Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przygotowanie Studium Wykonalności na potrzeby organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.67.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.07.2018 12:09
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-III.271.67.2018

78 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-III.271.67.2018

497 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-III.271.67.2018

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ - DOA-ZP-III.271.67.2018

442 KB

Umowa przetwarzania danych osobowych - DOA-ZP-III.271.67.2018

5 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ - Pytania i odpowiedzi - DOA-ZP-III.271.67.2018

6 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 2 - DOA-ZP-III.271.67.2018

498 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 3 - DOA-ZP-III.271.67.2018

497 KB

CPV Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy (71241000-9)
Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej (72221000-0)
Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
Doradztwo prawne i usługi informacyjne (79140000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Daria Baradyn (02.07.2018 12:09)

Informację zmodyfikował(a): Daria Baradyn (13.07.2018 13:15)

Ilość odwiedzin: 576