Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wiceprezydent Wojciech Rosicki

Wojciech Rosicki
Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, pok. 126A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-14, +48 (42) 638-45-92
fax: +48 (42) 638-42-17
e-mail: p.ignaszewska@uml.lodz.pl


Wiceprezydent Miasta Łodzi Wojciech Rosicki:

    1. nadzoruje sprawy:

  1. urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
  3. programowania gospodarczego i strategii miasta,
  4. rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacji,
  5. organizacji w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 (International EXPO),
  6. pozyskiwania środków z funduszy europejskich na projekty inwestycyjne,
  7. zarządzania projektami strategicznymi miasta,
  8. inwestycji miejskich,
  9. dróg i transportu publicznego;

    2. nadzoruje pracę Departamentu Architektury i Rozwoju;
    3. współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.