Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa i wdrożenie zestawów komputerowych". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.28.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 07.03.2018 11:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.28.2018

150 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.28.2018

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.28.2018

7 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pyt.1-5 - DOA-ZP-II.271.28.2018

224 KB

CPV Komputery osobiste (30213000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dagmara Janczyk (07.03.2018 11:30)

Informację zmodyfikował(a): Dagmara Janczyk (08.03.2018 14:53)

Ilość odwiedzin: 162