację >>>


2008-11-12


Dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów dla Urzędu Miasta Łodzi w 2009 roku
pobierz informację >>>


2008-11-07


Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-07


Zakup licencji asysty technicznej produktów Oracle
pobierz informację >>>


2008-11-07


Zakup artykułów biurowych i piśmiennych dla Delegatury Łódź-Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2008-11-07


Oświetlenie iluminacyjne Prawosławnej Cerkwi Katedralnej p.w. Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 56
pobierz informację >>>


2008-11-07


Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Widzewa
pobierz informację >>>


2008-11-06


Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łodzi ul. H. Zatorowców 6
pobierz informację >>>


2008-11-06


Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Łodzi ul. Municypalna 4
pobierz informację >>>


2008-11-06


Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia i fontann Parkowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-06


Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych i wychowawczych podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-06


Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi przy ul. Czajkowskiego 14
pobierz informację >>>


2008-11-06


Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-06


Rozszerzenie pamięci masowej dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-11-06


Przebudowa 8 pokoi mieszkalnych i wydzielenia 4 łazienek przedpokojowych oraz modernizacja posadzek na korytarzach na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15
pobierz informację >>>


2008-11-06


Wykonanie robót budowlanych w budynku 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Złotnicza 10 - remont generalny 15 pokoi mieszkalnych
pobierz informację >>>


2008-11-05


Zakup oraz dostawa nowych (oryginalnych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
pobierz informację >>>


2008-10-31


Urządzenie placu zabaw w parku im. H. Sienkiewicza w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-30


Wykonanie dokumentacji analitycznej na potrzeby projektu "Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (CKM)"
pobierz informację >>>


2008-10-30


Pielęgnacja drzew oraz jesienne prace porządkowe na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-28


Dostawa urządzeń komputerowych
pobierz informację >>>


2008-10-28


Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych UMŁ oraz pojazdów OSP podległych Delegaturze Łódź-Widzew
pobierz informację >>>


2008-10-28


Dostawa przyrządów do fizykoterapii
pobierz informację >>>


2008-10-28


Budowa chodnika w ul. W. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3 oraz w ul. Cynarskiego
pobierz informację >>>


2008-10-28


Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8.100.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu w 2008 roku
pobierz informację >>>


2008-10-27


Remont chodników wzdłuż ulicy Kowieńskiej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-24


Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-24


Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych i wychowawczych podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-24


Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut
pobierz informację >>>


2008-10-24


Dostawa mebli hotelowych
pobierz informację >>>


2008-10-21


Przebudowa Domku Ogrodnika w Parku Źródliska I
pobierz informację >>>


2008-10-20


Wykonanie i montaż 132 szt. tablic ogłoszeniowych
pobierz informację >>>


2008-10-20


Wykonanie badań hipotecznych ksiąg wieczystych (repertoria hipoteczne) do porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
pobierz informację >>>


2008-10-20


Wykonanie i dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-10-17


Dostawa choinki świątecznej wraz z dekoracją świetlną i montaż na Placu Wolności w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-16


Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa specjalnego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-16


Dostawa mebli biurowych
pobierz informację >>>


2008-10-16


Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-15


Budowa oświetlenia w ul. G. Bacewicz
pobierz informację >>>


2008-10-15


Wykonanie robót budowlanych: dobudowa szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego, budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „ODRZAŃSKA” w zakresie realizacji programu dostosowawczego
pobierz informację >>>


2008-10-14


Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-10-13


Zakup urządzeń powielających, niszczarek i sprzętu fotograficznego dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-10-03


Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Łodzi ul. Sterlinga 24
pobierz informację >>>


2008-09-30


Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2008-09-29


Ogrodzenie placów zabaw na terenie parków i zieleńców pozostających we władaniu Delegatury Łódź - Bałuty UMŁ
pobierz informację >>>


2008-09-25


Kontynuacja remontu konserwatorskiego zabytkowej klatki schodowej w budynku frontowym mieszczącym się w Łodzi przy ul. Piotrkowska 86
pobierz informację >>>


2008-09-25


Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-09-25


Opracowanie dokumentacji projektowej Specjalnej Strefy Sztuki w ramach Specjalnej Strefy Kultury
pobierz informację >>>


2008-09-24


Renowacja istniejącego kanału ogólnospławnego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do bloku nr 126 przy ul. Marysińskiej 90 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-22


Zakup oprogramowania CAD dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-19


Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych
pobierz informację >>>


2008-09-18


Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej o nazwie ul. Rozmarynowa
pobierz informację >>>


2008-09-16


Wybór Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacja jej części na funkcje gospodarcze, także zagospodarowanie przyległego otoczenia”
pobierz informację >>>


2008-09-15


Wybór Wykonawcy robót budowlanych projektu pn. „Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacją jej części na funkcje gospodarcze, a także zagospodarowanie przyległego otoczenia”
pobierz informację >>>


2008-09-15


Wybór Wykonawcy budynków komunalnych wielorodzinnych nr 10, 11 i 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I, etap 3
pobierz informację >>>


2008-09-12


Remont ogrodzeń 20 piaskownic na terenie Bałut
pobierz informację >>>


2008-09-12


Budowa oświetlenia ulicy Jasne Błonia w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-11


Modernizacja placu zabaw w Parku Podolskim
pobierz informację >>>


2008-09-09


Budowa parkingu w ulicy Cieszyńskiej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-09


Wykonanie robót budowlanych remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Przychodni „Batory” w zakresie realizacji programu dostosowawczego
pobierz informację >>>


2008-09-08


Przedłużenie usługi serwisowej dla urządzeń sieciowych użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-08


Leczenie starodrzewia w parkach i pomników przyrody na terenie Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-04


Urządzenie terenu przy ul. Długosza 26/30 w Łodzi – I etap
pobierz informację >>>


2008-09-04


Remont dachów w Szkole Podstawowej Nr 138 w Łodzi, ul. św. Franciszka 53
pobierz informację >>>


2008-09-04


Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-01


Wybudowanie i urządzenie placu zabaw przy ul. Włókienniczej 19 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-09-01


Budowa placu zabaw w Parku im. R. Baden-Powella
pobierz informację >>>


2008-08-28


Remont dachów w Szkole Podstawowej Nr 138 w Łodzi, ul. św. Franciszka 53
pobierz informację >>>


2008-08-28


Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego GBA-2 (do2,5)/16 wraz z jego serwisowaniem dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Złotno
pobierz informację >>>


2008-08-28


Przebudowa zieleńca Tymienieckiego/Piotrkowska
pobierz informację >>>


2008-08-27


Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Sierakowskiego 65
pobierz informację >>>


2008-08-25


Modernizacja nawierzchni placów zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka
pobierz informację >>>


2008-08-22


Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36
pobierz informację >>>


2008-08-21


Wykonanie nawierzchni amortyzujących i montaż małej architektury w Parku Zaruskiego
pobierz informację >>>


2008-08-20


Zagospodarowanie Parku im. J. Piłsudskiego przy dojściu do Aquaparku
pobierz informację >>>


2008-08-20


Rozbiórka budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-08-20


Modernizacja budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Kopernika 2 (hydranty)
pobierz informację >>>


2008-08-19


Modernizacja budynku VIII LO w Łodzi przy ul. Pomorska 105 – sala gimnastyczna
pobierz informację >>>


2008-08-19


Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-08-18


Wybór Inwestora Zastępczego do realizacji budynków komunalnych wielorodzinnych nr 10, 11 i 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na oś. Olechów Południe w Łodzi – przedsięwzięcie I etap 3
pobierz informację >>>


2008-08-14


Przebudowa alejek w Parku Źródliska II
pobierz informację >>>


2008-08-13


Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków dla obiektów położonych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego
pobierz informację >>>


2008-08-12


Budowa alejki w Parku 3-go Maja
pobierz informację >>>


2008-08-08


Opracowanie koncepcji modernizacji Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1, w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-08-08


Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi, ul. Hufcowa 20
pobierz informację >>>


2008-08-05


Dzierżawa czytnika pasków testowych i dostawa pasków testowych do badania moczu do czytnika
pobierz informację >>>


2008-08-05


Remont Hali Lekkoatletycznej w obiekcie AZS-Łódź, przy ul. Lumumby 22/26, w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-08-05


Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej
pobierz informację >>>


2008-08-01


Doposażenie w urządzenia zabawowe i komunalne dwóch placów zabaw w parku im. marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-08-01


Remont toru rowerowego w parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-31


Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Łodzi przy ul. Jaracza 26 (remont dachu)
pobierz informację >>>


2008-07-31


Wybór inwestora zastępczego do realizacji inwestycji na ciekach i kanałach związanych z kanalizacją deszczową
pobierz informację >>>


2008-07-29


Modernizacja sanitariatów w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4
pobierz informację >>>


2008-07-29


Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 166 w Łodzi, ul. Szamotulska 1/7
pobierz informację >>>


2008-07-25


Roboty budowlane: wymiana okien w placówkach oświatowych w Łodzi:

 • w Szkole Podstawowej nr 114, ul. Milionowa 64
 • w Przedszkolu Miejskim nr 163, ul. Czernika 1/3


pobierz informację >>>


2008-07-25


Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul.Legionów 27 (remont klatki schodowej, korytarzy)
pobierz informację >>>


2008-07-24


Remont dachów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41
pobierz informację >>>


2008-07-24


Bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach działania Delegatury Łódź-Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-22


Modernizacja budynku (posadzki PCV) Gimnazjum Nr 17 w Łodzi, ul. Traktorowa 35
pobierz informację >>>


2008-07-22


Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6
pobierz informację >>>


2008-07-22


Modernizacja budynku (okna, posadzki PCV) Szkoły Podstawowej Nr 35 w Łodzi, ul. Tybury 4
pobierz informację >>>


2008-07-22


Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 91 w Łodzi, ul. Kasprzaka 45. (wymiana okien)
pobierz informację >>>


2008-07-22


Modernizacja budynku (sala gimnastyczna, posadzki) Szkoły Podstawowej Nr 91 w Łodzi, ul. Kasprzaka 45
pobierz informację >>>


2008-07-22


Wykonanie obiektów rekreacyjno-sportowych i urządzenie zieleni na działkach przy ul. Łaskowice w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-18


Usługa ochrony w ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-07-17


Dostawa szczepionki przeciw grypie dla ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-07-17


Budowa alejki spacerowej z wnękami na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-17


Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 5 w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 117 (wymiana stolarki okiennej)
pobierz informację >>>


2008-07-16


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 101 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-14


Wymiana okien w placówkach oświatowych
pobierz informację >>>


2008-07-11


Wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno–Sportowo-Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”
pobierz informację >>>


2008-07-11


Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu
pobierz informację >>>


2008-07-11


Remont instalacji wod.-kan. i sanitariatów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-09


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 121 w Łodzi, ul.Tybury 4b (częściowa wymiana okien i remont jednej łazienki)
pobierz informację >>>


2008-07-08


Dostawa artykułów sportowych na potrzeby jednostek pomocniczych z terenu działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-08


Przebudowa pasażu pomiędzy Al. Rydza Śmigłego i ul. Zbiorczą z oświetleniem parkowym i chodnikiem
pobierz informację >>>


2008-07-07


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-07-04


Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 10 w Łodzi, ul. Harcerska 8/10 – sanitariaty
pobierz informację >>>


2008-07-02


Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi dla potrzeb utworzenia hospicjum”
pobierz informację >>>


2008-06-30


Prace ogrodnicze w parkach na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-30


Modernizacja budynku Przedszkola Nr 42 w Łodzi, ul. Gnieźnieńska 9
pobierz informację >>>


2008-06-27


Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalmych Nr 7 w Łodzi, ul. Prożka 3/5
pobierz informację >>>


2008-06-26


Modernizację budynku XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Marysińska 61/67 – sanitariaty
pobierz informację >>>


2008-06-26


Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2008r
pobierz informację >>>


2008-06-26


Budowa alejki w Parku im. R. Baden – Powella
pobierz informację >>>


2008-06-26


Modernizację budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Kopernika 2 (remont sali gimnastycznej)
pobierz informację >>>


2008-06-25


Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łodzi przy ul. Piłsudskiego101 (remont sali gimnastycznej)
pobierz informację >>>


2008-06-24


Wybór inwestora zastępczego dla budowy zbiornika retencyjnego ZR2/II
pobierz informację >>>


2008-06-24


Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi, Al. I Dywizji 16
pobierz informację >>>


2008-06-24


Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 w Łodzi, ul. Wróbla 5 – remont sanitariatów i zaplecza sali gimnastycznej
pobierz informację >>>


2008-06-24


Modernizacja sanitariatów w budynku XXX LO w Łodzi, ul. Obornicka 11/13
pobierz informację >>>


2008-06-24


Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 6 w Łodzi, ul. Limanowskiego 124
pobierz informację >>>


2008-06-23


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 74 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-23


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 47 w Łodzi, ul. Deczyńskiego 24 – izolacja ścian piwnic i remont dachu
pobierz informację >>>


2008-06-23


Udzielenie Miastu Łódź długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 180 mln zł na finansowanie planowanego deficytu w 2008 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
pobierz informację >>>


2008-06-23


Dostawa mebli biurowych
pobierz informację >>>


2008-06-20


Ochrona Parków Źródliska I i II
pobierz informację >>>


2008-06-20


Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 28 w Łodzi przy ul.Kopcińskiego 54 (demontaż i montaż nowej stolarki okiennej)
pobierz informację >>>


2008-06-20


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 42 w Łodzi, ul. Gnieźnieńska 9 (remont sanitariatów)
pobierz informację >>>


2008-06-20


Dostawa środków czystości, artykułów chemicznych i gospodarczych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-19


Zakup, dostawa i montaż urządzeń do kuchni w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych w Łodzi - II etap
pobierz informację >>>


2008-06-19


Wymiana okien w liceach ogólnokształcących
pobierz informację >>>


2008-06-19


Zakup komputerów i drukarek dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-18


Wykonanie wraz z dostawą toreb wielokrotnego użytku na zakupy
pobierz informację >>>


2008-06-17


Dostawa mięsa i produktów mięsnych do czterech Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filii Łódź-Śródmieście
pobierz informację >>>


2008-06-17


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 220 w Łodzi, ul. Jaracza 68
pobierz informację >>>


2008-06-17


Modernizacja sanitariatów w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 w Łodzi, ul. Praussa 2
pobierz informację >>>


2008-06-17


Modernizacja budynku XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Traktorowej 77 (remont sanitariatów)
pobierz informację >>>


2008-06-17


Przebudowa nawierzchni ul. Jasne Błonia wraz z odwodnieniem
pobierz informację >>>


2008-06-16


Modernizację budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Kopernika 2 (remont sali gimnastycznej)
pobierz informację >>>


2008-06-16


Dostawa samochodu osobowo-dostawczego i samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t
pobierz informację >>>


2008-06-16


Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-13


Wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 172 w Łodzi, ul. Jaskrowa 15 – remont zaplecza sali gimnastycznej i sanitariatów
pobierz informację >>>


2008-06-13


Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 w Łodzi, ul. Żubardzka 26
pobierz informację >>>


2008-06-13


Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi, ul. Rydzowa 15 (remont sanitariatów)
pobierz informację >>>


2008-06-12


Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw w Parku im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-12


Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-06-12


Dostawa papieru dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-09


Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalmych Nr 21 w Łodzi, ul. Żubardzka 2
pobierz informację >>>


2008-06-09


Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58 (wymiana okien)
pobierz informację >>>


2008-06-09


Remont dachów w Szkole Podstawowej Nr 56 w Łodzi, ul. Turoszowska 10
pobierz informację >>>


2008-06-06


Wymiana okien w placówkach oświatowych
pobierz informację >>>


2008-06-06


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 72 w Łodzi, ul. Unicka 4 (remont sanitariatów)
pobierz informację >>>


2008-06-06


Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 122 w Łodzi, ul. Będzińska 33 (remont sanitariatów)
pobierz informację >>>


2008-06-05


Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Rad Osiedli działających na terenie Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2008-06-05


Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-06-04


Modernizacja sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 52 w Łodzi przy ul. Zasisze 3/5
pobierz informację >>>


2008-06-04


Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 175 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 27 (wymiana stolarki okiennej)
pobierz informację >>>


2008-06-04


Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Dialogu i II etapu Parku Ocalałych
pobierz informację >>>


2008-06-03


Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogródków Działkowych
pobierz informację >>>


2008-06-03


Remont dachów w szkołach podstawowych w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-03


Kompleksowa usługa pogrzebowa na terenie Miasta Łódź
pobierz informację >>>


2008-06-03


Remont dachów w gimnazjach w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-02


Odtworzenie rekreacyjnego charakteru działki Staw Wiskitno w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-06-02


Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 45 w Łodzi, ul. Kadłubka 33
pobierz informację >>>


2008-05-30


Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 14 w Łodzi, Al. I Dywizji 16
pobierz informację >>>


2008-05-30


Remont oraz modernizacja pomieszczeń: w tym fizykoterapii na parterze w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Felińskiego 7
pobierz informację >>>


2008-05-30


Remont oraz modernizacja pomieszczeń: w tym fizykoterapii i sterylizacji w Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6
pobierz informację >>>


2008-05-30


Modernizacja systemu wentylacyjnego w budynku Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi pobierz informację >>>


2008-05-30

Dostawa gier i artykułów sportowych dla potrzeb jednostek pomocniczych z terenu działania Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
pobierz informację >>>


2008-05-30

Przebudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego i ul. Potokowej
pobierz informację >>>


2008-05-30

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Rad Osiedli działających na terenie Delegatury UMŁ Łódź-Widzew
pobierz informację >>>


2008-05-30

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 143 w Łodzi, ul. Kuźnicka 12 (wymiana stolarki okiennej)
pobierz informację >>>


2008-05-29

Modernizacja budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Z. Pacanowskiej 4–wymiana okien
pobierz informację >>>


2008-05-29

Modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi, ul. Siarczana 29/35
pobierz informację >>>


2008-05-28

Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Łodzi Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-05-28

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 64 w Łodzi, ul. Anczyca 6 (sala gimnastyczna)
pobierz informację >>>


2008-05-28

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łodzi, ul. Siarczana 29/35 (dach)
pobierz informację >>>


2008-05-28

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-27

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 55 w Łodzi, ul. Mackiewicza 9 – remont pokrycia dachowego
pobierz informację >>>


2008-05-27

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Łodzi, ul. Stawowa 28 – remont pokrycia dachowego
pobierz informację >>>


2008-05-27

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni „CHROBRY” w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-27

Remont sanitariatów w szkołach podstawowych
pobierz informację >>>


2008-05-27

Remont oraz modernizacja pomieszczeń: w tym fizykoterapii i sterylizacji w Miejskiej Przychodni "Nowe Rokicie" w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-26

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w Łodzi, ul. Balonowa 1 (wymiana okien)
pobierz informację >>>


2008-05-26

Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 129 w Łodzi, ul. Tatrzańska 100 (wymiana okien)
pobierz informację >>>


2008-05-26

Utrzymanie zieleni na terenach gminnych nie będących parkami ani zieleńcami w roku 2008
pobierz informację >>>


2008-05-23

Dostawa kart przedpłaconych
pobierz informację >>>


2008-05-23

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Arabskiej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-21

Budowa oświetlenia w ul. Szermierczej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-21

Budowa ul. Magazynowej
pobierz informację >>>


2008-05-21

Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-20

Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenie działania Delegatury Łódź – Polesie Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-20

Budowa boiska do koszykówki przy Gimnazjum Nr 26 al. 1 Maja 89 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-20

Remont sanitariatów w placówkach oświatowych
pobierz informację >>>


2008-05-19

Usługa sprzątania w ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-05-19

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego 11a
pobierz informację >>>


2008-05-19

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 41 w Łodzi, ul. Bohdanowicza 11 (remont sanitariatów)
pobierz informację >>>


2008-05-16

Zakup urządzeń komputerowych dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-16

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ZOZ Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-05-16

Dostawa wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-05-15

Przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-14

Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-05-14

Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 13 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-13

Zakup wraz z dostawą koszy ulicznych
pobierz informację >>>


2008-05-12

Dostawa wyrobów cukierniczych oraz soków i wód mineralnych
pobierz informację >>>


2008-05-12

Dostawa i montaż urządzeń do kuchni w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-12

Dostawa wody mineralnej dla Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2008-05-09

Budowa wodociągu w ulicach Przyjemnej i Altanowej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-09

Budowa wodociągu w ulicy Białowieskiej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-08

Dostawa w 2008 r. wody mineralnej i artykułów spożywczych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście oraz dla potrzeb jednostek pomocniczych
pobierz informację >>>


2008-05-08

Dostawa druków dla dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-05-08

Dostawa papieru kserograficznego i papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-05-08

Wybór organizatorów kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź, objętych pomocą finansową Miasta w 2008 roku
pobierz informację >>>


2008-05-08

Budowa Parku Ocalałych w otoczeniu Pomnika Polaków Ratujących Żydów przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-07

Koncepcja poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi w zakresie połączeń lotniczych realizowanych z/do Portu lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta
pobierz informację >>>


2008-05-06

Zakup komputerów dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-06

Oczyszczanie pasów drogowych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-06

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 189 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-06

Prace remontowo – instalacyjne w Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-06

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz informację >>>


2008-05-05

Wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego oś. Janów Wschód w Łodzi - etap 1
pobierz informację >>>


2008-05-05

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń powielających dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-05

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-05-05

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 42 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-30

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-30

Wynajem powierzchni reklamowej na bilbordach zewnętrznych i innych nośnikach zewnętrznych a także druk i wyklejanie plakatów reklamowych
pobierz informację >>>


2008-04-29

Utrzymanie pomników na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-29

Zakup urządzeń powielających i niszczarek dla Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-25

Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach i na zieleńcach na terenie Delegatury Łódź–Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2008-04-24

Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi - al. Unii Lubelskiej 2 - dokończenie budowy
pobierz informację >>>


2008-04-23

Wykonanie badań laboratoryjnych
pobierz informację >>>


2008-04-23

Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5
pobierz informację >>>


2008-04-22

Dostawa druków dla Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-17

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Delegatury Łódź-Widzew i USC Łódź-Centrum
pobierz informację >>>


2008-04-17

Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach
pobierz informację >>>


2008-04-17

Konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych w parkach na terenie Delegatury Łódź-Widzew w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-04-16

Dostawa mebli biurowych
pobierz informację >>>


2008-04-15

Dostawę i montaż trybun składanych – stadion ul. Lumumby 22/26, w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-14

Dostawa akcesoriów komputerowych
pobierz informację >>>


2008-04-11

Wykonanie wycen określających wartość rynkową niezabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-04-11

Wykonanie wycen określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
pobierz informację >>>


2008-04-11

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-10

Dostawa artykułów biurowych, elektrycznych, chemicznych i innych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-04-10

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych, powielających oraz faksów dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-04-09

Wynajem powierzchni reklamowej na bilbordach zewnętrznych i innych nośnikach zewnętrznych a także druk i wyklejanie plakatów reklamowych
pobierz informację >>>


2008-04-09

Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 83 w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-09

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
pobierz informację >>>


2008-04-09

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Życzliwej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-08

Budowa osiedlowego obiektu rekreacyjno-sportowego GÓRNIAK w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-04-07

Czyszczenie i konserwacja Grobu Nieznanego Żołnierza oraz prace ogrodniczo – porządkowe wokół grobu usytuowanego na Placu Katedralnym przy ul. Piotrkowskiej 265
pobierz informację >>>


2008-04-03

Dostawa odczynników laboratoryjnych
pobierz informację >>>


2008-04-01

Zakup i dostawa sprzętu oraz materiałów biurowych dla jednostek pomocniczych Miasta – rad osiedli z terenu Bałut
pobierz informację >>>


2008-04-01

Utrzymanie Parku Ocalałych i Parku Piastowskiego w miesiącach kwiecień - grudzień 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-04-01

Dostawa materiałów rtg
pobierz informację >>>


2008-04-01

Dostawa komputerów
pobierz informację >>>


2008-03-31

Utrzymanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-03-27

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
pobierz informację >>>


2008-03-25

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy
pobierz informację >>>


2008-03-21

Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem
pobierz informację >>>


2008-03-21

Przebudowa nawierzchni ulicy Robotniczej wraz z budową kanału deszczowego w ul. Daliowej
pobierz informację >>>


2008-03-21

Dostawa druków dla Delegatury Łódź–Widzew i USC Centrum UMŁ
pobierz informację >>>


2008-03-20

Przewozy pracowników samochodami przystosowanymi do przewozu osób, dla potrzeb prac planistycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
pobierz informację >>>


2008-03-20

Konserwacja pomników na terenie Delegatury Łódź Widzew w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-03-14

Dostawa mięsa i produktów mięsnych
pobierz informację >>>


2008-03-13

Remonty chodników w drogach wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-03-12

Przebudowa drogi pomiędzy ulicami Gołębią i Wilczą
pobierz informację >>>


2008-03-04

Konserwacja i czyszczenie pomników, tablic usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź–Śródmieście oraz Grobu Nieznanego Żołnierza
pobierz informację >>>


2008-02-29

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-02-28

Dzierżawa analizatora immunoserologicznego i dostawa odczynników do analizatora
pobierz informację >>>


2008-02-28

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2008 r
pobierz informację >>>


2008-02-27

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i napojów na rok 2008 dla jednostek pomocniczych Miasta – rad osiedli z terenu Bałut
pobierz informację >>>


2008-02-27

Remont zabytkowej altany w Parku Źródliska I w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-02-26

Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
pobierz informację >>>


2008-02-21

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-02-19

Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź-Polesie w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2008-02-19

Dostawa wody mineralnej
pobierz informację >>>


2008-02-18

Przeprowadzenie badań odpadów komunalnych z terenu miasta Łodzi w cyklu rocznym
pobierz informację >>>


2008-02-14

Prace ogrodnicze w parkach im. marszałka J. Piłsudskiego i im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-02-13

Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź - Bałuty w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2008-02-11

Zaopatrywanie w ramach Apteki Komunalnej podopiecznych Fili Łódź - Górna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2008-02-11

Utrzymanie zieleni na terenach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych, administrowanych przez Delegaturę Łódź–Widzew UMŁ
pobierz informację >>>


2008-02-06
ostatnia aktualizacja: 2008-02-07

Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2008-02-05

Dostawa formularzy urzędowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-02-04

Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-02-01

Dostawa artykułów nabiałowych do jednostek podległych MOPS Filia Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-02-01

Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do jednostek podległych MOPS Filia Łódź-Bałuty
pobierz informację >>>


2008-01-31

Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź-Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
pobierz informację >>>


2008-01-31

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-01-30

Wykonanie odlewu rzeźby pomnika ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łodzi
pobierz informację >>>


2008-01-30

Dostawa atramentów i tonerów dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
pobierz informację >>>


2008-01-29

Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi, al. Unii Lubelskiej 2 – dokończenie stanu surowego zamkniętego
pobierz informację >>>


2008-01-28

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2008 roku, na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego, obejmujących sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych
pobierz informację >>>


2008-01-25

Zakup i dostawa druków na rok 2008 dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty UMŁ, ul. Zachodnia 47
pobierz informację >>>


2008-01-23

Dostawa sprzętu jednorazowego i szklanego laboratoryjnego
pobierz informację >>>


2008-01-23

Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników do analizatorów
pobierz informację >>>


2008-01-16

Rozbudowa zaplecza socjalnego Sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych Łódź - Lublinek przy ul. Zamiejskiej 1
pobierz informację >>>


2008-01-10

Usługi w zakresie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-01-08

Wykonanie operatów szacunkowych na określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2008-01-07

Wybór wykonawcy miesięcznika „Piotrkowska 104” i/lub kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”
pobierz informację >>>

2007

2007-12-29

Bieżąca konserwacja instalacji oświetleniowej oraz oświetlenia iluminacyjnego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. na następujących obiektach:

 • Park Staromiejski, Park Helenów i Park Ocalałych,
 • Pałac Poznańskiego w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15,
 • Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi przy Placu Kościelnym 8,
 • Klasztor o.o. Franciszkanów w Łagiewnikach w Łodzi przy ul. Okólnej 185.


pobierz informację >>>


2007-12-29

Konserwacja oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia parkowego i fontann parkowych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna Urzędu Miasta Łodzi
pobierz informację >>>


2007-12-29

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2008 roku, na terenie Miasta Łodzi i województwa łódzkiego, obejmujących sporządzenie:

 • część I - map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości,
 • część II - dla map sytuacyjnych do celów prawnych oraz wypisów i wyrysów z mapy ewidencji gruntów i budynków.
  pobierz informację >>>


  2007-12-21

  Usługi drukowania oraz wykonania i dostawy pieczątek
  pobierz informację >>>


  2007-12-21

  Usługi porządkowe i zimowe utrzymanie parków i zieleńców na terenie Delegatury Łódź – Widzew UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-12-20

  Wykonanie i dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ w 2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-20

  Monitorowanie pomieszczeń wewnątrz budynku przy ul. Zachodniej 47 w systemie Aktywnej Ochrony Mienia „AOM” opartym na tzw. monitoringu, wykonywanie pełnej kontroli działania systemu oraz przeprowadzanie przeglądu instalacji alarmowej w 2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-20

  Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 49 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z jednoczesną dzierżawą pomieszczenia kuchennego w budynku głównym DPS o łącznej powierzchni 33,62 m2
  pobierz informację >>>


  2007-12-20

  Ochrona Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-12-19

  Odbieranie odpadów stałych powstałych w związku z działalnością Delegatury UMŁ Łódź – Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-19

  Wykonanie wznowienia i okazania granic nieruchomości położonych na terenie Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Zakup i dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2008 r. dla Delegatury Łódź - Bałuty
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Sukcesywne wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnych dla mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Miasta Łódź (takich jak: karty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości i dróg publicznych)
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w okresie od dnia 02.01.2008 do dnia 31.12.2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Przebudowa 8 pokoi mieszkalnych i wydzielenie 4 łazienek przedpokojowych oraz modernizacja posadzek na korytarzach na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej Łodzi przy ul. Rojnej 15
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Dostawa mięsa wędlin oraz drobiu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Widzew ul. Grota Roweckiego 30
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Dostawa posiłków - obiadów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Widzew ul. Grota Roweckiego 30
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Widzew ul. Grota Roweckiego 30
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Dostawa nabiału dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź - Widzew ul. Grota Roweckiego 30
  pobierz informację >>>


  2007-12-18

  Konserwacja terenów zieleni Delegatury Śródmieście w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2010 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-17

  Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie, ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-14

  Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  pobierz informację >>>


  2007-12-13

  Usługi drukowania oraz wykonania i dostawy pieczątek
  pobierz informację >>>


  2007-12-13

  Dostawa oleju opałowego dla potrzeb lokalnej kotłowni w budynku Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-13

  Wykonanie 10 szt. drzwi wahadłowych i 4 szt. drzwi rozsuwanych wraz z montażem w halach targowych „Zielony Rynek” na Placu Barlickiego w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-12-12

  Wykonanie odlewu rzeźby pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
  pobierz informację >>>


  2007-12-11

  Bieżące utrzymanie i obsługa szaletów miejskich administrowanych przez Delegaturę Łódź-Polesie UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-12-10

  Konserwacja oświetlenia parkowego i oświetlenia iluminacyjnego kościołów na terenie Delegatury Łódź - Widzew UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-12-10

  Dostawa prasy dla Delegatury Łódź-Górna UMŁ w 2008 roku
  pobierz informację >>>


  2007-12-10

  Utrzymanie szaletów komunalnych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-12-10

  Budowa oświetlenia ulic w obszarze ograniczonym ulicami Kryształową, Wycieczkową, A. Książka i rzeczką Sokołówką
  pobierz informację >>>


  2007-12-07

  Utrzymanie czystości w budynku A Delegatury Łódź–Widzew UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-12-07

  Dostawa artykułów spożywczych
  pobierz informację >>>


  2007-12-05

  Budowa drogi łączącej parking przy sortowni odpadów z Portem Lotniczym na Lublinku w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-12-05

  Dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów dla Urzędu Miasta Łodzi w 2008 roku
  pobierz informację >>>


  2007-12-05

  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
  pobierz informację >>>


  2007-12-04

  Prowadzenie oddziału preadopcyjnego
  pobierz informację >>>


  2007-12-04

  Dostawa dzienników, czasopism i wydawnictw seryjnych dla potrzeb Delegatury Łódź-Polesie UMŁ ul. Krzemieniecka 2B w 2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-12-04

  Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej w zakresie technologii w obiekcie pływalni przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-12-03

  Przegląd techniczny i konserwacja dźwigu osobowego w Delegaturze Łódź-Śródmieście UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-12-03

  Dostawa prasy codziennej, dzienników promulgacyjnych, czasopism i innych publikacji w 2008 r. dla Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-12-03

  Dostawa artykułów spożywczych dla Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-12-03

  Dostawa płytek dywanowych dla potrzeb Delegatury Łódź-Śródmieście UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-11-30

  Zakup przełączników sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-30

  Zakup systemu ochrony dostępu do sieci dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-30

  Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego dwóch kościołów: św. Jerzego w Łodzi przy ul. Jerzego 9 oraz św. Józefa Oblubieńca w Łodzi przy ul. Ogrodowej 22
  pobierz informację >>>


  2007-11-28

  Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
  pobierz informację >>>


  2007-11-23

  Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych i wychowawczych podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-21

  Budowa ciągu pieszo-jezdnego w rejonie ulicy Gojawiczyńskiej w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-20

  Studium wykonalności dla projektu budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo-Edukacyjnym Politechniki Łódzkiej
  pobierz informację >>>


  2007-11-19

  Wykonanie modernizacji centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-19

  Zakup usług socjalnych polegających na prowadzeniu niepublicznego domu pomocy społecznej na obszarze obejmującym Miasto Łódź i tereny położone w promieniu 20 km. od granic administracyjnych Miasta
  pobierz informację >>>


  2007-11-19

  Świadczenie usług opiekuńczych w Stacji Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-19

  Sprzedaż bonów towarowych
  pobierz informację >>>


  2007-11-19

  Zakup i dostawa prasy dla Delegatury Łódź – Widzew UMŁ w 2008 r.
  pobierz informację >>>


  2007-11-15

  Dostawa produktów mleczarskich do czterech Domów Dziennego Pobytu Filii MOPS Łódź-Śródmieście
  pobierz informację >>>


  2007-11-15

  Wybór inwestora zastępczego przy realizacji uzbrojenia terenów pod budownictwo wielorodzinne oś. Janów Wschód w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-15

  Dostawa słodyczy dla Delegatury Łódź - Widzew UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-11-14

  Wykonanie operatów szacunkowych na określenie wartości rynkowej prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-14

  Zakup urządzeń sieciowych dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-12

  Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-12

  Dostawa i instalacja drukarek dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-09

  Wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego oś. Janów Wschód w Łodzi - etap 1
  pobierz informację >>>


  2007-11-09

  Budowa odwodnienia drogi dojazdowej w rejonie ulicy św. Franciszka w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-11-06

  Urządzenie terenu parkowo-leśnego przy ul. Nowy Józefów w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-31

  Modernizacja sanitariatów w budynku szkolnym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-30

  Wykonanie i dostawa certyfikowanych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów dla Oddziału Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi w 2007 r.
  pobierz informację >>>


  2007-10-30

  Modernizacja sanitariatów w budynku warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21
  pobierz informację >>>


  2007-10-24

  Remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Legnickiej (na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Złotno) w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-23

  Wykonanie projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej dla zakresu realizowanego w ramach projektu "Metropolitarna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-23

  Dostawa mebli biurowych
  pobierz informację >>>


  2007-10-19

  Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-19

  Modernizacja pokrycia dachu Przychodni nr 1, ul. Bydgoska 17/21
  pobierz informację >>>


  2007-10-19

  Dostawa i instalacja dziewięciu kompletów syren elektronicznych oraz kompletu tablicy synoptycznej wizualizującej system alarmowy Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-18

  Remont budynku biurowo-sportowego przy ul. Zjednoczenia 1 (etap III) w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-18

  Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-17

  Dostawa mebli biurowych
  pobierz informację >>>


  2007-10-16

  Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi, ul. Królewska 13/15
  pobierz informację >>>


  2007-10-16

  Dostawa samochodów nieoznakowanych w wersji "OP" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-15

  Dostawa artykułów biurowych i druków akcydensowych
  pobierz informację >>>


  2007-10-15

  Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
  pobierz informację >>>


  2007-10-11

  Zakup serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-11

  Zaopatrywanie podopiecznych MOPS Filia Łódź-Śródmieście w leki i materiały opatrunkowe
  pobierz informację >>>


  2007-10-11

  Przyjęcie i przechowywanie depozytów rzeczowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi (CPV – 66 12 0000-7)
  pobierz informację >>>


  2007-10-10

  Budowa infrastruktury komunalnej dla targowiska zlokalizowanego przy ul. Maratońskiej w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-10

  Remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Azaliowej (łącznik) w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-10

  Remont nawierzchni gruntowych metodą recyklingu w ulicach Raduńskiej i Sejmowej w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-09

  Zaopatrywanie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Widzew w leki i materiały opatrunkowe
  pobierz informację >>>


  2007-10-08

  Budowa oświetlenia w ul. Sojowej w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-05

  Remont metodą recyklingu nawierzchni ulicy dojazdowej od ul. Zapaśniczej do segmentów od nr 4 do nr 32 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-04

  Prace leczniczo-pielegnacyjne przy starodrzewiu w parkach i przy drzewach pomnikowych na terenie miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-04

  Wybór wykonawcy komunalnych budynków wielorodzinnych nr 6, 7, 8 i 9 na oś. Olechów Południe w Łodzi- przedsięwzięcie I, etap 2
  pobierz informację >>>


  2007-10-03

  Budowa instalacji oświetlenia ulic: Zajączkowskiego, Dworzaczka, Taczanowskiego, Rżewskiego, Oxińskiego, Jeziorańskiego, Jakubowicza, Rosickiego, Wawrzyniaka na osiedlu Powstania Styczniowego 1863 r. w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-03

  Remont nawierzchni jezdnej ścieralnej drogi o nazwie ul. Papiernicza w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-03

  Przebudowa drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej – łącznika pomiędzy ul. Giewont i ul. Ostrołęcką
  pobierz informację >>>


  2007-10-03

  Remont chodników na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-03

  Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy św. Franciszka w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-02

  Przycięcie i wycięcie drzew na terenie działania Delegatury Łódź-Górna Urzędu Miasta Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-02

  Przebudowa drogi gruntowej o nazwie ul. Alicji Dorabialskiej w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-01

  Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych położonych na terenie Bałut
  pobierz informację >>>


  2007-10-01

  Wykonanie placu zabaw przy: ul. Kosmonautów 5, 7, 16, ul. Będzińskiej 7, ul. Zaolziańskiej 65 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-10-01

  Wykonanie nawodnienia i odtworzenie płyty boiska piłkarskiego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450
  pobierz informację >>>


  2007-09-28

  Modernizacja nawierzchni placu z przeznaczeniem na parking przy ul. Sienkiewicza 133/135
  pobierz informację >>>


  2007-09-27

  Prace ogrodnicze w parkach im. marszałka J. Piłsudskiego i im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-09-25

  Modernizacja hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 – etap II
  pobierz informację >>>


  2007-09-19

  Remont budynku biurowo-sportowego przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-09-18

  Opracowanie projektu "Renowacja i modernizacja wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości Sienkiewicza 48 wraz z adaptacją jej części na funkcje gospodarcze, a także zagospodarowanie przyległego otoczenia"
  pobierz informację >>>


  2007-09-18

  Opracowanie projektu "Komunalne budynki wielorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na oś. Olechów Południe w Łodzi – Przedsięwzięcie II"
  pobierz informację >>>


  2007-09-17

  Wykonanie wycen określających wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  pobierz informację >>>


  2007-09-12

  Sprzedaż i dostawa dwóch samochodów pożarniczych średnich GBA
  pobierz informację >>>


  2007-09-12

  Wytworzenie oraz wymiana stolarki drewnianej w nieruchomościach będących w zarządzie AN Łódź-Polesie „Konstantynowska”
  pobierz informację >>>


  2007-09-12

  Zakup artykułów biurowych i piśmiennych oraz papieru do urządzeń biurowych dla Delegatury Łódź - Widzew i USC UMŁ
  pobierz informację >>>


  2007-09-11

  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
  pobierz informację >>>


  2007-09-10

  Remont 9 szt. balkonów i rozbiórka 9 szt. balkonów budynku przy ul. 1-go Maja 9 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-09-06

  Dostawa wraz z serwisowaniem samochodów osobowych dla jednostek organizacyjnych Miasta
  pobierz informację >>>


  2007-09-06

  Wykonanie wycen określających wartość rynkową lokali użytkowych oraz niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych
  pobierz informację >>>


  2007-09-03

  Przebudowa ulicy Keniżanki wraz z odwodnieniem w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-08-31

  Roboty dekarskie w posesji przy ul. Mielczarskiego 33 w Łodzi
  pobierz informację >>>


  2007-08-31

  Wykonanie usługi pn. „ochrona mienia” tj.:
  1. ochrona nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Ciesielskiej 10 a,
  2. ochrona nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Srebrzyńskiej 40,
  3. ochrona nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Piekarskiej 27/29,
  4. ochrona nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 125
  pobierz informację >>>


  2007-08-31

  Wybudowanie i urządzanie trzech placów zabaw na terenie działania Delegatury Ł