Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z instalacji zewnętrznymi". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.116.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.09.2017 14:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ-VII.116.2017

193 KB

Części załączników do OIWZ załączniki do OIWZ-VII.116.2017

8 MB

załącznik do OIWZ-dokumentacja-VII.116.2017

47 MB

Informacja o zamknięciu postępowania unieważnienie-VII.116.2017

49 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (29.09.2017 14:30)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (09.10.2017 14:22)

Ilość odwiedzin: 450