Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.20.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.02.2018 15:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

81 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

31 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

382 KB

Załaczniki do SIWZ z dnia 16.02.2018 r.

10 MB

Części załączników do SIWZ Załacznik do OPZ PFU WWIORB

1 MB

Załączniki do OPZ PFU

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ z dnia 23.02.2018 r.

138 KB

Inne Informacje INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ

90 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Balcerak (20.02.2018 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (08.03.2018 13:07)

Ilość odwiedzin: 244