Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Anczyca 6, 93-262 Łódź.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.16.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 06.03.2018 10:23
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UE 06.03.2018

143 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ- 06.03.2018

1 MB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. 1-6 i 8 do edycji do SIWZ

259 KB

ZAŁ 1-8 W PDF do SIWZ

7 MB

ZAŁ. 9 DOKUMENTACJA TECHNICZNA do SIWZ

39 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (06.03.2018 10:23)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (06.03.2018 10:23)

Ilość odwiedzin: 140