Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Łodzi - Sektor Bałuty, Sektor Śródmieście, Sektor Widzew oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta Łodzi – Sektor Górna, Sektor Polesie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.”". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.271.84.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 29.11.2017 16:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

234 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

317 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ dla 5-ciu części zamówienia

761 KB

Załączniki nr 2-6 do SIWZ

2 MB

Załączniki nr 7 do SIWZ_umowa z zał. dla 5-ciu części zamówienia

18 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

63 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi

2 MB

Odwołania Pismo o przystąpieniu do odwołania

44 KB

Odwołanie

428 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert

122 KB

CPV Usługi związane z odpadami (90500000-2)
Usługi wywozu odpadów (90511000-2)
Usługi recyklingu odpadów (90514000-3)
Usuwanie i obróbka odpadów (90510000-5)
Usługi gospodarki odpadami (90533000-2)
Usługi transportu odpadów (90512000-9)
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (90513100-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (29.11.2017 16:15)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (15.01.2018 14:31)

Ilość odwiedzin: 1236