Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont dachu na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10, ul. Strykowska 10/18, 91-725 Łódź, działka nr 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, obręb ewidencyjny B-51". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.22.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.03.2018 14:52
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) 22_OIWZ

210 KB

Części załączników do OIWZ 22_Załączniki do OIWZ

25 MB

Informacja o Wyborze Oferty 22_informacja o wyborze oferty

77 KB

Informacja z otwarcia ofert 22_Informacja z otwarcia ofert

30 KB

CPV Naprawa dachów (45261910-6)
Naprawa i konserwacja dachów (45261900-3)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (20.03.2018 14:52)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (16.04.2018 15:25)

Ilość odwiedzin: 278