Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego – Zieloną), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną – 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul. Więckowskiego – Zieloną), ul. Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja – Próchnika), ul. Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową – Żeromskiego).”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.10.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.02.2018 16:01
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UZP

114 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

283 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. DO SIWZ

4 MB

Opis Przedmiotu Zamówienia

901 KB

umowy

2 MB

do edycji zał 2-8

1,007 KB

CPV Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (02.02.2018 16:01)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (02.02.2018 16:01)

Ilość odwiedzin: 158