Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Wykonanie robót budowlanych polegajacych na budowie Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska w Łodzi Etap - II, Łódź ul. Żubardzka 1/3 dz. nr 108/8, obręb B-44 - Boisko wielofunkcyjne oraz oświetlenie ww. obiektu (budowa obiektów małej artchitektury)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.87.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 12.07.2018 13:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

106 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

299 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

115 KB

załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

119 MB

załączniki nr 2 - 9 do SIWZ

253 KB

wzór umowy - część 1

910 KB

wzór umowy - część 2

908 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (12.07.2018 13:55)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (12.07.2018 13:55)

Ilość odwiedzin: 92