Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Przebudowa dróg na terenie miasta Łodzi – etap I – V części.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.42.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 17.05.2018 15:24
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UE

189 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

340 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. 2-8 DO EDYCJI- do SIWZ

198 KB

ZAŁ. 2-8 PDF do SIWZ

3 MB

ZAŁ. 1-1 do 1-5 OPZ do SIWZ

289 KB

CZ. I - 1 DOK. UL. Kwiatów Polskich

45 MB

CZ. I - 2 DOK. UL. Kwiatów Polskich

23 MB

CZ. I - 3 DOK. UL. Kwiatów Polskich

11 MB

CZ. I - 4 DOK. UL. Kwiatów Polskich

989 KB

CZ. I - 5 DOK. UL. Kwiatów Polskich

3 MB

CZ. II DOK. UL. KRYZYSOWA

48 MB

CZ. III - 1 DOK. UL. LINIOWA

42 MB

CZ. III - 2 DOK. UL. LINIOWA

38 MB

CZ. IV - 1 DOK. UL.RUDZIANKA

44 MB

CZ. IV - 2 DOK. UL.RUDZIANKA

49 MB

CZ. V - DOK. UL.KURPIŃSKIEGO

51 MB

CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Roboty budowlane w zakresie gazociągów (45231220-3)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (17.05.2018 15:24)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (17.05.2018 15:24)

Ilość odwiedzin: 61