Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 25 obiektów Miasta Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.156.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.01.2018 14:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-VII.271.156.2017

304 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-VII.271.156.2017

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-VII.271.156.2017

257 KB

Części załączników do SIWZ załaczniki do SIWZ DOA-ZP-VII.271.156.2017

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ DOA-ZP-VII.271.156.2017

72 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź DOA-ZP-VII.271.156.2017

42 KB

Odpowiedź nr 2 DOA-ZP-VII.271.156.2017

158 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania nieważnienie-cz.11-DOA-ZP-VII.271.156.2017

38 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-DOA-ZP-VII.271.156.2017

301 KB

CPV Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (24.01.2018 14:20)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (06.02.2018 09:37)

Ilość odwiedzin: 256