Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 119 przy ul. Rydla 17, 93-203 Łódź w ramach projektu pn. "Racjonalizacja obiektów edukacyjnych Łodzi Etap I" współfinansowanego Przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Pododdziale IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.35.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 29.03.2018 15:44
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.35.2018

166 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.35.2018

1 MB

Części załączników do SIWZ Dokumentacja - DOA-ZP-II.271.35.2018

227 MB

Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.35.2018

8 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DOA-ZP-II.271.35.2018

45 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.35.2018

36 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (29.03.2018 15:44)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (06.06.2018 14:23)

Ilość odwiedzin: 401