Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną i aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku oraz przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.14.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 22.02.2018 19:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 14_DUUE_ogloszenie o zamówieniu

69 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 14_SIWZ

429 KB

Części załączników do SIWZ 14_Załączniki do SIWZ

12 MB

Inne Informacje 14_Informacja o udostępnieniu PFU

121 KB

14_terminy wizji lokalnej

114 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (22.02.2018 19:50)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (08.03.2018 14:50)

Ilość odwiedzin: 307