Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Nagrody Miasta Łodzi


1927 r.

Aleksander Świętochowski – nagroda literacka za całokształt działalności pisarskiej.

1928 r.

Julian Tuwim – nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury.

1929 r.

Aleksander Brückner – nagroda literacka za działalność na polu krytyki literackiej.

1930 r.

Zofia Nałkowska - nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury.

1932 r.

Władysław Strzemiński, artysta malarz – nagroda plastyczna za całokształt prac w zakresie sztuk plastycznych.

1933 r.

Andrzej Strug – nagroda literacka za całokształt działalności na polu literatury.

1935 r.

Czesław Witoszyński, prof. Politechniki Warszawskiej – nagroda naukowa za wybitne zasługi w dziedzinie lotnictwa.

1936 r.

Kazimierz Twardowski, prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – nagroda za całokształt pracy naukowej w zakresie filozofii.

1937 r.

Tadeusz Kulisiewicz, artysta grafik – nagroda plastyczna za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie grafiki i drzeworytnictwa.

1946 r.

Mieczysław Jastrun – nagroda literacka za całokształt pracy literackiej.

1947 r.

Halina Kijeńska-Dobkiewiczowa – nagroda muzyczna za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki.

1948 r.

Leon Schiller – nagroda teatralna za całokształt pracy reżyserskiej i aktorskiej.

1949 r.

Julian Tuwim – nagroda literacka za całokształt twórczości poetyckiej.

1950 r.

Józef Korski, Witold Korski, Roman Szymborski – nagroda architektoniczna za rozwiązanie architektoniczne Teatru Narodowego w Łodzi.

1955 r.

Marian Piechal – nagroda literacka im. J. Tuwima.

1956 r.

Stanisław Czernik – nagroda literacka im. J. Tuwima; 

Zdzisław Głowacki, artysta plastyk – nagroda za dorobek w dziedzinie malarstwa sztalugowego, ściennego i grafiki; 

Józef Pilarski, aktor i reżyser Teatru Nowego – nagroda za długotrwałą działalność w łódzkim środowisku roboczym oraz szereg doskonałych kreacji aktorskich; 

Władysław Raczkowski, prof. PWSM – nagroda muzyczna za całokształt pracy w dziedzinie muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć pedagogicznych oraz za aktywne przyczynienie się do powstania Opery Łódzkiej.

1957 r.

prof. Władysław Bratkowski, kier. Katedry Przędzalnictwa Włókien Łykowych PŁ – nagroda naukowa w zakresie nauk technicznych za osiągnięcia w technologii włókienniczej oraz całokształt pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej;

prof. dr Konrad Jażdżewski, kier. Katedry Archeologii UŁ – nagroda naukowa w zakresie nauk humanistyczno-społecznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie archeologii;

prof. Kazimierz Jurdziński, dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury w PWSM – nagroda muzyczna za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki;

Albin Łubniewicz, artysta malarz – nagroda plastyczna za całokształt pracy twórczej w dziedzinie malarstwa sztalugowego i ściennego;

Janina Mieczyńska, choreograf – nagroda teatralna za całokształt pracy pedagogicznej w szkolnictwie teatralnym oraz za osiągnięcia w zakresie choreografii teatralnej;

Włodzimierz Słobodnik, poeta i tłumacz – nagroda literacka im. J. Tuwima.

1958 r.

prof. Kiejstut Bacewicz – muzyczna za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej na polu muzyki;

Kazimierz Dejmek, reżyser, dyr. Teatru Nowego – nagroda pracy aktorskiej za zasługi artystyczne oraz za trwały wkład w rozwój teatru w Polsce;

prof. Dr Alicja Dorabialska, kier. Katedry Chemii Fizycznej PŁ – nagroda naukowa za osiągnięcia w dziedzinie promieniotworczości oraz za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną;

Konstanty Mackiewicz, malarz, scenograf – nagroda plastyczna za całokształt pracy na polu plastyki;

Władysław Rymkiewicz, pisarz – nagroda literacka im. J. Tuwima za całokształt działalności literackiej;

prof. dr Stefania Skwarczyńska z UŁ – nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia w zakresie teorii literatury oraz za całokształt prac naukowo-badawczych.

1959 r.

Eugeniusz Budlewski, Cyprian Jaworski, Zbigniew Wysznawski z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – nagroda architektoniczo-plastyczna;

Henryk Czyż, dyrygent, dyr. Art. Filharmonii Łódzkiej – nagroda muzyczna za całokształt twórczości muzycznej;

Stanisław Łapiński, aktor – nagroda teatralno-filmowa.

1960 r.

prof. dr Atanazy Boryniec, kier. Katedry Technologii Włókien Sztucznych PŁ – nagroda naukowa w dziedzinie nauk technicznych;

prof. dr Józef Wacław Grott, kier. Katedry i I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM i WAM – nagroda naukowa w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Leszek Kazimierz Pawłowski, kier. Zakładu Zoologii Ogólnej UŁ - nagroda naukowa w dziedzinie nauk przyrodniczych;

prof. dr Jan Szczepański, kier. Katedry Socjologii UŁ – nagroda naukowa w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych.

1961 r.

Bolesław Busiakiewicz, dziennikarz – nagroda w dziedzinie publicystyki i działalności kulturalno-oświatowej;

Leon Gomolicki, pisarz – nagroda literacka im. J. Tuwima;

prof. dr Edward Rosset, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej – nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych;

prof. dr Wincenty Tomaszewicz, emerytowany prof. AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1962 r.

Jadwiga Hryniewiecka, choreograf w zespole S. Harmana – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

doc. dr Adam Ginsbert, kier.Katedry Gospodarki Miejskiej w SGPiS – nagroda za pracę w dziedzinie nauk ekonomicznych związanych z Łodzią;

prof. Witold Korewa, kier. Katedry Części Maszyn PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

zespół lekarzy II Kliniki Chirurgicznej AM w składzie: prof. dr Jan Moll, Marian Śliwiński, Mieczysław Smyk-Wilczyńki, Stanisław Adamski, Stefan Skotnicki, Stefan Chyliński – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1963 r.

prof. dr Jan Dylik, dyr. Instytutu Geografii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk przyrodniczych;

prof. dr Zofia Jerzmanowska, kier. Katedry i Zakładu Chemii Ograniczonej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. Eugeniusz Jezierski, kier. Katedry Maszyn Elektrycznych i Transformatorów PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych i postępu technicznego;

prof. Hanna Małkowska, dziekan Wydziału Aktorskiego PWSAiT im. L. Schillera – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury.

1964 r.

Eugeniusz Ajnenkiel, poseł na Sejm – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. Dr Andrzej Himmel, szef Katedry i III Kliniki Chorób Wewnętrznych WAM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. Paweł Prindisz, kier. Katedry Przędzalnictwa PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

prof. Dr Bernard Zabłocki, kier. Katedry Mikrobiologii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk przyrodniczych.

1965 r.

prof. dr Józef Litwin, kier. Katedry Prawa Administracyjnego UŁ – nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych;

Józef Rachwalski, scenograf – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. dr Mieczysław Serwiński, kier. Katedry Inżynierii i Aparatury Chemicznej PŁ – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych i postępu technicznego;

prof. dr Janusz Sobański, kier. Kliniki Chorób Oczu AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1966 r.

prof. dr Antoni Dmochowski, kier. Katedry Biochemii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk przyrodniczych;

Jan Koprowski, pisarz – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. dr Jerzy Kroh, kier. Katedry Chemii Radiacyjnej PŁ - nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Aleksander Radzimiński, kier. Katedry i Kliniki Laryngologicznej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1967 r.

Karol Grabowski, kier. Wydziału Kultury i Oświaty w ZG Zw. Zaw. Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

prof. dr Władysław Kuczyński, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

płk prof. dr Jan Leńko, kier. Katedry i Kliniki Urologicznej WAM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Aleksander Zawadzki, kier. Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej AM – nagroda w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych.

1968 r.

prof. dr Adam Szpunar, kier. Katedry Prawa Cywilnego UŁ – nagroda w dziedzinie nauk prawniczych;

prof. dr Jerzy Werner, rektor PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

zespół w składzie: Jerzy Nitecki, Władysław Orłowski, Roman Sykała, Tadeusz Szewera, Marek Wawrzkiewicz – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury.

1969 r.

prof. dr Witold Janowski, rektor UŁ – nagroda w dziedzinie nauk matematycznych;

Wiesław Jażdżyński, literat, publicysta, działacz społeczny – nagroda w dziedzinie upowszechnienia kultury;

Wacław Kondek, artysta grafik, malarz i rzeźbiarz – nagroda w dziedzinie kultury;

prof. dr Jan Michalski, kier. Zakładu VI Instytutu chemii Organicznej PAN – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Władysław Pełczewski, kier. Katedry Automatyki PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

płk prof. dr Jan Pruszyński, szef Kliniki Chirurgii WAM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych.

1970 r.

Jadwiga Adrzejewska, aktorka – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

prof. dr Janusz Bardach, kier. Katedry Chirurgii Stomatologicznej i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Edward Józefowicz, kier. Katedry Chemii Nieograniczonej PŁ – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Antonina Kłosowska, kier. Katedry Socjologii i Myśli Społecznej UŁ – nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych;

dr Zygmunt Latoszewski, kier. artystyczny i dyrygent Teatru Wielkiego – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

mgr inż. Aleksander Żwierko, architekt, projektant w “Miastoprojekcie” – nagroda w dziedzinie architektury.

1971 r.

płk prof. dr Józef Borsuk, szef Katedry i Kliniki Laryngologicznej WAM – nagroda w dziedzinie medycyny społecznej;

prof. Marian Chwalibóg, zastępca dyr. Instytutu Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

Benon Liberski, artysta plastyk – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

dr Józef Marczak, kier. Ośrodka Badawczego ZG Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego – nagroda w dziedzinie upowszechniania wiedzy;

prof. dr Wacław Szubert, dyr. Instytutu Administracji UŁ – nagroda w dziedzinie nauk społecznych.

1972 r.

Władysław Bojkow, architekt wnętrz – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej;

Henryk Debich, dyrygent i kier. art. Orkiestry Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury;

prof. Olga Olgina-Mackiewicz, śpiewaczka, prof. PWSM – nagroda w dziedzinie upowszechniania wiedzy i kultury;

prof. dr Tadeusz Pawlikowski, kier. Kliniki Endokrynologicznej AM – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

Zespół realizatorów Studia Małych Form Filmowych “Se-Ma-For” w składzie: Leon Dembiński, Janina Hartwig, Eugeniusz Ignaciuk, Mieczysław Janik, Jadwiga Kudrzycka, Leszek Nartowski, Marian Sitek, Tadeusz Wilkosz – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej;

Zespół pracowników Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto w składzie: Jan Cerski, Mirosław Cichulski, Józef Kaczkowski, Marian Kępa, Włodzimierz Kławruć, Andrzej Kowalówka, Zygfryd Kwiatkowski, Maria Laskowska-Bogusławska, Lucjan Laskowski, Roman Rojek, Zdzisław Sabela, Władysław Sieczyński, Stefan Snawadzki, Jan Suchara, Jan Szymczak – nagroda w dziedzinie techniki.

1973 r.

prof. dr Witold Hahn, dyr. Instytutu Chemii UŁ – nagroda w dziedzinie nauk chemicznych;

prof. dr Jerzy Nofer, dyr. Instytutu Medycyny Pracy – nagroda w dziedzinie nauk medycznych;

Igor Sikirycki, poeta, prozaik i tłumacz – nagroda za twórczość literacką oraz upowszechnianie wiedzy i kultury;

prof. dr Stanisław Zagrodzki, dyr. Instytutu Chemicznej Technologii Żywności PŁ – nagroda za osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie cukiernictwa; 

Zespół Tańca Ludowego im. Szymona Harnama – w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej.

1974 r.

prof. dr Jerzy Leyko, dyr. Instytutu Mechaniki Stosowanej PŁ – nagroda w dziedzinie nauk technicznych;

Henryk Rudnicki, dziennikarz – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i popularyzację dziejów Łodzi;

prof. dr Witold Śmiech, kier. Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UŁ – nagroda w dziedzinie fonetyki historycznej i morfologii języka polskiego;

Zespół: dr inż. Mieczysław Badziak i mgr inż. Zdzisław Wlazłowicz – nagroda za całokształt pracy przy budowie wodociągu Sulejów-Łódź;

Zespół projektantów Pracowni Wzornictwa Laboratorium Przemysłu Jedwabniczego i Tkanin Dekoracyjnych w składzie: Irena Chrząszcz, Roman Korbik, Barbara Kubik, Henryk Kubik, Halina Ładanowska, Maria Łopińska, Stefania Olszak, Zofia Samoggy, Zygmunt Suty – nagroda w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki (rozwój wzornictwa i estetyki produkcji przemysłowej dywanów i tkanin dekoracyjnych).

1975 r.

prof. dr Stanisław Cwynar, kier. Katedry i Kliniki Psychiatrycznej AM – nagroda za całokształt twórczości naukowej i działalność w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji psychiatrycznej;

Jan Huszcza, pisarz – nagroda za całokształt twórczości literackiej;

Krystyna Kondratiuk, dyr. Muzeum Historii Włókiennictwa – nagroda w dziedzinie upowszechniania i propagandy tkaniny artystycznej;

prof. dr Gryzelda Missalowa, kier. Katedry Historii Polski XIX i XX w. UŁ – nagroda za prace naukowe dotyczące dziejów przemysłu włókienniczego i klasy robotniczej w okręgu łódzkim;

Mieczysław Woźniakowski, pedagog i działacz społeczno-kulturalny – nagroda za całokształt działalności oświatowej i kulturalnej;

Zespół konstruktorów i technologów, twórców przędzarki bezwrzecionowej PF-1, w składzie: Wacław Ankudowicz, Tadeusz Filipczak, Jerzy Jabłkiewicz, Tadeusz Jedryka , Ryszard Jóźwicki, Henryk Kubica, Józej Łaski, Jan Pacholski – nagroda w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza włókiennictwa;

1976 r.

prof. Stanisław Dzierzbicki z Instytutu Transformatorów Maszyn i Aparatów Elektrycznych PŁ - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie aparatów elektrycznych;

Antoni Kasprowicz, pisarz - nagroda za całokształt twórczości i działalności literackiej;

doc. dr Bogumił Kozłowski, ordynator Oddziału Ocznego Szpitala im. K. Jonschera - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie okulistyki;

prof. dr Włodzimierz Musiał, dyr. Instytutu Kardiologii AM - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie kardiologii;

Feliks Żukowski, aktor i reżyser - nagroda za całokształt działalności aktorskiej, reżyserskiej i organizatorskiej w Teatrze im. S. Jaracza;

1977 r.

Wacław Biliński, pisarz - nagroda za całokształt twórczości i działalności literackiej;

Mieczysław Jagoszewski, dziennikarz - nagroda za całokształt twórczości i działalności dziennikarskiej oraz literackiej związanej z Łodzią;

gen. bryg. prof. dr Wiesław Łasiński, kier. Instytutu Biologiczno-Morfologicznego WAM - nagroda za całokształt twórczości w zakresie nauk medycznych oraz działalności dydaktycznej;

Antoni Majak, aktor, śpiewak operowy i reżyser - nagroda za całokształt działalności aktorskiej i reżyserskiej w Operze Łódzkiej;

prof. Edward Szwarcsztajn, dyr. Instytutu Papiernictwa i Maszyn Papierniczych PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej, technicznej i dydaktycznej w dziedzinie przetwórstwa celulozy oraz rozwoju przemysłu papierniczego;

prof. Władysław Welfe, prorektor PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie ekonometrii i jej wykorzystania w procesach gospodarczych.

1978 r.

prof. dr Andrzej Alichniewicz, kier. Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej Instytutu Chirurgii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej i osiągnięcia w kształceniu kadry lekarskiej;

prof. dr Bohdan Baranowski, kier. Zakładu Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historii UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej, dotyczącej terenów Polski środkowej, a zwłaszcza dziejów Łodzi i regionu Łódzkiego;

Jerzy Czacki, dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bartoszewicach - nagroda za całokształt działalności w zakresie wdrażania osiągnięć nauk rolniczych do produkcji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych producentów rolnych i prowadzenia działalności gospodarczej;

Wanda Karczewska, pisarka - nagroda za całokształt działalności literackiej;

Wojciech Pilarski, aktor Teatru Nowego - nagroda za działalność aktorską i reżyserską;

Ryszard Stanisławski, dyr. Muzeum Sztuki - nagroda za zasługi dla rozwoju muzealnictwa, a zwłaszcza za popularyzowanie sztuki współczesnej;

prof. dr Janusz Szosland, dyr. Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna PŁ - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie włókiennictwa;

prof. Zbigniew Szymonowicz, pianista, kier. Katedry Fortepiany PWSM - nagroda za całokształt działalności koncertowej, kompozytorskiej i pedagogicznej;

1979 r.

Tadeusz Chróścielewski, pisarz - nagroda za całokształt twórczości literackiej;

prof. dr Anna Dylik, dyr. Instytutu Geografii UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie geografii;

prof. dr Edward Galas, rektor PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie biochemii technicznej;

Henryk Konarzewski, emerytowany nauczyciel i dyr. XXVI LO - nagroda za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej;

Teresa May - Czyżowska, śpiewaczka, solistka Teatru Wielkiego - nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie śpiewu operowego; 

Feliks Parnell, tancerz i choreograf - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie baletu;

Józef Skrobiński, artysta malarz - nagroda za całokształt twórczości artystycznej w dziedzinie malarstwa;

płk. prof. dr Władysław Tkaczewski, kier. III Kliniki Chorób Wewnętrznych WAM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny;

Janusz Wyżnikiewicz, architekt, projektant Miejskiego Biura Projektów - nagroda za działalność projektową i realizacyjną w dziedzinie architektury.

1980 r.

Delfina Ambroziak, śpiewaczka, solistka Teatru Wielkiego - nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie śpiewu operowego;

prof. dr Zygmunt Charzyński, kier. Zakładu Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie matematyki;

Kazimierz Dębski, pedagog i chórmistrz, dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie malarstwa;

prof. dr Antoni Kotełko, dyr. Instytutu Technologii i Chemii Leków AM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie technologii środków leczniczych;

prof. Marian Jeaschke, artysta malarz - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie malarstwa;

Władysław Malczewski, śpiewak operowy, artysta Teatru Wielkiego - nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych i działalność dydaktyczną w dziedzinie śpiewu operowego;

prof. Bronisław Sochor z Instytutu Elektroenergetyki PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej w dziedzinie elektrotermii i jej zastosowań w gospodarce energetycznej;

Bernard Sztajnert, poeta, prozaik, eseista - nagroda za całokształt twórczości literackiej; 

Zespół inżynierów Łódzkich Zakładów Radiowych "Unitra-Fonica" w składzie: Witold Bohdzian, Leon Bołdaniuk, Janusz Joński, Jan Kędziora, Marek Mierzwiński, Stefan Skoczek, Andrzej Skonieczny - za osiągnięcia w dziedzinie przygotowywania i wdrożenia do produkcji seryjnej gramofonów i wzmacniaczy klasy Hi-Fi, odpowiadających standardom międzynarodowym.

1981 r.

prof. dr Henryk Błasiński, zastępca dyr. Instytutu Inżynierii Chemicznej PŁ - nagroda za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczno-wychowawczą i społeczną;

Agnieszka Brych, pielęgniarka - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz wkład pracy związanej z kształceniem kadr pielęgniarskich;

Roman Kaczmarek, emerytowany dyr. MBP im. L. Waryńskiego - nagroda za całokształt pracy zawodowej w dziedzinie kultury, bibliotekarstwa i społecznej w zakresie badań i popularyzacji dziejów Łodzi i regionu;

prof. dr Aleksander Kamiński (1903-1978), b. kier. Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ - nagroda pośmiertna za całokształt twórczości literackiej;

doc. Bolesław Kardaszewski, architekt, główny projektant Biura Projektowo Badawczego Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt - Łódź Miasto" - nagroda za całokształt działalności projektowej i realizacyjnej w dziedzinie architektury;

Irena Kasprzak, nauczycielka - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie wychowania dzieci specjalnej troski;

Hanna Małkowska, aktorka - nagroda za działalność artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie aktorskiej;

Józef Miksa, przew. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej we Wróblewie - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie rolnictwa;

prof. Zenon Płoszaj, skrzypek, rektor PWSM - nagroda za całokształt działalności dydaktycznej w dziedzinie kultury muzycznej;

płk. prof. dr Zdzisław Ruszczak, kier. Katedry i Kliniki Dermatologicznej WAM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie medycyny;

prof. dr Zenon Torzecki, dyr. Instytutu Patologii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej, zawodowej i społecznej;

prof. dr Jerzy Wróblewski, kier. Zakładu Teorii Państwa i Prawa UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie teorii państwa i prawa;

1982 r.

Jan Bąbiński, dziennikarz w Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia - nagroda za całokształt twórczości dziennikarskiej i literackiej;

prof. dr Karol Dejna, kier. Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ - nagroda za całokształt twórczości naukowej i badawczej w dziedzinie dialektologii polskiej i słowiańskiej;

Krystyna Hencz, instruktor teatralny - nagroda za zasługi dla rozwoju ruchu artystycznego i działalność społeczno-wychowawczą;

Eufemia Jagielska, terenowy opiekun społeczny - nagroda za całokształt działalności samorządowej i terenowego opiekuna społecznego;

Wojciech Drygas, dziennikarz, satyryk - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie rozwoju dziennikarstwa;

prof. dr Marian Kryszewski z Instytutu Polimerów PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w dziedzinie fizyki i fizykochemii polimerów;

prof. dr Stanisław Kuczewski, zastępca dyr. Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej w dziedzinie nauki i techniki;

Jadwiga Lech-Skubińska, zastępca dyr. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm" - nagroda za całokształt pracy zawodowej w dziedzinie farmakologii oraz za działalność społeczną;

dr Jerzy Rowiński, lekarz Poradni Rejonowej nr 23 - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz działalność profilaktyczno-leczniczą;

Jan Szwed, wychowawca młodzieży, działacz i sędzia sportowy - nagroda za całokształt pracy pedagogicznej, społecznej i sportowej;

prof. Franciszek Wesołowski, muzyk, emerytowany prof. PWSM - nagroda za całokształt działalności dydaktycznej i naukowo - artystycznej w dziedzinie kultury muzycznej.

1983 r.

doc. Rajmund Ambroziak, pianista, dyr. i kier. art. Państwowego Teatru Muzycznego - nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej;

Józef Arkusz, reżyser w Wytwórni Filmów Oświatowych - nagroda za działalność reżyserską w dziedzinie filmu oświatowego i naukowego;

płk. doc. dr Hieronim Bartel, dziekan Wydziału Lekarskiego WAM, harcmistrz - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej oraz społeczno-instruktorskiej w ZHP;

inż. Tadeusz Chojecki - nagroda za całokształt działalności społecznej i propagandowej z dziećmi i młodzieżą szkolną;

prof. Wiesław Garboliński, artysta plastyk, prof. PWSSP - nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie sztuk plastycznych;

Irena Kik, choreograf, kier. art. Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy "Poltex" oraz Zespołu Pieśni i Tańca Folkloru Łódzkiego przy ZPB im. Obrońców Pokoju - nagroda za całokształt pracy twórczej i zasługi dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

prof. dr Konstanty Markiewicz, komendant Instytutu Medycyny Wewnętrznej WAM - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w zakresie nauk medycznych;

Włodzimierz Olejniczak, racjonalizator, mistrz dyplomowany w Fabryce Dywanów "Dywilan" - nagroda za całokształt pracy zawodowej, społecznej i wynalazczej;

Tadeusz Papier, prozaik, publicysta - za całokształt działalności literackiej;

prof. dr Władysław Piotrowski, dyr. Instytutu Ekonomiki Produkcji UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w dziedzinie ekonomiki przemysłu i postępu technicznego;

prof. dr Jerzy Rachwalski z Instytutu Organizacji i Zarządzania PŁ - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie nauki i techniki oraz organizacji, zarządzania i ekonomiki przemysłu włókienniczego;

Zofia Skalska, emerytowana nauczycielka, instruktor ZHP - nagroda za całokształt pracy oświatowo - wychowawczej i pedagogicznej;

Ewa Wycichowska, choreograf, solistka baletu Teatru Wielkiego - nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie sztuki baletowej;

Zespół pracowników Zakładu Artykułów Medycznych Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego w składzie: Alicja Dyczka, Krystyna Lesiakowska, Andrzej Nawrocki, Czesław Okrojek, Krzysztof Raczyński - nagroda za zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie.

1984 r.

Feliks Bąbol, dziennikarz - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej w dziedzinie dziennikarstwa;

prof. dr Krystyna Kotełko, dyr. Instytutu Mikrobiologii UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej;

prof. dr Zbigniew Kuchowicz z Zakładu Historii Polski Nowożytnej UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i literackiej;

prof. Józef Karol Lasocki, muzyk, kompozytor - nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie upowszechniania muzyki;

Władysława Matuszewska, harcmistrz - nagroda za szczególne osiągnięcia społeczne i w działalności harcerskiej i oświatowej;

Jerzy Mazurczyk, artysta rzeźbiarz - nagroda za szczególne zasługi artystyczne w dziedzinie rzeźbiarstwa i twórczości pomnikowej;

Józefa Plota, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich - nagroda za działalność społeczną i kulturalną w środowisku wiejskim;

prof. dr Antoni Prusiński, kier. Katedry i Kliniki Neurologii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych;

prof. dr Jerzy Ruciński, dyr. Instytutu Polimerów PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo badawczej i dydaktycznej;

Lech Sosnowski, prezes "Społem", Oddział Spółdzielczych Domów Handlowych "Central" - nagroda za całokształt działalności zawodowej w dziedzinie handlu;

mgr inż. Stanisław Stempnik, kier. Sekcji Technologicznej Obróbki Skrawaniem w Łódzkich Zakładach Radiowych "Fonica" - nagroda za wybitne osiągnięcia wynalazcze i racjonalizatorskie;

płk prof. dr Kazimierz Trznadel, kier. II Kliniki Chorób Wewnętrznych WAM - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej, lekarskiej i dydaktycznej;

Zespół ds. rehabilitacji przy Kole Dzieci Specjalnej Troski w Pabianicach w składzie: Napoleon Durajski, Irena Pomaz, Tadeusz Szymański, Jadwiga Wajs - Marcinkiewicz - nagroda za działalność społeczną w dziedzinie rehabilitacji dzieci specjalnej troski.

1985 r.

doc. dr Mieczysław Bandurka, archiwista i historyk w Archiwum Państwowym - nagroda za całokształt działalności zawodowej i społeczności w zakresie popularyzacji dziejów Łodzi;

Wirgiliusz Gryń, aktor Teatru im. S. Jaracza - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury;

doc. Zenon Hodor, koncertmistrz w Filharmonii Łódzkiej - nagroda za całokształt działalności artystycznej i pedagogicznej w dziedzinie muzyki;

Władysława Król, emerytowana nauczycielka - nagroda za całokształt pracy pedagogicznej w zakresie wychowywania przedszkolnego;

Władysław Lachowicz, dziennikarz - nagroda za całokształt działalności dziennikarskiej, społecznej i wychowawczej;

dr Edward Mendelewski, lekarz w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej w zakresie produkcji drobiu;

prof. dr Marian Mikołajczyk, zastępca dyr. w Centrum Badań molekularnych i makromolekularnych PAN - nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie chemii organicznej;

prof. dr Stefan Przewłocki z Instytutu Inżynierii Środowiska PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie geodezji i kartografii;

prof. Leszek Rózga, grafik, prof. w PWSSP - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych;

płk prof. dr Zdzisław Rydzyński z Instytutu Higieny Psychicznej WAM - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej, lekarskiej i społeczno-politycznej;

prof. dr Romuald Skowroński, dyr. Instytutu Chemii UŁ - nagroda za całokształt pracy naukowo - dydaktycznej w zakresie nauk chemicznych;

Edward Szuster, pisarz - nagroda za całokształt twórczości literackiej i działalności społecznej;

Wydawnictwo Łódzkie - nagroda za całokształt działalności w zakresie literatury i upowszechniania czytelnictwa.

1986 r.

Leon Downarowicz, dyr. PGR w Rszewie - nagroda za osiągnięcie najwyższych wyników produkcyjno-ekonomicznych w produkcji rolnej;

prof. Zbigniew Frieman z Akademii Muzycznej - nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie muzyki;

Marta Janic, dyr. Teatru Lalek "Pinokio" - nagroda za całokształt działalności wychowawczej, artystycznej i społecznej w krzewieniu kultury wśród dzieci i młodzieży;

Aniela Kasperek, siostra przełożona pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paradnej - nagroda za całokształt działalności zawodowej i społecznej w niesieniu pomocy chorym;

prof. dr Edward Kącki, dyr. Instytutu Informatyki PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - technicznej i dydaktycznej w dziedzinie informatyki;

prof. dr Andrzej Kurnatowski, kier. Zakładu Anatomii Patologicznej Instytutu Patologii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej;

prof. dr Zofia Libiszowska, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej;

dr Józef Lisowski, pedagog zasłużony dla szkolnictwa specjalnego - nagroda za całokształt działalności społeczno-oświatowej w dziedzinie rehabilitacji młodzieży specjalnej troski;

prof. dr Henryk Rafalski, kier. Katedry Higieny AM - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w dziedzinie higieny i epidemiologii;

Bogusław Sochnacki, aktor Teatru im. S. Jaracza - nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie aktorstwa;

Tadeusz Szewera, dziennikarz Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia - nagroda za całokształt osiągnięć w pracy publicystyczno-reporterskiej; 

1987 r.

Ludwik Benoit, aktor - nagroda za osiągnięcia artystyczne i upowszechnianie kultury teatralnej;

płk prof. dr Leszek Cieciura z WAM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie histologii i embriologii;

Czesław Głąbski - nagroda za działalność społeczno-polityczną i zawodową w dziedzinie spółdzielczości mieszkaniowej;

prof. dr Andrzej Feliks Grabski, zastępca dyr. Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych - nagroda za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze w zakresie historii myśli społeczno-politycznej oraz historiografii;

prof. dr Janusz Indulski, dyr. Instytutu Medycyny Pracy - nagroda za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i pracę społeczno-polityczną;

prof. Tadeusz Koter z Instytutu Transformatorów, Maszyn i Aparatów Elektrycznych PŁ - nagroda za osiągnięcia w dziedzinie techniki maszyn elektrycznych i transformatorów;

Bogusław Majewski, działacz harcerski - nagroda za działalność zawodową i społeczną w dziedzinie opieki nad dziećmi specjalnej troski;

dr Władysław Orłowski, literat - nagroda za twórczość literacką i działalność społeczną w rozwoju kultury teatralnej i filmowej;

Zdzisław Szostak, dyrygent, docent w Akademii Muzycznej - nagroda za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne w dziedzinie muzyki;

Zofia Tarnowska - Kaczmarek, dziennikarka - nagroda za działalność publicystyczną i społeczną;

Kazimierz T. Wasilewski, pracownik administracji państwowej - nagroda za działalność zawodową i społeczną na rzecz rozwoju i modernizacji Łodzi oraz woj. łódzkiego;

Zespół pracowników Fabryki Szlifierek "Ponar" - Łódź w Głównie, w składzie: Marian Danych, Stanisław Jakubowski, Andrzej Niepsuj, Józef Olejnik, Waldemar Sikorski, Antoni Tomal - nagroda za opracowanie i wdrożenie doseryjnej produkcji nowoczesnej rodziny szlifierek.

1988 r.

Zofia Borkowska, przew. Komisji Samorządu DRN na Bałutach - nagroda za całokształt działalności społecznej w samorządzie mieszkańców;

prof. dr Henryk Chmielewski, kier. Kliniki Neurologii WAM - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej, lekarskiej i społeczno-politycznej;

prof. Stanisław Fijałkowski, kier. Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby w PWSSP - nagroda za całokształt dorobku artystycznego i dydaktycznego;

Wiktor Grala, rolnik - nagroda za całokształt pracy zawodowej i społecznej;

prof. dr Zdzisław Haś, dyr. Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali PŁ - nagroda za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w dziedzinie techniki;

Bogdan Hussakowski, dyr. i kir. art. Teatru im. S. Jaracza - nagroda za osiągnięcia w dziedzinie działalności reżyserskiej;

prof. Mieczysław Kacperczyk, emerytowany prof. Akademii Muzycznej - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie muzyki;

Edward Kazimierczak, emeryt, b. przew. PRN m. Łodzi - nagroda za działalność społeczną i zawodową w dziedzinie rozwoju Łodzi i przemysłu włókienniczego;

mgr inż. Zbigniew Kopczyński, specjalista ds. transformatorów w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "Elta" - nagroda za osiągnięcia w dziedzinie nauki, techniki i gospodarki;

doc. dr Zdzisław Prochowski, kier. Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji UŁ - nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej w dziedzinie nauk ekonomicznych;

Ludwik Sobolewski, honorowy prezes RTS Widzew - nagroda za całokształt działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

prof. dr Wojciech J. Stec, kier. Zakładu Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN - nagroda za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie chemii bioorganicznej i organicznej fosforu;

dr Antoni Szram, dyr. Muzeum Kinematografii - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony zabytków;

Jerzy Wilmański, literat i dziennikarz - nagroda za działalność literacką, radiową i prasową oraz społeczno-polityczną;

prof. dr Leszek Woźniak, kier. Katedry Onkologii AM - nagroda za całokształt działalności organizacyjnej, naukowo - badawczej i dydaktycznej w dziedzinie onkologii.

1989 r.

płk prof. dr Stanisław Barcikowski, komendant Instytutu Chirurgii WAM - nagroda za całokształt działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej w dziedzinie chirurgii;

Krystyna Bobrowska - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej; 

prof. dr Jerzy Brzeziński, kier. Katedry Neurochirurgii AM - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie lecznictwa neurochirurgicznego;

prof. dr Natalia Maria Gajl, kier. Katedry Prawa Finansowego i Zarzadzania Gospodarką Narodową UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej, dydaktycznej i społecznej;

mgr inż. Jan Moos, kier. Zakładu Przedmiotów Zawodowych w Łódzkim Oddziale Instytutu Kształcenia Nauczycieli - nagroda za całokształt działalności pedagogicznej i społecznej w dziedzinie oświaty;

Stanisław Ochmański, dyr. i kier. art. PTL "Arlekin" - nagroda za całokształt działalności artystycznej dla dzieci;

Sławomir Pietras, dyr. Teatru Wielkiego - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury;

Henryk Sokół - nagroda za całokształt działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej w spółdzielczości spożywców;

Włodzimierz Szczeciński - nagroda za całokształt działalności fotoreporterskiej;

Henryk Walenda, red. nacz. "Dziennika Łódzkiego" - nagroda za całokształt działalności publicystycznej i dziennikarskiej;

prof. dr Witold Żurek, zastępca dyr. Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie przemysłu włókienniczego;

Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. L. Waryńskiego - nagroda za całokształt działalności.

1990 r.

Tadeusz Gicgier, poeta, prozaik - nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury;

płk doc. dr Eugeniusz Grzelak z WAM - nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i naukowej w dziedzinie ortopedii;

prof. dr Michał Jabłoński z Wydziału Elektrycznego PŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - dydaktycznej i wkład w rozwój przemysłu elektrotechnicznego;

Adam Junka, dyr. nacz. Fabryki Dywanów "Dywilan" - nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie włókiennictwa oraz działalność społeczną na rzecz środowiska łódzkiego;

prof. Tomasz Kiesewtter, kompozytor - nagroda za całokształt działalności i twórczości w dziedzinie muzyki;

Michał Kuna, bibliotekarz - nagroda za całokształt działalności naukowej, pedagogicznej, społecznej i zawodowej w dziedzinie bibliotekarstwa;

ks. dr Stefan Miecznikowski - nagroda za wieloletnią działalność kapłańską i społeczną;

Sabina Nowicka, zastępca dyr. Teatru im. S. Jaracza - nagroda za całokształt działalności na rzecz kultury;

prof. dr Witold Ostrowski, emerytowany prof. UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie filologii angielskiej;

prof. dr Jerzy Kazimierz Piotrowski, kier. Zakładu Chemii Toksykologicznej AM - nagroda za całokształt działalności naukowej, społecznej i zawodowej w dziedzinie toksykologii i ochrony środowiska;

doc. dr Ryszard Rosin z Instytutu Historii UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie historii i tradycji ziemi łódzkiej;

Teresa Tyszkiewicz, malarka, emerytowany prof. PWSSP - nagroda za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie malarstwa oraz wzornictwa włókienniczego;

Zespół inżynierów Fabryki Aparatury Elektromedycznej "Famed", w składzie: Lesław Domański, Daniela Karbownik, Albin Kwiecień, Feliks Mierzejewski, Ireneusz Świątek - nagroda za konstrukcyjne opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji medycznych urządzeń oświetleniowych.

1994 r.

prof. dr Władysław Rudolf Gundlach z Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ - nagroda za twórczość naukową;

prof. dr Leszek Józef Woźniak, kier. Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ, rektor UŁ - nagroda za twórczość naukową.

1995 r.

Wojciech Jerzy Has, reżyser filmowy, rektor PWSFTiT im. L. Schillera - nagroda za twórczość artystyczną;

prof. dr Stanisław Liszewski, kier. Katedry Geografii Miast i Turyzmu UŁ - nagroda za twórczość naukową;

Jerzy Urbankiewicz, pisarz - nagroda za twórczość literacką.

1996 r.

prof. dr Marian Kryszewski z Instytutu Polimerów PŁ oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN - nagroda za twórczość naukową;

prof. dr Czesław Strumiłło, kier. Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych PŁ - nagroda za twórczość naukową;

Ignacy Szor, działacz społeczny w osiedlu Marysin - Rogi - nagroda za działalność społeczną.

1997 r.

Dorota Anna Koman, poetka, animator życia kulturalnego - nagroda za działalność zawodową;

Apoloniusz Zawilski

prof. dr Jan Krysiński, dyr. Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ - nagroda za twórczość naukową;

Jadwiga Tryzno, socjolog, i Janusz Tryzno, artysta plastyk - nagroda za twórczość literacką;

Zespół Tańca Ludowego "Harnam" - nagroda za twórczość artystyczną;

Zespół Artystyczny Teatru "Logos" - nagroda za twórczość artystyczną.

1998 r.

Krystyna Bobrowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi - nagroda za działalność społeczną;

dr Marek Edelman, ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przy Szpitalu im. Pirogowa - nagroda za działalność zawodową;

prof. Stanisław Fijałkowski, artysta malarz i grafik, emerytowany prof. WSSP - nagroda za działalność artystyczną;

prof. dr Jan Karniewicz z Instytutu Fizyki PŁ - nagroda za twórczość naukową;

prof. Henryk Kluba, reżyser filmowy, rektor PWSTFiT im. L. Schillera - nagroda za twórczość naukową i artystyczną;

prof. dr Wanda Leyko, biofizyk, emerytowany prof. UŁ - nagroda za twórczość naukową.

1999 r.

Danuta Falak, pedagog, dyr. XXVI LO - nagroda za działalność zawodową;

Irena Jaros, bibliotekarka, działaczka charytatywna - nagroda za działalność społeczną;

prof. dr Alicja Jaruga, kier. Katedry Rachunkowości UŁ i Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości - nagroda za twórczość naukową;

Leon Niemczyk, aktor - nagroda za twórczość artystyczną;

doc. dr Ryszard Rosin, historyk, emerytowany docent Instytutu Historii UŁ - nagroda za twórczość naukową;

Marcel Szytenhelm, aktor, reżyser, dyr. Studia Teatralnego "Słup" - nagroda za twórczość artystyczną.

2000 r.

prof. dr Maria Krzemińska - Pakuła, kardiolog, kier. Kliniki Kardiologicznej Instytutu Medycyny Wewnętrznej AM - nagroda za twórczość naukową;

ks. Ireneusz Kulesza, dyr. Caritas Archidiecezji Łódzkiej - nagroda za działalność społeczną;

prof. dr Krzysztof Kuźmiński, prorektor PŁ, dyr. Instytutu Automatyki PŁ - nagroda za twórczość naukową;

prof. dr Jan Michalski, prezes honorowy Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk - nagroda za twórczość naukową;

Sabina Nowicka, zastępca dyr. Teatru im. S. Jaracza - nagroda za działalność zawodową i społeczną;

prof. dr Wiesław Puś, prorektor UŁ - nagroda za twórczość naukową;

Andrzej Wilczkowski, alpinista, pisarz, działacz społeczny - nagroda za twórczość literacką i działalność społeczną;

Leszek Woszczyński, założyciel, kier. art. oraz choreograf Zespołu Pieśni i Tańca "Anilana" - nagroda za twórczość artystyczną.

2001 r.

Ryszard Wiesław Bonisławski

Ryszard Edward Gajdziński

Bożena Łucja Matuszczyk

Waldemar Franciszek Michowicz

Tadeusz Mieczysław Paryjczak

Halina Pędziwiatr-Karbowska

Waldemar Stanisław Wilhelmi

Krzysztof Adam Wojciechowski 

2002 r.

Urszula Gocał – od 1 stycznia 1996 roku Prezes Zarządu Z.P.Dz. „Olimpia”. Pod jej kierownictwem firma rozwija się zdobywając wiele laurów i przynosząc zyski. Aktywnie wspiera stowarzyszenie, instytucje społeczne i kulturalne;

Ryszard Hunger – artysta plastyk. Pełnił funkcje dziekana, profesora i rektora Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych;

Marek Koter – Profesor Uniwersytetu Łódzkiego – cykl jego wykładów i publikacji to cenny wkład do rejestracji i rekonstrukcji dziejów Łodzi;

Andrzej Kazimierz Koziarski – Profesor Politechniki Łódzkiej, jest pierwszym łodzianinem z tytułem „Euroinżyniera”;

Mirosław Zbigniew Wojalski – Działacz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Autor wielu publikacji o Łodzi;

Eugeniusz Wojciechowski – Profesor, prodziekan Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywny w działalności doradczo – eksperckiej. Współtworzy koncepcję rozwoju Łodzi;

Ryszard Czubaczyński – Dyrektor Muzeum Historii Miasta Łodzi.

2003 r.

Profesor zwyczajny dr hab. Stanisław Liszewski – od 2013 r. Honorowy Obywatel Miasta Łodzi. Po raz pierwszy Nagrodę Miasta Łodzi otrzymał w 1995 r. Droga naukowa profesora związana była z Uniwersytetem Łódzkim, dwukrotnie był rektorem tej uczelni, a także otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Znaczącą część swoich badań naukowych profesor Stanisław Liszewski realizował na obszarze Łodzi. Był prezesem honorowym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, wyróżnienia uniwersyteckie i ministerialne. Zmarł w 2016 r.

2004 r.

Profesor dr hab. Czesław Kazimierz Domański - ekonomista, nauczyciel akademicki, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego.
Pan profesor był przewodniczącym Oddziału Łódzkiego, wiceprezesem Rady Głównej, członkiem Prezydium Rady Głównej, a obecnie - od 10 lat - jest prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Z jego inicjatywy - jako dziekana i prodziekana Wydziału dokonano zmian programowych i treści nauczania na wszystkich kierunkach studiów, dostosowano do potrzeb gospodarki rynkowej. Dzięki jego aktywności ośrodek łódzki stał się liczącym centrum badań statystycznych. Działając w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Łódzkiego organizuje systematyczne spotkania z przedstawicielami nauki, samorządu i administracji państwowej, podczas których przekazywana jest wiedza niezbędna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem;

Andrzej Sapkowski - jest pisarzem. Jego książki z gatunku fantasy, tłumaczone także na język czeski, słowacki, niemiecki, rosyjski, litewski, francuski i hiszpański należą do najpoczytniejszych i najwybitniejszych w swoim gatunku.
Jest laureatem licznych międzynarodowych nagród.
10 lat temu porzucił swój wyuczony zawód – jest absolwentem handlu zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim - i zajmuje się wyłącznie pisaniem książek, których wydał już 11.
Debiutował opowiadaniem „Wiedźmin”, a ostatnio sensację stanowi jego publikacja, będąca rodzajem encyklopedii motywów i rekwizytów literatury fantastycznej pt. „Rękopis znaleziony w smoczej jaskini”;

Profesor zwyczajny dr hab. inżynier Cezary Wawrzyniec Szczepaniak - jest nauczycielem akademickim, pracuje na Politechnice Łódzkiej w Instytucie Pojazdów.
Pan profesor całe życie jest związany z Łodzią. Swoją pracą i działalnością przyczynił się do rozwoju uczelni, szczególnie Instytutu Pojazdów. Jako visiting profesor pracował w Uniwersytetach Meksyku i Kuby. Pracuje w międzynarodowych organizacjach związanych z jego zawodem, przez co stał się wspaniałym ambasadorem Łodzi i Politechniki Łódzkiej.
Posiada wiele nagród naukowych krajowych i zagranicznych, między innymi posiada Krzyż Oficerki Orderu Odrodzenia Polski , jest także laureatem nagrody Rządu Federalnego – Departamentu Transportu USA za wkład do rozwoju inżynierii bezpieczeństwa pojazdów.
Pan profesor chętnie podejmuje inicjatywy na rzecz Łodzi i regionu, a już całkiem hobbystycznie jest poetą. Łódzkie Wydawnictwo Poetów - Biblioteka wydało już trzy jego tomiki;

Jadwiga Jolanta Wileńska-Jaworska - jest dziennikarką, związaną z Łódzkim Oddziałem Telewizji Polskiej.
Pani redaktor jest autorką programu telewizyjnego „Filmowa Encyklopedia Łodzi i okolic”, który ukazuje się już na antenie od 14 lat. Cykl prezentujący ciekawostki i osobliwości Łodzi rozpoczęły opowieści Stanisława Łukawskiego, później współtworzyli go Joanna Bojarska i Romuald Olaczek, a od kilku lat przy realizacji programu pracuje Ryszard Bonisławski.
Dzięki pomysłowi pani redaktor historia Łodzi, życie ludzi tworzących nasze miasto staje się po każdym odcinku cyklu coraz bliższe i bardziej znajome zaś sama Łódź posiada najbogatszą dokumentację, bowiem Jadwiga Wileńska zrealizowała ponad 500 programów o naszym mieście.

2005 r.

Antoni Bolesław Binasiak - emerytowany nauczyciel. Całe życie zawodowe związał z Łodzią. Aktywny działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego – był prezesem Chóru Nauczycielskiego, a także prezesem Oddziału Nauczycielskiego PTTK. W latach 1988-2004 był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi;

Jolanta Chełmińska - dyrektor Oddziału Regionalnego Banku PKO BP S.A.;

Ryszard Andrzej Jajte - emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Twórca łódzkiej szkoły teorii prawdopodobieństwa;

Innocenty Ludwik Święcicki - emeryt, radny I i II Kadencji Rady Miejskiej w Łodzi. Prawnik i ekonomista;

Maria Elżbieta Sawicka - Uznana za Bohatera Dnia Codziennego za swą troskę o sprawy rodziny. Obecnie jest przewodniczącą Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Łódzkim;

Roman Stanisław Zarzycki - nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pełnił funkcję prorektora i dziekana.

2006 r.

Krystyna Maria Łobza–Wilczkowska była scenografem Łódzkiego Studenckiego Teatru Satyrycznego „Pstrąg”, a także projektantką kostiumów do większości przedstawień „Pstrąga”. Dzięki jej inwencji studencka widownia i nie tylko, poznała wiersze Lechonia, Miłosza, Wierzyńskiego. Nagradzana i wyróżniania była na licznych przeglądach i festiwalach kultury studenckiej. Jest autorką znaczka pstrągowego –logo teatru. Obecnie jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Rodziny Katyńskiej, Klubu Myśli Społecznej im. A. Frycza-Modrzewskiego. Jest też felietonistką w miesięczniku łódzkim „Aspekt Polski”. Jej scenariusz do spektaklu „Anatomia sumień” otrzymał nagrodę specjalną ks. prałata Peszkowskiego W 2005 roku Krystyna Wilczkowska nagrodzona została medalem Pro Memoria;

Profesor dr hab. Marian Mikołajczyk w 2005 r. minęło 45 lat pracy naukowej profesora. Początkowo pracował w Instytucie Chemii Organicznej, potem w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1968-1969 jako stypendysta Towarzystwa Maxa Plancka, pracował w Instytucie Medycyny Doświadczalnej w Getyndze. Ukoronowaniem kariery naukowej pana profesora był - w 1991 r. - wybór na członka korespondenta PAN, a w 2002 r. został wybrany członkiem rzeczywistym PAN. Od 1991 r. jest dyrektorem Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Zorganizował Zakład Organicznych Związków Siarki, który z Jego inicjatywy przekształcono w Zakład Chemii Heteroorganicznej o znacznie szerszym profilu badawczym. Jest wybitnym chemikiem. Swą wiedzę w zakresie chemii związków heteroorganicznych wykorzystał, działając w międzynarodowej komisji ds. niszczenia broni chemicznej. Wydał 3 monografie w języku angielskim, 24 rozdziały w książkach, 38 artykułów przeglądowych, 323 oryginalne publikacje, 19 patentów lub zgłoszeń patentowych. Pan profesor Marian Mikołajczyk jest organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Chemii Heteroatomów, w której uczestniczyło ponad 200 chemików z całego świata. Prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju i integracji łódzkiego środowiska naukowego. Pełniąc obowiązki Prezesa Oddziału PAN w Łodzi doprowadził do utworzenia Centrum Biologii Medycznej PAN;

Andrzej Józef Ośniecki pracując na stanowisku wiceprezesa Zarządu firmy „Waritex” brał udział w budowie takich łódzkich inwestycji jak: port lotniczy „Lublinek”, gmach Wydziału Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, w renowacji i odbudowie ważnych dla Łodzi zabytków architektonicznych. Nadzorował realizację największej inwestycji jaką jest fabryka sprzętu AGD Merloni Elettrodomestici. W 2002 r. jako Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez działania marketingowe doprowadził do stworzenia boomu inwestycyjnego w Łodzi i regionie. Sprowadził 36 inwestorów zagranicznych i krajowych, w tym 17 do Łodzi, którzy zainwestują ponad 2,2 mld złotych i stworzą ponad 5500 miejsc pracy. Łódzka Strefa jako jedyna z 14 polskich stref otrzymała z rąk Komisarz Unii Europejskiej pani Danuty Hubner Medal Europejski za profesjonalną i kompleksową obsługę inwestorów;

Profesor dr hab. Maciej Pawlik jest wybitnym specjalistą z dziedziny elektroenergetyki, a zwłaszcza wytwarzania energii elektrycznej. Jest autorem 2 obszernych monografii, z których jedna stanowi podstawowy podręcznik monograficzny z dziedziny wytwarzania energii elektrycznej nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Dorobek naukowy pana profesora obejmuje także ponad 190 prac opublikowanych i ponad 110 prac naukowo-badawczych niepublikowanych. W latach 1991-2003 był kierownikiem lub wykonawcą 10 projektów naukowych (grantów). Za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju nauki i kształcenia studentów Politechniki Łódzkiej odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”. W 1994 r. powołany na członka zagranicznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Już trzecią kadencję profesor Maciej Pawlik pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk;

Helena Skrzydlewska znana jest z zaangażowania w liczne akcje charytatywne i społeczne, prowadzone na terenie naszego miasta. Pani Helena Skrzydlewska wspiera rozmaite łódzkie inicjatywy, dotuje stowarzyszenia i organizacje. Jej wsparcie pozwala na realizację marzeń i rozwój talentów licznej rzeszy młodych łodzian. Wśród licznych działań sponsorskich wymienić warto wsparcie finansowe adresowane do Caritas Archidiecezji Łódzkiej, do domów pomocy społecznej, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Teatru Wielkiego, Katolickiego Teatru „Logos”. Sponsoruje również młodych sportowców różnych dyscyplin z łódzkich klubów sportowych. Pani Helena Skrzydlewska jest fundatorką stypendiów naukowych na prestiżowych zagranicznych uczelniach w dziedzinie biblistyki i stypendium artystycznego w wyższej szkole baletowej.

2007 r.

Janusz Karol Barański – księgarz;

Stanisław Marek Bielecki – profesor zw. dr hab. inż. w Politechnice Łódzkiej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej;

Bogdan Mac - inż. elektryk Instytut Polimerów i Włókien Chemicznych, członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej i prof. dr hab. Józef Masajtis - dyrektor Instytutu Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Za ich sprawą Łódź to światowe naukowe centrum edytorskie w zakresie włókiennictwa – (Nagroda zbiorowa);

Jan Grzegorz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;

Władysław Ryszard Wilczyński – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Matematyki.

2008 r.

ks. Stanisław Zygmunt Kaniewski – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, dyrektor Centrum Służby Rodzinie;

 

 

prof. Jan Machulski – aktor, reżyser, nauczyciel akademicki w „Filmówce”;

Maciej Małek – aktor, prezes O. Łódzkiego ZASP;

 

 

dr Tomasz Stefan Saryusz - Wolski – dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ;

 

 

prof. Jerzy Antoni Woźniak – rektor łódzkiej „Filmówki”, operator.

2009 r.

Profesor dr hab. Jerzy Jan Jarniewicz – Jest profesorem anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim. Działalność pana profesora nie ogranicza się tylko do pracy dydaktycznej i naukowej - jest on pisarzem, poetą, tłumaczem, krytykiem literackim i literaturoznawcą.
Profesor Jarniewicz jest członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkiem kolegiów redakcyjnych: „Literatury na Świecie” i „Tygla Kultury”. Od 1988 roku współorganizuje z British Council międzynarodowe sympozja poetyckie, poświęcone poezji brytyjskiej i irlandzkiej. Osiągnięcia pana profesora czynią go jedną z czołowych postaci łódzkiego środowiska literackiego i naukowego. Za działalność na rzecz kultury został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (w 2002 r.) i Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (w 2006 r.);

Mieczysław Brunon Michalski – Jest ekonomistą i menadżerem. Przed laty przypadło mu przeprowadzić program kompleksowej restrukturyzacji ówczesnych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Poltex”. Aby nie dopuścić do jakiegokolwiek wyburzenia zabytkowych obiektów przed przystąpieniem do pozyskiwania strategicznego inwestora doprowadził do wpisania kompleksu pofabrycznego do rejestru zabytków.
Przeprowadzona ugoda bankowa z nowym inwestorem doprowadziła do rewitalizacji obiektu i do funkcjonowania w nowej formule jako wielofunkcyjnego centrum „Manufaktura” . Zrealizowanie programu rewitalizacji zabytkowego obszaru przemysłowego pozwoliło na powstanie 3 i pół tysiąca nowych miejsc pracy. „Manufaktura’ jest obecnie także symbolem zmian gospodarczych i atrakcją turystyczną Łodzi;

Profesor dr hab. Jakub Rembieliński – Jest fizykiem, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie kieruje Katedrą Fizyki Teoretycznej i Zakładem Fizyki Matematycznej i Informatyki Kwantowej. Pan profesor jest autorem około 130 publikacji naukowych, w tym ponad 90 prac w czasopismach międzynarodowych.
Profesor Jakub Rembieliński należy do grona międzynarodowych edytorów i organizatorów konferencji naukowych. Lubi eksperyment i cechuje go nowoczesne i nowatorskie myślenie.
Reprezentuje polskich fizyków w komitecie założycielskim europejskiej sieci naukowej informacji kwantowej. Pan profesor jest cenionym animatorem życia naukowego i uznanym nauczycielem akademickim. W latach 2000-2005 był dyrektorem Instytutu Fizyki a od 1993 roku do 2005 był prodziekanem Wydziału Fizyki.
Za swe dokonania otrzymał liczne nagrody naukowe a także uhonorowano go Złotym Krzyżem Zasługi oraz w 2005 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

Łucja Robak – jest architektem. Jest członkiem i współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem oraz Fundacji na rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera. Obecnie jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Starego Miasta, którego także była współzałożycielem.
Pani Łucja Robak znana jest ze swej pasji popularyzatorskiej historii Łodzi, pokazywania korzeni Miasta poprzez podkreślanie rangi obszaru Starego Miasta, pokazywanie historii łodzian. Konsekwentnie dokumentuje i stara się ratować obiekty Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej. Jest autorką mapy cmentarza. Organizuje kwesty, wystawy, jest współautorką cykli radiowych pokazujących Łódź.
Zabytki i interesującą architekturę miasta chętnie i często prezentuje podczas organizowanych wystaw ale też w publikacjach albumowych jak np. „Wille i pałace Łodzi” czy w kalendarzach;

Bogdan Stanisław Skopiński - Jest artystą plastykiem, architektem wnętrz, projektantem. Jest prezesem i współwłaścicielem spółki „Sztuka Użytkowa”, zajmującej się architekturą wnętrz, projektowaniem oraz wzornictwem w dziedzinie sztuk użytkowych.
Pan Bogdan Skopiński jest wieloletnim działaczem społecznym, współpracującym z wieloma organizacjami na terenie naszego miasta. Jest twórcą i animatorem sztuk wizualnych z bogatym dorobkiem w kraju i za granicą. Jako projektant, plastyk i architekt wykonał wiele realizacji przestrzennych i architektonicznych. Między innymi współpracował z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej przy projektowaniu i realizacji Pomnika Łodzian Przełomu Tysiącleci.
W Łodzi tworzy i pracuje od ponad 40 lat zostawiając trwałe ślady twórcze. Szanowany w środowisku, od 1985 roku jest nieprzerwanie prezesem Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użytkowa” i wiceprezesem Zarządu Głównego.

2010 r.

Bogusław Hubert – promotor sportu, działacz społeczny;

Jadwiga Sącińska – animator kultury, Bałucki Ośrodek Kultury;

Zdzisław Szostak – muzyk, kompozytor, dyrygent;

Bronisław Wrocławski – aktor, dziekan Wydz. Aktorskiego PWSFTviT;

3 OSOBY (łączna) Mariusz Kania, Iwona Biernacka, Paweł Drobnik – FUNDACJA Bank Żywności.

2011 r.

Marian Glinkowski – jest twórcą, organizatorem i animatorem łódzkiego życia kulturalnego, a szczególnie teatralnego. Organizował i prowadził teatry studenckie, a także współtworzył Łódzkie Spotkania Teatralne. Po kilkunastoletniej przerwie doprowadził do wznowienia organizacji tego wydarzenia kulturalnego i jako dyrektor kierował nimi do roku 2009. Marian Glinkowski stworzył również Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich ŁÓPTA. Ponadto, współtworzył i realizował Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Ziemia Obiecana”.
Jest też współtwórcą i wieloletnim jurorem polskiego festiwalu dziecięcego DZIATWA. Prowadził wiele międzynarodowych projektów i warsztatów teatralnych. Reżyserował w Teatrze Polskim w Wilnie. Jest publicystą i wykładowcą w zakresie dotyczącym sztuki teatralnej. Wyreżyserował ponad sto przedstawień teatralnych, koncertów, zdarzeń plenerowych. Jest członkiem Rady programowej społecznego ruchu teatralnego „Dotknij teatru”, a także członkiem Kapituły „Srebrnego Pierścienia” – nagrody przyznawanej za najlepszą rolę teatralną sezonu w łódzkich teatrach. Marian Glinkowski pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego i Prezesa Okręgu w Łodzi Towarzystwa Kultury Teatralnej. Ponadto, prowadzi i ocenia uczestników warsztatów, jakim jest przegląd Teatrów Młodzieżowych. Ceniony jest za kompetencje pedagogiczne. Kształtuje w młodych ludziach postawę otwartości wobec świata i wiary w sens działania innych. Jego praca zawodowa i społeczna jest afirmacją czynnego życia obywatela;

Marek Janiak – jest architektem, profesorem Politechniki Łódzkiej a także współzałożycielem i prezesem Zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Jest także członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP i Związku Artystów Plastyków – „Polska Sztuka Użytkowa”. Zajmuje się fotografią wystawienniczą. Od 1979 roku jest liderem Grupy „Łódź Kaliska”, która promuje Łódź, działając w obszarze współczesnej sztuki i fotografii. Indywidualnie oraz wspólnie z Grupą „Łódź Kaliska” wziął udział w około czterystu wystawach w Polsce i za granicą.
Od 30 lat uczy fotografii na poziomie akademickim – jest wykładowcą w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Od lat walczy o dobrą kondycję najpiękniejszej łódzkiej ulicy. Poprzez Fundację Ulicy Piotrkowskiej Marek Janiak działa na rzecz edukacji miejskiej i promocji Łodzi, a także na rzecz nowoczesnego rozwoju centrum Łodzi przy maksymalnym zachowaniu dziedzictwa historycznego. Dwukrotnie przygotowywał scenariusze imprez organizowanych na ul. Piotrkowskiej w ramach Święta Łodzi. Jest współautorem idei cyklicznie odbywającego się konkursu „Potęga Łodzi – Power of Łódź”. Brał udział w pracach nad Strategią Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej. W 2008 roku podczas obchodów Święta Miasta zorganizował happening uliczny „Łódzka Deklaracja Tożsamości”. Zaprojektował wnętrza wielu słynnych łódzkich restauracji i pubów;

Sława Lisiecka – jest wybitną tłumaczką literatury niemieckojęzycznej. Związana była z opozycją demokratyczną. Uczestniczyła w wydarzeniach marcowych w 1968 roku, a następnie, razem z mężem Zdzisławem Jaskułą, współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Od początku lat 70-tych ich mieszkanie stało się znanym w Polsce miejscem spotkań opozycji. Od 1976 roku Sława Lisiecka publikowała w prasie niezależnej pod pseudonimem Mirosław Fuchs. Była wielokrotnie karana kolegiami orzekającymi, śledzona i nękana przez SB. Pracę zawodową rozpoczęła na macierzystej uczelni - Uniwersytecie Łódzkim - jako wykładowca języka niemieckiego. W 1976 roku Sława Lisiecka została usunięta z pracy na uczelni. Od 1978 roku tłumaczy literaturę niemieckojęzyczną. W tajniki sztuki przekładowej wprowadzał ją znakomity tłumacz Sławomir Błaut. Drugim mistrzem był Karl Dedecius. Przekłady Sławy Lisieckiej przyniosły jej uznanie i poważne wyróżnienia. Obecnie ma w swoim dorobku przetłumaczonych ponad 80 pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i filozoficznej oraz poezji.
W 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Sławie Lisieckiej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za znaczące zasługi dla niepodległości Polski, za działalność kulturalną i opozycyjną na rzecz przemian demokratycznych oraz za obecną działalność zawodową. W grudniu 2010 roku tłumaczka obchodziła jubileusz 35-lecia pracy twórczej;

prof. dr hab. Michał Seweryński – profesor prawa i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim. Dwukrotnie pełnił funkcję rektora Uniwersytetu, był także prorektorem oraz prodziekanem i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Działalność dydaktyczna i naukowa profesora Seweryńskiego koncentruje się wokół polskiego, europejskiego i porównawczego prawa pracy. Na jego dorobek naukowy składa się blisko 160 publikacji. Wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych. Jest członkiem towarzystw naukowych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W 2008 roku został wybrany na współprzewodniczącego Rady Naukowej Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu. Profesor Michał Seweryński pełnił liczne funkcje publiczne i społeczne – ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczącego rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członka Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich. Działalność prof. Michała Seweryńskiego zapewniła mu poważną pozycję naukową w kraju i za granicą, ale była także owocna dla Miasta Łodzi. Jako rektor Uniwersytetu Łódzkiego przyczynił się do podniesienia pozycji tej uczelni, a jako minister – do rozwoju Łodzi Akademickiej. Jako Konsul Honorowy Francji przyczyniał się do promocji Łodzi w kraju i zagranicą;

prof. dr hab. Wielisława Kazimiera Warzywoda-Kruszyńska – jest socjologiem i dyrektorem Instytutu Socjologii oraz kierownikiem Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Łódzkim.
Jej zainteresowania naukowe związane są z badaniem problemów społecznych Łodzi. Jej badania uznawane są za pionierskie w skali kraju i stały się inspiracją dla innych badań. W oparciu o nie ujawniła istnienie na terenie Miasta siedemnastu tzw. enklaw biedy, w których częściej niż co drugie dziecko żyje w rodzinie wspieranej przez pomoc społeczną. Udokumentowanie istnienia biedy wśród dzieci stanowi, według jej opinii, najważniejszy rezultat prowadzonych przez nią kompleksowych badań. Pani profesor wraz z zespołem opracowała projekt lokalnej strategii przeciwdziałania biedzie. Program ten stanowił integralną część „Studium uwarunkowań rozwoju Łodzi”, przyjętego przez Radę Miejską w roku 2004. Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystało w praktyce jego fragmenty, lokalizując bezpłatne jadłodajnie i świetlice środowiskowe dla dzieci właśnie w enklawach biedy.
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska jest cenionym autorytetem naukowym oraz ekspertem służącym swoją wiedzą różnym instytucjom publicznym. Jest ponadto doradcą, współorganizatorem, wykładowcą w organizacjach pozarządowych, w tym w Centrum Rozwoju Gospodarki i Przedsiębiorczości, aktywnie działa na rzecz integracji organizacji pozarządowych z Uniwersytetem Łódzkim w zakresie zmniejszania biedy i bezrobocia w Łodzi i całym regionie łódzkim.

2012 r.

Janusz Edward Boisse – jest emerytowanym nauczycielem geografii i charyzmatycznym wychowawcą wielu pokoleń łodzian. Początkowo uczył w szkołach podstawowych, potem XVII LO, ale przede wszystkim chlubnie zapisał się na kartach historii I Liceum Ogólnokształcącego. Profesor Janusz Boisse pracował w I Liceum Ogólnokształcącym 36 lat, pełnił też funkcję wicedyrektora.
Pracę nauczyciela pan Edward Boisse łączył z niezwykle aktywnym zaangażowaniem w życie szkoły. Przygotowywał młodzież do konkursów i olimpiad ale też organizował niezapomniane wycieczki i letnie obozy wędrowne.
Stworzył i prowadził szkolny kabaret „Kiełbie we łbie”, który występował w całej Polsce a niektórzy z jego uczestników zostali ludźmi estrady, scen polskich i mediów. Ważny wątek życia pana Janusza Boisse, to działalność harcerska. Wraz ze swymi wychowankami zorganizował około 15 obozów stałych i wędrownych, rejsów i zimowisk harcerskich – a ich uczestnikami byli początkowo uczniowie „jedynki” a z czasem uczniowie innych szkól i harcerze z całej Łodzi.
Nasz dzisiejszy laureat potrafił wytwarzać silną więź i koleżeństwo między wychowankami różnych roczników, co dla większości stało się doskonałym kapitałem do startu w dorosłe życie;

Sławomir Emanuel – nieprzerwanie od 15 lat kieruje działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Z zawodu jest technikiem mechanikiem. Jego aktywność wsparta działaniami innych ochotników straży pożarnej sprawia, że łódzkie ochotnicze straże pożarne są dobrze zorganizowane, silne kadrowo. Pan Sławomir Emanuel podjął też działalność społeczną w Polskim Czerwonym Krzyżu. W tej organizacji aktywnie włączył się w prekursorskie działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - stworzył pierwszą w Łodzi kartotekę dzieci niepełnosprawnych oraz organizował integrujące obozy kontaktowe. W czasie stanu wojennego na podstawie Konwencji Genewskiej był powołany do dyspozycji Czerwonego Krzyża, organizując pomoc żywnościową łodzianom i rodzinom internowanych.
Pan Sławomir Emanuel pełnił też funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Osiedla Dąbrowa;

Krzysztof Zbigniew Kozłowski – Pan Krzysztof Kozłowski jest wyjątkowym łódzkim chórmistrzem i wychowawcą młodzieży. Jest pasjonatem, posiada głębokie przekonanie, że chóry są niedocenianą, ale niezastąpioną szkołą współdziałania i współodpowiedzialności.
Prowadził chóry w wielu szkołach: m.in. w III LO, VI LO, VIII LO, w XXVI LO, a także w Studium Nauczycielskim w Zgierzu.
Dzięki jego zaangażowaniu, jako koordynatora, w programie „Śpiewająca Polska” powstało w Łodzi i województwie łódzkim 20 chórów szkolnych. Pan Krzysztof Kozłowski jest też założycielem łódzkiego międzyszkolnego chóru Iuvenales Cantores Lodzienses propagującego utwory łódzkich kompozytorów - zarówno podczas konkursów jak i koncertów w kraju i zagranicą. Chór ten bardzo szybko osiągnął wysoki poziom artystyczny i często uświetnia najważniejsze uroczystości w naszym mieście. Mieliśmy również przyjemność słuchać ich pięknych głosów w Radzie Miejskiej podczas jednej z uroczystych sesji.
Obecny rok 2012 to rok 35-lecia pracy artystycznej, dydaktycznej i wychowawczej pana Krzysztofa Kozłowskiego.
Razem z prowadzonymi przez siebie chórami brał w tym czasie udział w większości dostępnych w Polsce dla chórów konkursach. Zawsze wracał z nagrodą główną lub wyróżnieniem. Jego chóry koncertowały w wielu miastach Polski, a także zagranicą: w Holandii, Niemczech, Włoszech, Watykanie i na Ukrainie. Szczególną wagę przykłada do rozwoju współpracy chórów działających w łódzkich miastach partnerskich : Chemnitz i Odessie. Osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne p. Krzysztofa Kozłowskiego zostały docenione nagrodą Ministra Kultury oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej;

prof. zw. dr hab. inż. Dominik Jan Sankowski – jest nauczycielem akademickim na Politechnice Łódzkiej, której jest absolwentem i na której przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej – od magistra do profesora tytularnego. Jest kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej, którą od podstaw zorganizował. Pan profesor współorganizował kierunek informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Współpracuje i wykłada na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, w Holandii, w Belgii, Norwegii oraz w Chinach, Singapurze i Australii. W ramach prac badawczych prowadzonych w Katedrze zorganizował zespoły naukowe w dziedzinach: przetwarzania, rozpoznawania i analizy obrazów, tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania, implementacji technik i metod sztucznej inteligencji, a także automatycznej identyfikacji i regulacji obiektów przemysłowych w systemach czasu rzeczywistego. Ostatnie publikacje i wystąpienia na konferencjach dotyczą problemów społeczeństwa informacyjnego. Aktualna działalność naukowa prof. Dominika Sankowskiego obejmuje również tematykę związaną z informatyzacją jednostek administracji samorządowej. Za swe prace otrzymał wiele wyróżnień międzynarodowych i krajowych Prof. D. Sankowski jest promotorem 16 zakończonych przewodów doktorskich;

Ewa Ernestyna Sułkowska-Bierezin – jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, dziennikarka i działaczka opozycji demokratycznej w poprzednim ustroju. Kobieta odważna, walcząca z totalitaryzmem, która nie ugięła się przed prześladowaniami i szykanowaniem ze strony władz PRL. Odsunięta od pracy ze studentami w 1968 roku, wyrzucona z przyczyn politycznych z pracy w szkole, inwigilowana, podsłuchiwana, poddawana wielokrotnie rewizjom, pozbawiona mieszkania, aresztowana, wielokrotnie zatrzymywana przez milicję na 24 godziny, a w stanie wojennym internowana w Gołdapi.
Pani Ewa Sułkowska-Bieriezin działała w antykomunistycznej niejawnej organizacji „Ruch” a następnie w Komitecie Obrony Robotników czyli KOR, po 1980 roku zaangażowana w organizację struktur NSZZ Solidarność. Pisała do niezależnego podziemnego PULSU, zakładała w Łodzi Niezależny Klub Dyskusyjny, działaczka Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Brała udział w akcjach petycyjnych broniących demokracji i wolności słowa.
W 1983 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, skąd organizowała akcje pomocy dla opozycjonistów w Polsce. Współpracowała z Radiem Wolna Europa. Wróciła do Polski w 2003 roku. W 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał jej Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis jako wyraz uznania dla zasług pani Ewy Sułkowskiej-Bieriezin w tworzeniu i obronie niezależnej kultury narodowej. Za swą aktywność otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
W imieniu pani Ewy Sułkowskiej - Bierezin Nagrodę odebrała p.Władysława Zbrońska.

2013 r.

Krystyna Joanna Korcz – jest nauczycielem języka polskiego i instruktorem teatralnym, przygotowuje młodzież do indywidualnych konkursów recytatorskich. Prowadziła teatr poezji w Śródmiejskim Forum Kultury i Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 2. Była kierownikiem zajęć pozalekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Jej podopieczni zdobyli wiele nagród i wyróżnień. Pani Krystyna Korcz przez wszystkie lata budowała i buduje świat wartości, który rozwija intelektualnie i emocjonalnie młodych ludzi. Efekty jej pracy przekładają się nie tylko na sukcesy jej uczniów, ale kształtują wyraziste osobowości, ludzi dużej kultury osobistej i rozległej wiedzy. Nie ma w Łodzi drugiej takiej osoby, która z takim zaangażowaniem, pasją i tak konsekwentnie wpływałaby na rozwój i społeczną postawę swoich uczniów ucząc ich miłości do literatury, rozległych poszukiwań literackich i samodzielności myślenia. Pani Krystyna Korcz w znacznym stopniu wpływała na poziom kultury teatralnej uczniów III, IV i XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Praca pani Krystyny Korcz łączy w sobie pedagogikę kultury z elementami działalności artystycznej. Mimo wieku emerytalnego jest ciągle czynna zawodowo. Jej rola w krzewieniu kultury i szerzeniu znajomości literatury – szczególnie teraz w czasach dewaluacji słowa – jest nie do przecenienia. Pani Krystyna Korcz organizowała liczne wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy recytatorskie. W 2012 roku za swoją działalność pani Krystyna Korcz została uhonorowana odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski – aktywnie działa na rzecz rozwoju miasta Łodzi. Pan prof. Tadeusz Markowski kierował zespołem, który opracował pierwszą strategię rozwoju ekonomicznego miasta. Wielokrotnie współpracował z Radą Miejską w Łodzi od momentu utworzenia samorządu terytorialnego. Zasiadał w doraźnej Komisji ds. ul. Piotrkowskiej. Udzielał się społecznie w wielu zespołach eksperckich, doradzał w sprawach rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Wielokrotnie pełnił funkcję doradcy społecznego i konsultanta władz Miasta Łodzi. Zasiadał w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Wielokrotnie organizował we współpracy z władzami Miasta konferencje krajowe i zagraniczne związane ze sprawami gospodarki przestrzennej i ładu przestrzennego. Pan prof. Tadeusz Markowski jest aktywnym działaczem społecznym, prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich i wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa oraz członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2002 roku pełni nieprzerwanie funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Komitet pod jego kierunkiem istotnie przyczynił się do opracowania przyjętej przez rząd w grudniu 2011 roku Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Pan prof. Tadeusz Markowski jest autorem ponad 200 publikacji z zakresu szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prowadzi wykłady z planowania przestrzennego i teorii rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Łódzkim;

Prof. dr hab. inż. Andrzej Krzysztof Napieralski – jest nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej. Pan prof. Andrzej Napieralski jest wybitnym uczonym w dziedzinie mikroelektroniki i informatyki. Stworzył od podstaw Łódzką Szkołę Mikroelektroniki, która w chwili obecnej jest znana i ceniona nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Pan prof. Andrzej Napieralski doprowadził do utworzenia Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, której jest kierownikiem. Bardzo znaczące są również osiągnięcia pana prof. Andrzeja Napieralskiego w zakresie działalności dydaktycznej. Prowadził wiele wykładów w wielu krajach świata. Jego opublikowany dorobek obejmuje 920 pozycji. Pan prof. Andrzej Napieralski pełnił funkcję prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Politechniki Łódzkiej. Jest członkiem kilkudziesięciu Komitetów Naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Wyrazem jego autorytetu jest fakt, że pięciokrotnie został wybrany na członka Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a od dziesięciu lat jest przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki tegoż Komitetu. W tym roku pan prof. Andrzej Napieralski został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC11 Region 8 (Institute of Electrical and Electronics Engineers Devices Society – Subcommittee for Regions/Chapters). W 2010 roku pan prof. Andrzej Napieralski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku pan prof. Andrzej Napieralski otrzymał medal ”Zasłużony pracownik nauki i techniki” Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu w Nowgorodzie. Aktualnie jest kierownikiem projektu „Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej”;

Ignacy Gustaw Romanowski – jest dziennikarzem, reporterem, krytykiem sztuki, publicystą i prawnikiem. Pan Ignacy Gustaw Romanowski jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Pan Ignacy Gustaw Romanowski jest członkiem–założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi. Od 10 lat pan Ignacy Gustaw Romanowski jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”, wydawanego przez samorząd lokalny Łodzi. Podejmując się redagowania czasopisma miejskiego przekształcił dawny magazynowy charakter „Kroniki” w profesjonalne i obiektywne forum prezentacji miasta jako wielonurtowego dorobku międzypokoleniowej wspólnoty mieszkańców. Dorobek „Kroniki Miasta Łodzi” ma istotny charakter promocyjny – egzemplarze „Kroniki” znajdują się w zbiorach najważniejszych bibliotek w kraju i zagranicą. W 2012 roku kierowana przez niego Redakcja „Kroniki Miasta Łodzi” otrzymała nagrodę „Superekslibrisu” za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi a także wyróżnienie „Citta Nostrá” za konsekwentne realizowanie idei czasopisma miejskiego przyznawaną przez działającą we Włoszech Fundacje Regionów Europejskich. Pan Ignacy Gustaw Romanowski jest również pomysłodawcą i redaktorem cyklu wydawniczego „Bohaterowie trudnych czasów” poświęconego mało znanym lub zapomnianym łodzianom o wybitnych zasługach dla niepodległości Polski;

Prof. dr hab. Marian Julian Wilk – jest rektorem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Pan prof. Marian Wilk należy do tej grupy polskich uczonych, którzy posiadają wyróżniający dorobek naukowy w zakresie najnowszej historii powszechnej, historii Rosji i historii dyplomacji watykańskiej. Prof. Marian Wilk koncentruje swoje badania naukowe przede wszystkim wokół historii Rosji. Jest jednym z największych znawców tej problematyki w Polsce. Ponadto, pan prof. Marian Wilk zapoczątkował w Polsce badania nad problematyką dyplomatyczną, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji papieża Jana Pawła II. Pan prof. Marian Wilk brał udział i wygłaszał referaty podczas wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Za swoją działalność pan prof. Marian Wilk był wielokrotnie wyróżniany. W 2005 r. miasto Oxford przyznało panu prof. Marianowi Wilkowi nagrodę Sokrates International Award z adnotacją o wpisaniu go do rejestru wybitnych osobowości XXI wieku. Rok później uzyskał zaszczytne miano „Europejczyka 2006 Roku” w dziedzinie nauki. W 1997 roku pan prof. Marian Wilk założył Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych. Uczelnia ta bardzo szybko zdobyła ważne miejsce na akademickiej mapie Łodzi. W 2007 roku uzyskała status uczelni akademickiej. Z inicjatywy rektora prof. Mariana Wilka uczelnia zorganizowała w naszym mieście szereg konferencji naukowych, które proponowały Łódź jako wielką aglomerację i znaczący ośrodek akademicki. Dzięki powstaniu uczelni, ulokowanej w dzielnicy Łódź-Górna, zniszczone budynki pofabryczne w tym rejonie stanowiące siedzibę uczelni dzięki rewitalizacji zostały odnowione i stały się użyteczne.

2014 r.

Tomasz Krzysztof Bilicki – jest pedagogiem i menadżerem. Od 2000 roku pracuje w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi – organizacji prowadzącej działalność przede wszystkim w zakresie pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia. Pan Tomasz Bilicki pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych oraz dyrektora Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego. Od 2005 roku – charytatywnie - jest członkiem zarządu Fundacji Służbie Rodziny „Nadzieja”. Znany jest jako wybitny specjalista w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności przemocy i uzależnieniom. Wielekroć był inicjatorem oraz współautorem rozwiązań systemowych wdrożonych i cały czas realizowanych w Łodzi. Należą do nich m. in. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego czy Procedury Wobec Trudnych Sytuacji w Szkole. Zespół kierowany przez pana Tomasza Bilickiego pozyskał ponad 10 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz łódzkich szkół oraz budowy najnowocześniejszego w Polsce domu matek w ciąży i z małoletnimi dziećmi – Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego. W 2007 roku został odznaczony Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”;

prof. Anna Maria Domańska – jest profesorem zwyczajnym w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Pani profesor jest wybitnym dyrygentem, chórmistrzem i pedagogiem. Pod jej batutą uczelniany chór Uniwersytetu Medycznego zdobył wiele prestiżowych nagród. Profesor Anna Domańska to wyjątkowy wirtuoz i pedagog. Cierpliwość, zaangażowanie oraz jej pomysły na prezentowanie zespołu co jakiś czas w nowej odsłonie składają się na niesłabnący sukces chóru i sympatię oddanej publiczności. Także wśród przyszłych adeptów medycyny w sposób niezwykły potrafi trwale zaszczepić pasję muzyczną. Jest wymagająca, ale przy tym ciepła, serdeczna i obdarzona niespotykaną charyzmą. Od 1993 r. pani prof. Anna Domańska związana jest również z Akademią Muzyczną w Łodzi, a od 2001 r. współpracuje z Łódzkim Towarzystwem Naukowym organizując społecznie występy chórów akademickich w ramach koncertów noworocznych i koncertów Festiwali Nauki, Techniki i Sztuki. Corocznie, od 17 lat, w ramach partnerstwa Łódź-Stuttgart pani prof. Anna Domańska współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Chóralnym w Badenii – Wirtembergii w Ochsenausen. Działalność pani profesor Anny Domańskiej rozwinęła polską kulturę muzyczną oraz przyczyniła się do promocji łódzkiego środowiska artystycznego;

Zbigniew Aleksander Koszałkowski – jest artystą plastykiem. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. U progu lat 80-dziesiątych pan Zbigniew Koszałkowski był aktywnie zaangażowany w działalność Niezależnego Stowarzyszenia Studentów. Wspólnie z innymi działaczami doprowadził do wolnych wyborów na PWSSP. Z ramienia uczelni pełnił rolę negocjatora i sygnatariusza porozumień z przedstawicielami ówczesnego rządu m.in. ratyfikujących porozumienie podpisane przez ministra J. Górskiego. Był współzałożycielem i grafikiem studenckiego wydawnictwa „Litery”, oraz pisma Międzyzwiązkowej Komisji Koordynacyjnej pn. „Jesteśmy”. Pan Zbigniew Koszałkowski jest pomysłodawcą i projektantem symbolicznego grobu księdza Jerzego Popiełuszki oraz autorem identyfikacji graficznej budowy pomnika uprowadzenia księdza Popiełuszki w Górsku koło Torunia, ale też autorem projektów książek z ilustracjami w seriach wydawniczych Wydawnictwa Łódzkiego i Krajowej Agencji Wydawniczej. W 2010 roku dokonał identyfikacji graficznej obchodów sześćsetlecia Bitwy pod Grunwaldem. Zaprojektował przeszło 70 okładek miesięcznika „Tygiel Kultury” oraz identyfikacje graficzne dla łódzkiego Teatru Jaracza, ale też dla Festiwalu Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana. Był współzałożycielem Galerii Nowa w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych przy Kościele Jezuitów, kierowanym przez ojca Stefana Miecznikowskiego. Został laureatem wielu wyróżnień m.in. za najlepszy plakat na Biennale w Krakowie w 1998 roku, Medalem „O niepodległość Polski i Prawa Człowieka” w 2002 roku i w 2007 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

Mieczysław Kuźmicki – jest filmologiem i muzealnikiem, jednym z współtwórców Muzeum Kinematografii w Łodzi, którym od 2000 roku kieruje. Stając się szefem instytucji, dość powszechnie odbierany jest jako człowiek – instytucja, nie przestał prowadzić działalności naukowej, popularyzatorskiej i upowszechnieniowej w zakresie szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa polskiej kultury filmowej. Samodzielnie lub w zespole zrealizował wiele ważnych wystaw. Do najbardziej znaczących realizacji Muzeum pod jego kierownictwem należy cykl wystaw stałych ilustrujących dzieje kina oraz dzieje siedziby Muzeum – pałacu Scheiblera. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji – artykułów i materiałów związanych z popularyzacją kultury filmowej i historią kina. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie filmu, co sprawia, że przez kilka kadencji był członkiem Rady Programowo - Naukowej Filmoteki Narodowej, a także jurorem licznych festiwali filmowych. Zajmuje się organizacją przeglądów polskiej twórczości filmowej za granicą. Pan Mieczysław Kuźmicki zajmuje się także redakcją wydawnictw muzealnych. Kolejną zrealizowaną - w 2011 r. na srebrny jubileusz Muzeum - pod jego kierownictwem i znaczącym udziałem redakcyjnym i merytorycznym dwutomową książkę „Filmowy pałac ziemi obiecanej” wyróżniono „Złotym Ekslibrisem”. Był współtwórcą Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. W Puchalskiego w Łodzi, którego był i jest członkiem Rady Programowej. Jest szefem programowym, a od 2000 r. głównym organizatorem Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w zagrożeniu” – uznanego i znaczącego festiwalu dokumentu filmowego. Od 2000 roku organizuje a przedtem współorganizował Festiwal Muzyki Filmowej. Pan Mieczysław Kuźmicki jest laureatem licznych odznaczeń: w 2005 otrzymał medal Zasłużony Kulturze „Gloria artis”, w 2009 roku Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. W 2013 r. za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Warto podkreślić, że kierowane przez niego Muzeum Kinematografii stało się salonem filmowym i kulturalnym chętnie odwiedzanym przez artystów i publiczność;

Andrzej Kazimierz Jakub Wentel – jest miłośnikiem łódzkich zabytków, mecenasem kultury a z wykształcenia inżynierem włókiennikiem. Za swą aktywność otrzymał liczne odznaki i wyróżnień. W 2008 roku Rada Miejska odznaczyła go Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, w 2012 r. otrzymał odznaką „Serce Dziecku” zaś w 2009 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest też laureatem Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Pan Andrzej Wentel jest cenionym łódzkim społecznikiem. Był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest znany jako członek założyciel Fundacji na rzecz ratowania Kaplicy Scheiblera, organizator i uczestnik kwest listopadowych przeznaczonych na ten cel. Pan Andrzej Wentel jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta. Jest też współwydawcą wielu broszur i książek o tematyce poświęconej promowaniu zabytków Łodzi oraz producentem filmów dokumentalnych z dziedziny ratowania kultury polskiej, w tym słynnej Kaplicy Scheiblera. Ufundował też tablicę pamiątkową przy ulicy Przybyszewskiego 111, poświęconą poznańskiej harcerce, uczestniczce akcji „Dorsze” która pomogła w ucieczce i przerzucie na zachód angielskich jeńców wojennych. Współorganizował aukcję dzieł sztuki dla powodzian z roku 2009 oraz dla Fundacji Dar Serca Akademii Muzycznej w Łodzi. Pan Andrzej Wentel działa aktywnie na rzecz stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Jest też opiekunem niepełnosprawnych artystów malarzy oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Ormian w Polsce. Pan Andrzej Wentel organizuje imprezy patriotyczne mniejszości narodowych mieszkających i pracujących w Łodzi.

2015 r.

dr n. humanistycznych Genowefa Franciszka Adamczewska – pani dr Genowefa Adamczewska jest emerytowaną nauczycielką, ale też współzałożycielką i przewodniczącą Stowarzyszenia Komitet Dziecka, którym kieruje nieprzerwanie od 35 lat. Organizacja niesie pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, w tym niepełnosprawnym oraz z rodzin wielodzietnych. Osiągnięcia Stowarzyszenia są w znacznej mierze również wieloletnim dorobkiem i osobistym sukcesem pani doktor. Dr Genowefa Adamczewska jako Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP była jedną z inicjatorek budowy Pomnika Martyrologii Dzieci i Młodzieży w Parku im. Szarych Szeregów, który jest symbolem hołdu dla najmłodszych ofiar wojny. Pani dr Genowefa Adamczewska jest Kawalerem Orderu Uśmiechu oraz laureatką Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”;

Barbara Chowaniec – pani Barbara Chowaniec jest siostrą zakonną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (Sióstr Salezjanek), pracownikiem socjalnym i teologiem z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek. Siostra Barbara angażuje się od lat w pomoc na rzecz najuboższych bałuckich dzieci i ich rodzin. Odznacza się wielką charyzmą oraz bezgranicznym oddaniem dla podopiecznych i ich rodzin. Siostra Barbara realizuje się na wszystkich polach działalności „Ochronki Bałuckiej”. Organizacja ta prowadzi dom dziecka, hostel, niepubliczne i bezpłatne przedszkole oraz oratorium-świetlicę. Siostry, w tym Barbara Chowaniec, starają się stworzyć rodzinną atmosferę oraz poczucie materialnego i duchowego bezpieczeństwa dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych i dysfunkcyjnych. Uczą podopiecznych samodzielności, wpajają im najlepsze chrześcijańskie wartości, a poprzez systematyczną naukę wyrównują ich szanse edukacyjne;

Maria Izabela Gajek – pani Maria Gajek jest członkiem-założycielem i terapeutą rodzinnym w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa, a obecnie jest skarbnikiem Stowarzyszenia. Pani Maria Gajek z dużym zaangażowaniem działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest członkiem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Łodzi oraz kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przez 18 lat kierowała Hotelem dla Matek z Dziećmi Chroniących się przed Przemocą. W tym czasie placówka udzieliła pomocy schroniskowej i terapeutycznej około 3500 osobom. Co więcej, pani Maria Gajek współpracuje z innymi organizacjami społecznymi przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu, np. z Ligą Kobiet Polskich, Centrum Praw Kobiet, Międzynarodową Fundacją Kobiet czy Fundacją Opoka;

ks. Michał Makula – ksiądz Michał Makula jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Od ośmiu lat pełni funkcję sekretarza w Zarządzie Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Ks. Michał Makula jest ponadto rycerzem Ewangelickiego Zakonu Joannitów, który pomaga w prowadzeniu stacji socjalnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działających przy parafii. Ks. Michał Makula jako proboszcz wspiera działalność koncertową, którą prowadzi Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza. Jest organizatorem wielu akcji charytatywnych dla rodzin, dzieci i młodzieży. Ks. Michał Makula kontynuuje prace remontowe rozpoczęte przez śp. ks. bp. Mieczysława Cieślara. W minionych latach wykonano szereg prac w kościele ewangelickim św. Mateusza i uratowano wiele zabytków znajdujących się w części ewangelickiej Starego Cmentarza. Laureat współpracuje z Fundacją na rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera przy remoncie jednego z najważniejszych zabytków Starego Cmentarza. Jest członkiem kapituły przyznającej nagrodę „Serce Łodzi”;

dr n. chemicznych Dorota Puchowicz – pani dr Dorota Puchowicz jest pracownikiem naukowym Instytutu Włókiennictwa Politechniki Łódzkiej oraz prezesem Stowarzyszenia „Mocni w Duchu”. Pani dr Dorota Puchowicz codziennie poświęca się działalności na rzecz najuboższych dzieci w prowadzonej przez stowarzyszenie w śródmieściu Łodzi świetlicy „Anielsko”. Od 15 lat pani dr Dorota Puchowicz prowadzi także wolontariat w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu”. Organizacja ta współpracuje z administracją publiczną, realizując zadania na rzecz miasta w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii czy przemocy w rodzinie. Pani dr Dorota Puchowicz, realizując się na wszystkich polach działalności Stowarzyszenia, wykazuje się wielką pomocą na rzecz biednych dzieci.

2016 r.

Krzysztof Stanisław Cwynar – jest piosenkarzem, kompozytorem, poetą, reżyserem, działaczem społecznym i nauczycielem. W ubiegłym roku przypadło 50-lecie jego pracy artystycznej. Pan Krzysztof Cwynar jest nadal niezwykle aktywny zawodowo – śpiewa, tworzy piosenki, jest autorem tekstów, muzyki, scenariuszy, reżyserem koncertów i spektakli. Jego Łódzkie Studio Integracji skupia osoby chore, niepełnosprawne, biedne. Jest założycielem pierwszej w kraju Wędrującej Sceny Integracji. Na szczególną uwagę zasługują koncerty z cyklu „Krzysztof Cwynar zaprasza…” z udziałem niepełnosprawnych artystów, laureatów ogólnopolskich festiwali integracyjnych, które odbywają się cyklicznie w łódzkich teatrach;

Wojciech Grochowalski – od lat należy w Łodzi do grona osób oddanych kulturze i przedsiębiorczości. Jest wydawcą książek i czasopisma „Kultura i Biznes”, pomysłodawcą powołania Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Łodzi oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Artura Rubinsteina. Pan Wojciech Grochowalski za pracę na rzecz Łodzi w 1995 roku został odznaczony przez Radę Miejską „Odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Otrzymał również srebrny medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a także krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

Izabela Marta Janik – kieruje Specjalistyczną Świetlicą Środowiskową Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 85 w Łodzi. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzących z trudnych rodzin, często zaburzonych, rozbitych i dotkniętych różnymi deficytami. Pani Izabela Janik pracuje w sposób nieszablonowy, wykorzystując techniki innowacyjne. W pracy z dziećmi realizuje autorskie projekty, jest przyjacielem, nauczycielem, opiekunem. Placówka, którą kieruje spełnia całkowicie zadania wobec najmłodszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi;

Wojciech Nowicki – jest dyrektorem naczelnym Teatru im. Stefana Jaracza od 24 lat. W tym czasie w placówce zrealizowano 25 premier, w tym 7 polskich prapremier. Teatr pod dyrekcją pana Wojciecha Nowickiego zorganizował 3 edycje Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej. W latach 2011 – 2015 Teatr Jaracza zaprezentował na scenach własnych oraz partnerów w regionie, na festiwalach, przeglądach i występach gościnnych ponad 2300 przedstawień. Pan Wojciech Nowicki pełnił również funkcję dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego. Od 8 lat jest wiceprezesem Unii Teatrów Polskich. Organizacja ta skupia 14 najważniejszych teatrów w kraju;

Piotr Trzaskalski – jest reżyserem filmowym i telewizyjnym, scenarzystą. Jego pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym był powstały w 2002 roku „Edi”, do którego napisał scenariusz.. Film ten zdobył m. in. 5 nagród na XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego ostatni film fabularny „Mój rower” z 2012 roku został obsypany wieloma nagrodami w kraju, a mistrzowsko poprowadzona kreacja aktorska Michała Urbaniaka stała się Odkryciem Roku w ocenie Polskiej Akademii Filmowej. Za swoją działalność artystyczną pan Piotr Trzaskalski został uhonorowany m. in. Paszportem Polityki.

2017 r.

Anna Wanda Cichocka - jest pielęgniarką i pierwszym kierownikiem Stacji Opieki Środowiskowej konwentu Bonifratrów, która działa od 20 lat pomagając tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pani Anna każdego dnia pochyla się nad chorymi, bezdomnymi, nad ludźmi, którym już nikt nie chciał pomóc. Dzięki niej samotni, cierpiący, leżący w domach znajdują istotne wsparcie oraz ulgę w cierpieniu. Od początku swej działalności pani Anna Wanda Cichocka chciała, by Stacja Opieki Środowiskowej konwentu Bonifratrów była miejscem pomocy medycznej, materialnej oraz duchowej;

Sławomir Fijałkowski – jest menedżerem i animatorem kultury, a także założycielem kina „Charlie”, założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Łódź filmowa”. Od wielu lat kreatywnie działa na rzecz łódzkiej kultury i sztuki. Organizuje wydarzenia związane z filmem, prowadzi edukację dzieci i młodzieży, projekty dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Do jego najważniejszych projektów należą Forum Kina Europejskiego „Cinergia” oraz konkurs Polskiej Piosenki Filmowej „Kamer-TON”. Za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów polskich został uhonorowany „Złotym Biletem”, otrzymał także Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;

Andrzej Kazimierz Koziarski, Alicja Teresa Korytkowska, Brygida Helena Butrymowicz. To twórcy łódzkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dzięki którym seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu naszego miasta. Założone od podstaw – dwadzieścia jeden lat temu w Uniwersytecie Łódzkim i dziesięć lat temu w Politechnice Łódzkiej, dzięki swoim twórcom cieszą się dynamicznie rosnącą popularnością. Laureaci Zespołowej Nagrody Miasta Łodzi działają społecznie na rzecz seniorów, a profesor Andrzej Koziarski również w Łódzkim Towarzystwie Naukowym i Łódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;

Barbara Ligęza – jest przewodniczącą Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi. Pełni swoją funkcję już trzecią kadencję. Doskonale zna problemy i potrzeby łodzian, a zwłaszcza kobiet i ich rodzin, jest wrażliwa na krzywdę osób doznających przemocy domowej, samotnie wychowujących dzieci. Jako długoletnia pracownica pomocy społecznej wnikliwie poznała potrzeby seniorów, ludzi często odrzuconych przez rodziny i społeczeństwo. Jest również mediatorem sądowym w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, znęcania się dorosłych dzieci nad starszymi rodzicami, opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców. Została uhonorowana m. in. Medalem „Serce - Dziecku”;

Iwona Sitarska – jest lekarzem i kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Pod kierownictwem pani doktor, Hospicjum Caritas z małej jednostki, opartej początkowo jedynie o wolontariat i opiekującej się zaledwie kilkoma pacjentami, stało się profesjonalnym ośrodkiem hospicyjnym w zakresie paliatywnej opieki domowej, jednym z najważniejszych w Łodzi. Pani Iwona Sitarska w 2014 roku została powołana na stanowisko Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. Rok później otrzymała nagrodę specjalną Ubi Caritas.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.07.2017 18:20)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (30.08.2017 14:46)

Ilość odwiedzin: 3295

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.08.2017 14:46 Migracja danych Modyfikacja treści
30.08.2017 14:46 Migracja danych Modyfikacja treści
02.08.2017 09:25 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:22 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:20 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:17 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:15 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:13 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:10 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:07 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:05 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:03 Modyfikacja treści
02.08.2017 09:00 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:57 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:55 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:52 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:50 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:49 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:46 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:41 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:40 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:35 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:32 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:27 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:24 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:22 Modyfikacja treści
02.08.2017 08:20 Modyfikacja treści
01.08.2017 15:58 Modyfikacja treści
01.08.2017 15:50 Modyfikacja treści
01.08.2017 15:42 Modyfikacja treści
01.08.2017 15:32 Modyfikacja treści
01.08.2017 15:20 Modyfikacja treści
01.08.2017 15:09 Modyfikacja treści
01.08.2017 15:02 Modyfikacja treści
01.08.2017 14:43 Modyfikacja treści
01.08.2017 14:34 Modyfikacja treści
01.08.2017 14:25 Modyfikacja treści
01.08.2017 14:18 Modyfikacja treści
01.08.2017 14:14 Modyfikacja treści
01.08.2017 14:09 Modyfikacja treści
01.08.2017 14:03 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:58 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:53 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:49 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:45 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:40 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:36 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:31 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:27 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:23 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:21 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:08 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:06 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:03 Modyfikacja treści
01.08.2017 13:00 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:57 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:54 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:48 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:45 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:44 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:41 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:39 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:36 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:34 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:33 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:31 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:29 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:28 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:24 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:23 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:22 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:21 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:19 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:18 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:14 Modyfikacja treści
01.08.2017 12:09 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:08 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:07 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:06 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:05 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 12:05 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 11:55 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 11:53 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 11:18 Migracja danych Modyfikacja treści
01.08.2017 11:18 Migracja danych Modyfikacja treści
28.07.2017 18:20 Migracja danych Utworzenie strony