Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa przygotowania koncepcji, przeprowadzenie oraz ewaluacja spójnej kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.38.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 05.04.2018 11:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu -DOA-ZP-II.271.38.2018

144 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ- DOA-ZP-II.271.38.2018

277 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-DOA-ZP-II.271.38.2018

5 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi DOA-ZP-II.271.38.2018

51 KB

CPV Usługi prowadzenia kampanii reklamowych (79341400-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (05.04.2018 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (13.04.2018 14:11)

Ilość odwiedzin: 165