Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Radni Rady Miejskiej w Łodzi

Elżbieta Bartczak

Radna Elżbieta Bartczak
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 

 

 

Małgorzata Bartosiak

Radna Małgorzata Bartosiak
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Edukacji (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (przewodnicząca)

Asystenci społeczni Radnej:

 • Jakub Ciechulski
 • Ewa Bilska
 
Katarzyna Bartosz

Radna Katarzyna Bartosz

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej (wiceprzewodnicząca)

Asystent społeczny Radnej:

 • Julia Dzięcielska 
 
Paweł Bliźniuk

Radny Paweł Bliźniuk (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Współdziałanie z komisjami:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 
Asystenci społeczni Radnego:
 • Aleksander Sagalara
 • Antonina Majchrzak
 • Kamil Bakuła
 • Daria Janik
 • Jakub Wirski
 • Jagoda Blumental
 • Karolina Synowiec
 
 
Joanna Budzińska

Radna Joanna Budzińska
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Kultury (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 

 

 

Sebastian Bulak

Radny Sebastian Bulak
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (przewodniczący)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Statutowa

Asystenci społeczni Radnego:

 • Aleksandra Bogusz
 • Ewa Radomska
 
Marcin Chruścik

Radny Marcin Chruścik
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Rewizyjna (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 

 

 

Kamil Deptuła

Radny Kamil Deptuła
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.) (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna (wiceprzewodniczący)


Asystenci społeczni Radnego:

 • Paweł Pomorski
 • Agnieszka Andruszkiewicz
 

 

 

Bartosz Domaszewicz

Radny Bartosz Domaszewicz
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13) (przewodniczący)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 

 

 

Bartłomiej Dyba-Bojarski

Radny Bartłomiej Dyba-Bojarski
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Inwentaryzacyjna (przewodniczący)
 • Komisja Kultury (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Asystent społeczny Radnego:

 • Nina Siejka
 

 

 

Tomasz Głowacki

Radny Tomasz Głowacki
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.) (wiceprzewodniczący)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 27 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.)
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta (przewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej


Asystent społeczny Radnego:

 • Marcin Więckowski
 

 

 

Marta Grzeszczyk

Radna Marta Grzeszczyk
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska (przewodnicząca)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 

 

 

Bogusław Hubert

Radny Bogusław Hubert
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.) (przewodniczący)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 27 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Asystenci społeczni Radnego:

 • Grzegorz Jastrzębowski
 • Kajetan Trzaskalski
 

 

 

Kamil Jeziorski

Radny Kamil Jeziorski
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13) (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej (wiceprzewodniczący)


Asystent społeczny Radnego:

 • Zbigniew Karmela
 

 

 

Tomasz Kacprzak

Radny Tomasz Kacprzak (Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Współdziałanie z komisjami:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Rewizyjna.
 

 

 

Andrzej Kaczorowski

Radny Andrzej Kaczorowski
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (przewodniczący)
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 

 

 

Karolina Kępka

Radna Karolina Kępka
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Statutowa (przewodnicząca)


Asystent społeczny Radnej:

 • Michał Bartosik
 

 

 

Anna Lucińska

Radna Anna Lucińska
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (wiceprzewodnicząca)
 
Łukasz Magin

Radny Łukasz Magin
tel.: 500-288-686
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (rzecznik Klubu Radnych)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna (przewodniczący)
 

 

 

Monika Malinowska-Olszowy

Radna Monika Malinowska-Olszowy
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (wiceprzewodnicząca)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 27 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.)


Asystenci społeczni Radnej:

 • Joanna Baranowska
 • Natalia Olszowy
 • Kacper Kolęda
 

 

 

Rafał Markwant

Radny Rafał Markwant
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Sportu i Rekreacji (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Statutowa (wiceprzewodniczący)
 

 

 

Radosław Marzec

Radny Radosław Marzec
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (wiceprzewodniczący)

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Nagród i Odznaczeń (przewodniczący)
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Asystenci społeczni Radnego:

 • Monika Peczyńska
 • Joanna Jasiak
 

 

 

Grzegorz Matuszak

Radny Grzegorz Matuszak
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Kultury (przewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Nagród i Odznaczeń (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Statutowa
 

 

 

Małgorzata Matuszewska

Radna Małgorzata Matuszewska
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Rewizyjna
 
Jan Mędrzak

Radny Jan Mędrzak
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (wiceprzewodniczący)

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (przewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 

 

 

Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej (wiceprzewodnicząca)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.) (wiceprzewodnicząca)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 27 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.)
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (wiceprzewodnicząca)


Asystenci społeczni Radnej:

 • Adam Wojech
 • Anna Kozubska
 

 

 

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Współdziałanie z komisjami:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Asystenci społeczni Radnej:

 • Małgorzata Balińska-Szablewska
 • Bogdan Dublewski
 • Jadwiga Świtalska
 

 

 

Urszula Niziołek-Janiak
Radna Urszula Niziołek-Janiak
Radni niezrzeszeni w Klubach

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 27 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.) (przewodnicząca)
 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (wiceprzewodnicząca)

Asystenci społeczni Radnej:

 • Krzysztof Ruciński
 • Jarosław Ogrodowski
 

 

 

Sylwester Pawłowski

Radny Sylwester Pawłowski
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej (przewodniczący)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 27 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.)
 • Komisja Edukacji (przewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Sportu i Rekreacji (wiceprzewodniczący)


Asystenci społeczni Radnego:

 • Mikołaj Siwiński
 • Konrad Bąbol
 

 

 

Mariusz Przybyła

Radny Mariusz Przybyła
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 

 

 

Maciej Rakowski

Radny Maciej Rakowski
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13) (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (przewodniczący)
 • Komisja Statutowa (wiceprzewodniczący)
 
Rafał Reszpondek

Radny Rafał Reszpondek
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 
Paulina Setnik

Radna Paulina Setnik
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Nagród i Odznaczeń (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Rewizyjna


Asystent społeczny Radnej:

 • Mikołaj Stefanowski
 

 

 

Władysław Skwarka

Radny Władysław Skwarka
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej (przewodniczący)
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Inwentaryzacyjna (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 
Krzysztof Stasiak

Radny Krzysztof Stasiak (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Współdziałanie z komisjami:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 • Komisja Statutowa
 

 

 

Włodzimierz Tomaszewski

Radny Włodzimierz Tomaszewski
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 

 

 

Jarosław Tumiłowicz

Radny Jarosław Tumiłowicz
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 • Komisja Sportu i Rekreacji (przewodniczący)
 

 

 

Mateusz Walasek

Radny Mateusz Walasek
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (przewodniczący)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13)
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej (przewodniczący)
 

 

 

Adam Wieczorek

Radny Adam Wieczorek
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (wiceprzewodniczący)

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (przewodniczący)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 

 

 

Marcin Zalewski

Radny Marcin Zalewski
Radni niezrzeszeni w Klubach

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (2014.12.10 - 2015.12.10., 2015.12.11. - 2016.12.10., 2016.12.06. - 2017.12.11., 2017.12.13. - 2018.12.13)
 • Komisja Edukacji (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Sportu i Rekreacji


Asystent społeczny Radnego:

 • Paulina Jasińska
 

 

 


Informację wprowadził(a): Migracja danych (17.07.2017 20:57)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (17.10.2017 09:53)

Ilość odwiedzin: 6193

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
17.10.2017 09:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 09:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 09:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 11:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 10:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.10.2017 14:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.10.2017 14:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.10.2017 11:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.10.2017 11:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
01.10.2017 20:38 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 13:18 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 13:16 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 13:16 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 13:15 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 13:12 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 12:50 Migracja danych Modyfikacja treści
01.10.2017 12:46 Migracja danych Modyfikacja treści
29.09.2017 12:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2017 10:06 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.09.2017 10:04 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:10 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:02 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 11:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.09.2017 10:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.09.2017 16:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.09.2017 16:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.08.2017 15:31 Migracja danych Modyfikacja strony
27.07.2017 12:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:41 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:38 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:36 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:28 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:15 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 20:02 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:58 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:55 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:52 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:40 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:37 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:34 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:22 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:14 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:09 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 19:03 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 18:58 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 18:52 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 18:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 18:29 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 18:27 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 18:15 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 18:08 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 17:56 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 17:55 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 17:52 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 23:40 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 23:28 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 23:27 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 23:24 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 23:22 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 23:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 23:10 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:48 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:47 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:38 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:36 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:33 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:08 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:03 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 22:01 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:57 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:50 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:47 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:44 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:43 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:42 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:42 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:40 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:40 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:36 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:35 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:33 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:17 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 21:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.07.2017 20:57 Migracja danych Utworzenie strony