Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 182 przy ul. Łanowej 16, oraz Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Kossaka 19 w Łodzi, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.27.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.03.2018 11:43
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie 30.03.2018 UE

102 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 26.04.2018

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - Z ZAŁACZNIKAMI pdf

5 MB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. do SIWZ 2-8 wersja do edycji - UMOWY pdf

2 MB

DOKUMENTACJA CZĘŚĆ I -SP 182

51 MB

1. DOKUMENTACJA CZĘŚĆ II -SP 189

38 MB

2. DOKUMENTACJA CZĘŚĆ II -SP 189

28 MB

3. DOKUMENTACJA CZĘŚĆ II -SP 189

2 MB

4. DOKUMENTACJA CZĘŚĆ II -SP 189

9 MB

UZUPEŁNIENIE CZĘŚCI ZAŁ. DO SIWZ-26.04.2018

6 MB

Zmiana SIWZ ZMIANA SIWZ 26.04.2018 - TERMIN SKŁADANIA OFERT

52 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 26.04.2018

111 KB

Informacja o Wyborze Oferty Inf. o wyborze dla I i II CZĘŚCI 29.05.2018 r.

64 KB

Informacja z otwarcia ofert Inf. z otwarcia ofert w 14.05.2018

68 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (30.03.2018 11:43)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (29.05.2018 12:00)

Ilość odwiedzin: 549