Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa i odwodnienie drogi osiedlowej w Łodzi ul. Rymanowskiej 5/7, działka 161/117, obręb G-13". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.115.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.09.2017 14:08
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - VII.271.115.2017

246 KB

Części załączników do OIWZ Załączniki do OIWZ - VII.271.115.2017

8 MB

Dokumentacja - VII.271.115.2017

8 MB

Informacja o zamknięciu postępowania Unieważnienie - VII.271.115.2017

35 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (29.09.2017 14:08)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (09.10.2017 14:41)

Ilość odwiedzin: 237