Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
Opis: dom dla osób w podeszłym wieku
Adres: Dojazdowa 5/7, 91-503 Łódź
Dyrektor: Katarzyna Ciesielska
Telefon: +48 (42) 659-87-99 , (+48) 42 659-71-70
Adres e-mail: dpspogodnajesien@jst.uml.lodz.pl
Liczba miejsc statutowych: 83
Adres ESP na platformie ePUAP: /DPSDOJAZDOWA/skrytkaESP