Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących oczyszczania miasta

Kiedy zrealizowane zostanie zgłoszenie dotyczące uporządkowania (pasów dróg publicznych, dróg wewnętrznych, terenów niezabudowanych należących do Miasta Łodzi, placów zabaw, podwórek)?

Jeżeli dany teren znajduje się w tzw. „oczyszczaniu cyklicznym” zostanie on uprzątnięty zgodnie z harmonogramem oczyszczania. Jeżeli teren podlega pod tzw. „oczyszczanie interwencyjne” zależne jest to od kolejności zgłoszeń.

Czy realizowane są przez oddział przycinki gałęzi drzew?

Oddział Oczyszczania Miasta, może przycinać żywopłoty i nasadzenia do 10 lat, natomiast w przypadku drzew, prośby o przycinkę proszę kierować do Zarządu Zieleni Miejskiej.

Kiedy zaczyna się odśnieżanie ulic przy opadzie śniegu?

Odśnieżanie ulic zaczyna się w momencie gdy zminimalizuje się intensywny opad śniegu, oraz kiedy ruch drogowy będzie pozwalał na rozpoczęcie prac sprzętu ciężkiego.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Ilość odwiedzin: 261