Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących energetyki miejskiej

Czy i jak przedsiębiorca może się starać o zostanie dostawcą energii dla obiektów Miasta?

Jedynie przedsiębiorca spełniający kryteria określone w ustawie prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 - j.t.) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej może ubiegać się o zostanie dostawcą energii dla obiektów Miasta (m.in. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia, w szczególności koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną).
Jeśli przedsiębiorca spełnia wskazane powyżej kryteria powinien śledzić publikowane przez Urząd Miasta Łodzi ogłoszenia o zamówieniach i złożyć we wskazanym terminie ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

 

 

Jakie obiekty podlegają termomodernizacji?

Przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, gimnazja publiczne, zespoły szkół, licea, specjalne środków szkolno-wychowawczych; termomodernizacja budynku miejskiej przychodni ul. Tatrzańska 109.

Jakie działania uwzględnione są w pracach termomodernizacyjnych?
 • Wymiana okien i drzwi,
 • Docieplenie ścian budynków,
 • Docieplenie stropodachu,
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 • Modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach,
 • Wymianie źródeł światła na energooszczędne,
 • zastosowaniu innowacyjnych systemów oszczędzania energii.

 

 

 

Termin uruchomienia iluminacji świątecznej?

6 grudnia.

W jakich godzinach pracuje oświetlenie iluminacyjne?

Od zmierzchu do godziny 00:00.

Czas włączenia oświetlenia iluminacyjnego?

Od zmierzchu.

Jakie obiekty na terenie Miasta Łodzi podlegają oświetleniu iluminacyjnemu?

Oświetlenie iluminacyjne - wykaz obiektów:

 1. pomnik T. Kościuszki na pl. Wolności,
 2. Bazylika Archikatedralna,
 3. Kościół Ewangelicko - Augsburski przy ul. Piotrkowskiej nr 283,
 4. pałacyk Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej nr 262,
 5. Skwer im. Związku Strzeleckiego - “Strzelca” wraz z oświetleniem iluminacyjnym pomnika J. Piłsudskiego w Łodzi,
 6. Plac Dąbrowskiego (z wyłączeniem oświetlenia w nawierzchni placu),
 7. kościół pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej 22,
 8. Prawosławna Cerkiew Katedralna pw. św. Aleksandra Newskiego przy ul. Kilińskiego 56
 9. Kościół pw. św. Teresy przy ul. Kopcińskiego 1/3,
 10. Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 86,
 11. Szkoła przy ul. Sterlinga 24
 12. Pałac Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej 15,
 13. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Placu Kościelnym,
 14. Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych,
 15. Oświetlenie wokół zbiornika „Zgierska-Liściasta”,
 16. Pomnik „Matki Polki” przy ICZMP przy ulicy Rzgowskiej 281/289,
 17. Pomnik Wł. Reymonta na pl. Reymonta,
 18. Muzeum Włókiennictwa przy ulicy Piotrkowskiej 282,
 19. Kościół pw. św. Wojciecha przy ulicy Rzgowskiej 242,
 20. Kościoła pw. św. Franciszka przy ulicy Przyszkolne 2,
 21. Skwer przy ulicy Długosza 26/30i,
 22. Kościół garnizonowy pw. św. Jerzego przy ulicy św. Jerzego 7A,
 23. Kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Łąkowej w Łodzi,
 24. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów przy ulicy Gdańskiej 32,
 25. Pomnik ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego u zbiegu alei Bandurskiego i alei Wyszyńskiego,
 26. Kościół pw. św. Doroty przy ulicy Pomorskiej 445/447,
 27. Kościół pw. św. Kazimierza przy ulicy Niciarnianej 7.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Ilość odwiedzin: 273