Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Kampania promocyjno-reklamową miasta Łodzi w serwisie społecznościowym Instagram oraz w serwisie społecznościowym Facebook”.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.101.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.09.2017 12:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-VII-271-101-2017

205 KB

Części załączników do OIWZ Załaczniki do OIWZ -VII-217-101-2017

9 MB

Zmiana OIWZ zmiana do OIWZ nr 1-VII-271.101.2017

101 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi odpowiedzi-nr 1-VII-271-101-2017

265 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty - cz- 1- DOA-ZP-VII.271.101.2017

77 KB

informacja o wyborzez wykonawcy-cz-2 DOA-ZP-VII.271.101.2017

81 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

111 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
Usługi prowadzenia kampanii reklamowych (79341400-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (11.09.2017 12:35)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (25.10.2017 14:44)

Ilość odwiedzin: 508