Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wymiana chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy posesji ul. Ogniskowa 8 w Łodzi – etap I". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.117.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.10.2017 13:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) 117- Opis Istotnych Warunków Zamówienia (OIWZ)

220 KB

Części załączników do OIWZ 117-Załaczniki do OIWZ Nr 1-8

2 MB

117-Dokumentacja projektowa

5 MB

Informacja o Wyborze Oferty 117- Informacja o wyborze oferty

37 KB

Informacja z otwarcia ofert 117-Informacja z otwarcia ofert

25 KB

CPV Roboty w zakresie budowy dróg (45233120-6)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych (45233260-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (04.10.2017 13:35)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (18.10.2017 15:24)

Ilość odwiedzin: 372