Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na realizacją przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 w Łodzi (Program Nowe Centrum Łodzi)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.56.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 06.06.2018 15:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

8 MB

Części załączników do SIWZ Załacznik nr 1 do SIWZ OPZ

2 MB

Załaczniki do SIWZ 2,3,4,5,6,7,8,9

30 MB

Załacznik nr 1 OPZ wersja edytowalna

256 KB

CPV Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Balcerak (06.06.2018 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (06.06.2018 15:20)

Ilość odwiedzin: 133