Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.37.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.04.2018 10:32
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 37. OGŁOSZENIE UE

138 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 37. Zmiana ogłoszenia UE. 10.05.2018

74 KB

OGŁOSZENIE zmian -UE-NR 201709-2018

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 37. SIWZ z załacznikami PDF

2 MB

37. ZAŁ. DO SIWZ - DO EDYCJI SP 29

210 KB

37.ZAŁ. 3 DO SIWZ JEDZ - PDF

198 KB

Części załączników do SIWZ 37-1 PRZEDMIARY SP-29

1 MB

37-2 DOKUMENTACJA TECH. SP-29

11 MB

37-3 DOKUMENTACJA TECH. SP-29

643 KB

37-4 DOKUMENTACJA TECH. SP-29

9 MB

37-5 EKSPERTYZA,KONSERWATOR, ZGŁOSZENIE ROBÓT

4 MB

Zmiana SIWZ 37. ZMIANA TREŚCI SIWZ

237 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (20.04.2018 10:33)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (15.05.2018 14:10)

Ilość odwiedzin: 229