Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Mobilna Łódź” – kampania informacyjno – promocyjna realizowana w formie mobilnej przestrzeni wystawienniczej o minimalnej powierzchni 37 m2 odwiedzającej min. 30 miast w Polsce". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.25.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 08.03.2018 11:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DUUE

129 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

3 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

3 MB

CPV Usługi reklamowe (79341000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (08.03.2018 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (08.03.2018 11:04)

Ilość odwiedzin: 103