Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dokumentowanie innych prac geologicznych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

​Przekazanie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek.

Informacje uzupełniające

Organ po analizie złożonej dokumentacji:

  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożona dokumentacja nie będzie spełniać wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),
  • wyda zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń.

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

​Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Opłaty

Opłata za pełnomocnictwo
17,00 zł
Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją: "za pełnomocnictwo"

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • ​Wniosek
  • ​Pełnomocnictwo (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
  • ​Trzy egzemplarze dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z art. 88 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami)
  • ​Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

​Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44