Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa merytorycznej organizacji trzech wyjazdowych misji gospodarczych w 2017 roku, promujących potencjał gospodarczy Miasta Łodzi i regionu łódzkiego - do Republiki Francuskiej, Królestwa Szwecji oraz Republiki Federalnej Niemiec w ramach projektu pt. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Nr ref.: DOA-ZP.VIII.271.69.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 28.08.2017 11:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

614 KB

Części załączników do OIWZ Umowa

1 MB

VIII.271.69.2017_ZALACZNIKI_DO_OIWZ.zip

2 MB

Zmiana OIWZ Zmiana OIWZ

181 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

181 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

119 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

83 KB

CPV Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw (79956000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (28.08.2017 11:15)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (07.09.2017 13:00)

Ilość odwiedzin: 318