Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018r.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.23.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 05.04.2018 10:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

217 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

85 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

290 KB

Części załączników do SIWZ zał. 1 OPZ

42 KB

zał 2,4,5

231 KB

zał.2,4,5

278 KB

zał 3 JEDZ

152 KB

zał.3 JEDZ

45 KB

ZAŁ 3A instrukcja JEDZ

1 MB

zał 5 umowa

784 KB

CPV Usługi związane z odpadami (90500000-2)
Usługi recyklingu odpadów (90514000-3)
Usuwanie i obróbka odpadów (90510000-5)
Usługi gospodarki odpadami (90533000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (05.04.2018 10:20)

Informację zmodyfikował(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (05.04.2018 10:31)

Ilość odwiedzin: 137