Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa ul. Ks. Skorupki na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.48.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 10.04.2018 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.48.2018

118 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.48.2018

277 KB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ-II.48.2018

23 MB

umowa -II.48.2018

2 MB

CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (10.04.2018 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (11.04.2018 08:19)

Ilość odwiedzin: 160