Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont i przebudowa budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na dwie części realizowany w ramach zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.13.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 14.02.2018 11:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.13.2018

189 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II.13.2018

71 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2-II.13.2018

71 KB

Ogłoszenie o zmianie nr 3-II-13.2018

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.13.2018

315 KB

Części załączników do SIWZ zalączniki do SIWZ-II.13.2018

10 MB

Załączniki do zmiany nr 3 -II-13.2018

173 KB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ-II.13.2018

86 KB

zmiana SIWZ 2-II.13.2018

289 KB

Zmiana do SIWZ nr 3-II-13.2018

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na zapytania 1-II.13.2018

126 KB

załączniki do odpowiedzi 2-II.13.2018

2 MB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-II.13.2018

75 KB

Inne Informacje wizja w terenie-II.13.2018

31 KB

wizja-2- II.13.2018

27 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (14.02.2018 11:30)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (02.05.2018 13:11)

Ilość odwiedzin: 2017