Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.08.2017 11:14 do 30.08.2017 08:24.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Rejestry, ewidencje, archiwa (w tym nieudostępnione w BIP)

W Urzędzie Miasta Łodzi prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje;r

dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) i innych ustaw:

Departament Prezydenta

Biuro Rady Miejskiej

Zespół ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej

 • rejestr uchwał Rady Miejskiej
 • rejestr interpelacji i wniosków oraz zapytań radnych >>>
 • rejestr poprawek do projektu budżetu Miasta Łodzi >>>
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Baza danych o osobach niepełnosprawnych
 • Podsystem Kart Parkingowych [eKarty]
  -rejestr (ewidencja) uprawnionych placówek i osób niepełnosprawnych, które otrzymały karty parkingowe

Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia

 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta Łodzi >>>
 • Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Miasta Łodzi >>>
 • Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi pracujących codziennie całodobowo lub w wydłużonym czasie >>>

Departament Architektury i Rozwoju

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Gminna Ewidencja Zabytków >>>
Wydział Urbanistyki i Architektury
 • rejestr zgłoszeń budowy >>>
 • rejestr zgłoszeń budowy - 2017 r. >>>
 • Oddział Architektoniczno-Budowlany I, II, III
  Oddział Architektoniczno-Budowlany Postępowań Nieprocesowych
   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę,
    • wrzesień-grudzień 2012 r. >>>
    • 2013 r. >>>
    • 2014 r. >>>
    • 2015 r. >>>
    • 2016 r. >>>
    • I-VI 2017 r. >>>
   • rejestr dzienników budowy.

   

  Oddział Infrastruktury
   • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    • 2014 r. >>>
    • 2015 r. >>>
    • 2016 r. >>>
    • I-VI 2017 r. >>>
   • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów infrastruktury,
    • grudzień 2013 r. - marzec 2015 r. >>>
    • 2015 r. >>>
    • 2016 r. >>>
    • I-VI 2017 r. >>>
   • rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

   Oddział Urbanistyki I, II, III, IV, V

  • rejestr decyzji o warunkach zabudowy:
   • 2012 r. cz. 1 >>>
   • 2012 r. cz. 2 >>>
   • 2012 r. cz. 3 >>>
   • 2013 r. >>>
   • 2014 r. >>>
   • 2015 r. >>>
   • 2016 r. >>>
   • I-VI 2017 r. >>>
  • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
   • 2013 r. >>>

Departament Partycypacji Społecznej i Kultury

Biuro Promocji i Turystyki
  Oddział Turystyki
  • Zgłoszenie bądź aktualizacja danych innych obiektów świadczących usługi hotelarskie >>>
Wydział KulturySamodzielne Stanowisko ds. Mecenatu Kultury rejestr instytucji kultury

Samodzielne Stanowisko ds. Mecenatu Kultury

Departament Spraw Społecznych

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
  Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) >>>
  • Udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 31.12.2011 r. >>>

Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 22:13)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (05.12.2017 09:51)

Ilość odwiedzin: 3265

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
05.12.2017 09:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.12.2017 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.11.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.11.2017 15:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.11.2017 13:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.10.2017 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.10.2017 15:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2017 15:09 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.10.2017 07:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.10.2017 09:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 16:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 16:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 16:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 15:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.10.2017 11:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.10.2017 09:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 14:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.10.2017 11:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 11:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 09:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.10.2017 08:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.09.2017 08:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.09.2017 15:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.09.2017 14:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.09.2017 13:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.09.2017 13:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.09.2017 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
05.09.2017 12:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
30.08.2017 09:50 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 09:38 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 09:08 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:48 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:29 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:27 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 08:24 Migracja danych Modyfikacja strony
11.08.2017 11:14 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:13 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:11 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:11 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:10 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:09 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:08 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:07 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:06 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:05 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 11:04 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 10:59 Migracja danych Modyfikacja treści
11.08.2017 10:58 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:13 Migracja danych Utworzenie strony